16-03-12

Handboeken moederschap leggen lat onbereikbaar hoog

Handboeken over het moederschap hebben de voorbije vijftig jaar de verwachtingen voor nieuwe moeders en baby's onbereikbaar hoog gelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick. De handboeken dreigen moeders volgens de wetenschappers dan ook te confronteren met een gevoel van mislukking wanneer ze niet kunnen beantwoorden aan de doelstellingen die door de auteurs naar voor worden geschoven.

"Het advies van de experts is gedurende de tweede helft van de voorbije eeuw gewijzigd, maar de manier waarop die raad werd aangebracht, is ongewijzigd gebleven," leidt onderzoeker Angela Davis, wetenschapper aan het departement geschiedenis van de University of Warwick, af uit een analyse van boeken van bekende auteurs zoals Frederick Truby King, John Bowlby, Donald Winnicott, Benjamin Spock, Penelope Leach and Gina Ford. "Telkens werd het advies gegeven als een bevel, met een dreiging van zware consequenties indien moeder of kind zich niet gedroegen zoals werd verwacht."

De onderzoekster stelde vast dat onder meer grootmoeders bij het terugkijken naar de opvoedingsmethodes in de verschillende generaties nog altijd niet zeker blijken te zijn welke benadering het beste is geweest. Angela Davis merkt ook op getroffen te zijn door de cyclische trends in de moederschaps-bijbels, waarbij vertrokken werd van de strikte regels van Truby King in de jaren veertig naar de minder autoritaire benadering in de periode van Bowlby, Winnicott, Spock en Leach, om in de jaren negentig met Gina Ford terug te keren naar de strenge aanpak."

"Ook na meer dan vijftig jaar kunnen de experts het nog altijd niet eens raken over de beste manier om het moederschap te benaderen," zegt Angela Davis. "Die tegenstrijdigheden zorgen ervoor dat veel vrouwen verward en gedesillusioneerd achterblijven."
           

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap, opvoeding, lectuur |  Facebook |

22-09-11

Steeds minder Amerikanen kopen een boek

Steeds minder Amerikanen zijn geneigd om boeken te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers geven aan dat 32 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar geen enkel boek heeft gekocht. Het jaar voordien bedroeg dat cijfer 21 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat eigenaars van e-readers, zoals kon worden verwacht, veel meer geneigd zijn om boeken te boeken. Slechts 6 procent van de bezitters van een e-reader kocht het voorbije jaar geen enkel boek. Bij niet-bezitters stijgt dat tot 36 procent.

De bevolkingsgroep die één of twee boeken per jaar koopt is status-quo gebleven op 17 procent. In de categorie tussen drie en vijf boeken werd echter een daling van 22 procent tot 17 procent opgetekend. Bij zes tot tien boeken werd een terugval van 17 procent naar 15 procent geregistreerd. In de categorie tussen elf en twintig boeken ging de verkoop achteruit van 11 procent naar 10 procent. Bij de aankoop van meer dan twintig boeken werd een terugval van 12 procent naar 9 procent gemeld.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen meer geneigd zijn om fictie te lezen dan mannen. Daarbij blijkt dat 83 procent van de vrouwen fictie leest, tegenover slechts 67 procent van de mannen. De enige uitzondering daarop vormt science-fiction. Die sector heeft bij de mannen 32 procent lezers, maar bij vrouwen slechts 19 procent. Bij romantische verhalen ligt de verhouding tussen vrouwen en mannen echter op 38 procent tegenover 4 procent. Ook bij thrillers en misdaadboeken halen vrouwen een meerderheid van 57 procent tegenover 36 procent.

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, lectuur, verenigde staten |  Facebook |

30-05-11

Cambridge meest belezen stad van Verenigde Staten

De stad Cambridge in Massachusetts heeft de meest belezen bevolking van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van de online retailer Amazon.com. Cambridge telt volgens het onderzoek per honderdduizend inwoners de grootste verkoop van boeken, magazines en kranten, zowel online als in gedrukte vorm. Cambridge gaat in de rangschikking de steden Alexandria (Virginia), Berkeley (California), Ann Arbor (Michigan) en Boulder (Colorado) vooraf. De Amerikaanse hoofdstad Washington volgt slechts op de zestiende plaats.

De onderzoekers merken op dat Cambridge, de thuishaven van prestigieuze instellingen zoals de Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology, ook de eerste plaats inneemt bij de nonfictie-literatuur. Er wordt aan toegevoegd dat Boulder in de staat Colorado ook in de literatuur zijn reputatie van gezonde stad bevestigt en zich Amerikaans marktleider toont in de verkoop van boeken over onderwerpen zoals koken, voeding en wijn.

Verder merken de onderzoekers op dat Alexandria in de staat Virginia het grootste aantal kinderboeken verkoopt. Uit de rangschikking blijkt verder dat Florida de meest belezen Amerikaanse staat is. Met Miami op een zesde plaats, Gainesville als achtste en Orlando als twaalfde heeft Florida immers drie vertegenwoordigers in de top twintig. Andere bekende steden in de top twintig zijn Salt Lake City (zevende), Seattle (negende), Pittsburgh (dertiende), St. Louis (zeventiende), Cincinnati (achttiende), Portland (negentiende) en Atlanta (twintigste).

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cambridge, lectuur, verenigde staten |  Facebook |

19-02-11

Hersenen vormen een opdrachten-machine

Het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor visueel lezen, heeft in werkelijkheid geen beelden nodig. Dat betekent dat het menselijk brein een opdrachten-machine in plaats van een sensor-machine is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University in Jeruzalem. Uit een onderzoek van hersenscans van proefpersonen die van hun geboorte blind waren en braille lazen, bleek dat ze activiteit vertoonden in dezelfde gebieden van het brein als ziende mensen.

"Deze resultaten zijn in tegenspraak met de theorie dat de menselijke hersenen verdeeld zijn in gebieden die gespecialiseerd in de verwerking van informatie die aangereikt wordt door één bepaald zintuig," merkt onderzoeksleider Amir Amedi op tegenover het wegmagazine healthdaynews. "Het menselijk brein is geen sensor-machine, hoewel dat vaak zo lijkt. In werkelijkheid zijn de hersenen een opdrachten-machine."

"Een hersenfunctie kan een unieke opdracht vervullen, ongeacht het karakter van de zintuiglijke input," verduidelijkt Amedi. Hij voegt er aan toe dat lezen een relatief recente uitvinding is. Aangenomen wordt dat de mens immers pas 5.400 jaar geleden is beginnen te lezen. Bovendien is het gebruik van het braille-schrift minder dan tweehonderd jaar oud. Op die korte tijd kan de evolutie volgens de wetenschapper geen hersenmodule hebben ontwikkeld die specifiek toegespitst is op het lezen.

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, lectuur |  Facebook |

10-10-10

Vrouwen en jongeren lezen het liefst fictie

 

Mannen en oudere lezers zijn meer geïnteresseerd in non-fictie dat vrouwen en jongere lezers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar een non-fictieboek heeft gelezen. Bij de mannelijke lezers is dat 79 procent, terwijl dat bij vijfenveertigplussers tot 81 procent stijgt. Bij het vrouwelijke publiek zegt 77 procent een non-fictieboek gelezen te hebben. In de leeftijdscategorie tot drieëndertig jaar daalt dat verder tot 73 procent. Vrouwen en jongere lezers tonen daarentegen een grotere voorkeur voor het lezen van fictie.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fictie, lectuur, non-fictie |  Facebook |

31-01-10

Boekenlectuur is ongevoelig voor economische crisis

Boekenlectuur is crisisbestendig. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van uitgever Harlequin Enterprises. Daarbij wordt opgemerkt dat driekwart van de Amerikaanse bevolking toegeeft door de economische crisis bereid te zijn om vakanties, restaurantbezoek, bioscoopbezoek en zelfs shopping te willen opgeven, maar niet zonder boeken te kunnen. Op een tweede plaats van de absoluut onmisbare prioriteiten staat restaurantbezoek (11 procent), gevolgd door shopping (7 procent), vakanties en bioscoopbezoek (3 procent). De onderzoekers merken daarbij op dat de economische recessie ertoe leidt dat de donkere kanten van hebzucht, verleiding en bevrediging, maar tegelijkertijd wordt er ook een terugkeer naar de eenvoudigste geneugten van het leven opgemerkt.

