28-09-16

Kledingkeuze kan grote impact hebben op werksfeer

Ook op de werkvloer zijn de eerste indrukken van cruciaal belang. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Censuswide en het bedrijf Grahame Gardner, fabrikant van werkkleding, bij duizend werknemers in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat bijna 75 procent van de ondervraagden maximaal één minuut nodig hebben om bij een ontmoeting met een onbekende persoon zich een mening over de nieuwe kennis te vormen. Ook werd vastgesteld dat 24,6 procent van mening is dat een evenement een hogere kwaliteit zal vertonen wanneer het gebeuren wordt vertegenwoordigd door een medewerker in een verzorgde uitrusting of uniform.

Tevens bleek dat 36 procent van de respondenten van mening is dat de persoon in een verzorgde uitrusting ook zijn taken beter zal uitvoeren. Kleding staat volgens de onderzoekers op de derde plaats bij het eerste oordeel dat over een onbekende persoon wordt gevormd. In eerste instantie wordt volgens het rapport gekeken naar de lichaamstaal (31 procent), gevolgd door de gelaatsuitdrukking (15 procent). Er werd ook vastgesteld dat 52,2 procent van de ondervraagden toegeeft dat een verzorgde kleding hen ook een gevoel van zelfvertrouwen bezorgt. Daarnaast voelt respectievelijk 35 procent en 31 procent zich positief en professioneel.

“Het onderzoek toont aan dat een eerste indruk op de consument van groot belang is,” benadrukt Gary Lory, managing director van Grahama Gardner. “Dat geldt voor alle sectoren van het economische en sociale leven. In sommige instanties moet worden vastgesteld dat deze eerste indrukken de reputatie van een bedrijf kunnen maken of breken. Bovendien moet de onderneming beseffen dat de kwaliteit van de uitrusting ook een belangrijk invloed heeft op het zelfvertrouwen en de productiviteit van de werknemers. Personeel dat zich in zijn werkkledij niet comfortabel voelt, zal een gebrek aan vertrouwen uitstralen en dat zal ook een impact hebben op de ervaring van de klanten.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, werkvloer |  Facebook |

13-02-14

Onconventionele kledingsstijl gekoppeld aan status en competentie

Status en competentie profiteren van onconventionele kledingstijl Een onconventioneel gedrag op het gebied van kleding kan in bepaalde omstandigheden een indruk van succes genereren. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de Harvard University bij Amerikaanse studenten. Het nonconformistische gedrag kan volgens de onderzoekers in een aantal gevallen meer voordelen opleveren dan pogingen om zich aan de normen van de omgeving aan te passen. Vooral in een prestigieuze omgeving met een aantal verwachtingen om te beantwoorden aan normen van formeel gedrag, blijkt onconventionele kleding volgens de wetenschappers aan het individu een hogere status en een grotere compententie toe te kennen.

“Tal van omstandigheden gaan gepaard met een specifieke kledingetiquette,” zeggen de onderzoekers Silvia Bellezaa, Francesca Gino en Anat Keinan, specialisten marketing aan de Harvard University. “De aanwezigheid op een huwelijksceremonie vraagt meestal het dragen van een maatpak. Voor een sollicitatiegesprek dient een das voorzien te worden. Er gelden vaak een onuitgesproken dresscode en etiquette, maar er is altijd wel iemand die tegen die regels ingaat en uit de toon blijkt te vallen. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat dit afwijkend gedrag in bepaalde omstandigheden de potentie heeft om het succes-imago van het individu op te schroeven. Wanneer bewust van de norm wordt afgeweken, kan een hogere status en een gevoel van competentie worden gecreëerd.”

Het onderzoek bracht aan het licht dat een docent met een baard en t-shirt door de respondenten sneller aan een prestigieuse onderwijsinstelling werd gekoppeld dan een collega met een gladgeschoren gelaat en een maatpak. “Het is vooral in prestigieuse omgevingen dat het nonconformisme wordt gekoppeld aan een hogere status en een grotere competentie,” stellen Bellezaa, Gino en Keinan. De marketing-specialisten merken op dat het fenomeen aan merken de mogelijkheid bieden om in te spelen op het streven naar nonconformisme bij hun klanten. Er wordt aan toegevoegd dat zowel premium als mainstream merken elk op hun eigen manier van deze benadering gebruik kunnen maken, waarbij de klant telkens duidelijk kan aantonen bewust gekozen te hebben anders te zijn.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, status, competentie |  Facebook |

06-09-13

Kledingkeuze oudere vrouwen getuigt nog altijd van culturele druk

Een grote groep oudere vrouwen voelen nog altijd een culturele druk om zich hun kledijkeuze bescheiden op te stellen. Andere leeftijdsgenoten slagen er daartegen in om van het aanbod aan betaalbare dagelijkse kleding gebruik te maken om toch contact te houden met de actuele modetrends en daarmee ook hun positie binnen de brede maatschappij doorheen te verschillende levensfases te behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent. De onderzoekers stellen dat kleding en mode op latere leeftijd, vooral voor vrouwen, een identiteit kunnen helpen creëren.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, vrouw, mode |  Facebook |

12-07-11

Klanten elektronica kijken naar een vertrouwd merk

De klant van consumenten-elektronica kijkt voor de aankoop van nieuwe producten in eerste instantie naar een merk dat hij eerder heeft aangekocht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau NPD Group. De vertrouwdheid met het merk is zowel bij mannen als vrouwen de belangrijkste motivatie bij een aankoop. Bij de andere motivaties zijn er volgens de onderzoekers echter wel duidelijke verschillen op te merken.

