27-06-14

Britten verkiezen digitaal nieuws boven kranten

Het internet is in de Britse nieuwsconsumptie belangrijker geworden dan de gedrukte kranten. Dat is de conclusie van een studie van de Britse mediaregulator Ofcom. Het onderzoek stelde vast dat 41 procent van de Britse nieuwsconsumenten gebruik maken van websites en applicaties om op de hoogte te blijven van de actualiteit. De gedrukte kranten halen een score van 40 procent. Televisie blijven echter met een totaal van 75 procent de meest populaire nieuwsbron.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, internet |  Facebook |

13-06-14

Internet is niet verantwoordelijk voor teloorgang krantensector

Het internet is niet verantwoordelijk voor de crisis in de krantensector. Dat is de boodschap van een studie door wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de populariteit van kranten al tussen het begin van de jaren tachtig en het midden van de jaren negentig, nog voor het internet bij het grotere publiek aan interesse begon te winnen, aanzienlijk al in populariteit was gedaald. Die trend heeft zich volgens de wetenschappers sindsdien bovendien tegenover ongeveer dezelfde snelheid verder gezet. Opgemerkt wordt dan ook dat het internet er niet voor heeft gezorgd dat de consument gestopt is met het lezen van de kranten.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, krant |  Facebook |

19-04-14

Sociale media en kranten kijken anders naar de wereld

Sociale media en kranten zijn het niet altijd eens over de onderwerpen die prioriteit moeten krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, die de publicaties van de kranten The New York Times en The Guardian analyseerden. Daarbij dienden volgens de onderzoekers belangrijke verschillen opgetekend te worden. Terwijl gebruikers van sociale media vooral geïnteresseerd bleken in opinie-bijdragen en lokale, nationale en wereldwijde actualiteit, gaven de kranten zelf de grootste aandacht aan sport, economie, entertainment en celebrities. De onderzoekers merken op dat tussen beide media vooral een groot verschil in aandacht voor de sportwereld opvalt.

"De resultaten van de studie tonen aan dat gebruikers van sociale media een voorkeur vertonen voor onderwerpen die vaak haaks staan op het beleid van de krantenredacties,” benadrukt onderzoeksleider Marco Toledo Bastos, professor media aan de Duke University. “Vooral de sportdivisies, die in beide kranten nochtans een grote ruimte krijgen, slagen er blijkbaar niet in om het publiek van sociale media tot een actief engagement te bewegen. Slechts een kwart van de sportbijdragen uit The New York Times vindt ook zijn weg naar Facebook of Twitter. Bij The Guardian is de helft van de sportverslaggeving ook op Twitter terug te vinden, tegenover één derde op Facebook.”

“Ook krantenbijdragen over economie hebben het moeilijk om in sociale media een brede weerklank te vinden,” zegt professor Bastos nog. De onderzoeker stelde echter ook significante verschillen tussen beide kranten vast. Er werd immers vastgesteld dat van de artikels in The Guardian respectievelijk 86 procent en 96 procent ook terug te vinden waren op Facebook en Twitter. Bij The New York Times vallen die cijfers terug tot respectievelijk 40 procent en 36 procent. Dat verschil moet volgens Bastos worden toegeschreven aan het verschil in online distributiemodel dat beide kranten hanteren. The Guardian biedt zijn online content immers gratis aan, terwijl The New York Times met een gedeeltelijke betaalmuur werkt.

Marco Bastos geeft nog aan dat het onderzoek een bevestiging vormt voor de reputatie die Twitter heeft als een voorkeurkanaal om een brede waaier van nieuwscontent te verspreiden. “Twitter is het enige sociale medium dat een benaderende weerspiegeling geeft van de totale nieuwsdistributie door de kranten,” voert de onderzoeker aan. “Andere sociale media richten zich vaak op gespecialiseerde interesses. Het onderzoek toont echter ook aan op welke manier de technologie een impact heeft op de nieuwsconsumptie. Redacties beschikken met sociale media dan ook over een efficiënt platform om te achterhalen welke content door de lezer wordt geprefereerd.”

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, krant |  Facebook |

13-03-14

Mobiele platformen belangrijker reclamemedium dan kranten

In Groot-Brittannië zal dit jaar 2,3 miljard pond worden besteed aan mobiele reclame, tegenover 1,9 miljard pond vorig jaar. Daarmee wordt het mobiele platform een belangrijker marketing-kanaal dan de krantensector, waar een verdere daling van 2,2 miljard pond tot 2,1 miljard pond zal dienen opgetekend te worden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. De onderzoekers voegen er aan toe dat mobiele platformen daarmee voor de eerste keer in de geschiedenis als reclame-platform belangrijker worden dan de dagbladen. De kranten zullen dit jaar nog een aandeel van 13,8 procent hebben op de Britse reclamemarkt, tegenover 15,3 procent vorig jaar.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel, krant |  Facebook |

15-08-13

Online krantenconsumptie blijft nog altijd marginaal

De online krantenconsumptie blijft nog altijd marginaal in vergelijking met het gebruik van de gedrukte versies van de dagbladen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London naar de consumptie van twaalf nationale Britse kranten gedurende een periode van vier jaar. De onderzoekers stelden vast dat minstens 96 procent van de krantenconsumptie door Britse lezers, met uitzondering van het gebruik van applicaties, nog altijd naar de gedrukte versies van de kranten gaat. Ook wanneer het gebruik van applicaties wordt meegerekend, behouden de gedrukte edities nog altijd meer dan 90 procent van de totale tijdsbesteding.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krant, internet |  Facebook |

12-05-13

Consument noemt krant meest efficiëntie reclameplatform

Kranten, zowel analoog als online, worden door de consument als de meest efficiënte reclameplatformen bestempeld. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Nielsen in opdracht van de Newspaper Association of America (NAA). De onderzoekers stelden vast dat de gedrukte krantenversies bij alle factoren als beste platform naar voor kwamen, gevolgd door radio, internet en televisie. Er wordt nog opgemerkt dat de lokale kranten de hoogste scores halen op het gebied van aandacht en aankoopintentie.

"De resultaten vormen een groot contrast met andere studies, die televisie naar voor schuiven als het meest invloedrijke reclamemedium," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat vooral oudere consumenten aan de krantenreclame een grote efficiëntie toewijzen. De onderzoekers merken anderzijds op dat reclames op sociale netwerken door de consument niet wordt geapprecieerd. Het platform staat helemaal onderaan op het gebied van aandacht en aankoopintentie en op de eerste plaats op het gebied van irritatie.

Ondanks die positieve scores blijven de kranten in realiteit reclame-inkomsten verliezen. Net zoals andere media, moeten de kranten volgens waarnemers dan ook zo vlug mogelijk aan de lezer een mobiel platform aanbieden. Opgemerkt wordt dat 43 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels content van nationale kranten dagelijks op een mobiele telefoon raadplegen, gevolgd door sociale netwerken (37 procent), Twitter en blogs (35 procent). De scores van lokale media blijven daarentegen onder de grens van 10 procent.

Lees Verder

11:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krant, media, reclame |  Facebook |

12-03-13

Sportliefhebber blijft voorkeur geven aan krantennieuws

Ondanks de concurrentie van eerst televisie en later online en mobiele platformen, blijven kranten de belangrijkste bron van informatie van de Amerikaanse sportliefhebbers. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse Newspaper National Network. De onderzoekers merkten op dat 76 procent van de mannelijke sportliefhebbers de sportsector op de website van hun lokale krant als één van de belangrijkste informatiebronnen te bestempelen. De gedrukte versie van de krant haalt een score van 69 procent.

Daarmee scoort de krant bij de Amerikaanse sportliefhebber beter dan andere platformen zoals ESPN.com (66 procent), de websites van de sportbonden (46 procent), Yahoo Sports (45 procent) en het ESPN Sports Center (45 procent). Verder in de lijst staan radio (33 procent) en Sports Illustrated (23 procent). De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat ook sportliefhebbers die geen geregelde krantenlezer zijn, toch naar de websites van de dagbladen verwijzen als belangrijkste informatiebron voor sportnieuws.

De onderzoekers benadrukken dat de kwaliteit van de sportinformatie de respondenten voor de kranten doet kiezen. Volgens 72 procent van de regelmatige lezers is de content in de kranten superieur aan andere bronnen. Bovendien wordt door 62 procent aangegeven in de kranten nieuws en analyse te kunnen aantreffen die nergens anders kan worden gevonden. Daarnaast gaf 88 procent toe dat het lezen van sportverslaggeving in de kranten ontspannend werkt, terwijl 79 procent het sportnieuws in het dagblad een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse routine noemde.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krant, sport |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende