31-03-13

Opvang en opslag koolstofdioxide heeft meer investeringen nodig

Energie-intensieve industrieën moeten meer investeren in de opvang en opslag van koolstofdioxide. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Gesteld wordt dat de opvang en opslag van koolstofdioxide geconfronteerd wordt met een trage vooruitgang en een tekort aan beschikbare budgetten. Er wordt opgemerkt dat de technologie nochtans in de toekomst een belangrijke functie kan innemen in betaalbare strategieën om de klimaatverandering te bestrijden. Aangevoerd wordt dat de klimaatverandering niet alleen zal kunnen worden bestreden met zonnepanelen en windturbines, maar zal ook de opslag van koolstofdioxide noodzakelijk blijken.

Lees Verder

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag |  Facebook |

14-08-12

Brownfields bieden interessante mogelijkheden voor opslag koolstofdioxide

Een aangepaste engineering van de ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren tot de opvang en opslag van koolstofdioxide. Dat zegt David Manning, professor aardrijkskunde aan de Newcastle University, over een studie rond Science Central, een site van tien hectaren brownfields van de gewezen brouwerij Scottish & Newcastle Breweries in het centrum van de Engelse stad. Manning wijst erop dat dergelijke terreinen vaak grote hoeveelheden afvalmaterialen zoals beton en metaalslakken met calcium en magnesium omvatten. Die materialen hebben volgens de Britse wetenschapper de mogelijkheid om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan. De site heeft volgens Manning al ongeveer 38.000 ton koolstofdioxide uit de atmosfeer gehaald en heeft de potentie om nog eens 27.000 ton op te slaan. Engineering van de ondergrond kan volgens Manning dan ook de impact van koolstofdioxide-intensieve ontwikkelingen compenseren.

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brownfields, koolstofdioxide |  Facebook |

07-07-12

Nieuwe mijlpaal concentratie koolstofdioxide in atmosfeer

De atmosfeer van de aarde heeft een nieuwe mijlpaal laten optekenen op het gebied van koolstofdioxide. Dat blijkt uit een onderzoek van het Earth System Research Lab van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. De onderzoekers stellen dat tijdens de voorbije lente in het noordpoolgebied meer dan vierhonderd partikels koolstofdioxide per miljoen werden geregistreerd. Tot nu toe werd alleen in het noordpoolgebied een niveau van meer dan vierhonderd partikels opgetekend, maar volgens de onderzoekers zal ook de rest van de wereld snel volgen. De wetenschappers noemen de resultaten geen verrassing, want er wordt al vele jaren een versnelde toename opgetekend. Voor de industriële revolutie werden ongeveer 275 partikels geregistreerd, maar ruim zestig jaar geleden werd de grens van 300 partikels doorbroken. Het is volgens de onderzoekers minstens 800.000 jaar geleden dat in de atmosfeer nog een niveau van meer dan 400 partikels werd opgemerkt.

Lees Verder

07:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide |  Facebook |

07-06-12

Klimaatverandering en koolstofdioxide gaan niet altijd samen

Het klimaat op aarde is sterk verweven met de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer, maar dat is niet altijd het geval geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse wetenschappers stellen dat het klimaat tussen twaalf miljoen jaar geleden en vijf miljoen jaar geleden was losgekoppeld van de concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer. Aanwijzingen voor die opvallende tegenstelling werden volgens de onderzoekers gevonden bij bodemafzetting uit het late mioceen.

"Traditioneel gaan warmere klimaatperiodes steeds gepaard met hoge concentraties aan koolstofdioxide in de atmosfeer, terwijl koelere tijdperken gelinkt kunnen worden aan een relatief beperkte aanwezigheid van het broeikasgas, maar dat is niet altijd het geval geweest," merken de onderzoekers Jonathan LaRiviere and Christina Ravelo op. "In de periode tussen twaalf en vijf miljoen jaar geleden lagen de temperaturen in het noordelijk halfrond tussen negen en veertien graden Fahrenheit boven het huidige niveau, maar toch lagen de koolstofdioxide-niveaus in de buurt van de waarden die voor de Industriële Revolutie werden opgetekend."

"Er moeten destijds dan ook andere factoren aan het werk zijn geweest die tot warmere temperaturen leidden," voert LaRiviere aan. De onderzoekers denken daarbij aan grootschalige patronen in de oceaan-circulaties, bepaald door de verschillende vorm die de grote watermassa's van de aarde destijds vertoonden, waardoor hogere temperaturen zouden kunnen worden bewaard. De temperatuur van de Stille Oceaan lag destijds volgens de onderzoekers gevoelig hoger en de scheiding tussen de koude en warme waterlagen zouden veel dieper gelegen dan op dit ogenblik het geval is.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, koolstofdioxide |  Facebook |

03-06-12

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan wordt aangenomen

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University. De onderzoekers stellen dat de fotosynthese van de boombladeren al in belangrijke mate is teruggevallen voor de herfst aanbreekt. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse wetenschappers moet de opslagcapaciteit met 3 procent tegenover de oorspronkelijke inschattingen naar beneden worden bijgesteld.

"Op de eerste dag van de zomer vangen de bladeren het meeste zonlicht op," merkt onderzoeksleider William Bauerle, professor ecofysiologie aan de Colorado State University, op. "De dag nadien ligt die hoeveelheid licht echter al lager, waardoor de boombladeren aan hun verouderingsproces beginnen en de fotosynthese-activiteit begint af te nemen. Naarmate de zomer vordert neemt die activiteit in steeds grotere snelheid af, waardoor veel minder koolstofdioxide wordt opgenomen dan bij het begin van de zomer."

Door die correctie moet de opslagcapaciteit van het wereldwijde bosbestand volgens de onderzoekers worden geraamd op 56,7 petagram koolstofdioxide per jaar. Dat betekent een daling met 3,4 procent tegenover de eerdere ramingen. "Boombladeren hebben niet de capaciteit om de snelstijgende koolstofdioxide-niveaus op te vangen dan door wetenschappers tot nu toe werd ingeschat," voert Bauerle aan. "Misschien kunnen bladeren door de opwarming van de aarde langer groen blijven, maar dat heeft geen impact op de fotosynthese, die bepaald wordt door de lengte van de dag."

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, fotosynthese |  Facebook |

10-05-12

Noorwegen opent grootste laboratorium voor opslag koolstofdioxide

In een olieraffinaderij aan de Noorse westkust is met het Technology Centre Mongstad het grootste laboratorium van de wereld voor de opvang van koolstofdioxide in gebruik genomen. In het laboratorium zullen Franse en Noorse methodes worden uitgetest voor de opvang en ondergrondse opslag van koolstofdioxide. De technologie zou moeten vermijden dat grote hoeveelheden koolstofdioxide in de atmosfeer zouden kunnen ontsnappen en wordt gezien als één van de belangrijkste strategieën voor de strijd tegen de klimaatverandering.

