07-09-10

Nieuw militair raamakkoord tussen Rusland en Israël

Rusland en Israël hebben een militair raamakkoord ondertekend. Dat zal er volgens Anatoly Serdyukov, Russisch minister van landsverdediging, toe leiden dat de Russische regering verder Israëlische wapens en technologie zou blijven kopen. Serdyukov merkte daarbij op dat het voor het Russische leger belangrijk is om te kunnen terugvallen op de expertise en de realisaties van het Israëlische militaire apparaat. Details over het nieuwe raamakkoord werden niet vrijgegeven, maar de samenwerking is volgens waarnemers een bijkomend signaal van de verdere toenadering tussen beide landen. Rusland en Israël zijn de voorbije twintig jaar dichter naar elkaar toegegroeid, na de instorting van de Sovjet-Unie, die in het Midden-Oosten de Arabische zijde ondersteunde.

Rusland is overgestapt op de aankoop van buitenlandse militaire technologie om zijn verouderende militaire apparatuur te vervangen. Onder meer werden in Israël onbemande spionagevliegtuigen gekocht. Dat gebeurde nadat tijdens de kortstondige oorlog tussen Rusland en Georgië twee jaar geleden, de tegenpartij van die vliegtuigen gebruik had gemaakt. Serdyukov zegt dat Rusland twaalf exemplaren heeft gekocht en op dit ogenblik zouden vijftig specialisten worden opgeleid om de toestellen te kunnen besturen. Israël heeft er bij Rusland op aangedrongen om geen wapens te verkopen aan zijn vijanden, zoals Syrië en Iran.

De Russische regering beloofde daarbij geen anti-vliegtuigraketten aan Iran te zullen verkopen zolang de sancties van de Verenigde Naties tegen het Iraanse nucleaire programma blijven gelden. In het verleden heeft Israël geregeld kritiek geuit over de verkoop van de raketten, maar Rusland zegt dat die nooit zijn geleverd. Ehud Barak, Israëlisch minister van landsverdediging, zou zijn Russische collega erop gewezen hebben dat Rusland een centrale wereldmacht is, met een bijzonder grote dominantie en invloed in het Midden-Oosten. Barak zou ook gewezen hebben op de belangrijkste Israëlische veiligheidsproblemen, zoals de Iraanse dreiging en de wapenopbouw van Syrië, samen met de steun voor terreurorganisaties en de Hezbollah.