De onderzoekers stellen dat seks voor 50 procent van de ondervraagde mannen de belangrijkste verleiding is. Bij vrouwen is voeding daarentegen de verleiding waaraan men het moeilijkste kan weerstaan (56 procent). "De geslachten verschillen voor Harlequin ook in hun jachtgedrag," merken de onderzoekers op tegenover het persbureau Reuters. "De helft van de mannen vindt het schadeloos om achter iemand te begeren die niet zijn partner is. Bij vrouwen is dat slechts 33 procent. Bovendien bleek dat één op vijf vrouwen en bijna de helft van de mannen al ooit de verleiding heeft gehad om zich in te laten met de partner van een vriend. Ook geeft 20 procent van de Amerikaanse vrouwen toe om ongezien geld te hebben genomen uit de portefeuille van hun partner.

De economische recessie en de hoge werkloosheidscijfers hebben volgens Harlequin ook geleid tot een grotere concurrentie en grotere verleidingen op de werkvloer. "Daarbij blijkt dat 48 procent van de ondervraagden toegeeft al eens stiekem naar het loonbriefje van een collega te hebben gekeken," merken de onderzoekers op. "Bovendien geeft 15 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen toe al eens een collega gesaboteerd te hebben. Het is verbazend dat zoveel mensen toegeven zich daaraan schuldig gemaakt te hebben, maar wellicht heeft dat te maken met de concurrentie op de arbeidsmarkt. Bovendien geeft 8 procent van de mannen en vrouwen toe al eens de eer opgestreken te hebben voor werk dat door anderen werd gepresteerd.

13:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, human resources, lectuur |  Facebook |

05-07-09

Officieel onderzoek naar digitaal boekenproject Google

google-book-search-2Het Amerikaans ministerie van justitie is met een formeel onderzoek begonnen naar de overeenkomst tussen Google en boekenuitgevers over de digitale publicatierechten van een aantal boeken. De Amerikaanse overheid wil daarbij onderzoeken of er eventueel sprake zou kunnen zijn van kartelvorming. Er was eerder al sprake van een onderzoek en Google had al bevestigd een verzoek ontvangen te hebben om meer informatie te verstrekken over de samenwerking. Het onderzoek werd nu echter bevestigd. Google wijst erop dat de overeenkomst met de boekenuitgevers niet-exclusief is en miljoenen boeken in de Verenigde Staten toegankelijk zou maken voor het publiek.

"In oktober vorig jaar trof Google met diverse uitgevers een minnelijke schikking voor 125 miljoen dollar voor het digitaliseren van boeken door Google Books," aldus het magazine CNet. "De minnelijke schikking gaf Google het recht om boeken te digitaliseren en publiceren die uitverkocht waren, maar waarvan het copyright nog niet was vervallen. Daarbij werden de auteurs ertoe gedwongen om persoonlijk aan te geven indien ze aan het project niet wensten mee te werken. Google heeft met diverse uitgevers ook overeenkomsten gesloten voor recente boeken en digitaliseert ook lectuur uit het openbaar domein. Tegenstanders stellen dat Google over de uitverkochte boeken een feitelijk monopolie heeft verworven aangezien andere kandidaat-uitgevers persoonlijk met de auteurs zouden moeten onderhandelen, waaronder veel schrijvers die moeilijk na te speuren zijn."

De rechter had eerder al aan de auteurs een uitstel tot september verleend om te beslissen of ze met Google Books wensten samen te werken. Google stelt echter dat potentiële concurrenten die boeken willen scannen, een overeenkomst kunnen sluiten met de Books Rights Registry, een organisatie die met de uitgevers werd opgezet om de rechten van de auteurs te vertegenwoordigen. "Maar volgens tegenstanders is het gigantisch overwicht van Google mogelijke concurrenten zou ontmoedigen om zelfs maar te proberen digitale boeken te publiceren en ze stellen bezorgd te zijn over de concentratie van zoveel informatie in de handen van één bedrijf."

10:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, internet, google, lectuur |  Facebook |