"Er moet duidelijk worden nagedacht over de behoefte aan energie en de nood aan emissiereducties," merkte de Noorse premier Jens Stoltenberg op bij de opening van het laboratorium. "De opvang van koolstofdioxide is daarbij een cruciale technologie." Stoltenberg merkte op dat de opslag van koolstofdioixde volgens een aantal ramingen tegen het midden van het decennium ongeveer 20 procent van de wereldwijde emissiereducties zou kunnen vertegenwoordigen.

Met de bouw van Mongstad zou een investering van ongeveer 780 miljoen euro zijn gemoeid. Het laboratorium is voor 75 procent eigendom van het Noorse staatsbedrijf Gassnova. De andere aandeelhouders zijn het Noorse staatsbedrijf Statoil (20 procent), het Brits-Nederlandse Shell en het Zuid-Afrikaanse Sasol. Het laboratorium zal testen uitvoeren met opslag-technologie van het Franse Alstom en het Noorse Aker Solutions. Stoltenberg lanceerde het idee voor het laboratorium al vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, mongstad |  Facebook |

05-05-12

Straatverlichting met algen voedt zich aan koolstofdioxide

Franse wetenschappers hebben een straatverlichting ontworpen die zich voedt met de grote voorraden koolstofdioxide die door zijn omgeving worden uitgestoten. Uitvinder Pierre Calleja ontwierp zijn straatverlichting op basis van algen. De onderzoeker merkt op dat de technologie een belangrijke impact zou kunnen hebben op de luchtvervuiling in stedelijke gebieden, waar bomen vaak bijzonder schaars zijn. Ook ziet de wetenschapper belangrijke toepassingsmogelijkheden in ondergrondse garages, waar de verlichting zich zou kunnen voeden met de uitlaatgassen van de wagens.

"In de correcte omstandigheden kunnen algen bijzonder nuttig zijn voor de mens," merkt de onderzoeker op. "De voorbije jaren heeft onder meer de potentie van algen als brandstofbron heel wat aandacht gekregen. Zoals de meeste planten, kennen vele variëteiten van de algen een fotosynthese, wat betekent dat ze zich voeden met het zonlicht en zuurstof als een bijproduct genereren. Bovendien zijn een aantal algensoorten ook mixotrofisch, wat betekent dat ze hun energie zowel uit fotosynthese als organische koolstof."

De mixotrofe eigenschappen van de algen vormden de basis van de ontwikkeling van Pierre Calleja. De lampen bestaan in wezen uit massieve tanken die gevuld zijn met water en algen. Tijdens de dag worden de algen gevoed met zonlicht en koolstofdioxide, waarbij de geceëerde energie wordt opgeslagen in batterijen die met de tank zijn verbonden. Tijdens de nacht wordt de opgeslagen energie gebruikt om de verlichting te doen branden.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verlichting, koolstofdioxide |  Facebook |

20-03-12

Verenigde Staten hebben voldoende opslagmogelijkheden voor koolstofdioxide

In de Verenigde Staten zijn er voldoende ondergrondse geschikte opslagmogelijkheden beschikbaar om de koolstofdioxide van alle Amerikaanse krachtcentrales gedurende minstens één eeuw op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er wordt opgemerkt dat er weliswaar nog altijd vragen open blijven over de economische haalbaarheid van dergelijke opslag, maar de onderzoekers benadrukken dat nu gebleken is dat er voldoende ondergrondse opslag beschikbaar is voor een tijdelijke opslag.

Het onderzoek toonde aan dat er voldoende opslagcapaciteit aanwezig is in diepliggende ondergrondse galerijen om de productie van koolstofdioxide van de Amerikaanse krachtcentrales van minstens een volledige eeuw op te slaan. "De emissies door menselijke activiteiten liggen zo hoog, dat vele analisten vrezen dat het inschakelen van hernieuwbare energie onvoldoende zal zijn om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken," merkt onderzoeksleider Ruben Juanes op. "Daarom wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke opslag."

De onderzoeker merkt op dat in het verleden niet duidelijk was welke opslagcapaciteit deze diepliggende galerijen, die minstens een halve mijl onder de grond dienden te liggen om de grondwater niet te bedreigen, beschikbaar was. "Sommigen sprake van een opslagcapaciteit van enkele jaren, terwijl anderen het hebben over duizenden jaren," voert Juanes nog aan. "Omdat deze ondergrondse aders geen commerciële waarde hadden, is er tot nu toe ook nooit echt onderzoek naar gevoerd."

Volgens sommige waarnemers echter zou de ondergrondse opslag de prijs van elektriciteit met 15 procent tot 30 procent kunnen doen stijgen. "Zonder begeleidende financiële maatregelen of sancties, lijkt ondergrondse opslag economisch dan ook niet rendabel te kunnen zijn," voeren ze aan.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag, milieu, energie |  Facebook |

10-03-12

Hongaarse milieuramp toont nieuwe mogelijkheden opvang koolstofdioxide

De milieuramp in de Hongaarse stad Ajka twee jaar geleden zou uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw systeem om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Oxford University. Bij de sanering van het gecontamineerde water in de omgeving werd gebruik gemaakt van de toevoeging van zuren en gips. Hoewel dat niet de bedoeling was, bleek dat procedé volgens de Britse onderzoekers dat deze sanering bovendien koolstofdioxide uit de atmosfeer absorbeerde.

Twee jaar geleden stroomde na het instorten van een beschermingswal in een afvalbedrijf in de omgeving van de Hongaarse stad Ajka een rode en giftige modderbrij van ongeveer één miljoen kubieke meter weg. De rode modder, een bijproduct van de aluminium-productie, omvatte belangrijke hoeveelheden van de base sodium hydroxide, wat resulteerde in gevaarlijk hoge zuurtewaardes. Ook was in de modder een cocktail van potentieel giftige metalen zoals arsenicum, chroom en vanadium aanwezig. De ramp kostte aan tien mensen het leven, terwijl meer dan honderd anderen gewond raakten.

Ongeveer 4.000 hectaren grond werden gecontamineerd. Volgens de milieuvereniging was Ajka één van de drie grootste Europese milieurampen van de voorbije twintig tot dertig jaar. Onderzoeker Phil Renforth, docent aan het departement aardwetenschappen van de Oxford University, stelt dat de toevoeging van gips belangrijke mogelijkheden zou bieden voor industrieën die afvalstoffen met een hoge zuurtegraad produceren, zoals de papierproductie. Eerder al was aangetoond dat oplossingen met een hoge zuurtegraad erin slagen om in bepaalde omstandigheden koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen.
         

