03-09-11

Biomassa legt druk op landeigendom ontwikkelingslanden

De groeiende vraag naar een zuivere energie uit biomassa zou in armere landen, waar de voedselveiligheid en landrechten beperkt blijven, meer beschikbare gronden verloren kunnen gaan. Dat is de conclusie van een rapport van het International Institute for Environment and Development. Indien die trend niet wordt gecontroleerd, zouden volgens de voedselveiligheid en het levensonderhoud van de bevolking in een aantal van de armste landen ter wereld kunnen ondermijnen.

"Biomassa vertegenwoordigt 77 procent van de hernieuwbare energie in de wereld," aldus het rapport. "Bomen en planten vertegenwoordigen 87 procent van die biomassa. Naarmate landen proberen af te stappen van energie op basis van fossiele brandstoffen, wordt er meer gekeken naar biomassa, aangezien nieuwe technologieën toelaten om die grondstof op een rendabele manier om te zetten tot brandstoffen en elektriciteit. Alleen al in Groot-Brittannië zal de verwerkte hoeveelheid biomassa van één miljoen ton naar zestig miljoen ton toenemen."

"Landen zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zoeken daarbij naar een lokale productie, waarbij beroep gedaan wordt op grondstoffen in de buurt van de krachtcentrales," voeren de onderzoekers nog aan. "De zoektocht naar goedkope terreinen, geschikte klimaatomstandigheden en concurrentiële transportkosten zou de aandacht van de investeerders echter steeds meer kunnen doen verschuiven naar Afrika en Zuidoost-Azië, waar vele landen te kampen hebben met een gebrek aan voedselveiligheid en landrechten."

Dergelijke plantages zouden volgens de onderzoekers arme en gemarginaliseerde gemeenschappen kunnen verdrijven van terreinen die ze gedurende generaties hebben beheerd, maar waarover ze geen formele claim kunnen neerleggen. "Biomassa-plantages zouden ook voor de beste terreinen kunnen concurreren met voedingsplanten, waardoor de lokale voedselveiligheid in het gedrang zou kunnen komen en de kleinschalige landbouw verder in het gedrang gebracht zou kunnen worden."

Er wordt aan toegevoegd dat de vraag naar hout in sommige landen de voorraden met 600 procent overstijgt. "Er wordt in de ontwikkelde wereld dan ook naar nieuwe toeleveranciers van biomassa gekeken," wordt op opgemerkt. "In Brazilië is er al grote interesse in de export van houtsnippers naar Europa. Ook Afrika zal wellicht een grote rol krijgen in het invullen de Europese vraag. Door de stijgende prijs van fossiele brandstoffen, zouden biomassa-plantages in de toekomst steeds aantrekkelijker kunnen worden. Bovendien kunnen verkregen uitstootkredieten voor extra inkomsten zorgen."