Daarbij verwijzen mannen vooral naar de groeiende populariteit van een product, terwijl vrouwen aangeven dat het apparaat vooral goed moet kunnen samengaan met de toestellen die ze al bezitten. Ook vinden vrouwen dat het apparaat een modieus design moet hebben. Dat element is in de voorkeurslijst van mannen niet terug te vinden. Anderzijds geven mannen aan geïnteresseerd te zijn in product-bundels, wat bij vrouwen niet is terug te vinden.

De onderzoekers merken verder op dat de prioriteiten van mannen en vrouwen bij de aankoop van textiel wel verschillen in rangschikking, maar wel grotendeels gelijk blijven. In de eerste plaats willen zowel mannen als vrouwen een merk waar ze in het verleden succes mee hebben gehad. Daarna moeten de producten een aantal gewenste functies kunnen vervullen en passen in de persoonlijke stijl. Voor vrouwen staat een passend model op de vijfde plaats, maar bij de mannen volgt dat slechts op de tiende plaats.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, kleding |  Facebook |

14-05-11

Kledij voor jonge meisjes vaak te seksueel getint

In de Verenigde Staten promoten een aantal textielbedrijven sexy kledij aan preteen-meisjes, waarmee een destructief stereotype van vrouwelijke aantrekkingskracht wordt versterkt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Kenyon College in de Amerikaanse staat Ohio. Opgemerkt wordt dat zelfs zesjarige meisjes benaderd worden met kledij die hun borsten, dijen en slankheid benadrukken of een boodschap van sensualiteit uitsturen.

Uit het onderzoek bleek dat 69 procent van de kledij voor preteen-meisjes alleen kinderlijke karakteristieken vertegenwoordigde, terwijl 4 procent uitsluitend seksueel getint was. Er wordt echter opgemerkt dat 25 procent van de kledij beide karakteristieken vertoonde, terwijl 1 procent geen enkele van de beide types omvatte. "De onderzoekers merken op dat de meest seksueel getinte kledij werd aangeboden in specifieke tween-winkels, zoals Abercrombrie Kids, die negen jaar geleden al onder vuur kwam liggen voor zijn seksueel geladen aanbod," merkt het persbureau AFP op.

De onderzoekers merken op dat meisjes steeds meer uitgedaagd worden om te beantwoorden aan het westerse stereotype van slankheid en seksualiteit. "Dat dreigt te leiden tot onvrede met het eigen lichaam, depressies, gebrek aan zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld," voert onderzoeksleider Sarah Murnen, professor psychologie aan het Kenyon College, aan. "De combinatie van beide karakteristieken kan ook ouders in verwarring brengen en hen ertoe brengen."

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, preteen, seksualiteit |  Facebook |

05-09-10

Weinig bijval voor eco-vriendelijke kleding

Hoewel de betrokkenheid van bekende namen zoals ontwerpster Katharine Hamnett en rockmuzikante Chrissie Hynde anders laat vermoeden, geniet eco-vriendelijke kleding weinig bijval. De stagnerende omzet van de sector doet bij analisten de vraag rijzen of er wel een potentiële markt bestaat voor ecovriendelijk kledingdesign. Volgens ontwerpster Hamnett heeft dat mogelijk te maken met het feit dat er vooral vanuit de organische sector een instroom is geweest in het eco-design. Deze spelers hebben volgens haar mogelijk niet de voldoende expertise om in te kunnen spelen in de bijzonder concurrentiële design-sector. Het ethische of milieuvriendelijke aspect van eco-kleding is volgens haar niet voldoende om succes te kunnen creëren.

"Hoewel de wereldwijde verkoop van organisch katoen stijgt, blijkt uit cijfers van de Soil Association dat de verkoop van organisch textiel het voorbije jaar een status-quo heeft laten optekenen tegenover het jaar voordien, toen een omzet van 100 miljoen pond werd opgetekend," aldus de Engelse krant The Independent. "Dat is slechts een marginale fractie van de totale verkoop in de Britse textielindustrie, die een omzet van ongeveer 30 miljard pond realiseert. Volgens experts moet de afwezigheid van groei wellicht geweten worden aan de economische recessie, het gebrek aan mode-gerichte ecokleding en een groeiende onverschilligheid bij het publiek."