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ajka, hongarije, milieuramp, koolstofdioxide |  Facebook |

08-12-11

Opvang koolstofdioxide in atmosfeer op dit ogenblik niet realistisch

De ontwikkeling van technologieën om koolstofdioxide rechtstreeks uit de atmosfeer te filteren, kan op middellange termijn geen realistische oplossing bieden in de strijd tegen de klimaatverandering. Het ontwikkelen van die technologieën kost immers meer dan maatregelen om de uitstoot aan de bron, zoals krachtcentrales op basis van fossiele brandstoffen, te blokkeren. Dat is gebleken uit een rapport van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"De voorstanders van deze technologieën tonen zich verdekte woordvoerders van de petroleumsector," merkt onderzoeker Howard Herzog op. "Het is echter ook een aantrekkelijk concept, want door de opvang van koolstofdioxide in de atmosfeer zou men niets aan zijn levensstijl moeten veranderen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de klimaatverandering tegen te houden. Indien die mogelijkheden bestonden, zou men inderdaad het definitieve antwoord op het probleem van de opwarming van de aarde hebben."

"In werkelijkheid blijken de voorstellen rond die technologieën de betrokken kosten zwaar te minimaliseren," voert Herzog nog aan. "Bij een nader onderzoek blijken die berekeningen niet te kloppen. In vergelijking met de opvang van koolstofdioxide aan de bron ligt de kost van een opvang in de atmosfeer per ton emissies ongeveer driehonderd keer hoger. Dat is ook het verschil in concentraties aan koolstofdioxide die in beide omgevingen kunnen worden aangetroffen."

De opvang in de atmosfeer kost volgens Herzog ongeveer 1.000 dollar per ton koolstofdioxide. Aan de bron zou die kost beperkt blijven tot een bedrag van 50 dollar tot 100 dollar.

 

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, koolstofdioxide |  Facebook |

22-11-11

Japanse uitstoot koolstofdioxide opnieuw gestegen

De Japanse uitstoot van koolstofdioxide door het genereren van energie is het voorbije fiscale jaar, dat in maart is afgelopen, met 4,4 procent tot 1,12 miljard ton gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van economie, handel en industrie. Daarmee is de emissieniveau van de Japanse energiesector voor het eerst in drie jaar opnieuw gestegen.

Die groei reflecteert een stijging met 4 procent van de energieconsumptie, te wijten aan een herstel van de binnenlandse economie en een ongewone warme zomer en sterke winter. Daarmee is de Japanse energieconsumptie voor de eerste keer in zes jaar tijd gestegen. De Japanse uitstoot van koolstofdioixide kende drie jaar geleden een recordniveau van 1,22 miljard ton, maar daalde de twee daaropvolgende jaren met achtereenvolgens 6,6 procent en 5,6 procent.

 

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, koolstofdioxide |  Facebook |

15-10-11

Bosgebieden slaan meer koolstofdioxide op dan gedacht

De Noord-Amerikaanse wouden blijken een grotere capaciteit te hebben om koolstofdioxide op te slaan dan wetenschappers eerder hadden gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat deze wouden dan ook een grotere bijdrage zouden kunnen leveren tot de vertraging van de opwarming van het klimaat dan eerder was berekend. Opgemerkt wordt dat een aantal veronderstellingen over het aanpassingssysteem van het ecosysteem dan ook opnieuw zullen moeten worden bekeken.

"Een experimenteel bosgebied in Rhinelander in Wisconsin, waar gedurende twaalf jaar koolstofdioxide en ozon werd geïnjecteerd om de klimaatverandering na te bootsen, leverde verrassende resultaten op," merkt Donald Zak, ecoloog aan de School of Natural Resources and Environment van de University of Michigan, op. "De bomen blijken de koolstofdioxide intensiever te gebruiken om te blijven groeien dan was verwacht. Ook bleek dat gevallen bladeren en takken meer stikstof als voeding opnieuw in de ondergrond vrijgaven."

"Koolstofdioxide biedt de bomen een grotere kans om stikstof uit de grond te halen en er is meer stikstof ter beschikking van de planten," voert Zak nog aan. "Uiteindelijk zal dat proces stoppen, maar op dit ogenblik zijn daarover geen exacte gegevens beschikbaar. Wel heeft het onderzoek aangetoond dat de specifieke eigenschappen van bepaalde boomsoorten een impact kunnen hebben op de reactie van een ecosysteem op de klimaatverandering."

12-08-11

Ondergrondse opslag koolstofdioxide bron van elektriciteit

Ondergrondse opslag van koolstofdioxide moet in de toekomst een bron van milieuvriendelijke elektriciteit kunnen worden. Dat zeggen onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. De ondergrondse opslag zal volgens de onderzoekers de koolstofdioxide opwarmen, wat toelaat om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Op die manier wordt volgens de onderzoekers een zuivere energie gecreëerd die bovendien de klimaatverandering kan helpen tegengaan. Bovendien kan de toepassing de energie-onafhankelijkheid van de Verenigde Staten helpen garanderen.

"Het is de bedoeling om koolstofdioxide op een diepte van drie kilometer in een sedimentaire laag met een temperatuur van 125 graden celcius te injecteren," merkt onderzoeksleider Barry Freifeld op. "Onder die omstandigheden bereikt koolstofdioxide een superkritisch statuut, waardoor het product zowel eigenschap van vloeistoffen als gassen heeft. De koolstofdioxide wordt vervolgens naar de oppervlakte gestuwd, waar turbines de hitte in elektriciteit omzetten. Daarna wordt de koolstofdioxide terug naar de ondergrond geleid, waardoor de hele cyclus opnieuw kan starten."

De onderzoeker merkt echter op dat na verloop van tijd een gedeelte van de koolstofdioxide zich definitief in de ondergrond zal vastzetten, waardoor nieuwe voorraden kunnen worden aangevoerd om de turbines draaiende te houden. "De technologie zou kunnen bijdragen om de hoge kosten van de opslag van koolstofdioxide te helpen verlagen en dus rendabeler te maken," stipt Freifeld aan. "Bovendien is de technologie ook bijzonder geschikt voor energieproductie in gebieden met een gebrek aan water."

Het Berkeley Lab wil in de loop van volgend jaar een experimenteel project opstarten in Cranfield in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee zou het Berkeley Lab wereldwijd het eerste project opzetten dat aan de hand van koolstofdioxide elektriciteit zou produceren uit de warmte van de aarde. Het Berkeley Lab heeft voor de uitvoering van het project een toelage van 5 miljoen dollar ontvangen van het Amerikaanse ministerie van energie.

