15-01-09

Amerikaanse industrie en milieu hebben klimaatplan klaar

Het Amerikaanse Climate Action Partnership, een organisatie van grote bedrijven en milieuverenigingen, heeft een voorstel uitgewerkt om de uitstoot van broeikasgassen van de Verenigde Staten te beperken. Daarbij wordt voorgesteld om de kosten van nieuwe steenkoolcentrales te verhogen en landen te belonen voor het beschermen van woudgebieden. De toekomstige Amerikaanse president Barack Obama heeft aangekondigd dat de uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten tegen 2050 met 80 procent moet verlaagd worden tegenover het niveau van 1990. Het voorstel van het Climate Action Partnership wil daarbij naar eigen zeggen een evenwicht nastreven tussen de belangen van industriële vervuilers en de eisen van de milieubeweging.

"Niemand heeft zijn zin volledig kunnen doordrijven en niemand heeft alles gekregen wat hij wenste, maar we hebben wel allemaal het gevoel dat we een compromis bereikt hebben om een goed beleid rond de klimaatverandering te kunnen uitstippelen," stelt Jim Rogers, chief executive van het Amerikaanse energiebedrijf Duke Energy in een begeleidende nota. In het rapport worden maatregelen voorgesteld om onder meer de emissies van broeikasgassen tegen 2030 te beperken tot 42 procent beneden het niveau van 2005. De emissies van energiecentrales, bedrijven en raffinaderijen zullen worden begrenst en vervuilers zou een vergunning moeten krijgen voor elke ton broeikasgas die uitgestoten wordt. Wie dat overstijgt, zal emissierechten moeten kopen van energievriendelijker bedrijven.

Om investeringen in milieuvriendelijke technologieën te stimuleren, wil het Climate Action Partnership de prijs voor emissierechten in eerste instantie vastleggen op 10 dollar per ton. "In Europa, waar de zwaarste normen worden gehanteerd, worden de emissierechten op dit ogenblik aan 17,5 dollar per ton verhandeld," aldus de nieuwsdienst Bloomberg. Om de emissietarieven stabiel te houden, wil het Climate Action Partnership een kredietreserve aanleggen. Dat zou kunnen gebeuren door het creëren van projecten die tropische wouden, die koolstofdioxide absorberen, beschermen. Daarbij wordt opgemerkt dat het verlies van regenwoud ongeveer 20 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigt. Da is de tweede grootste bron van de koolstofdioxide-productie in ontwikkelingslanden.

In de organisatie zitten onder meer Duke Energy, Rio Tinto, General Electric, Siemens, Pacific Gas & Electric, ConocoPhillips, General Motors en DuPont en diverse grote Amerikaanse elektriciteitsproducenten. Aan de kant van de leefmilieubeweging nemen onder meer het Pew Center on Global Climate Change, het Environmental Defense Fund en het World Resources Institute aan het overleg deel. Dezelfde groep werkte twee jaar geleden ook al aan een akkoord, maar toen kon geen overeenkomst worden bereikt over de praktische invulling van het plan.

14:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, industrie, verenigde staten, klimaatplan |  Facebook |