17-09-10

Europa werkt aan klimaatdoelstellingen na volgend decennium

De Europese Commissie is begonnen aan het vastleggen van nieuwe klimaatdoelstellingen die na het volgende decennium de leidraad voor het beleid moeten worden. Die nieuwe doelstellingen zullen cruciaal zijn om de concurrentie van leidende cleantech-bedrijven uit China en andere regio's af te weren. Dat heeft Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatverandering, benadrukt. Hedegaard voerde daarbij aan samen met haar collega's van energie en transport in de Europese Commissie te werken aan het definiëren van nieuwe klimaatdoelstellingen die over twintig jaar gehaald zouden moeten kunnen worden.

Die doelstellingen zouden een deel moeten vormen van de roadmap voor een uitstootarme economie die de Europese Commissie tegen het midden van de eeuw gerealiseerd wil zien. Die roadmap zal volgens Hedegaard in de lente van volgend jaar worden voorgesteld. Op dit ogenblik heeft de Europese Unie de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van hernieuwbare energieën met 20 procent te optimaliseren. Waarnemers vrezen echter dat deze nieuwe doelstellingen tot zware onderhandelingen zullen leiden tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Hedegaard benadrukt echter dat de doelstellingen in het eigenbelang van Europa zijn, aangezien dat de Europese Unie daardoor een voorsprong zouden kunnen realiseren op de cleantech-markt.

Hedegaard merkte wel op dat Europa die beloftes niet onvoorwaardelijk zou doen. Een unilateraal zou volgens haar immers de druk wegnemen van de Verenigde Staten en China, de grootste vervuilers van de wereld. Hedegaard gaf toe dat de onderhandelingen zich echter bijzonder moeizaam aankondigen. De Europees Commissaris merkte daarbij ook dat China naar de recente klimaatvergadering in Genève slechts een ondersecretaris van de lokale ambassade had afgevaardigd. "Dat was geen goed teken," concludeerde Hedegaard. "Maar desondanks is er beweging op de Chinese markt. In de top tien van de grootste turbine-fabrikanten staan inmiddels al drie Chinese bedrijven. Bovendien vertegenwoordigt China de helft van de markt van zonne-energie."