26-06-11

Britse energiemaatschappijen werken aan opslag koolstofdioxide

De Britse energiemaatschappijen Scottish Power, National Grid en Shell hebben plannen om aan de Schotse kust een pijpleiding voor het transport van koolstofdioxide in gebruik te nemen. De pijpleiding zou een capaciteit krijgen van twee miljoen ton koolstofdioxide. Daarbij zou men willen gebruik maken van een bestaande leiding voor gastransport tussen Falkirk en Peterhead. Het project vormt een onderdeel van plannen om emissies van de krachtcentrale van Longannet in Fife naar de Noordzee te transporteren.

"Longannet, de derde grootste steenkoolgestookte krachtcentrale van Europa, is één van de grootste vervuilers van Groot-Brittannië," merkt BBC News op. "De centrale produceert energie voor twee miljoen mensen, maar stoot jaarlijks ook zeven tot acht miljoen koolstofdioxide uit. "De energiebedrijven stellen dat ze de site kunnen saneren, zijn levensduur kunnen verlengen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen terugschroeven." De pijpleiding zou voor Groot-Brittannië een primeur zijn voor het transport van koolstofdioxide.

De werken aan de pijpleiding zouden over drie jaar worden gestart. De koolstofdioxide zal van Longannet naar een compressor-eenheid in Blackhill, naast de gasterminal van St Fergus in Aberdeenshire. Van daaruit zou de koolstofdioxide naar het Goldeneye Platform in de Noordzee worden gepompt, waar het gas permanent zou worden opgeslagen in uitgeputte olievelden. Gehoopt wordt dat over vier jaar een eerste demonstratiesysteem zal kunnen worden opgestart.

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag, longannet |  Facebook |

27-05-11

Koolstofdioxide grondstof voor hoger rendement olievelden

De Verenigde Staten moeten hun inspanningen opdrijven om de opslag van koolstofdioxide te promoten, in combinatie met een hogere binnenlandse olieproductie. Daardoor zou binnenlandse energiewinning kunnen worden opgedreven, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen gevoelig zou kunnen worden teruggeschroefd. Dat is de conclusie van een rapport van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Texas.

"De oliesector heeft decennia koolstofdioxide ingezet om olie uit mature velden te winnen," merken de onderzoekers op. "Die koolstofdioxide werd meestal uit natuurlijke bronnen gehaald. Maar ook industriële bronnen, zoals steenkoolcentrales, zouden kunnen worden aangewend, waarbij ook tegemoet gekomen zou worden aan de bezorgdheid van het publiek over de uitstoot van broeikasgassen." Er wordt wel opgemerkt dat daarvoor een aantal hindernissen uit de weg moeten worden geruimd.

Daarbij wordt gewezen op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur, regelgeving en economische incentives om de bevoorrading van koolstofdioxide te stimuleren. "Daarvoor moet het wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd en moet ook de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen," voeren de onderzoekers aan. In het rapport wordt opgemerkt dat de mogelijkheden van emissie-opslag door een verhoogde olieproductie enorme mogelijkheden biedt.

Daarbij wordt gewag gemaakt van 3.500 gigawattuur, wat overeenkomt met vijftien jaar productie van koolstofdioxide van Amerikaanse steenkoolcentrales. De injectie van koolstofdioxide in de ondergrond zou de binnenlandse olieproductie tegen het einde van het volgende decennium met ongeveer drie miljoen vaten per dag kunnen opdrijven. Dat betekent een stijging met meer dan 50 procent tegenover het huidige niveau.

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, koolstofdioxide, olie |  Facebook |

26-04-11

Ferrari op één jaar tijd 19 procent uitstootarmer

Van alle superwagens heeft het Italiaanse merk Ferrari de grootste vooruitgang geboekt op het gebied van uitstootreductie. Dat merkt Viknesh Vijayenthiran, hoofdredacteur van het online magazin Greencarreports.com, op. Het wagenpark van Ferrari liet tijdens het voorbije jaar een gemiddelde uitstoot van 326 gram koolstofdioxide per kilometer optekenen. Dat is een daling met 46 gram tegenover het jaar voordien. Met een besparing van 12 procent op de uitstoot laat Ferrari concurrenten zoals Aston Martin (0,6 procent), Lamborghini (1,5 procent) en Bentley (1,9 procent) ver achter is.

"Over de hele wereld worden overheden onder druk van het publiek om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen," merkt Vijayenthiran op. "Daarbij wordt niet zelden in de eerste plaats de autosector geviseerd. In de Verenigde Staten wordt over vijf jaar een maximumverbruik van 34,1 mijl per gallon ingevoerd, terwijl de Europese regeringen werken aan een limiet op de uitstoot van koolstofdioxide. Die maatregelen zouden een desastreuze impact kunnen hebben op de constructeurs van superwagens."

Die toekomstvisie heeft Ferrari volgens Vijayenthiran zo bezorgd gemaakt, dat het Italiaanse automerk zowel zijn commerciële als sportieve divisie aan het werk heeft gezet om het verbruik en de emissies van de motoren gevoelig terug te schroeven. "Dat heeft ertoe geleid dat er een hybride prototype werd ontwikkeld, naast onderzoek in biobrandstoffen en de implementering van energie-efficiëntere transmissiesytemen en injectietechnologieën."

Met een uitstoot van 301 gram per kilometer is de Ferrari California het meest milieuvriendelijke model uit de vloot van de Italiaanse autoconstructeur.

16-02-11

Opslag koolstofdioxide op zee geen goed idee

De opslag van koolstofdioxide in de Noordzee is een slecht idee, want het is geen oplossing voor de klimaatverandering. De praktijk leidt er alleen toe dat het probleem wordt verborgen. Dat heeft Stichting De Noordzee gezegd in een reactie op de plannen van Maxime Verhagen, Nederlands minister van economie en innovatie, om de opslag op zee te onderzoeken als alternatief voor het gebruik van lege gasvelden in het noorden van Nederland.

Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee, voert aan dat de opslag op zee niet alleen geen oplossing biedt, maar door een mogelijk weglekken van koolstofdioxide mogelijk een bedreiging van het zeeleven zou kunnen betekenen. De Nederlandse overheid kan volgens Leemans beter investeren in energiebesparing, een efficiënter gebruik van energie en duurzame energie. Opslag van koolstofdioxide is volgens Leemans een excuus voor het bouwen van kolencentrales.

Leemans benadrukt dat de uitstoot door de opslag niet wordt teruggeschroefd. Hij wijst erop dat de opslag in tegendeel ook heel veel energie kost. Er moet volgens Leemans gemiddeld 25 procent extra energie worden opgewekt om al het geproduceerde koolstofdioxide op te slaan. Daardoor neemt de efficiëntie van de centrales volgens Leemans af. Bovendien zou het aanleggen van pijpleidingen het bodemleven verstoren.

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, koolstofdioxide |  Facebook |

10-03-10

Rijke naties voeren één derde koolstofdioxide-emissies in

Rijke naties, waaronder verscheidene landen uit de Europese Unie, importeren ongeveer één derde van hun koolstofdioxide-emissies. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeker Steve Davis, waarbij de emissies van goederen en diensten werden toegekend aan lokaties waar ze werden geconsumeerd. Bijna een kwart van de Chinese emissies komen van goederen die naar het westen worden geëxporteerd. De vaststellingen van het onderzoek zijn volgens Davis een ethische reden waarom rijke landen het voortouw zouden moeten nemen in de wereldwijde pogingen om de emissies terug te schroeven. Onder de huidige klimaatconventie van de Verenigde Naties worden emissies van broeikasgassen toegewezen aan de landen waar ze worden gegenereerd, maar steeds meer academici en milieugroepen noemen deze verdeling oneerlijk.

"We hadden verwacht dat er een nettostroom van emissies zou worden vastgesteld van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde wereld," aldus Davis tegenover BBC News. "Opvallend was echter dat een groot gedeelte van de wereldwijde stroom aan emissies afkomstig is van de bilaterale handel tussen China en de Verenigde Staten." China verdrong onlangs de Verenigde Staten als grootste producent van broeikasgassen, maar 22,5 procent van de Chinese emissies worden gegenereerd tijdens de productie van goederen en diensten die in het buitenland worden geconsumeerd. De Verenigde Staten alleen al vertegenwoordigen 7,8 procent van die emissies. Toch blijkt dat de Verenigde Staten volgens deze berekeningen minder emissies importeren dan een aantal Europese landen. Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië importeren ongeveer een derde van hun emissies.

Volgens diverse academici en milieugroeperingen zou bij het opleggen van emissierechten met dat gegeven moeten rekening gehouden worden. "Goederen uit ontwikkelingslanden worden vaak in de geïndustrialiseerde wereld geconsumeerd," wordt er daarbij opgemerkt. "Onder de huidige regeling geniet de geïndustrialiseerde wereld van de voordelen van de producten, maar worden de emissies toegewezen dan de landen waar ze worden geproduceerd." De Europese Unie produceert per inwoner gemiddeld amper tien ton broeikasgassen per jaar. Geïmporteerde producten vertegenwoordigen er echter vier ton broeikasgassen extra. Er wordt wel het tegenargument naar voor geschoven dat producerende landen eveneens profiteren, zoals het genereren van tewerkstelling en inkomen. De huidige verdeling is volgens vele partijen op dit ogenblik echter misleidend en bevoordelen Europa en de Verenigde Staten.

17:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, koolstofdioxide, emissierechten |  Facebook |

17-01-10

Verenigde Staten grootste rem op duurzame energie

Indien de Verenigde Staten een wet zouden goedkeuren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zouden er miljarden dollars geïnvesteerd worden in duurzame energieprojecten in de ontwikkelingslanden. Dat zegt de miljardair George Soros. Een Amerikaanse wetgeving terzake zou volgens Soros immers een markt voor emissierechten creëren, waardoor geld zou kunnen vrijkomen om allerlei initiatieven op te zetten in ontwikkelingslanden. Door het ontbreken van een wetgeving vormen de Verenigde Staten volgens Soros echter een belangrijke barrière om wereldwijde duurzaamheid te creëren. Zonder een financiële bestraffing van de uitstoot van broeikasgassen, zullen investeringen in duurzame energie volgens Soros echter nooit rendabel kunnen worden.

Eerder al benadrukte Soros dat rijke landen reserves van het International Monetary Fund zouden moeten aanwenden om in ontwikkelingslanden investeringen te voorzien in de strijd tegen de klimaatverandering. Op de Investor Summit on Climate Risk van de Verenigde Naties liet Soros verstaan dat de klimaattop in Kopenhagen eigenlijk een mislukking is geworden, aangezien er geen concrete internationale afspraken konden worden afgesloten. Soros zelf heeft gezegd één miljard dollar te zullen investeren in duurzame energie-technologie. Daarnaast heeft hij ook een donatie van 100 miljoen dollar beloofd voor milieubeleid, dat een aantal nieuwe regels moet vastleggen op het gebied van duurzaamheid. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering stelde op de Investor Summit dat er wel degelijk zal aangestuurd worden op een striktere regelgeving.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 17 procent terug te schroeven. De republikeinen, maar ook een aantal democraten, in het Amerikaanse Congres zijn echter tegenstander van de invoering van uitstootrechten, die volgens hen de economische heropleving zouden verstoren en tot een grotere werkloosheid zouden leiden. In juni van vorig jaar werd de wet op de uitstootrechten door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar moet later dit jaar ook nog door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd. De senatoren John Kerry, Lindsey Graham en Joseph Lieberman stellen een compromis voor, waarbij geïnvesteerd zou worden in verdere ontwikkeling van nucleaire energie en technologieën om broeikasgassen van krachtcentrales op te vangen. Maar ook de oliecongres zou ondersteund worden.

15-01-10

Koolstofdioxide kan mogelijk nuttig product worden

Het broeikasgas koolstofdioxide is door zijn impact op de klimaatverandering op dit ogenblik één van de minst populaire producten in de wereld, maar dat imago zou in de toekomst gevoelig kunnen worden verbeterd. Dat schrijft het magazine New Scientist. Daarbij wordt opgemerkt dat het broeikasgas mogelijk in de toekomst gebruikt zou kunnen worden als grondstof voor alternatieve brandstoffen of een nieuwe toepassing zou kunnen vinden in koelkasten. Volgens Dermot O'Hare, onderzoeker aan de University of Oxford, dreigen projecten om koolstofdioxide op te vangen en op te slaan in de ondergrond, dan ook een verloren kans te worden. Hij voert aan dat het omvormen van koolstofdioxide tot methaan een veel zinvoller bestemming zou zijn voor het broeikasgas.

Eén van de grote problemen voor het omvormen van koolstofdioxide tot methaan is echter de stabiliteit van zijn structuur. "De molecule van koolstofdioxide is zo stabiel dat het moeilijk is om een chemisch element te vinden dat reactief genoeg is om op koolstofdioxide te kunnen inwerken, maar toch specifiek genoeg is om andere elementen in de atmosfeer, zoals koolstofmonoxide of zuurstof, te negeren," merkt Dermot O'Hare op. Samen met zijn collega Andrew Ashley zegt O'Hare echter een methode ontwikkeld te hebben om koolstofdioxide toch om te zetten tot methaan, aan een relatief lage temperatuur van 160 graden celcius en onder normale druk. Daarbij wordt er volgens O'Hare voor gezorgd dat de molecules koolstofdioxide een verbinding aangaan met waterstof om methanol en water te vormen.

De New Scientist merkt op dat een aantal andere onderzoeksgroepen in dezelfde richting werken, maar volgens O'Hare is het project van Oxford inmiddels in een relatief vergevorderd stadium geraakt. "Het feit dat de reactie specifiek voor koolstofdioxide opgaat kan de toepassing een aantal praktische voordelen opleveren, omdat er geen rekening gehouden moet worden met de koolstofmonoxide," merkt het magazine op. De Canadese onderzoeker Doug Stephan, die niet bij het Oxford-project is betrokken, noemt het werk van O'Hare en Ashley belangrijk en opwindend en voert aan dat het uiteindelijk zou kunnen leiden tot een reductie van de broeikasgassen en de opbouw van alternatieve energiebronnen. Voorwaarde is volgens hem echter dat er ook een proces wordt ontwikkeld dat waterstof genereert.

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, koolstofdioxide, methaan |  Facebook |

24-11-09

Opslagcapaciteit koolstofdioxide Europese natuur volledig teniet gedaan

De natuurlijke opname van koolstofdioxide in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan door de landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. De onderzoekers stellen daardoor dat de broeikasgas-balans daarmee op nul staat. De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde. De onderzoekers stellen dat de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar opnieuw is gestegen. Door de financiële crisis ging die stijging echter trager dan de jaren voordien. Er wordt rekening mee gehouden dat er zelfs een kortstondige afname zou kunnen optreden.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, landbouw, koolstofdioxide, broeikasgas |  Facebook |

19-11-09

Indonesische regering blokkeert bosontginning op Sumatra

Het papierconcern Asia Pacific Resources International Holding Limited (April) heeft van de Indonesische regering het verbod gekregen om nog langer aan bosontginning te doen op het schiereiland Kampar op Sumatra. De maatregel wordt door milieuverenigingen op applaus ontvangen. Het Kampar-schiereiland is één van de grootste opvangreservoirs van koolstofdioxide van de wereld. Bovendien is het schiereiland de biotoop van een aantal bijzonder zeldzame diersoorten, zoals de Sumatraanse tijger. De ontginning en verbranding van de Indonesische veengebieden vertegenwoordigt volgens de organisatie Greenpeace, die in het gebied een aantal kampen had opgeslagen om te protesteren tegen de ontginning, ongeveer 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Greenpeace zegt te hopen dat Zulkifli Hasan, de Indonesische minister van bosbouw, alle lopende vergunningen voor de ontginning zal veengebieden definitief zal intrekken.

17:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, indonesie, bosbouw |  Facebook |

01-11-09

Alstom opent grootste opslaginstallatie voor koolstofdioxide

Het Franse industriële conglomeraat Alstom heeft in de Amerikaanse staat West Virginia de grootste opslaginstallatie voor koolstofdioxide voor een steenkoolcentrale ter wereld geopend. De installatie in de Mountaineer-mijn kan ongeveer 100.000 ton koolstofdioxide per jaar opvangen en opslaan op een diepte van 2,1 kilometer. De installatie kan slechts een gedeelte van de totale capaciteit van Mountaineer, die ongeveer 1.300 megawatt vertegenwoordigt, opvangen, maar Alstom zegt dat dezelfde technologie kon worden toegepast op grotere schaal en kan worden gekoppeld aan elke moderne steenkoolcentrale, waardoor de uitstoot kan worden beperkt en de uitbaters geld kunnen besparen indien er uitstootrechten moeten worden betaald. Philippe Joubert, hoofd van de energiedivisie van Alstom, benadrukt dat de installatie van de Mountaineer-mijn bewijst dat de opslagtechnologie niet langer een theorie is, maar daadwerkelijk in de praktijk kan functioneren.

"American Electric Power, de eigenaar van Mountaineer, zegt dat de installatie van Alstom belet dat de koolstofdioxide in de atmosfeer kan ontsnappen," aldus het persbureau AFP. "De koolstofdioxide wordt opgevangen, vloeibaar gemaakt en in een ondergrondse ader gepompt aan een snelheid van 5,5 ton per uur. Alstom voegt er aan toe te hopen een volledig commerciële opvanginstallatie operationeel te kunnen hebben tegen het midden van het volgende decennium." Het Mountaineer-project wordt gezamenlijk gefinancierd door Alstom en American Electric Power. Philippe Joubert zegt dat elke steenkoolcentrale een installatie zou moeten hebben voor de opvang en opslag van koolstofdioxide. Volgens Joubert mikt het Franse bedrijf in grote mate op belangrijke groeimarkten zoals India en China, twee belangrijke verbruikers van steenkool. Hij wijst erop dat het aantal krachtcentrales wereldwijd de volgende twintig jaar zal verdubbelen. De meeste van die nieuwe centrales zullen in Azië worden gebouwd en zullen grotendeels op steenkool werken.

Volgens het International Energy Agency vertegenwoordigde steenkool drie jaar geleden 25 procent van de wereldwijde energieproductie. Vele experts verwachten dat dit cijfer nog verder zal groeien. Critici stellen echter dat de opslagtechnologie de levensduur verlengt van een industrie die veel meer broeikasgassen produceert dan andere energiebronnen. Bovendien brengt de steenkoolindustrie volgens hen grote milieuschade toe aan de onmiddellijke omgeving. Ook wordt opgemerkt dat de opslagtechnologie financiële middelen wegtrekt van onderzoek naar hernieuwbare bronnen of energie-efficiëntie. De milieugroep Sierra Club zegt geen tegenstander te zijn van opslag van koolstofdioxide, maar waarschuwt wel dat dit op een veilige manier moet kunnen gebeuren en op een degelijke manier moet worden opgevolgd. De Amerikaanse regering heeft een budget van meer dan 3 miljard dollar vrijgemaakt voor de ontwikkeling van technologie voor opvang en opslag van koolstofdioxide.

21:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide, alstom |  Facebook |

09-09-09

Groot-Brittannië kan marktleider worden opslag broeikasgassen

Groot-Brittannië kan Europees marktleider worden voor de opslag van broeikasgassen. Dat zegt Stuart Haszeldine, professor geologie aan de Edinburgh University. Daarbij wordt opgemerkt dat er onder de bodem van Noordzee voldoende ruimte beschikbaar is om 150 miljard ton koolstofdioxide op te slaan in uitgeputte oliebronnen. Dat is meer dan de beschikbare ruimte in de rest van Europa, Noorwegen niet meegerekend. Haszeldine voegt er aan toe dat Groot-Brittannië daarmee voldoende ruimte heeft om de uitstoot van koolstofdioxide van de krachtcentrales in Noordwest-Europa gedurende honderd jaar op te slaan. Het verkopen van die capaciteit zou Groot-Brittannië volgens Haszeldine 5 miljard Britse pond per jaar kunnen opleveren.

