28-09-16

Kledingkeuze kan grote impact hebben op werksfeer

Ook op de werkvloer zijn de eerste indrukken van cruciaal belang. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Censuswide en het bedrijf Grahame Gardner, fabrikant van werkkleding, bij duizend werknemers in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat bijna 75 procent van de ondervraagden maximaal één minuut nodig hebben om bij een ontmoeting met een onbekende persoon zich een mening over de nieuwe kennis te vormen. Ook werd vastgesteld dat 24,6 procent van mening is dat een evenement een hogere kwaliteit zal vertonen wanneer het gebeuren wordt vertegenwoordigd door een medewerker in een verzorgde uitrusting of uniform.

Tevens bleek dat 36 procent van de respondenten van mening is dat de persoon in een verzorgde uitrusting ook zijn taken beter zal uitvoeren. Kleding staat volgens de onderzoekers op de derde plaats bij het eerste oordeel dat over een onbekende persoon wordt gevormd. In eerste instantie wordt volgens het rapport gekeken naar de lichaamstaal (31 procent), gevolgd door de gelaatsuitdrukking (15 procent). Er werd ook vastgesteld dat 52,2 procent van de ondervraagden toegeeft dat een verzorgde kleding hen ook een gevoel van zelfvertrouwen bezorgt. Daarnaast voelt respectievelijk 35 procent en 31 procent zich positief en professioneel.

“Het onderzoek toont aan dat een eerste indruk op de consument van groot belang is,” benadrukt Gary Lory, managing director van Grahama Gardner. “Dat geldt voor alle sectoren van het economische en sociale leven. In sommige instanties moet worden vastgesteld dat deze eerste indrukken de reputatie van een bedrijf kunnen maken of breken. Bovendien moet de onderneming beseffen dat de kwaliteit van de uitrusting ook een belangrijk invloed heeft op het zelfvertrouwen en de productiviteit van de werknemers. Personeel dat zich in zijn werkkledij niet comfortabel voelt, zal een gebrek aan vertrouwen uitstralen en dat zal ook een impact hebben op de ervaring van de klanten.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, werkvloer |  Facebook |

13-02-14

Onconventionele kledingsstijl gekoppeld aan status en competentie

Status en competentie profiteren van onconventionele kledingstijl Een onconventioneel gedrag op het gebied van kleding kan in bepaalde omstandigheden een indruk van succes genereren. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de Harvard University bij Amerikaanse studenten. Het nonconformistische gedrag kan volgens de onderzoekers in een aantal gevallen meer voordelen opleveren dan pogingen om zich aan de normen van de omgeving aan te passen. Vooral in een prestigieuze omgeving met een aantal verwachtingen om te beantwoorden aan normen van formeel gedrag, blijkt onconventionele kleding volgens de wetenschappers aan het individu een hogere status en een grotere compententie toe te kennen.

“Tal van omstandigheden gaan gepaard met een specifieke kledingetiquette,” zeggen de onderzoekers Silvia Bellezaa, Francesca Gino en Anat Keinan, specialisten marketing aan de Harvard University. “De aanwezigheid op een huwelijksceremonie vraagt meestal het dragen van een maatpak. Voor een sollicitatiegesprek dient een das voorzien te worden. Er gelden vaak een onuitgesproken dresscode en etiquette, maar er is altijd wel iemand die tegen die regels ingaat en uit de toon blijkt te vallen. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat dit afwijkend gedrag in bepaalde omstandigheden de potentie heeft om het succes-imago van het individu op te schroeven. Wanneer bewust van de norm wordt afgeweken, kan een hogere status en een gevoel van competentie worden gecreëerd.”

Het onderzoek bracht aan het licht dat een docent met een baard en t-shirt door de respondenten sneller aan een prestigieuse onderwijsinstelling werd gekoppeld dan een collega met een gladgeschoren gelaat en een maatpak. “Het is vooral in prestigieuse omgevingen dat het nonconformisme wordt gekoppeld aan een hogere status en een grotere competentie,” stellen Bellezaa, Gino en Keinan. De marketing-specialisten merken op dat het fenomeen aan merken de mogelijkheid bieden om in te spelen op het streven naar nonconformisme bij hun klanten. Er wordt aan toegevoegd dat zowel premium als mainstream merken elk op hun eigen manier van deze benadering gebruik kunnen maken, waarbij de klant telkens duidelijk kan aantonen bewust gekozen te hebben anders te zijn.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, status, competentie |  Facebook |

