12-07-16

Oplage wereldwijd belangrijkste inkomstenbron krantensector

De omzet uit oplages blijft voor de wereldwijde krantensector belangrijker dan reclame. Dat blijkt uit een rapport van de World Association of Newspapers (Wan). Vorig jaar boekte de wereldwijde krantensector een omzet van 168 miljard dollar, verdeeld over 90 miljard dollar uit fysieke en digitale oplages en 78 miljard dollar uit reclame. Het jaar voordien werd een totale omzet van 179 miljard dollar geregistreerd, verdeeld over 92 miljard dollar uit de krantenverkoop en 87 miljard dollar uit reclame. Er wordt aan toegevoegd dat de fysieke activiteiten vorig jaar nog altijd 92 procent van alle inkomsten vertegenwoordigden, tegenover 93 procent het jaar voordien.

“Het voorbije jaar zijn de wereldwijde kranteninkomsten opnieuw met 1,2 procent ingekrompen,” wordt er opgemerkt. “Over een periode van vijf jaar is er sprake van een daling met 4,3 procent. Bij de fysieke oplages werd vorig jaar nog een achteruitgang met 4,9 procent geregistreerd, maar sinds het begin van dit decennium is er al sprake van een verlies met 21,6 procent. De inkomsten uit offline reclamecampagnes kenden eveneens een achteruitgang met respectievelijk 7,5 procent en 24 procent.” De online reclame-inkomsten lieten het voorbije jaar een stijging met 8,5 procent optekenen en registreren over een periode van vijf jaar een groei van bijna 60 procent.

De betaalde digitale oplage kende vorig jaar een stijging met 30 procent, terwijl sinds het begin van het decennium een toename met 547 procent kon worden opgetekend. De onderzoekers merken nog op dat er tussen de verschillende regio’s belangrijke afwijkingen kunnen worden opgetekend. De grootste krantenmarkten van de wereld zijn de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, China, Groot-Brittannië, India en Brazilië. Samen vertegenwoordigen die markten een meerderheid van de wereldwijde kranteninkomsten. Dezelfde landen nemen ook ongeveer 80 procent van de wereldwijde circulatie voor hun rekening. De groei van de gedrukte oplages is vooral te danken aan een toename op een aantal Aziatische markten.

Wereldwijd lezen meer dan 2,7 miljard mensen een fysieke krant. Geraamd wordt dat ook minstens 40 procent van de wereldwijde internet-gebruikers een online krant leest.

Lees Verder

 

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten |  Facebook |

12-06-14

Krantensector moet digitaal aanbod verbeteren

De oplages van de wereldwijde krantensector hebben het voorbije jaar een stijging met 2 procent laten optekenen en de uitgevers kon profiteren van een verdere groei van de digitale reclame met 11 procent. De advertentie-inkomsten uit de gedrukte activiteiten blijven echter verder inkrimpen, zodat de uitgevers de online inkomsten en de betrokkenheid van de gebruikers bij de digitale platformen verhogen. Dat is de boodschap van een rapport van de World Association of Newspapers en News Publishers (WAN-IFRA). De omzet van de wereldwijde krantensector bleef het voorbije jaar status-quo op 163 miljard dollar.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten |  Facebook |

24-04-14

Amerikaanse kranten vinden nieuwe inkomstenstromen

Hoewel de Amerikaanse kranten het voorbije jaar geconfronteerd met een daling van de reclame-inkomsten, is de sector er toch in geslaagd om andere bronnen van inkomsten te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Newspaper Association of America (NAA). Er wordt onder meer opgemerkt dat de totale inkomsten van de Amerikaanse kranten het voorbije jaar weliswaar met 2,6 procent daalden tot 37,6 miljard dollar, maar de inkomsten uit de oplage-verkoop steeg met 3,7 procent tot 10,87 miljard dollar. De omzet aan alternatieve inkomstenbronnen nam bovendien met 5 procent toe tot 3,5 miljard dollar.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |

28-02-14

Kranten moeten werken aan eengemaakt merkproduct

Kranten mogen hun online en gedrukte activiteiten niet langer naast elkaar plaatsen, maar moeten werken aan een eengemaakt merkproduct. Dat zegt Mike Darcey, chief executive van de Britse uitgever News UK. Volgens Darcey bieden digitale technologieën de mogelijkheid om de grondvesten te leggen voor een nieuwe groei en een groter engagement. Er mag volgens Darcey dan ook niet meer gesproken worden over de dood van de kranten, maar moet gewerkt worden aan de toekomst van nieuwsmerken. De blijvende focus op de gedrukte activiteiten is volgens Darcey niet alleen misleidend, maar getuigt ook van een bijziendheid en zal volgens de marketeer leiden tot strategische misstappen.

