22-08-13

Gratis producten kunnen positieve impact hebben op kwaliteitsperceptie

Consumenten hechten vaak een grotere waarde aan een gratis geschenk dan aan een grote promotie met kortingen. Dat geldt vooral voor prestigieuze merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland en de Monash University. Aangezien consumenten aannemen dat de waarde van een gratis geschenk kan vergeleken worden van het bijhorende betaalde product, kan de combinatie volgens de onderzoekers leiden tot een gevoelige toename van de kwaliteitsperceptie bij de klant. Kortingen zouden daarentegen de waarde van de gekochte goederen devalueren.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, kwaliteit |  Facebook |

08-07-13

Kwaliteit is de belangrijkste basis voor loyaliteit

Producten en diensten die constant een hoog niveau halen, vormen de belangrijkste basis voor loyaliteit van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Epsilon bij Britse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat kwaliteit voor 53 procent van de ondervraagden een cruciale factor was om een merk trouw te blijven. Daarnaast gaf 50 procent aan dat het product de grootste waarde voor het bestede bedrag diende te leveren. Ook gaf 33 procent aan bereid te zijn zich loyaal op te stellen wanneer het merk hem als een gewaardeerd consument behandelt, terwijl 30 procent het belangrijk vond dat er bij het eerste contact een goede shopping-ervaring wordt geboden.

Voor 29 procent van de ondervraagden levert ook een goede service-na-verkoop een belangrijke bijdrage tot loyaliteit. “Loyaliteit is een belangrijke troef in de concurrentiestrijd in de retailsector,” merkt Phil Singh, vice-president sales bij Epsilon, op. “Indien merken leveren wat door de krant gevraagd wordt - wat bij de helft van de consumenten wordt geïdentifeerd als waarde en kwaliteit van de producten en diensten die worden aangeboden - hebben ze een grote kans om met loyaliteit beloond te worden.” De onderzoekers stelden echter vast dat slechts 15 procent van de respondenten van mening was dat loyaliteit tegenover een merk aan de consument voordelen biedt.

“Consumenten tonen zich door de moeilijke economische omstandigheden bijzonder bewust over hun financiën,” voert Epsilon aan. “De beste prijs is voor 57 procent van de consumenten de belangrijkste factor in de aankoopbeslissing. Loyaliteit tegenover merken is in die situatie naar de achtergrond gedrongen. Er moet bij het najagen van klantentrouw echter omzichtig worden omgesprongen met de communitatie over producten en diensten. Meer dan de helft van de respondenten zegt geïnteresseerd te zijn in gerichte en nuttige marketing-boodfschappen, maar irrelevante boodschappen worden door 64 procent van de consumenten genegeerd. Berichten van onbekende verzenders worden door 74 procent genegeerd.”

Lees Verder

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loyaliteit, kwaliteit |  Facebook |

01-05-13

Westerse consument legt geen verband tussen prijs en kwaliteit

Consumenten uit minder individueel gerichte culturen zullen meer geneigd te zijn om de kwaliteit van een product in te schatten aan de hand van de prijs. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Indiana University en de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat deze consumenten een holistisch denkpatroon hanteren en daarom ook meer onderlinge verbanden verwachten en ervan uitgaan dat de verschillende aspecten van een product aan elkaar zijn gelinkt. Daarom denken ze dat prijs een goede weerspiegeling is van de kwaliteit.

"In alle culturen maken consumenten vergelijkingen tussen prijs en kwaliteit," geven de onderzoekers Ashok Lalwani en Sharon Shavitt aan. "In meer collectivistisch ingestelde samenlevingen zoals Zuid-Korea, Japan, India of China zullen de consumenten echter meer geneigd zijn om kwaliteit in te schatten aan de hand van de gehanteerde prijs dan in meer individueel gerichte maatschappijen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada of Australië."

"Minder individualistische consumenten hebben een holistische benadering en zien dan ook meer verbanden tussen de verschillende aspecten van een product," aldus Lalwani en Shavitt. "Bovendien zijn ze ook meer geneigd om relaties te leggen tussen de verschillende aspecten van een product. Individualistisch ingestelde consumenten hanteren daarentegen een analytisch denkpatroon en zullen dan ook de verschillende eigenschappen los van elkaar beschouwen en minder belang hechten aan onderlinge relaties."

De resultaten kunnen volgens de onderzoekers van nut zijn voor onder meer bedrijven met producten uit een hoger prijsniveau. "Reclames of acties op de winkelvloer kunnen de consument aanzetten om meer holistisch te denken en prijs meer als een indicatie van kwaliteit te bestempelen," zeggen Lalwani en Shavitt. "Hoewel alle consumenten gevoelig zijn voor kortingen of andere promoties, kan het in collectivistisch ingestelde markten anderzijds minder aangewezen zijn om op basis van lagere prijzen te concurreren."

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, prijs, kwaliteit |  Facebook |

26-07-12

Online retail draagt bij tot verlies aan productkwaliteit

Online shopping is weliswaar gebruiksvriendelijk, maar de lage prijzen op het internet gaan vaak gepaard met een lagere kwaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van Yunchuan Liu, professor economie aan de University of Illinois. Wanneer producenten retailers omzeilen en online rechtstreeks aan de consument leveren, wordt het risico op kwaliteitsverlies volgens de onderzoeker groter. Wanneer producten online worden verkocht, worden de producenten volgens Yunchuan Liu weinig gestimuleerd om een hoog kwaliteitsniveau te handhaven. Hij merkt op dat producenten tijdens een traditioneel verkoopsproces altijd met een tussenpersoon worden geconfronteerd. Ook de consument komt in dat scenario bij die tussenpersoon terecht en maakt vergelijkingen met concurrerende producten. Dat maakt het verkooproces volgens Yunchuan Liu complexer en verlaagt de bewaking van de kwaliteit, die absoluut noodzakelijk is om de klant te behouden. Online valt die controle volgens hem grotendeels weg.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, internet, kwaliteit |  Facebook |