06-09-13

Kledingkeuze oudere vrouwen getuigt nog altijd van culturele druk

Een grote groep oudere vrouwen voelen nog altijd een culturele druk om zich hun kledijkeuze bescheiden op te stellen. Andere leeftijdsgenoten slagen er daartegen in om van het aanbod aan betaalbare dagelijkse kleding gebruik te maken om toch contact te houden met de actuele modetrends en daarmee ook hun positie binnen de brede maatschappij doorheen te verschillende levensfases te behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent. De onderzoekers stellen dat kleding en mode op latere leeftijd, vooral voor vrouwen, een identiteit kunnen helpen creëren.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, vrouw, mode |  Facebook |

12-07-11

Klanten elektronica kijken naar een vertrouwd merk

De klant van consumenten-elektronica kijkt voor de aankoop van nieuwe producten in eerste instantie naar een merk dat hij eerder heeft aangekocht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau NPD Group. De vertrouwdheid met het merk is zowel bij mannen als vrouwen de belangrijkste motivatie bij een aankoop. Bij de andere motivaties zijn er volgens de onderzoekers echter wel duidelijke verschillen op te merken.

Daarbij verwijzen mannen vooral naar de groeiende populariteit van een product, terwijl vrouwen aangeven dat het apparaat vooral goed moet kunnen samengaan met de toestellen die ze al bezitten. Ook vinden vrouwen dat het apparaat een modieus design moet hebben. Dat element is in de voorkeurslijst van mannen niet terug te vinden. Anderzijds geven mannen aan geïnteresseerd te zijn in product-bundels, wat bij vrouwen niet is terug te vinden.

De onderzoekers merken verder op dat de prioriteiten van mannen en vrouwen bij de aankoop van textiel wel verschillen in rangschikking, maar wel grotendeels gelijk blijven. In de eerste plaats willen zowel mannen als vrouwen een merk waar ze in het verleden succes mee hebben gehad. Daarna moeten de producten een aantal gewenste functies kunnen vervullen en passen in de persoonlijke stijl. Voor vrouwen staat een passend model op de vijfde plaats, maar bij de mannen volgt dat slechts op de tiende plaats.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, kleding |  Facebook |

14-05-11

Kledij voor jonge meisjes vaak te seksueel getint

In de Verenigde Staten promoten een aantal textielbedrijven sexy kledij aan preteen-meisjes, waarmee een destructief stereotype van vrouwelijke aantrekkingskracht wordt versterkt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Kenyon College in de Amerikaanse staat Ohio. Opgemerkt wordt dat zelfs zesjarige meisjes benaderd worden met kledij die hun borsten, dijen en slankheid benadrukken of een boodschap van sensualiteit uitsturen.

Uit het onderzoek bleek dat 69 procent van de kledij voor preteen-meisjes alleen kinderlijke karakteristieken vertegenwoordigde, terwijl 4 procent uitsluitend seksueel getint was. Er wordt echter opgemerkt dat 25 procent van de kledij beide karakteristieken vertoonde, terwijl 1 procent geen enkele van de beide types omvatte. "De onderzoekers merken op dat de meest seksueel getinte kledij werd aangeboden in specifieke tween-winkels, zoals Abercrombrie Kids, die negen jaar geleden al onder vuur kwam liggen voor zijn seksueel geladen aanbod," merkt het persbureau AFP op.

De onderzoekers merken op dat meisjes steeds meer uitgedaagd worden om te beantwoorden aan het westerse stereotype van slankheid en seksualiteit. "Dat dreigt te leiden tot onvrede met het eigen lichaam, depressies, gebrek aan zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld," voert onderzoeksleider Sarah Murnen, professor psychologie aan het Kenyon College, aan. "De combinatie van beide karakteristieken kan ook ouders in verwarring brengen en hen ertoe brengen."

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, preteen, seksualiteit |  Facebook |

05-09-10

Weinig bijval voor eco-vriendelijke kleding

Hoewel de betrokkenheid van bekende namen zoals ontwerpster Katharine Hamnett en rockmuzikante Chrissie Hynde anders laat vermoeden, geniet eco-vriendelijke kleding weinig bijval. De stagnerende omzet van de sector doet bij analisten de vraag rijzen of er wel een potentiële markt bestaat voor ecovriendelijk kledingdesign. Volgens ontwerpster Hamnett heeft dat mogelijk te maken met het feit dat er vooral vanuit de organische sector een instroom is geweest in het eco-design. Deze spelers hebben volgens haar mogelijk niet de voldoende expertise om in te kunnen spelen in de bijzonder concurrentiële design-sector. Het ethische of milieuvriendelijke aspect van eco-kleding is volgens haar niet voldoende om succes te kunnen creëren.

"Hoewel de wereldwijde verkoop van organisch katoen stijgt, blijkt uit cijfers van de Soil Association dat de verkoop van organisch textiel het voorbije jaar een status-quo heeft laten optekenen tegenover het jaar voordien, toen een omzet van 100 miljoen pond werd opgetekend," aldus de Engelse krant The Independent. "Dat is slechts een marginale fractie van de totale verkoop in de Britse textielindustrie, die een omzet van ongeveer 30 miljard pond realiseert. Volgens experts moet de afwezigheid van groei wellicht geweten worden aan de economische recessie, het gebrek aan mode-gerichte ecokleding en een groeiende onverschilligheid bij het publiek."

Door het ongunstige economische klimaat en een gebrek aan financiële middelen hebben veel bedrijven volgens Simon Ferrigno, consulent organisch katoen, hun programma's de voorbije twee jaar vertraagd. Er blijft volgens hem een probleem met het bewustwordingsproces bij de consument. Hij voegt er wel aan toe dat initiatieven van beroemdheden zoals Emma Watson, Chrissie Hynde en Alli Hewson, de echtgenote van rockmuzikant Bono, daarin een belangrijke steun kunnen leveren. Ontwerpster Katharine Hamnett merkt echter op dat de kleding zijn weg zou moeten vinden van de typische eco-shops naar de traditionele modewinkels. Een woordvoerder van de keten Marks & Spencer zegt echter de consumenten zich op termijn bewuster zullen worden van de eco-boodschap.

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, kleding, eco-design |  Facebook |

27-11-09

Vrouwen beginnen opnieuw kleding te kopen

Vrouwen beginnen opnieuw kleding te kopen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Retail Federation. Daarbij wordt opgemerkt dat 62 procent van de Amerikaanse vrouwen tijdens de komende eindejaarsperiode van plan is om kleding en accessoires te kopen. Eén jaar geleden was dat slechts 60,7 procent. Maar de situatie blijft nog ver verwijderd van het niveau van drie jaar geleden, toen 67 procent van de Amerikaanse vrouwen aangaf van plan te zijn om kleding te kopen. Twee jaar geleden was dat 62,4 procent. Dat er toch opnieuw vooruitgang wordt geboekt, is volgens de onderzoekers te danken aan het verbeterde consumentenvertrouwen, interessante aanbiedingen en een interessantere herfstcollectie. Lisa Walters, onderzoeker bij het studiebureau Retail Eye Partners zegt dat er sinds een tweetal maanden een heropleving kan worden opgetekend, al blijft het bestedingsbudget meestal wel lager dan voor de economische crisis.

"Het is nog geen koopwoede, maar de Amerikaanse vrouwen zijn opnieuw begonnen met het kopen van kledij," aldus het persbureau Reuters. "Al voor de Amerikaanse economie het vorig jaar moeilijk begon te krijgen, schroefden de vrouwen hun kledinguitgaven terug, te wijten aan striktere budgetten, een beperking van de kredietlimieten en een weinig boeiend mode-aanbod. Het uitbreken van de economische recessie en de stijgende werkloosheid verscherpten dat proces nog alleen maar. Maar het gestegen consumentenvertrouwen, aantrekkelijke deals en een leukere herfstcollectie, heeft een omgekeerde trend ingezet." Lisa Walters, onderzoeker bij het adviesbureau Retail Eye Partners, stelt daarbij dat vrouwen tot de vaststelling komen dat het na twee jaar tijd wordt om hun garderobe te vernieuwing en weer een aantal dingen voor zichzelf te kopen. Reuters meldt dat retailers zoals Nordstrom, J.C. Penney en Chico's Fas de voorbije periode opnieuw meer vrouwenkledij zeggen te verkopen.

Analisten stellen echter dat er nog helemaal niet van een heropleving mag gesproken worden. Ed Yruma, analist bij KeyBanc Capital Markets, voert daarbij aan dat de Amerikaanse vrouwen weliswaar meer kledij kopen dan één jaar geleden, maar nog helemaal niet de budgetten uit het verleden uitgeeft. Er wordt aan toegevoegd dat de eindejaarsperiode ongetwijfeld tot een grotere verkoop zal leiden, maar Yruma vraagt zich af wat er in januari zal gebeuren. Volgens Ed Yruma heeft op dit ogenblik niemand een duidelijk idee over de evoluties op de markt volgend jaar. Lisa Walters vraagt zich daarbij bovendien af of de lentemode van volgend jaar boeiend genoeg zal zijn om grote aantallen klanten te lokken. Indien dat niet geval is, zouden de Amerikaanse vrouwen zich volgens Walters wellicht in hun terughoudende positie terugplooien. Volgens Walters worden de eerste drie maanden van vorig jaar alvast bijzonder moeilijk voor de verkopers van vrouwenkleding.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: retail, kleding |  Facebook |