01-05-09

Kunstmeststoffen grootste bedreiging voor biodiversiteit

Het intens gebruik van kunstmeststoffen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zürich. Daarbij wordt gesteld dat kunstmeststoffen snelgroeiende planten de kans bieden om een biotoop te domineren, waarbij ze beletten dat het levensnoodzakelijk zonnelicht kleinere soorten bereikt. Daardoor verdwijnen vele soorten uit gebieden die zwaar met kunstmeststoffen zijn bewerkt. De onderzoekers stellen dan ook dat er een striktere controle moet komen op het gebruik van kunstmeststoffen indien men de biodiversiteit van de plantenwereld op langere termijn wil behouden. Eerder al was gesteld dat kunstmeststoffen een bedreiging konden vormen voor de biodiversiteit, maar een exacte oorzaak had men tot nu toe niet kunnen achterhalen.

De onderzoekers ramen dat het globaal niveau aan stikstof en fosfor dat planten ter beschikking hebben de voorbije vijftig jaar is verdubbeld. "Er was in het verleden al aangetoond dat het gebruik van kunstmeststoffen in grasgebieden tot een daling van de biodiversiteit leidde, maar tot nu toe kon daar geen sluitende oorzaak worden voor aangewezen," aldus onderzoeker Andrew Hector van het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit van Zürich. "Men zou kunnen veronderstellen dat de toename van chemische voedingsstoffen in een ecosysteem zou leiden tot een grotere biodiversiteit. Maar nu blijkt dat dit integendeel één van de grootste bedreigingen is voor die biodiversiteit."

"Door het toevoegen van kunstmeststoffen worden de planten productiever en kweken ze meer biomassa en dus meer schaduw," benadrukt professor Hector. "Daardoor krijgen kleinere soorten geen toegang tot het zonnelicht, wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit." Dat konden de onderzoekers aantonen door aan de grond extra te belichten. Daardoor bleken ook de kleinere plantensoorten te kunnen groeien en bleef de biodiversiteit bewaard. Daardoor werd bewezen dat niet een verhoogde concurrentie tussen planten, wat als een mogelijk alternatief gevolg van het gebruik van kunstmeststoffen werd bestempeld, tot het verdwijnen van de biodiversiteit leidde, maar wel het gebrek aan licht.

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, biodiversiteit, kunstmeststof |  Facebook |