23-02-18

Klokkenluider komt vaak in een persoonlijk crisis terecht

Klokkenluiders vervullen vaak een bijzonder belangrijke en onmisbare rol in de samenleving. De effecten van hun initiatieven op hun persoonlijke leven kunnen echter bijzonder dramatisch zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Universiteit Tilburg, gebaseerd op interviews met zevenentwintig Nederlandse klokkenluiders. Ongeveer 80 procent van de respondenten rapporteert bijzonder negatieve effecten op het werk en zijn salaris. Bijna 50 procent registreert bovendien zwaar negatieve effecten op het gezinsleven. Ook heeft 45 procent last van een reeks psychische problemen, zoals angst en depressieve symptomen.

"Bij klokkenluiders moeten ongeveer zes keer vaker psychische problemen worden vastgesteld dan bij de gemiddelde werknemer,” zegt onderzoeksleider Peter van der Velden, professor victimologie aan de Universiteit Tilburg. “Het niveau van psychische moeilijkheden bij klokkenluiders kan vergeleken worden met mentale gezondheidsproblemen die twee tot drie weken na een grote ramp kan worden vastgesteld bij personen die door de crisis waren getroffen. Bovendien moest worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de klokkenluiders de twaalf maanden voor het interview van de geestelijke gezondheidszorg gebruik had gemaakt.”

“De resultaten toonden verder aan dat de gezondheidsklachten van recente klokkenluiders nagenoeg dezelfde symptoom-niveaus vertoonden als bij collega’s die vele jaren geleden mistoestanden hadden aan het licht gebracht,” zegt professor van der Velden nog. “Deze vaststelling suggereert dat veel klokkenluiders aan chronische psychische problemen lijden. De resultaten van het onderzoek tonen het belang van de noodzaak aan een adequate en professionele ondersteuning die voor klokkenluiders moet worden voorzien. Er moet worden voorkomen dat klokkenluiders de prijs betalen voor het onthullen van wangedrag, terwijl de samenleving voordelen zou putten uit hun acties.”

Lees Verder

20:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider |  Facebook |

27-09-17

Hoger opgeleide werknemers genereren grotere transparantie

In regio’s met hoger opgeleide werknemers wordt frauduleus gedrag door ondernemingen minder waarschijnlijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Daarbij wordt opgemerkt dat hoger opgeleide werknemers gemakkelijker in staat zijn om signalen van mogelijke onregelmatigheid te ontdekken en de eventuele problemen in vraag te stellen of te melden. De onderzoekers stellen dan ook dat hoger opgeleide medewerkers mogelijk het best zijn gepositioneerd om vergissingen of fraude te achterhalen of te ontmaskeren. Wanneer bedrijven hun hoofdkwartier naar een hoger opgeleide regio verhuizen, blijkt volgens de onderzoekers ook de rapportering te verbeteren.

“Bedrijven die rapporten met financiële vooruitzichten opstellen, werken correcter wanneer hun personeelsbestand hoger is opgeleid,” benadrukt onderzoeksleider John Campbell, professor accounting aan de University of Georgia. “De berekeningen zullen correcter zijn en minder aanwijzingen van vooringenomenheid vertonen. De hoger opgeleide werknemers hoeven daarvoor ook geen experts in boekhouding te zijn. Het hogere opleidingsniveau op zich zorgt ervoor dat onregelmatigheden sneller worden opgemerkt en gemeld.” Er wordt aan toegevoegd dat de superieure interne informatie tot een betere externe financiële rapportering zal leiden.

“Auditoren blijken in staat te zijn om ongeveer 10 procent van de fraude te ontmaskeren,” zegt professor Campbell. “Regulatoren zoals de Securities and Exchange Commission zouden een succesniveau van ongeveer 7 procent kunnen laten optekenen. Interne werknemers zouden echter een scoe van 17 procent realiseren. Eerder al werd aangetoond dat regio’s met een hoger opleidingsniveau ook politiek minder corruptie laten optekenen en een gelijkaardig fenomeen kan ook in het bedrijfsleven worden gemeld. Dat heeft mogelijk te maken met klokkenluiders. Naarmate de bevolking hoger is opgeleid, neemt de kans toe dat er bij problemen een klokkenluider naar voor zal treden.”

Onder meer kon volgens de onderzoekers een betere rapportering worden opgemerkt in Washington, Silicon Valley, Boston, Seattle en New York. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich regio’s zoals Las Vegas en El Paso. “Het onderzoek wil niet beweren dat in deze regio’s geen intelligente mensen wonen,” zegt Campbell. “Overal zullen intelligente mensen kunnen worden aangetroffen, maar in deze regio’s vereist de industrie niet noodzakelijk een hogere opleiding. De gemiddelde populatie zal dan ook in zijn geheel minder scholing hebben genoten.”

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider |  Facebook |

24-02-13

Amerikaanse fiscus betaalt recordbedrag aan klokkenluiders

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft het voorbije jaar een recordbedrag van 125,4 miljoen dollar uitbetaald aan klokkenluiders die informatie over fiscale fraude hebben aangebracht. Het grootste bedrag ging naar Bradley Birkenfeld, een gewezen bankier van UBS die aan de autoriteiten liet uitlekken dat zijn voormalige werkgever welgestelde Amerikanen hielp om hun activa in het buitenland te verbergen. Birkenfeld ontving voor zijn informatie een bedrag van bijna 104 miljoen dollar. Analisten verwachten dat de vergoedingen voor klokkenluiders ook dit jaar een belangrijke groei zullen laten optekenen, aangezien het systeem pas nu op kruissnelheid begint te komen.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiscus, klokkenluider |  Facebook |

02-03-12

Slechts minderheid verzet zich tegen autoriteit

Mensen gehoorzamen snel aan een autoriteit, zelfs indien ze daarbij acties moeten ondernemen die schadelijk zijn voor anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar het fenomeen van klokkenluiders. De onderzoekers stelden vast dat 75 procent van de proefpersonen bereid bleek te zijn om - onder het mom van het belang van de wetenschap - in opdracht van een wetenschappelijke autoriteit een positieve beoordeling en aanbeveling op te stellen over een onderzoek met een zwaar immoreel uitgangspunt.

 

Al bijna vijftig jaar geleden voerde Stanley Milgram zijn bekende gehoorzaamheidsonderzoek uit aan Yale University, waarbij mensen anderen pijnlijke schokken moesten bezorgen en waarbij bleek dat ruim 60 procent van de proefpersonen overging tot het toedienen van een maximale dosis. De conclusies van die studie blijken volgens het Nederlandse onderzoek ook vandaag nog te blijven gelden. De onderzoekers stelden vast dat minder dan een kwart van de respondenten niet wenste mee te werken aan de promotie van het immoreel project.

Maar ook bij de proefpersonen die het project afwezen, bleek minder dan 10 procent bereid om klokkenluider te worden en een klacht neer te leggen tegen het onderzoek. Nochtans had bijna 65 procent van de totale groep vooraf gezegd zichzelf als een klokkenluider te zien wanneer ze geconfronteerd werden met immorele activiteiten. Bovendien ging men ervan uit dat slechts een kleine minderheid zou instemmen met het immorele project. "Gehoorzaamheid aan onethische verzoeken wordt te laag ingeschat en de kans op klokkenluiden overschat," stippen de onderzoekers aan.
         

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider, macht |  Facebook |