Door het ongunstige economische klimaat en een gebrek aan financiële middelen hebben veel bedrijven volgens Simon Ferrigno, consulent organisch katoen, hun programma's de voorbije twee jaar vertraagd. Er blijft volgens hem een probleem met het bewustwordingsproces bij de consument. Hij voegt er wel aan toe dat initiatieven van beroemdheden zoals Emma Watson, Chrissie Hynde en Alli Hewson, de echtgenote van rockmuzikant Bono, daarin een belangrijke steun kunnen leveren. Ontwerpster Katharine Hamnett merkt echter op dat de kleding zijn weg zou moeten vinden van de typische eco-shops naar de traditionele modewinkels. Een woordvoerder van de keten Marks & Spencer zegt echter de consumenten zich op termijn bewuster zullen worden van de eco-boodschap.

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, kleding, eco-design |  Facebook |

27-11-09

Vrouwen beginnen opnieuw kleding te kopen

Vrouwen beginnen opnieuw kleding te kopen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Retail Federation. Daarbij wordt opgemerkt dat 62 procent van de Amerikaanse vrouwen tijdens de komende eindejaarsperiode van plan is om kleding en accessoires te kopen. Eén jaar geleden was dat slechts 60,7 procent. Maar de situatie blijft nog ver verwijderd van het niveau van drie jaar geleden, toen 67 procent van de Amerikaanse vrouwen aangaf van plan te zijn om kleding te kopen. Twee jaar geleden was dat 62,4 procent. Dat er toch opnieuw vooruitgang wordt geboekt, is volgens de onderzoekers te danken aan het verbeterde consumentenvertrouwen, interessante aanbiedingen en een interessantere herfstcollectie. Lisa Walters, onderzoeker bij het studiebureau Retail Eye Partners zegt dat er sinds een tweetal maanden een heropleving kan worden opgetekend, al blijft het bestedingsbudget meestal wel lager dan voor de economische crisis.

"Het is nog geen koopwoede, maar de Amerikaanse vrouwen zijn opnieuw begonnen met het kopen van kledij," aldus het persbureau Reuters. "Al voor de Amerikaanse economie het vorig jaar moeilijk begon te krijgen, schroefden de vrouwen hun kledinguitgaven terug, te wijten aan striktere budgetten, een beperking van de kredietlimieten en een weinig boeiend mode-aanbod. Het uitbreken van de economische recessie en de stijgende werkloosheid verscherpten dat proces nog alleen maar. Maar het gestegen consumentenvertrouwen, aantrekkelijke deals en een leukere herfstcollectie, heeft een omgekeerde trend ingezet." Lisa Walters, onderzoeker bij het adviesbureau Retail Eye Partners, stelt daarbij dat vrouwen tot de vaststelling komen dat het na twee jaar tijd wordt om hun garderobe te vernieuwing en weer een aantal dingen voor zichzelf te kopen. Reuters meldt dat retailers zoals Nordstrom, J.C. Penney en Chico's Fas de voorbije periode opnieuw meer vrouwenkledij zeggen te verkopen.

Analisten stellen echter dat er nog helemaal niet van een heropleving mag gesproken worden. Ed Yruma, analist bij KeyBanc Capital Markets, voert daarbij aan dat de Amerikaanse vrouwen weliswaar meer kledij kopen dan één jaar geleden, maar nog helemaal niet de budgetten uit het verleden uitgeeft. Er wordt aan toegevoegd dat de eindejaarsperiode ongetwijfeld tot een grotere verkoop zal leiden, maar Yruma vraagt zich af wat er in januari zal gebeuren. Volgens Ed Yruma heeft op dit ogenblik niemand een duidelijk idee over de evoluties op de markt volgend jaar. Lisa Walters vraagt zich daarbij bovendien af of de lentemode van volgend jaar boeiend genoeg zal zijn om grote aantallen klanten te lokken. Indien dat niet geval is, zouden de Amerikaanse vrouwen zich volgens Walters wellicht in hun terughoudende positie terugplooien. Volgens Walters worden de eerste drie maanden van vorig jaar alvast bijzonder moeilijk voor de verkopers van vrouwenkleding.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: retail, kleding |  Facebook |

10-10-09

Tieners bereid om opnieuw te besteden

Tieners zijn bereid om opnieuw te spenderen. Dat is de conclusie van de recente editie van een halfjaarlijks Amerikaans onderzoek van het bureau Piper Jaffray. Daarbij wordt gesteld dat het bestedingsniveau op dit ogenblik 2 procent hoger ligt dan één jaar geleden, maar ook 6 procent tegenover de eerste helft van dit jaar. Dat is volgens de onderzoekers een complete omslag tegenover de lente van dit jaar, toen nog een terugval met 14 procent werd opgetekend. De onderzoekers stellen er dan ook van overtuigd te zijn dat de mode-sector zich in het vroege stadium van een nieuwe groeicyclus bevindt, na een periode van drie jaar onderinvesteringen. Ook bij de ouders wordt volgens Piper Jaffray opnieuw een hoger bestedingsniveau opgetekend, misschien uit groter financieel vertrouwen, maar mogelijk ook om hun kinderen bij te springen.

"Tieners zijn het doemdenken beu," merken de onderzoekers op. "Voor de eerste keer in drie jaar tijd zijn de Amerikaanse tieners opnieuw bereid om geld te besteden." Er wordt aan toegevoegd dat hiermee een einde komt aan een lange neerwaartse trend en dat tieners het nodig vinden om opnieuw aan onder meer kleding te besteden. Dat kon ook gedeeltelijk worden verwacht. Tieners ontgroeien immers hun oude spullen en hebben nieuwe kleding nodig. Maar Piper Jaffray ontwaart ook een aantal nieuwe modetrends, waarbij onder meer geruite hemden de t-shirts met opschriften vervangen. De verkoop van tienerkledij is volgens Piper Jaffray sinds begin september dan ook met 1,6 procent gestegen. Dat is meer dan de groei bij algemene kledingwinkels (1,1 procent), textielketens (0,6 procent) en discounters (0,3 procent).

Amerikaanse tieners besteden volgens Piper Jaffray ongeveer 42 procent van hun budget aan kleding en toebehoren. Daarnaast gaat ook 7 procent van het budget naar videogames. Beide categorieën hebben daarmee marktaandeel gewonnen. "Dat is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat tieners minder uitgeven aan mobiele telefoons en muziekinspelers, waar het tempo van de innovatie is vertraagd," wordt er opgemerkt. "Maar deze trend om te kopen is nog relatief jong. In september waren de tieners nog van plan om 14 procent minder uit te geven." De onderzoekers voegen er aan toe dat de ouders tijdens de eindejaarsperiode ook van plan zijn om meer te kopen voor zichzelf en hun kinderen. Dat kan volgens Piper Jaffray mogelijk een signaal zijn van herwonnen financieel vertrouwen, maar zou ook een teken kunnen zijn dat ouders hun kinderen bijspringen omdat die het moeilijker hebben om werk te vinden.

18:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tiener, retail, kleding |  Facebook |

11-06-09

Minder gebruikte kleding voor Leger des Heils

Leger-des-heils-posterOok caritatieve groepen ondervinden de impact van de economische crisis. ReShare, de tak van het Leger des Heils die gebruikte kleding inzamelt, krijgt onvoldoende voorraden om aan de toenemende vraag te beantwoorden. Daarbij wordt opgemerkt dat de inzameling in Nederland vooral tijdens de eerste twee maanden van dit jaar bijzonder slecht was, met een daling van zeven tot tien procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar wordt een terugval met 10 procent verwacht. In andere landen zou de toestand nog slechter zijn. In Denemarken wordt gewag gemaakt van een achteruitgang met één kwart, terwijl in Duitsland zelfs sprake zou zijn van een daling met 30 procent tot 40 procent. Tegelijkertijd merken de kledingwinkels van het Leger des Heils volgens Fennena dat de vraag naar tweedehandskleding opnieuw toeneemt.

Vorig jaar haalde ReShare in Nederland 28 miljoen kilogram gebruikte kleding op. Dit jaar zou dat echter gevoelig lager kunnen liggen. "De oorzaak van zowel vraag als krapte in het aanbod ligt in de recessie," zegt kapitein Robert Paul Fennena van ReShare tegenover de krant Nederlands Dagblad. Onder meer de lange, koude winter zou daarbij een rol hebben gespeeld. Daardoor hebben de mensen volgens ReShare wellicht langer gewacht met het wegbrengen van winterkleding, omdat ze die zelf nodig dachten nodig te hebben. In maart en april zouden de inzamelingen weer vlotter gelopen zijn, maar in mei werd opnieuw een instorting van de ophalingen opgetekend.

Fennena benadrukt dat de mensen door de recessie minder kleding kopen en er dus minder overschot beschikbaar is voor inzameling. Dat kan volgens hem bijzonder zware gevolgen hebben voor een aantal regio's waar een gedeelte van de ingezamelde kleding naartoe gaat. ReShare verkoopt kleding aan sorteerbedrijven in Afrika, Oost-Europa, Afghanistan en de Palestijnse gebieden. Maar als die bedrijfjes geen kleding meer aangeleverd krijgen, is de kans op een faillissement bijzonder groot. Daarom heeft ReShare volgens Fennema besloten om de ingezameld kleding gelijkmatig te verdelen over de verschillende bedrijven, zodat iedereen een gedeelte van de terugval draagt. ReShare zegt extra acties te zullen voeren om kleding in te zamelen.

12:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, kleding, leger des heils |  Facebook |

13-05-09

Eenheidsworst zal aantal modemerken doen verdwijnen

chanelOndanks de economische recessie, worden modeconsumenten meer merkbewust. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Brand Keys. Daarbij wordt opgemerkt dat vijf jaar geleden minder dan 3 procent van de Amerikaanse consumenten aanvoerden dat merken en logo's belangrijk tot doorslaggevend waren bij de aankoop van kleding. Dat is inmiddels echter gestegen tot 14 procent. Het is volgens de onderzoekers het tweede jaar op rij dat zowel mannen als vrouwen een groter belang hechten aan merknamen, na een onafgebroken daling gedurende zeven jaar. Bij Amerikaanse vrouwen is Chanel het meest favoriete kledingmerk. Amerikaanse mannen gaan echter voor het merk van hun favoriete sportclub.

Een merknaam is volgens Brand Keys de voorbije jaren steeds belangrijker geworden. "Het voorbije decennium hebben de kledingproducenten de diverse stadia van kwaliteit doorlopen," zegt Robert Passikoff, president van Brand Keys, tegenover het magazine Marketing Daily. "Dat heeft er toe geleid dat er nog maar weinig verschil is tussen de verschillende kledingproducten die op de markt worden gebracht. De meeste modeproducten die aan de Amerikaanse consument worden aangeboden, gelijken erg goed op elkaar. Dat heeft tot gevolg dat er meer druk wordt gelegd op de merknaam. Het merk is inmiddels een surrogaat geworden voor product-differentiatie."

Bij Amerikaanse vrouwen is Chanel het meest geciteerde modemerk, gevolgd door het merk van hun favoriete sportclub, Ralph Lauren, J. Crew, Arman, Donna Karan, Liz Claiborne, Calvin Klein, Dolce & Gabanna en Levi's. Bij mannen wordt het merk van de favoriete sportclub echter op de eerste plaats gesteld, gevolgd door Levi's, Ralph Lauren, J. Crew, Dockers, Tommy Hilfiger, Armani, Brooks Brothers en Club Room. Omdat een groot aantal producenten elkaar met nagenoeg gelijkaardige producten proberen te beconcurreren, zullen volgens Robert Passikoff een aantal merken onvermijdelijk verdwijnen. "Wanneer alleen het label het verschil uitmaakt, hoeft de consument geen onuitputtelijk aanbod," aldus nog Passikoff.

12:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, kleding, mode |  Facebook |

29-04-09

T-shirt zegt veel over het verleden van individu

google Tshirt girlVier op vijf consumenten houdt vast aan een oud t-shirt. Ze stellen dat ze een gevoel van verbondenheid hebben met het t-shirt. In veel gevallen gaat het om een exemplaar dat tijdens een vakantie werd gekocht of gekregen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Synovate. Hogere looncategorieën houden volgens het rapport ook vast aan het t-shirt van hun bedrijf. De onderzoekers stellen dat de verzameling t-shirts dan ook veel vertellen over het verleden van een individu. Het zijn volgens Synovate momentopnames van hun persoonlijkheid. Ook het feit dat iemand geen oude t-shirts heeft bijgehouden, kan volgens de onderzoekers veel zeggen over de persoonlijkheid van een individu.

Volgens de onderzoekers houdt 48 procent van de respondenten vast aan een t-shirt dat ze op vakantie hebben weten te bemachtigen. "Ook t-shirts van een werkgever, een muziekconcert, een sportteam of een evenement van een caritatieve instelling blijken populair te blijven," wordt er opgemerkt. "Vooral in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar hebben nog veel respondenten een oud t-shirt. Hier zegt amper 7 procent geen oud t-shirt in de kast te hebben liggen, tegenover een algemeen gemiddelde van 21 procent. Maar ook 70 procent van de vijfenzestigplussers heeft nog altijd een oud t-shirt in zijn bezit." Gemiddeld hebben Amerikanen tweeënhalf nog oude t-shirts in bezit.

De onderzoekers stellen dat jongere respondenten ook sneller geneigd zijn om een t-shirt van een muziekconcert bij te houden. In de leeftijdscategorie van achttien tot vierentwintig jaar zegt 46,5 procent nog een t-shirt van een muziekconcert te hebben, tegenover een algemeen gemiddelde van 27 procent. Ook zegt 10 procent van de jongere bevolkingsklasse nog een t-shirt te hebben van een politieke verkiezingscampagne, tegenover een algemeen gemiddelde van 6 procent. Opvallend is dat 27 procent een t-shirt heeft van een sportclub waarvoor hij heeft gesupporterd, terwijl nog slechts 17 procent een exemplaar heeft van een team waarvan hij zelf heeft deelgemaakt. Mannen hebben vaker nog een t-shirt van een sportclub dan vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 30 procent een t-shirt heeft van zijn bedrijf. In de hoogste looncategorie ligt dat zelfs op 35 procent, tegenover 27 procent in andere loonklasses. Hoger opgeleiden zijn ook sneller geneigd om een t-shirt van hun universiteit bij te houden. Daarbij blijkt nog 43 procent een dergelijk t-shirt in de kast te hebben. Dat is slechts 3 procent minder dan een t-shirt van een vakantie. Daarmee is deze groep de enige categorie waar de dominantie van een vakantieshirt wordt bedreigd. Bij Amerikaanse vrouwen blijkt ook een t-shirt van een religieus evenement populairder te zijn dan bij mannen. Zo zegt 15 procent van de Amerikaanse vrouwen een t-shirt van religieuse afkomst te hebben, tegenover 8 procent bij de mannen.

13:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, t-shirt |  Facebook |

24-01-09

Uitdagende kledij stimuleert vrouwelijke professionele carrière

jessica-alba-wallpapers-6Eén op de drie vrouwen is bereid zich uitdagender te kleden ten behoeve van haar carrière. Vijf procent van hen geeft aan dat al te doen. De rokjes worden korter en de decolleté's lager als het de kansen op een promotie of bonus kan vergroten. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van TheRagtrader, een online forum voor mode-ontwerpers. Daarbij zei 80 procent van de vrouwelijke personeelsleden dat haar kleding wel degelijk een impact heeft op haar werkdag. Meer dan de helft is ook van mening dat een stijvolle kledij ook voor betere prestaties zorgt. Verder blijkt dat 61 procent van de vrouwen van mening te zijn dat ze door collega's met meer respect wordt behandeld als ze make-up draagt. TheRagtrader stelt dat kleding zelfs de productiviteit van de thuiswerker beïnvloedt.

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de vrouwen van oordeel is dat er op kantoor een echte concurrentiestrijd op het gebied van kleding. Bij mannen is dat 27 procent. Vooral in de marketing en reclame blijkt de modestrijd het hevigste te woeden. Een kwart van de vrouwen zegt zich ook te schamen wanneer een collega dezelfde kledij aan heeft. Daarnaast zegt 31 procent wel eens met een ladder in haar kousen op kantoor verschenen te zijn. Bij mannen is 19 procent al eens tot de ontdekking gekomen op het werk met een open rits rondgelopen te hebben, terwijl 14 procent ooit zijn broek heeft gescheurd. In totaal zegt 63 procent van de ondervraagden ooit wel eens een kantoorblunder meegemaakt te hebben.

"Keer op keer blijkt uit onderzoek dat een uitdagend geklede vrouw vaker een goede baan krijgt," zegt ook Roel Wolbrink, auteur van Business Etiquette tegenover het NRC Handelsblad. "Een stukje blot hals of een decolleté mag dus. Op die manier spreekt ook het gezicht meer. Een doorschijnende of te korte jurk is echter ordinair. Net zoals vuile of kapotte kleding moet men dat ten allen tijde vermijden." TheRagtrader voert aan dat het onderzoek aantoont dat kledijkeuze daadwerkelijk succes beïnvloedt. Er wordt daarbij opgemerkt dat het zowel de productiviteit als de carrièrekansen kan stimuleren. Kledij heeft volgens het forum zelfs een invloed op het thuiswerk. Te comfortabele kleding zou er volgens TheRagTrader voor zorgen dat het moeilijk is om in de werksfeer te geraken en er uiteindelijk toe leiden dat een gedeelte van de dag wordt verspild.

14:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, kleding |  Facebook |

07-10-08

Kleding marktleider in product placement

Product placement in Amerikaanse televisieprogramma's is tijdens de eerste helft van dit jaar met bijna 15 procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. In totaal telden de onderzoekers tijdens prime time 204.919 gevallen van product placement. De terugval wordt echter in grote mate geweten aan programmawijzigingen. Coca-Cola was de belangrijkste adverteerder in product placement, terwijl het programma 'American Idol' de meeste placements telde. Van alle sectoren maakt kleding het meeste gebruik van product placement.

Met 4.636 product placements was het programma 'American Idol' tijdens de eerste helft van dit jaar absoluut marktleider. In de top tien van de programma's werden in totaal 21.427 gevallen van product placement geteld. Het jaar voordien werden er tijdens dezelfde periode 17.370 product placements getemd. "Alle programma's uit de top tien vertoonden meer dan duizend product placements," aldus de onderzoekers. MTV was de zender die het meeste aantal placements liet optekenen. Met 2.990 placements was Coca-Cola ook dit keer marktleider, gevolgd door Fitness Centers en Chef Revival.

Product placements in 'Extreme Makeover Home Edition' bleken het meest succesvol te zijn bij de kijker. Vier van de tien meest invloedrijke product placements kwamen uit die reeks. De beste score kwam echter op naam van product placement van Target in 'Oprah's Big Give', waar bijna 65 procent van de kijkers het product herkenden en er ook positief op reageerden. De topcategorie in product placement blijft kleding, gevolgd door frisdranken, fitness centra, American football en universiteiten. De tien grootste adverteerders in product placement verhoogden hun aanwezigheid met 38,5 procent.

00:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, kleding, product placement |  Facebook |

21-07-08

Chinese consument wil westers maatpak

Joseph Abboud Men's Grey Pinstripe Suit(small)De Chinese consument raakt steeds meer geïnteresseerd in maatpakken die in het westen zijn geproduceerd. Dat zegt de Amerikaanse kledingmerk Joseph Abboud, dochter van JA Apparel. Het bedrijf gaat in de Chinese steden Peking en Shanghai dit jaar vijftien winkels openen. Tegen de volgende zomer zullen er daar nog eens vijftien bijkomen. Over vijf jaar moet China voor Joseph Abboud na de Verenigde Staten zelfs de tweede grootste afzetmarkt zijn geworden.

"Het is geen nieuw gegeven dat Amerikaanse winkelrekken gevuld worden met kleding die in China is vervaardigd, maar het omgekeerde lijkt ver van evident," aldus het persbureau Reuters. Dat geeft ook Marty Staff, topman van JA Apperel, toe, maar hij stelt dat het concept wel blijkt te werken. JA Apperel is in de Verenigde Staten leverancier van winkels uit het hogere marktsegment, zoals Nordstrom, Saks en Neiman Marcus en heeft ook al winkels in andere Aziatische landen.

In de Verenigde Staten kost een maatpak van Joseph Abboud ongeveer 900 dollar. Het bedrijf zal voor de Chinese markt samenwerken met de locale Judger Group, de grootste leverancier van maatkledij in China. Judger Group zal de operationele activiteiten voor zijn rekening nemen, maar Joseph Abboud zal de kledij leveren en de winkelinrichting voor zijn rekening nemen. De kledij wordt aangepast voor de Chinese markt.

Joseph Abboud bestempelt zichzelf als een concurrent van de meer bekende Giorgio Armani of Versace, die echter wel in een hogere prijscategorie vallen. Volgens Marty Staff zal de relatieve onbekendheid van het merk echter geen invloed hebben op de interesse van het Chinese publiek.

12:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, kleding, maatpak |  Facebook |

20-05-08

Werkkleding moet saai zijn

Een man moet saaie werkkleding dragen. Dat zegt de Nederlandse maatpakverkoper Roel Wolbrink en auteur van het boek 'Business Etiquette'. Een eerste indruk wordt volgens hem immers maar voor 7 procent bepaald door inhoud. De rest is intonatie en presentatie. Als men zorgt dat er weinig nadruk ligt op de kleding is er volgens hem automatisch meer aandacht voor inhoud. Wolbrink stipt ook aan dat de sector heel belangrijk is voor de kledingkeuze.

Als men in een zakelijke omgeving werkt en er is een kans dat men klanten ontmoet, dan moet men volgens Wolbrink oppassen," aldus De Volkskrant. Wolbrink voert aan dat klanten verwachten dat men bezig is met zijn werk, niet met vrije tijd. In een zakelijke omgeving moet men volgens hem zakelijk blijven. Dat betekent niet dat een man in de zomer een saai donkergrijs pak kan dragen dat ook in november dienst doet. Een zomerse periode leent zich voor lichtere kleuren.

Heel belangrijk is volgens Wolbrink het bedrijf of de organisatie waarvoor men werkt. "Bij banken, verzekeraars en chiqueadvocatenkantoren kan veel minder dan bij een reclamebureau," voert hij aan. "Sommige bedrijven hebben strikte regels, andere laten het aan het personeel over. Maar korte mouwen zijn in ieder geval uit den boze. Wanneer men zichzelf serieus neemt, kan men geen korte mouwen dragen. Eventueel kan men zijn mouwen oprollen. Dan geeft men de impressie hard te werken."

10:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, etiquette, kleding |  Facebook |

30-08-07

Online kledingsector snelste groeicategorie

De verkoop van kledij is in de Verenigde Staten de snelst groeiende online e-commercecategorie. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau eMarketer. Vooral de gemakkelijkheid en het vinden van koopjes zijn volgens de onderzoekers de belangrijkste motivaties om kledij online te kopen. Toch wordt opgemerkt dat veel consumenten er nog altijd de voorkeur aan geven om kledij in de traditionele winkel te kopen.

De online verkoop van kleding en schoenen realiseerde het voorbije jaar in de Verenigde Staten een omzet van 18,3 miljard dollar. Dit jaar zou de online kledingverkoop met 21 procent stijgen tot een totaal van 22,1 miljard euro. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de breedband-verspreiding, het feit dat er meer vrouwen online zijn, een groter vertrouwen in de online verkoop en betere productvisualisaties.

Toch vertegenwoordigt de online sector nog altijd maar 8 procent van alle kledingverkoop. Dat is een peulenschil in vergelijking met sectoren zoals computer, waar 41 procent van alle aankopen online gebeuren. “Kledij is echter een productcategorie waarvoor de consument nog liever naar de winkel gaat, waar hij de producten kan aanraken, betasten en andere exemplaren kan uitproberen,” aldus e-Marketer.

Retailers doen volgens de onderzoekers echter alle mogelijke inspanningen om marketingtechnieken te ontwikkelen die het verzet van de consument tegen het online kopen van kledij moeten wegnemen. “Het gaat daarbij zowel om de verbetering van de productvisualisaties, een persoonlijke service en een vlot leverings- en terugnamebeleid,” aldus nog eMarketer.

“Dit is echter slechts de helft van het verhaal,” voeren de onderzoekers aan. “Kledij is in belangrijke mate een multichannel-verkoopscategorie. Retailers ontwikkelen dan ook strategieën om online shoppers naar hun fysieke winkels te lokken.”

14:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, kleding |  Facebook |

12-07-07

Liz Claiborne herschikt activiteiten

Het Amerikaanse modehuis Liz Claiborne, onder meer bekend van de winkelketen Mexx, schrapt dit jaar zeshonderd tot achthonderd banen. Daarmee wil het bedrijf naar eigen zeggen volgend jaar 100 miljoen dollar besparen. De twee daaropvolgende jaren zouden de maatregelen nog een extra besparing van 90 miljoen dollar moeten opleveren. Ook overweegt het modehuis om zestien kledingmerken af te stoten.

Het modeconcern wil vooral snijden in het aantal managementfuncties. In totaal zou 7 tot 9 procent van het personeel moeten afvloeien. Liz Claiborne heeft al geruime tijd te kampen met teruglopende inkomsten. Liz Claiborne wil in de toekomst gericht investeren in de merken Juicy Couture, Kate Spade, Lucky Brand en Mexx. De zorgen voor nagenoeg de helft van de inkomsten van het modehuis.

Liz Claiborne wil het aantal winkels van zijn succesvolle merken zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland gevoelig uitbreiden. Daarbij wordt gewag gemaakt van driehonderd nieuwe winkels tijdens de volgende drie jaar. Voor zestien merken – zoals Ellen Tracy, First Issue, Kensie, Sigrid Olsen – wordt een toekomststrategie bestudeerd. Daarbij wordt zowel gedacht aan een verkoop, een stopzetting of een licentiecontract.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexx, liz claiborne, kleding |  Facebook |

26-02-07

Kledingsector verwaarloost vrouwelijke klant

Meer dan de helft van alle Amerikaanse vrouwen zegt dat het steeds moeilijker is om kledij te vinden die hen past en ook staat. Ze moeten veel meer op verschillende locaties gaan zoeken om een passende outfit samen te stellen. Dat heeft onder meer te maken met het aanbod van de kledingwinkels en een onduidelijke maatopgeving.

"Vrouwen beschouwen dit zelfs als een soort samenzwering van de mode-ontwerpers, die alleen kledij ontwerpen voor superslanke modellen, terwijl twee derde van de Amerikaanse volwassenen met overgewicht te kampen hebben en eigenlijk inspanningen zou moeten doen om zijn gewicht onder controle te houden," stipt het magazine MediaPost aan.

Volgens een onderzoek van de University of California weegt een model op dit ogenblik 23 procent minder dan de gemiddelde Amerikaanse vrouw. Een kwarteeuw geleden was dat amper 8 procent. Maar dat is volgens analisten niet het enige probleem. Ook het aanbod van de kledingwinkels zorgt voor frustraties bij het vrouwelijk publiek.

"Kledingwinkels bieden het aanbod aan maten uit en komen zelfs met speciale afdelingen en merken, maar ze communiceren dit niet goed naar de consument," zegt MediaPost nog. "Vrouwen hebben vandaag het gevoel dat er op het gebied van stijl, kwaliteit en waarde een achteruitgang is geboekt tegenover vroeger," aldus consulenten van de organisatie Retail Forward.

Vooral vrouwen boven de 35 jaar voelen zich met problemen geconfronteerd. "Zij vinden gewoon hun gading niet meer in de kledingwinkels," stipt Retail Forward nog aan. "De sector zou beter moeten luisteren naar de vrouwelijke consument." Ook gespecialiseerde winkels voor grotere maten blijken het trouwens moeilijk te hebben om zich in de markt te handhaven."

Retail Forward stelt dat dit soort winkels zich meestal specialiseren op één bepaalde stijl, terwijl hun klanten vooral variatie willen. "Ze willen niet gestigmatiseerd worden omdat ze alleen kledij kopen in winkels met grotere maten of een klassiekere stijl," wordt er opgemerkt. "Vrouwen willen van de ene afdeling naar de andere lopen om zelf een persoonlijke outfit samen te stellen."

Daarnaast is er volgens MediaPost ook nog het probleem van de verwarring in de opgegeven maten. "Sommige consumenten moeten tot de vaststelling komen dat ze naargelang het merk, heel uiteenlopende maten moeten dragen. Elk merk lijkt wel zijn eigen standaarden te hebben," aldus het magazine. "Op dit ogenblik draagt 43 procent van de Amerikaanse vrouwen verschillende maten."

11:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, kleding |  Facebook |