Lees Verder

21:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten, merk |  Facebook |

04-06-13

Wereldwijd krantenoplages laten lichte terugval optekenen

De wereldwijde krantenoplages zijn het voorbije jaar met 0,9 procent gedaald. Die beperkte terugval is vooral te danken aan de stijgende oplages in Azië, die de achteruitgang op andere markten grotendeels heeft kunnen opvangen. Dat blijkt uit een rapport van de World Association of Newspapers and News Publishers (Wan-Ifra). De grootste achteruitgang werd opgetekend in Oost-Europa (8,2 procent), gevolgd door Noord-Amerika (6,6 procent), West-Europa (5,3 procent) en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (1,4 procent). Daarentegen werd in Australië en Nieuw-Zeeland een stijging met 3,5 procent opgetekend, gevolgd door Azië (1,2 procent) en Latijns-Amerika (0,1 procent).

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten, media, oplage |  Facebook |

09-04-13

Amerikaanse krantensector in periode van transformatie

De Amerikaanse krantensector heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 38,6 miljard dollar. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Newspaper Association of America. Er wordt echter aan toegevoegd dat die beperkte terugval erop wijst dat de druk op de sector aan het afnemen is. Bovendien wordt er opgemerkt dat de samenstelling van de inkomsten aan het verschuiven is, wat de kranten tot enig optimisme zou moeten aanzetten.

Uit het rapport blijkt dat de reclame-omzet van de Amerikaanse kranten het voorbije jaar met 6 procent zijn teruggevallen, maar er wordt aan toegevoegd dat andere inkomstenbronnen een stijgende trend vertonen. Onder meer wordt erop gewezen dat de inkomsten uit de krantenverkoop met 5 procent zijn gestegen. Ook bleek dat nieuwe inkomstenbronnen zoals digitale diensten voor lokale bedrijven en e-commerce een stijging met 8 procent hebben vertoond. Er is volgens het rapport dan ook sprake van een echte transformatie in de Amerikaanse krantensector.

Gedrukte reclame in de Amerikaanse kranten boekte het voorbije jaar een omzet van 18,9 miljard dollar. Digitale reclame leverde 3,4 miljard dollar inkomsten op. De krantenverkoop leverde een bedrag van 10,4 miljard dollar op. Daarnaast waren er nog 3 miljard dollar inkomsten uit nieuwe activiteiten en 2,9 miljard dollar omzet uit direct marketing en andere publicaties. De totale digitale inkomsten, met inbegrip van abonnementen en e-commerce, vertegenwoordigen inmiddels 11 procent van de algemene omzet van de Amerikaanse krantensector.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |

19-03-13

Amerikaanse krantensector ziet lichte tekenen van hoop

Na jaren met een zware terugval te zijn geconfronteerd, heeft de Amerikaanse krantensector weer hoop op enig herstel. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Center. Onder meer wordt daarbij gewezen op nieuwe inkomstenstromen uit digitale betaalmuren en een algemeen herstel van de Amerikaanse economie, waarvan ook de krantensector profiteert. Er wordt wel opgemerkt dat er een aantal knelpunten blijven, waarbij onder meer wordt opgemerkt dat de reclame-inkomsten, ondanks een groei in de digitale sector, verder blijven terugvallen.

"Voor de eerste keer sinds het uitbreken van de recessie zes jaar geleden, hebben de Amerikaanse kranten weer enige basis voor optimisme," aldus het Pew Research Center. Er wordt aan toegevoegd dat de krantensector is gestart met een aantal experimenten rond nieuwe inkomstenstromen en ingrijpende organisatorische veranderingen. Een aantal van die initiatieven, zoals het gebruik van sociale media voor adverteerder, zijn volgens het rapport nog te recent om te worden geëvalueerd, maar vormen onderdeel van een trend die de inkomsten van de sector zouden moeten stabiliseren.

Onder meer wordt erop gewezen dat ongeveer één derde van de 1.380 Amerikaanse kranten inmiddels met digitale betaalplannen werken. "Betaalmuren lijken niet alleen te werken voor grote krantengroepen, maar ook voor kleine en middelgrote publicaties," aldus het Pew Research Center. "Deze extra inkomsten helpen de kranten aan nieuwe inkomsten en reduceren de afhankelijkheid van reclame." Tevens wordt erop gewezen dat er bij investeerders ook een belangrijke overname-interesse blijkt in krantentitels die te koop worden aangeboden, terwijl ook de aandelen van de krantenuitgevers in waarde stijgen.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |