09-11-09

Kleine bedrijven opmerkelijk goed opgewassen tegen crisis

Een groot gedeelte van de kleinere bedrijven heeft tijdens de economische crisis zijn winstgevendheid op peil kunnen houden. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van de Kingston University. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts één op vier kleine bedrijven in Groot-Brittannië een gevoelige winstdaling heeft laten optekenen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie tegenspreekt dat kleinere bedrijven de grootste slachtoffers zouden worden van de economische terugval. Volgens hen zijn kleine bedrijven daarentegen bijzonder goed in staat om zich aan een economische crisis aan te passen, te overleven en zelfs op te bloeien. Daarbij wordt opgemerkt dat deze bedrijven niet aarzelen om in geval van kredietproblemen terug te grijpen naar persoonlijke financiële reserves en persoonlijke kredieten. De Britse Federation of Small Business voegt er aan toe dat kleine bedrijven, die het hart van de nationale economie uitmaken, bijzonder veel inspanningen doen tijdens moeilijke tijden.

"De meeste kleine bedrijven hebben eigen financiële middelen aangewend om de impact van de economische crisis op te vangen in plaats van te rekenen op kredieten van de banken," merken onderzoekers van de Kingston University op tegenover BBC News. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat 48 procent van de kleine Britse ondernemingen erin geslaagd is om het voorbije jaar zijn winstgevendheid op peil te houden. Slechts een kwart van de onderzochte bedrijven maakt gewag van een gevoelige winstdaling." Daarmee reageren de onderzoekers op de uitspraken van de Britse minister van ondernemen Alan Sugar. Die had heel wat kritiek geuit op de kleine ondernemingen. Een groot gedeelte van de klachten over de economische crisis waren volgens Sugar afkomstig van bedrijfjes waaraan hij zelf geen penny zou geven. Hij voegde er aan toe dat die ondernemingen eigenlijk bankroet zijn en geen bank nodig hadden, maar eigenlijk een vereffenaar moesten inschakelen.

Volgens Sugar had slechts één van de zeven bedrijven die van de Britse banken geen krediet meer hadden gekregen, daarover terecht een klacht geuit. Hij voegde er aan toe dat vele jonge ondernemers nog nooit een economische recessie hadden meegemaakt en onrealistische verwachtingen hadden over bankkredieten. Die ondernemers hadden volgens Sugar de hele tijd in een Disney-wereld geleefd waarbij de banken geld bleven uitdelen. De uitspraken van Alan Sugar leidden in Groot-Brittannië tot heel wat protesten. Van verschillende kanten werd aangedrongen op het ontslag van de Britse multimiljonair. Een groot aantal Britse banken heeft overheidssteun moeten krijgen van de overheid om de economische crisis te overleven, maar er kwamen al snel klachten dat de financiële sector die gelden gebruikte om de eigen posities opnieuw te versterken in plaats van te investeren in kredietverlening om de economie weer opnieuw op gang te krijgen.