03-11-17

Latijns-Amerika kan opnieuw meer exporteren

Na een periode van vijf jaren dalende export, zal de uitvoer van Latijns-Amerika dit jaar opnieuw met 10 procent toenemen. Dat blijkt uit een rapport van de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Eclac). In volumes zal een groei met 3,5 procent worden gemeld. Aan die stijging moet echter ook nog een prijsverhoging met 6,5 procent worden toegevoegd. De Latijns-Amerikaanse import zal dit jaar eveneens opnieuw een groei met 7 procent laten optekenen. Ook hier moest de voorbije vier jaar een achteruitgang worden gemeld. Er wordt wel gewaarschuwd voor een macro-economisch, technologisch en geopolitieke onzekerheid.

De groei van de Latijns-Amerikaanse buitenlandse handel moet volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan het economisch dynamisme van een aantal belangrijke partners. Daarnaast kan volgens de Eclac echter ook worden gewezen op het herstel van de economische groei in de regio, die na twee jaar recessie dit jaar opnieuw een groei met 1,2 procent zou kennen. Voor volgend jaar zou een verdere toename van het Latijns-Amerikaanse bruto binnenlandse product met 2,2 procent kunnen worden voorzien. Daarnaast wordt gewag gemaakt van hogere prijzen van een aantal belangrijke exportproducten. In een aantal markten zouden ook de invoerheffingen worden afgebouwd.

Het herstel van de Latijns-Amerikaanse export wordt geleid door uitvoer naar China, waar dit jaar een groei met 23 procent zal kunnen worden gerealiseerd. Ook in de rest van Azië kan een toename met 17 procent worden verwacht. De sterkste exportgroei in Latijns-Amerika zal worden opgetekend in Honduras, waar de uitvoer dit jaar met 29,6 procent zou toenemen, gevolgd door Uruguay (23,8 procent), Nicaragua (23,5 procent), Brazilië (18 procent) en Colombia (16,5 procent). Het grootste Latijns-Amerikaanse invoerland is Argentinië (21,3 procent), gevolgd door Ecuador (21,1 procent), de Bahamas (20,1 procent) en Paraguay (19,6 procent).

In Venezuela zal de invoer dit jaar nog met 21,8 procent verder afnemen. Vorig jaar werd in het land al een importdaling met 35,7 procent gemeld.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika |  Facebook |

19-12-16

Latijns-Amerikaanse economie krimpt met 1,1 procent

Het bruto binnenlandse product van Latijns-Amerika zal dit jaar met 1,1 procent krimpen. Dat blijkt een rapport van de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Eclac). De grootste terugval moet worden verwacht in Suriname, waar een inkrimping van 10,4 procent wordt verwacht, gevolgd door Venezuela met een daling van 9,7 procent. Maar ook de Braziliaanse economie zal met 3,6 procent aan waarde moeten inboeten. Ook vorig jaar diende in Latijns-Amerika al een inkrimping met 0,3 procent worden gemeld. Volgend jaar zou de regio opnieuw kunnen rekenen op een economische groei met 1,3 procent.

In het rapport wordt opgemerkt dat Zuid-Amerika dit jaar het zwaarst door economische achteruitgang dreigt te worden getroffen. Het gebied moet immers rekening houden met een economische inkrimping van 2,4 procent. Ook in de Caraïben moet volgens de Eclac een daling met 1,7 procent worden verwacht. Daarentegen zou het bruto binnenlandse product van Centraal-Amerika een groei met 3,6 procent kennen. De belangrijkste groeimotoren van de regio zijn de Dominikaanse Republiek en Panama, waar een stijging met respectievelijk 6,4 procent en 5,2 procent zou kunnen worden gemeld. De werkloosheid in de regio bereikt een niveau van 9 procent, tegenover 7,4 procent vorig jaar.

Uit het rapport blijkt dat Latijns-Amerika volgend jaar wellicht opnieuw op een bescheiden economische groei zal kunnen rekenen. Maar er wordt gewaarschuwd dat dit herstel kwetsbaar zal blijven zolang de onzekerheden van de economische context blijven aanhouden. Daarbij wordt vooral gewezen op een aantal protectionistische trends die recent duidelijker naar voor zijn getreden. Centraal-Amerika zal daarbij mogen rekenen op een groei met 3,7 procent, maar ook de economie van de Caraïben zal - vooral gestuwd door het toerisme - met 1,3 procent toenemen. In Zuid-Amerika zal de groei beperkt blijven tot 0,9 procent, gedragen door de hogere grondstoffenprijzen.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika |  Facebook |

02-10-16

Latijns-Amerikaan maakt zich vooral zorgen om geweld en economie

Geweld en economie vormen de grootste zorgen van de Latijns-Amerikaanse bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Latinobarometro bij twintigduizend personen in achttien landen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden toegeeft zich in de eerste plaats bezorgd te maken over criminaliteit, gevolgd door werkloosheid (16 procent). Wanneer echter ook rekening wordt gehouden met de schaarste aan basisproducten, de inflatie en armoede - die elk door 3 procent van de ondervraagden naar voor worden geschoven - komt de economische problematiek met een totaalscore van 25 procent op de eerste plaats.

In Honduras, Panama, Guatemala, de Dominikaanse Republiek, Chili, Mexico, Colombia, Peru, El Salvador en Uruguay wordt de onveiligheid als het grootste probleem geciteerd. In Brazilië wordt daarentegen vooral gewezen naar gezondheid, terwijl de bevolking van Bolivia zich vooral over corruptie bezorgd maakt. In Argentinië vormt de algemene toestand van de economie de belangrijkste bekommernis. De onderzoekers zeggen wel verrast te zijn dat 63 procent van de ondervraagden bij de negatieve impact van geweld op de ontwikkeling van hun land vooral verwijzen naar huishoudelijke conflicten en niet zozeer naar de activiteit van criminelen.

De onderzoekers merken nog op dat het gevoel van onveiligheid de voorbije periode stabiel is gebleven, maar toch bleek dit jaar nog slechts 36 procent van de ondervraagden aan te geven zelf het slachtoffer van criminaliteit te zijn geworden, tegenover 44 procent vorig jaar. Tegelijkertijd geeft slechts 12 procent geen angst te hebben een direct slachtoffer van criminaliteit te worden. Marta Lagos, directeur van Latinobarometro, benadrukt dat een merendeel van de Latijns-Amerikanen met een hoog stressniveau wordt geconfronteerd omdat ze zowel binnen als buiten de woning met het gevaar van geweld rekening dienen te houden.

“Het feit dat huiselijk geweld vaker als een probleem wordt onderkend, toont aan dat de cultuur van het machismo aan impact verliest,” benadrukt Marta Lagos. “Dat bewijst eveneens dat de Latijns-Amerikaanse maatschappij een meer open karakter krijgt.”

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika |  Facebook |

26-09-13

Corona meest waardevolle merk van Latijns-Amerika

De Mexicaanse bierproducent Grupo Modelo, dochter van brouwgroep AB InBev, heeft met Corona het meest waardevolle merk van Zuid-Amerika in handen. Dat blijkt uit een rapport van consulent BrandAnalytics. De waarde van Corona steeg op één jaar tijd met 29 procent tot 6,6 miljard dollar, waarmee het Braziliaanse olieconcern Petrobras van de eerste plaats wordt verdrongen. In het rapport wordt gewezen op de prominente aanwezigheid van de biersector bij de belangrijkste merken van Latijns-Amerika. Met het Braziliaanse Skol en het Colombiaanse Aguila worden drie biermerken in de Latijns-Amerikaanse top tien aangetroffen.

“De totale Latijns-Amerikaanse biersector heeft op het gebied van merkwaarde een toename gekend met 96 procent,” voeren de onderzoekers aan. “Skol, nu het meest waardevolle merk van Brazilië, liet een stijging met 39 procent optekenen en moet met een bedrag van 6,5 miljard dollar in de rangschikking alleen Corona en het Mexicaanse Telcel laten voorgaan. Het Colombiaanse merk Aguila staat met een waarde van 3,9 miljard dollar op de tiende plaats. Het is de eerste keer dat het Colombiaanse merk tot de top tien is doorgedrongen. Ook het Mexicaanse Modelo en het Braziliaanse Brahma wonnen met een stijging van respectievelijk 85 procent en 61 procent in belangrijke mate aan waarde.”

BrandAnalytics merkt op dat de snelle groei in de biersector een fel contrast laat optekenen in vergelijking met de belangrijke terugval in andere Latijns-Amerikaanse industrieën. “Het Braziliaanse Petrobras zag zijn merkwaarde met 45 procent inkrimpen en valt terug tot een vierde plaats,” wordt er opgemerkt. “Bovendien diende ook het Mexicaanse telecombedrijf Telcel een verlies met 22 procent te slikken.” Ook nationaal werd een verschuiving opgetekend. Mexico, dat volgens de onderzoekers profiteert van de nabijheid van de Verenigde Staten, vertegenwoordigt 32 procent van de totale merkwaarde en verdringt daarmee Brazilië, dat nog een aandeel van 28 procent overhoudt, naar de tweede plaats.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corona, latijns-amerika, merk |  Facebook |

19-07-13

Latijns-Amerika massaal geïnteresseerd in mobiele commerce

Latijns-Amerikaanse consumenten zijn massaal geïnteresseerd in mobiele commerce. Dat is de conclusie van een onderzoek van het ConsumerLab van het Zweedse telecombedrijf Ericsson. De onderzoekers voegen er aan toe dat gebruiksvriendelijkheid en veiligheid belangrijke pijlers zijn voor mobiele commerce in de regio. Er wordt echter aan toegevoegd dat een gebrek aan vertrouwen in de diensten, het ervaren van een lage netwerk-kwaliteit en een gebrek aan kennis bij de consumenten de belangrijkste barrières zijn om een grotere verspreiding van de activiteit in de regio te garanderen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, mobiele commerce |  Facebook |

09-02-13

Latijns-Amerika heeft grootste interesse in nieuwe producten

Nergens in de wereld bestaat een grotere interesse in nieuwe producten dan in Latijns-Amerika. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij bijna dertigduizend internet-gebruikers in bijna zestig landen. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de producenten interesse toont in nieuwe producten, maar in Latijns-Amerika loopt dat op tot 80 procent, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (65 procent), Europa (62 procent) en Noord-Amerika (61 procent). De regio Asia-Pacific volgt op de laatste plaats met een score van 59 procent. In Latijns-Amerika wil bovendien 56 procent een meerprijs betalen voor een nieuw product, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (46 procent), Asia-Pacific (43 procent), Noord-Amerika (31 procent) en Europa (28 procent).

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, innovatie |  Facebook |

14-11-12

Middenklasse Latijns-Amerika met bijna 50 procent aangegroeid

Door een snelle economische groei, ondersteund door een gericht sociaal en economisch beleid, heeft de middenklasse van Latijns-Amerika het voorbije decennium een groei van bijna 50 procent gekend. Dat is de conclusie van een rapport van de World Bank. Door die evolutie is de middenklasse van de regio volgens het rapport voor de eerste keer in de geschiedenis nu even groot als de arme bevolking. De Latijns-Amerikaanse middenklasse telt volgens de World Bank nu ongeveer 152 miljoen mensen. Dat vertegenwoordigt 30 procent van de totale Latijns-Amerikaanse bevolking. Negen jaar geleden bestond de middenklasse van de regio uit 103 miljoen mensen.

De grootste groei werd opgetekend in Brazilië, Colombia en Mexico. “Latijns-Amerika is erin geslaagd om de ongelijkheid gevoelig terug te drijven,” merkte Augusto de la Torre, regionaal hoofdeconoom van de World Bank, op. “Latijns-Amerika en de Caraïben tonen de wereld dat een evenwichtig beleid tussen economische groei en toenemende kansen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen aan miljoenen mensen een grotere welvaart kan bezorgen.” Jim Yong Kim, voorzitter van de World Bank, gaf aan dat de regeringen in de regio nog meer inspanningen moeten doen, aangezien nog altijd één derde van de bevolking in armoede leeft, maar toch is volgens hem een belangrijke beweging ingezet.

De Latijns-Amerikaanse middenklasse heeft een inkomen tussen 10 dollar en 50 dollar per dag. Deze groep heeft volgens de World Bank minder dan 10 procent kan om terug in armoede te vallen. Toch wordt 38 procent van de Latijns-Amerikaanse bevolking met een inkomen van 4 dollar tot 10 dollar per dag, net boven de armoedegrens, nog altijd als een kwetsbare groep bestempeld. Uit het rapport blijkt bovendien dat sociale mobiliteit in de regio nog bijzonder beperkt blijft. De sociale achtergrond van de ouders blijkt nog steeds een bepalende rol te spelen in de economische toekomst van de kinderen.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, middenklasse |  Facebook |