24-02-14

Afwijzing moderne landbouwtechnieken in onethisch

De afwijzing van moderne landbouwtechnieken zoals hormonale groeibevorderaars, getuigt van een onethische opstellen. Dat zegt de Australische wetenschapper Ian Lean, professor veterinaire wetenschappen aan de Sydney University. Lean merkt daarbij dat de afwijzing van deze moderne landbouwtechnieken een prioriteit verlenen aan marketing boven dierenwelzijn, ecologische voetafdruk en economische productiviteit. Hij voegt er echter aan toe te verwachten dat dit activisme bij de bevolking nog verder zal toenemen naarmate de bevolking het contact met de natuur en de landbouwtechnologie verliest.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, technologie |  Facebook |

17-12-13

Toekomst van commerciële drones ligt vooral in de landbouw

Hoewel bij de commerciële toepassing van drones op dit ogenblik vooral wordt gewezen naar de retailsector, zal uiteindelijk wellicht de landbouw het meest intensief van de technologie gebruik maken. Dat zegt Josh Brungardt, directeur bij het Amerikaanse bedrijf Paradigm, gespecialiseerd in onderzoek rond drone-technologie. Brungardt merkt op dat de technologie van onbemande vliegtuigen perfect geschikt is voor grootschalige landbouwbedrijven en landelijke gebieden, waar vragen rond privacy en veiligheid minder acuut zijn. Op dit ogenblik worden in de landbouw al onbemande vliegtuigen ingezet om met camera’s de oogst op te volgen, mogelijke ziektes op te sporen en een gerichte besproeiing te organiseren.

“De mogelijke plannen van retailer Amazone om drones in te schakelen voor de thuisbedeling van pakketten, heeft heel wat belangstelling gekregen,” merkt Josh Brungardt op. “In de landbouw liggen echter wellicht de grootste mogelijkheden. Landbouwers zeggen dat de onbemande vliegtuigen een echte revolutie zouden kunnen betekenen in het beschermen van de gezondheid van de teelten, het verbeteren van het management van het landbouwareaal, het reduceren van de kosten en het opdrijven van de oogsten.” Er worden ook mogelijkheden gezien in het afschrikken van vogels om de teelten te beschermen, het bestuiven van bomen, sneeuwonderzoek om de waterbevoorrading te voorspellen en het opvolgen van irrigatie.

Aan universiteiten en in bedrijven wordt een toenemende interesse voor de toepassing van de drone-technologie in de landbouw opgemerkt. De University of Oregon zette de voorbije zomer drones in boven aardappelvelden om potentiële ziektes te identificeren. Tevens werd de technologie gebruikt om een inventaris van boomkwekerijen te helpen opstellen. Ook werden in Florida onbemande vliegtuigen met infrarode camera’s ingezet om de sinaasappel-plantages te controleren op de dodelijke bacterieziekte citrus greening, die zich eerst manifesteert in de top van de bomen. De University of California heeft drones ingezet om wijngaarden te besproeien.

Door de technologieën wordt het volgens de experts ook mogelijk om onder meer verdelgingsmiddelen of meststoffen gerichter in te zetten, waardoor op minder grote voorraden beroep gedaan dient te worden. Dat betekent volgens hen niet alleen een belangrijke kostenbesparing voor de landbouwsector, maar ook tot een gevoelig lagere ecologische voetafdruk.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drone, landbouw |  Facebook |

15-12-13

Nasa wil starten met landbouwexperimenten op de maan

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) wil over twee jaar starten met landbouwexperimenten op de maan. Het project kadert in een onderzoek naar de mogelijkheden om op de maan een kolonie voor een langdurig verblijf uit te bouwen. De experimenten moeten volgens de ruimtevaartorganisatie een beter inzicht verstrekken over de overlevingskansen op de maan en meer informatie verzamelen over de vraag of de mens in staat zou kunnen zijn om op de maan te leven en te werken. Daarbij wordt opgemerkt dat planten vaak even gevoelig zijn voor omgevingsomstandigheden als de mens en dan ook een ideaal platform vormen om de haalbaarheid van maankolonies uit te testen.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, landbouw, maan |  Facebook |

11-12-13

Ruimtevaart kan basis vormen voor volgende revolutie in landbouw

De ruimtevaart kan tot een volgende revolutie in de landbouw leiden. Dat zegt Nikolaus Correll, professor computerwetenschappeen aan de University of Colorado. Correll voert daarbij aan dat de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën één van de grote uitdaging voor de mensheid wordt. De ruimtevaart kan volgens de wetenschapper echter één van de belangrijke pijlers worden van een duurzame landbouw op aarde. Correll wijst daarbij op de plannen voor ruimtemissies naar verdere bestemmingen in het heelal, waarbij de astronauten in staat zullen moeten zijn om op een duurzame voedselproductie beroep te kunnen doen.

“Tot nu toe is landbouw nog geen drijfkracht achter innovatie in automatisering geweest, maar heeft vooral van die ontwikkelingen geprofiteerd,” merkt professor Correll op. “Die situatie moet dringend veranderen. De huidige economische ontwikkelingen sturen aan op een uitbreiding van het technologisch areaal en de productie van eenvormige oogst over een langere periode. Die ontwikkelingen lenen zich het best voor automatisering. Vooruitgang in robotica kan daarbij een belangrijke rol vervullen, waarbij onder meer kleinschalige robots kunnen helpen om de landbouw terug naar de stedelijke omgeving, met een productie in gebouwen of op daken, te brengen.”

