12-06-09

Vrees voor tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen

De volgende jaren dreigt de wereld geconfronteerd te worden met tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen, wat tot problemen kan leiden op sociaal en politiek vlak en de wereldveiligheid in het gedrang kan brengen. Dat is een conclusie van een onderzoek van de Columbia University, de United Nations University en de organisatie Care International. Indien er geen agressieve maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zal de migratie van bevolkingsgroepen volgens de onderzoekers nooit eerder geziene gevolgen hebben. De onderzoekers stellen dat de beleidsmakers de regio's met de grootste bedreiging moeten identificeren en de nodige fondsen moeten voorzien om maatregelen te nemen.

"De onderzoekers stellen dat de klimaatverandering op dit ogenblik al aanleiding geeft tot migraties," aldus het persbureau AFP. "Alle ramingen voorzien volgens het rapport dat dit de volgende jaren een weerslag zal hebben op tientallen miljoenen mensen. De gevolgen van de klimaatverandering op de veiligheid van de mensheid zouden de volgende decennia volgens de onderzoekers ronduit dramatisch kunnen zijn." Daarbij wordt opgemerkt dat verscheidene wereldregio's zwaar zullen worden getroffen door een stijgende zeespiegel, overstromingen of droogte. Volgens de onderzoekers gaat het daarbij niet om een migratie van arme landen naar geïndustrialiseerde regio's, maar wordt het een exocus binnen de ontwikkelingslanden, vooral van landelijke gebieden naar de steden, waardoor de druk op de stedelijke infrastructuren nog zou toenemen.

Onder meer wordt opgemerkt dat in Centraal-Mexico, waar tientallen miljoenen mensen wonen, de neerslag tegen 2080 met de helft zou kunnen dalen, waardoor vele gemeenschappen onleefbaar zouden worden en het risico op chronische honger dramatisch zou stijgen. Verder wordt gesteld dat Zuid-Azië zowel op korte als op lange termijn met een mogelijke dreiging wordt geconfronteerd. De opwarming van de aarde zal het smelten van de Himalaya-gletsjers in de lente versnellen en daarmee het risico op overstromingen verhogen. Op langere termijn zal het smelten van de gletsjers het debiet van de rivieren echter gevoelig doen verminderen, wat tot droogte zou kunnen leiden. Daarmee komt telkens de voedselproductie in één van de meestbevolkte regio's van de wereld in gevaar.

Verder worden de Ganges-delta, kleine eilandenstaten en andere laaggelegen gebieden bedreigd door de stijgende zeespiegel. Indien de zeespiegel met twee meter zou stijgen, zouden in Bangladesh alleen al 9,4 miljoen mensen compleet worden overstroomd.