09-03-09

Verenigde Staten kunnen 500 jaar koolstofdioxide opslaan

Geologen hebben in de Verenigde Staten ruim vijftienduizend vierkante kilometer steenformaties ontdekt die konden gebruik maken om een gedeelte van de koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan. Volgens onderzoekers van het Earth Institute aan de Columbia University zouden deze rotsformaties voldoende capaciteit hebben om meer dan vijfhonderd jaar Amerikaanse productie van koolstofdioxide op te slaan. De meeste locaties zijn gelegen in clusters langs de oost- en westkust van de Verenigde Staten, waarvan sommige in de omgeving van belangrijke steden zoals New York, Baltimore en San Francisco. Er wordt verder onderzoek gedaan naar andere steenformaties die koolstofdioxide zouden kunnen opslaan.

"Het koolstofdioxide dat vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is zich sinds de start van de industriële revolutie in de atmosfeer aan het opstapelen," aldus het magazine LiveSciences. "Een gedeelte van het broeikasgas wordt wel geabsorbeerd door planten en oceanen, maar een groot gedeelte blijft aanwezig in de atmosfeer, waar het bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Wetentschappers hebben al langer gezegd dat het mogelijk is om koolstofdioxide kunstmatig te vangen en op te slaan in ondergrondse reservoirs. De onderzoekers van het Earth Institute hebben nu echter locaties in kaart gebracht van vulkanisch gesteente dat dicht genoeg bij de oppervlakte ligt om gebruikt te kunnen worden voor de opslag van het broeikasgas."

Deze vulkanische rotsen bevatten mineralen die reageren met koolstofdioxide en daarmee vaste klompen vormen. "Dat wordt als een ideale opslag van het broeikasgas bestempeld," voert LiveSciences aan. "Andere methodes zijn vooral gericht op de opslag van koolstofdioxide in de ondergrond in vloeibare vorm of in gasvorm, maar daarbij wordt men geconfronteerd met risico's op lekken. De onderzoekers stellen dan ook dat opslag in vaste vorm de ideale manier is om definitief af te rekenen met de uitstoot van broeikasgassen." De onderzoekers hopen dat op termijn ook een wereldkaart met geschikte locaties voor de opslag van koolstofdioxide kan worden samengesteld. Er wordt nu ook gewerkt aan een kaart met basalt-formaties, die eveneens geschikt zijn om koolstofdioxide vast te houden.

31-01-09

Koolstofdioxide staat voor duizendjarig rijk

emission-freejpg_5638De koolstofdioxide die vandaag door fabrieken en auto's wordt uitgestoten, zal de temperatuur op aarde en het zeeniveau meer dan duizend jaar beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Daarbij wordt opgemerkt dat kustregio's en kleine eilanden voor verscheidene eeuwen onder de zeespiegel zouden verdwijnen, zelfs wanneer de uitstoot van koolstofdioxide tijdens de volgende honderd jaar compleet zou stoppen. De onderzoekers stellen daarbij dat op dit ogenblik iets gecreëerd wordt dat in een menselijke tijdsschaal niet teruggeschroefd kan worden. Hoe verder die weg gevolgd, hoe langer deze periode volgens mede-onderzoeksleider Pierre Friedlingstein zal duren.

De onderzoekers stellen dat een stijging van 16 procent van het huidige uitstootniveau zou leiden tot droogtes in Zuid-Europe, Noord-Amerika en het zuid-westen van de Verenigde Staten voor een periode van ruim duizend jaar. In andere regio's zouden de watervoorraden verlagen, meer bosbranden ontstaan en de voedingsproductie achteruit gaan. De opbouw van de koolstofdioxide in de atmosfeer zal volgens Friedlingstein, onderzoeksdirecteur aan het Franse Institut Pierre Simon Laplace, er bovendien voor zorgen dat ook de zeeniveau's de volgende duizend jaar zullen stijgen. Een verhoging van 56 procent aan koolstofdioxide zou volgens de onderzoekers tegen het einde van dit millennium kunnen leiden tot een stijging van het zeeniveau met één meter.

Onderzoeksleider Susan Solomon, wetenschapper van de National Oceanic and Administration, voert daarbij aan dat het bijzonder moeilijk te schatten is hoe bijkomende factoren, zoals het smelten van gletsjers en het poolijs, een extra impact zullen hebben op het zeeniveau. "De vooropgestelde cijfers vormen dan ook een minimumstijging die vanuit bekende natuurkundige fenomenen konden berekend worden," stipt Solomon aan tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "We zijn verbaasd dat de impact van deze elementen zo zwaar is." In het onderzoek werd geen rekening gehouden met mogelijke maatregelen, zoals het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer door geoengineering.

16:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide |  Facebook |

25-10-08

Methaan en stikstoftrifluoride onderschatte broeikasgassen

Bij broeikasgassen wordt vooral gesproken over koolstofdioxide, maar wetenschappers beginnen zich steeds meer zorgen te maken over methaan en stikstoftrifluoride. In vergelijking met koolstofdioxide, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is hun invloed op de klimaatverandering relatief gering, maar de voorbije jaren is hun aanwezigheid in de atmosfeer gevoelig verhoogd. Onderzoekers stellen dat bij de voorspellingen over de klimaatverandering echter geen rekening is gehouden. Zij spreken over een negatieve verrassing voor klimaatwaarnemers.

"Van die twee gassen zorgt methaan voor het grootste probleem," aldus het persbureau Associated Press. "Methaan wordt door specialisten bestempeld als het tweede belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer en zijn effect op de opwarming van de aarde bedraagt één derde van die invloed van koolstofdioxide. Methaan is afkomstig van stortplaatsen, natuurlijk gas, steenkoolontginning, dierlijke afvalproducten en rottende planten. Het is vooral dit laatste probleem dat de wetenschappers bijzonder bezorgd maakt."

Duizenden jaren geleden werden in het noordpoolgebied miljarden tonnen methaan gevormd door afstervende planten. "Het methaan zit gevangen in de permafrost en de oceaanbodem," aldus Ron Prinn, atmosfeerwetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Wanneer de noordpool opwarmt, zou dit methaan kunnen vrijkomen en de opwarming van de aarde nog verergeren. Wetenschappers proberen nu uit te zoeken of dit proces al op gang is gekomen. Het is nog te vroeg om daarover al definitieve conclusies te trekken, maar er zijn toch al signalen in die richting."

Na een periode van acht jaar stabiliteit, zijn de methaanniveau's in de atmosfeer twee jaar geleden plots beginnen te stijgen. "Van juni 2006 tot oktober 2007 steeg dat niveau met bijna 28 miljoen ton," verduidelijk Ron Prinn. "Er is nu meer dan 5,6 miljard ton methaan in de atmosfeer. Indien deze evolutie zich doorzet, is dat zeker slecht nieuws voor de toekomst. Er is duidelijk rook, maar we moeten nog uitzoeken of er ook vuur is. Maar wanneer de methaanniveau's stijgen, wordt de klimaatverandering versneld."

Stikstoftrifluoride werd altijd bestempeld als een klein probleem, zodat het grotendeels genegeerd werd. "Het gas wordt gebruikt tijdens de productie van lcd-schermen, computerschermen en zonnepanelen," aldus Ray Weiss, geochemicus aan het Scripps Institution of Oceanography. "Tot nu toe werd de aanwezigheid van stikstoftrifluoride in de atmosfeer altijd onderschat. "De niveau's van stikstoftrifluoride in de atmosfeer is sinds 1978 verdertigvoudigd. In vergelijking met koolstofdioxide, bedraagt de invloed van het gas op de opwarming van de aarde slechts 4 procent, maar het is wel duizenden keer sterker dan koolstofdioxide in het opslaan van warmte.

04-09-08

Vattenfall scoort wereldprimeur met opslag koolstofdioxide

Het Zweedse energieconcern Vattenfall start in de bruinkoolfabriek Schwarze Pumpe in het Duitse Spremberg met de opvang en opslag van koolstofdioxide. Daarmee realiseert Vattenfall naar eigen zeggen een wereldpremière. Er werd 70 miljoen euro geïnvesteerd om de bruinkooltechniek uit te rusten met installaties voor carbon capture and storage (CCS). De installatie zou de uitstoot van de fabriek, die normaal negen ton per uur bedraagt, vijfhonderd keer kleiner moeten maken. Het gas wordt opgeslagen in een poreuze rotsondergrond, op een diepte van duizend meter.

Vattenfall heeft twee jaar aan het project gewerkt. Het Zweedse energieconcern zegt te geloven dat de CCS-technologie de toekomst zal vormen voor de steenkoolindustrie. "Op deze manier kan de energiebevoorrading gegarandeerd worden, terwijl tegelijkertijd kan vermeden worden dat de uitstoot van koolstofdioxide de strijd tegen de klimaatverandering in het gedrang brengt," aldus het concern. De investering in de CCS-installatie werd volledig met eigen middelen gefinancierd, naar eigen zeggen om de leiding te nemen in deze toekomstgerichte technologie.

Er is echter ook veel weerstand tegen de CCS-technologie. Er zijn vooral vragen over de geschiktheid van de technologie, vooral over de locaties waar de koolstofdioxide kan opgeslagen worden en wie de hoge kosten voor de bouw en de werking van de CCS-sites zal dragen. Ook de milieuorganisatie Greenpeace heeft bedenkingen geuit. "We vrezen dat deze technologie zal aangewend worden om de bouw van extra steenkoolfabrieken te verrechtvaardigen," aldus de organisatie. "CCS-technologie is te duur, komt te laat en zal geld weghouden van echte oplossingen, zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie."

15:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide, vattenfall |  Facebook |

01-06-08

Kunstbomen tegen uitstoot koolstofdioxide

Gigantische kunstbomen moeten koolstofdioxide uit de lucht halen. Dat zegt Wallace Broecker, de wetenschapper die in de jaren zeventig de term klimaatverandering uitvond. Wallace zegt dat de strijd tegen de opwarming van de aarde een race tegen de tijd is, terwijl we op dit ogenblik amper vooruitgang boeken. Wereldwijd zouden er zestig miljoen constructies nodig zijn om de uitstoot van koolstofdioxide te neutraliseren.

De torens zouden volgens Broecker ongeveer vijftien meter hoog moeten zijn en een diameter hebben van bijna drie meter. Ze zouden worden voorzien van een bijzonder type van plastic om de koolstofdioxide uit de lucht te halen. De koolstofdioxide zou vervolgens onder druk vloeibaar gemaakt worden en in de ondergrond worden gepompt of omgevormd worden tot een mineraal.

Wallace Broecker geeft toe dat zestig miljoen kunstbomen een enorme hoeveelheid lijkt. “Maar in de Verenigde Staten maken we 55 miljoen auto’s per jaar en het is dan ook perfect mogelijk om op dertig of veertig jaar tijd zestig miljoen kunstbomen te produceren,” benadrukte hij. Daarvoor zou een investering nodig zijn van 600 miljard dollar per jaar. Hij heeft echter twijfels of er voldoende politieke wil is om een dergelijk project te realiseren.

19-02-08

Koolstofdioxide kan gevangen worden

Wetenschappers aan de University of California in Los Angeles zeggen een materiaal ontwikkeld te hebben dat koolstofdioxide kan opslorpen, zoals een spons doet met vloeistoffen. Daarmee is volgens onderzoeksleider Omar Yaghi het probleem overwonnen om koolstofdioxide op een selectieve manier te verwijderen. Eén liter van dit materiaal zou in staat zijn om 83 liter koolstofdioxide op te vangen. Bovendien is het materiaal bestand tegen hoge temperaturen, wat het bijzonder geschikt maakt voor gebruik in energiecentrales.

Met de ontwikkeling van het kristal in kwestie – zeolitic imidazolate frameworks – kan de industriële uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer volgens de onderzoekers worden tegengegaan. “In onze tests is duidelijk aangetoond dat het materiaal geen enkel deeltje koolstofdioxide laat ontsnappen,” voert Omar Yaghi aan. “Dit is een keerpunt in het onderzoek om koolstofdioxide op te vangen vooraleer het gas de atmosfeer kan bereiken.” De kristallen zijn ook niet-giftig.

De onderzoekers voeren verder aan dat de kristallen ook weinig extra energie vergen van een energiecentrale. “Daardoor vormen ze een ideaal alternatief voor de huidige methodes om koolstofdioxide te filteren,” voeren ze dan ook aan. Uit studies van de Verenigde Naties is gebleken dat de kosten van de opvang van koolstofdioxide bij een conventionele steenkoolcentrale moeten geschat worden op een bedrag tussen 25 dollar en 60 dollar per ton.

Meer over milieu en natuur

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, koolstofdioxide, milieu |  Facebook |