“Een stedelijke landbouw biedt dezelfde uitdagingen die worden geregistreerd rond de voedselproductie in toekomstige ruimtekolonies,” benadrukt Nikolaus Correll. “Die oplossingen zullen niet gevonden worden bij een evolutie van de huidige systemen, maar zullen een totaal nieuwe benadering, zoals het gebruik van robots, vergen. Daarnaast vergt duurzame landbouw ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd management van bronnen, vooral in een stedelijke omgeving of aan boord van een ruimteschip. Een groter ruimteschip kan weliswaar meer cargo meevoeren, maar vergt ook een grotere brandstoftoevoer en een grotere bemanning, die op zijn beurt meer bronnen nodig heeft.”

“Om een grotere massa naar de ruimte te lanceren, is een groter brandstofverbruik nodig,” zegt professor Correll. “Dat verbruik bepaalt hoelang de mens in de ruimte kan overleven. Uitgewezen is dat ruimtemissies vanaf twee jaar gebaat zouden zijn met een eigen voedselproductie. Een alternatief scenario zou kunnen worden gevonden in een lancering van cargo, voorafgaandelijk aan een bemande missie. In beide gevallen is echter automatisering noodzakelijk, want de inzet van de mens in de ruimte in inefficiënt. Duurzame landbouw in de ruimte vergt echter een optimaal gebruik van bronnen, waaronder een efficiënte recyclage, waarbij onder meer planten zouden kunnen groeien op basis van afvalwater en koolstofdioxide.”

“Die technologie zou ook op de aarde voordelen kunnen bieden,” merkt de wetenschapper op. “Agricultuur vormt op dit ogenblik nog geen cruciale component van de ruimtevaart, maar dat snel veranderen. Daarbij zal men zich vooral moeten toespitsen op een uitbreiding van de knowhow over plantengroei in de ruimte, het aanreiken van oplossingen voor het onderhoud van oogsten en een inzicht in de impact van deze activiteiten op mensen die in een geïsoleerde omgeving in de ruimte dienen te overleven. Al deze ontwikkelingen zullen gebruik maken van robots.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, landbouw |  Facebook |

16-06-13

Spaanse landbouw geconfronteerd met frequentere aanvallen lynxen

Spaanse landbouwers worden steeds meer geconfronteerd met aanvallen door Iberische lynxen. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het project Life Iberlince. De onderzoekers stellen op zes jaar tijd in totaal veertig aanvallen van lynxen geregistreerd te hebben, waarbij meer dan zevenhonderd boerderijdieren werden gedood. Hoewel de economische schade beperkt blijft, tonen de cijfers volgens de onderzoekers aan dat er naast de bestaande beschermingsprogramma's voor de lynxen ook initiatieven voor conflict-preventie moeten worden ontwikkeld.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, landbouw, lynx |  Facebook |

28-05-13

Ook landbouw kent groot verlies aan biodiversiteit

Ook in de landbouw is er duidelijk sprake van een verlies aan biodiversiteit. Dat heeft Zakri Abdul Hamid, voorzitter van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de Verenigde Naties, gezegd. Hamid merkt daarbij op dat vele rassen worden opgegeven omdat nieuwe alternatieven grotere opbrengsten opleveren, maar daardoor dreigen volgens hem belangrijke genetische kwaliteiten verloren te gaan die belangrijk zouden kunnen zijn om veranderende omstandigheden te weerstaan of zich aan nieuwe situaties aan te passen.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, biodiversiteit |  Facebook |

10-04-13

Landdegradatie doet elk jaar 5 procent wereldwijd landbouwalaam verdwijnen

Door verlies van land door woestijnvorming en droogte gaat elk jaar ongeveer 5 procent van het bruto binnenlandse product van de wereldwijde landbouw verloren. Dat betekent dat elk jaar ongeveer drie keer de oppervlakte van Zwitserland aan landbouwgrond verloren gaat. De kost van die problemen bedraagt ongeveer 450 miljard dollar per jaar. Dat is de conclusie van een rapport van de Convention to Combat Desertification (UNCCD) van de Verenigde Naties. Sommige landen dreigen volgens het rapport over vijftig jaar geen enkele vruchtbare grond meer te hebben.

De onderzoekers merken op dat in Afrika elk jaar 12 procent van de landbouweconomie verdwijnt door landdegradatie. In Guatemala zou dat cijfer zelfs oplopen tot 24 procent. Ook wordt aangevoerd dat in Oezbekistan de opbrengsten van de oogsten door landdegradatie met 20 procent tot 30 procent zijn gedaald, terwijl in Oost-Afrika elk jaar bijna 3,7 miljoen mensen door de droogte van twee jaar geleden voedselhulp nodig hebben. De onderzoekers wijzen erop dat wereldwijd 870 miljoen mensen met chronische honger worden geconfronteerd.

Twee decennia geleden kostte de landdegradatie aan de wereldwijde economie een bedrag van ongeveer 42 miljard dollar per jaar. De onderzoekers voeren nog aan dat een land zoals Bangladesh op dit ogenblik elk jaar 2 procent van zijn vruchtbare grond verliest. "Indien deze trend zich verder zet, zal het land over vijftig jaar geen vruchtbare landbouwgrond meer ter beschikking hebben," merkt Walter Ammann, hoofd van het Global Risk Forum Davos, op.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landdegradatie, landbouw |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende