31-03-13

Opvang en opslag koolstofdioxide heeft meer investeringen nodig

Energie-intensieve industrieën moeten meer investeren in de opvang en opslag van koolstofdioxide. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Gesteld wordt dat de opvang en opslag van koolstofdioxide geconfronteerd wordt met een trage vooruitgang en een tekort aan beschikbare budgetten. Er wordt opgemerkt dat de technologie nochtans in de toekomst een belangrijke functie kan innemen in betaalbare strategieën om de klimaatverandering te bestrijden. Aangevoerd wordt dat de klimaatverandering niet alleen zal kunnen worden bestreden met zonnepanelen en windturbines, maar zal ook de opslag van koolstofdioxide noodzakelijk blijken.

Lees Verder

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag |  Facebook |

14-08-12

Brownfields bieden interessante mogelijkheden voor opslag koolstofdioxide

Een aangepaste engineering van de ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren tot de opvang en opslag van koolstofdioxide. Dat zegt David Manning, professor aardrijkskunde aan de Newcastle University, over een studie rond Science Central, een site van tien hectaren brownfields van de gewezen brouwerij Scottish & Newcastle Breweries in het centrum van de Engelse stad. Manning wijst erop dat dergelijke terreinen vaak grote hoeveelheden afvalmaterialen zoals beton en metaalslakken met calcium en magnesium omvatten. Die materialen hebben volgens de Britse wetenschapper de mogelijkheid om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan. De site heeft volgens Manning al ongeveer 38.000 ton koolstofdioxide uit de atmosfeer gehaald en heeft de potentie om nog eens 27.000 ton op te slaan. Engineering van de ondergrond kan volgens Manning dan ook de impact van koolstofdioxide-intensieve ontwikkelingen compenseren.

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brownfields, koolstofdioxide |  Facebook |

07-07-12

Nieuwe mijlpaal concentratie koolstofdioxide in atmosfeer

De atmosfeer van de aarde heeft een nieuwe mijlpaal laten optekenen op het gebied van koolstofdioxide. Dat blijkt uit een onderzoek van het Earth System Research Lab van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. De onderzoekers stellen dat tijdens de voorbije lente in het noordpoolgebied meer dan vierhonderd partikels koolstofdioxide per miljoen werden geregistreerd. Tot nu toe werd alleen in het noordpoolgebied een niveau van meer dan vierhonderd partikels opgetekend, maar volgens de onderzoekers zal ook de rest van de wereld snel volgen. De wetenschappers noemen de resultaten geen verrassing, want er wordt al vele jaren een versnelde toename opgetekend. Voor de industriële revolutie werden ongeveer 275 partikels geregistreerd, maar ruim zestig jaar geleden werd de grens van 300 partikels doorbroken. Het is volgens de onderzoekers minstens 800.000 jaar geleden dat in de atmosfeer nog een niveau van meer dan 400 partikels werd opgemerkt.

Lees Verder

07:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide |  Facebook |

07-06-12

Klimaatverandering en koolstofdioxide gaan niet altijd samen

Het klimaat op aarde is sterk verweven met de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer, maar dat is niet altijd het geval geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse wetenschappers stellen dat het klimaat tussen twaalf miljoen jaar geleden en vijf miljoen jaar geleden was losgekoppeld van de concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer. Aanwijzingen voor die opvallende tegenstelling werden volgens de onderzoekers gevonden bij bodemafzetting uit het late mioceen.

"Traditioneel gaan warmere klimaatperiodes steeds gepaard met hoge concentraties aan koolstofdioxide in de atmosfeer, terwijl koelere tijdperken gelinkt kunnen worden aan een relatief beperkte aanwezigheid van het broeikasgas, maar dat is niet altijd het geval geweest," merken de onderzoekers Jonathan LaRiviere and Christina Ravelo op. "In de periode tussen twaalf en vijf miljoen jaar geleden lagen de temperaturen in het noordelijk halfrond tussen negen en veertien graden Fahrenheit boven het huidige niveau, maar toch lagen de koolstofdioxide-niveaus in de buurt van de waarden die voor de Industriële Revolutie werden opgetekend."

"Er moeten destijds dan ook andere factoren aan het werk zijn geweest die tot warmere temperaturen leidden," voert LaRiviere aan. De onderzoekers denken daarbij aan grootschalige patronen in de oceaan-circulaties, bepaald door de verschillende vorm die de grote watermassa's van de aarde destijds vertoonden, waardoor hogere temperaturen zouden kunnen worden bewaard. De temperatuur van de Stille Oceaan lag destijds volgens de onderzoekers gevoelig hoger en de scheiding tussen de koude en warme waterlagen zouden veel dieper gelegen dan op dit ogenblik het geval is.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, koolstofdioxide |  Facebook |

03-06-12

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan wordt aangenomen

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University. De onderzoekers stellen dat de fotosynthese van de boombladeren al in belangrijke mate is teruggevallen voor de herfst aanbreekt. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse wetenschappers moet de opslagcapaciteit met 3 procent tegenover de oorspronkelijke inschattingen naar beneden worden bijgesteld.

"Op de eerste dag van de zomer vangen de bladeren het meeste zonlicht op," merkt onderzoeksleider William Bauerle, professor ecofysiologie aan de Colorado State University, op. "De dag nadien ligt die hoeveelheid licht echter al lager, waardoor de boombladeren aan hun verouderingsproces beginnen en de fotosynthese-activiteit begint af te nemen. Naarmate de zomer vordert neemt die activiteit in steeds grotere snelheid af, waardoor veel minder koolstofdioxide wordt opgenomen dan bij het begin van de zomer."

Door die correctie moet de opslagcapaciteit van het wereldwijde bosbestand volgens de onderzoekers worden geraamd op 56,7 petagram koolstofdioxide per jaar. Dat betekent een daling met 3,4 procent tegenover de eerdere ramingen. "Boombladeren hebben niet de capaciteit om de snelstijgende koolstofdioxide-niveaus op te vangen dan door wetenschappers tot nu toe werd ingeschat," voert Bauerle aan. "Misschien kunnen bladeren door de opwarming van de aarde langer groen blijven, maar dat heeft geen impact op de fotosynthese, die bepaald wordt door de lengte van de dag."

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, fotosynthese |  Facebook |

10-05-12

Noorwegen opent grootste laboratorium voor opslag koolstofdioxide

In een olieraffinaderij aan de Noorse westkust is met het Technology Centre Mongstad het grootste laboratorium van de wereld voor de opvang van koolstofdioxide in gebruik genomen. In het laboratorium zullen Franse en Noorse methodes worden uitgetest voor de opvang en ondergrondse opslag van koolstofdioxide. De technologie zou moeten vermijden dat grote hoeveelheden koolstofdioxide in de atmosfeer zouden kunnen ontsnappen en wordt gezien als één van de belangrijkste strategieën voor de strijd tegen de klimaatverandering.

"Er moet duidelijk worden nagedacht over de behoefte aan energie en de nood aan emissiereducties," merkte de Noorse premier Jens Stoltenberg op bij de opening van het laboratorium. "De opvang van koolstofdioxide is daarbij een cruciale technologie." Stoltenberg merkte op dat de opslag van koolstofdioixde volgens een aantal ramingen tegen het midden van het decennium ongeveer 20 procent van de wereldwijde emissiereducties zou kunnen vertegenwoordigen.

Met de bouw van Mongstad zou een investering van ongeveer 780 miljoen euro zijn gemoeid. Het laboratorium is voor 75 procent eigendom van het Noorse staatsbedrijf Gassnova. De andere aandeelhouders zijn het Noorse staatsbedrijf Statoil (20 procent), het Brits-Nederlandse Shell en het Zuid-Afrikaanse Sasol. Het laboratorium zal testen uitvoeren met opslag-technologie van het Franse Alstom en het Noorse Aker Solutions. Stoltenberg lanceerde het idee voor het laboratorium al vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, mongstad |  Facebook |

05-05-12

Straatverlichting met algen voedt zich aan koolstofdioxide

Franse wetenschappers hebben een straatverlichting ontworpen die zich voedt met de grote voorraden koolstofdioxide die door zijn omgeving worden uitgestoten. Uitvinder Pierre Calleja ontwierp zijn straatverlichting op basis van algen. De onderzoeker merkt op dat de technologie een belangrijke impact zou kunnen hebben op de luchtvervuiling in stedelijke gebieden, waar bomen vaak bijzonder schaars zijn. Ook ziet de wetenschapper belangrijke toepassingsmogelijkheden in ondergrondse garages, waar de verlichting zich zou kunnen voeden met de uitlaatgassen van de wagens.

"In de correcte omstandigheden kunnen algen bijzonder nuttig zijn voor de mens," merkt de onderzoeker op. "De voorbije jaren heeft onder meer de potentie van algen als brandstofbron heel wat aandacht gekregen. Zoals de meeste planten, kennen vele variëteiten van de algen een fotosynthese, wat betekent dat ze zich voeden met het zonlicht en zuurstof als een bijproduct genereren. Bovendien zijn een aantal algensoorten ook mixotrofisch, wat betekent dat ze hun energie zowel uit fotosynthese als organische koolstof."

De mixotrofe eigenschappen van de algen vormden de basis van de ontwikkeling van Pierre Calleja. De lampen bestaan in wezen uit massieve tanken die gevuld zijn met water en algen. Tijdens de dag worden de algen gevoed met zonlicht en koolstofdioxide, waarbij de geceëerde energie wordt opgeslagen in batterijen die met de tank zijn verbonden. Tijdens de nacht wordt de opgeslagen energie gebruikt om de verlichting te doen branden.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verlichting, koolstofdioxide |  Facebook |