08-12-13

Genoegen in tegenslag concurrent is biologisch geïnspireerd

Het leedvermaak in het ongeluk van mensen die men benijdt, heeft een biologische origine. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers stelden onder meer vast dat het individu sneller glimlacht wanneer men ervan getuige is dat een doelwit van naijver door tegenslag of ongeluk wordt getroffen. Er wordt aan toegevoegd dat een gebrek aan empathie niet altijd een pathologische oorsprong heeft en in een aantal gevallen een louter menselijke reactie weerspiegelt. De resultaten van de studie doen volgens de wetenschappers twijfels rijzen aan strategieën die door competitiviteit op de werkvloer de productiviteit trachten op te drijven.

“Uit het meten van de elektrische activiteit in de kaakspieren kon worden vastgesteld dat leedvermaak een biologische reactie is op de tegenslag of pijn van personen die men benijdt,” merkt onderzoeksleider Mina Cikara, psychologe aan de Princeton University, op. “De bevindingen gaven aan dat er vaker een glimlach kon worden geregistreerd wanneer rijke professionals, waarvoor vaak naijver wordt gekoesterd, door een voorbijrijdende taxi werden met regenwater werden besproeid dan wanneer datzelfde lot was toebedeeld aan ouderen, waarvoor mededogen wordt gevoeld. Negatieve gebeurtenissen gaven vaker aanleiding tot een glimlach dan positieve feiten, maar alleen bij groepen die men benijdt.”

“Ook bij het meten van de hersenactiviteit bleek dat de proefpersonen zich het beste voelden bij negatieve gebeurtenissen die rijke professionals te beurt vielen en werden de minst positieve reactie opgetekend wanneer diezelfde groep op een meevaller kon rekenen,” benadrukt Mina Cikara. “Bovendien bleek men het gemakkelijkst bereid om aan de rijke professionals elektroshocks toe te dienen. De resultaten tonen aan dat naijver in belangrijke mate kan worden gelinkt aan een hoge status en competitiviteit. Wanneer die beide elementen ophouden te bestaan, zoals bij een bankier die zijn baan heeft verloren, verdwijnt ook de naijver.”

“Wanneer alles perfect verloopt, blijkt het individu relatief goed te kunnen omgaan met groepen die het mikpunt vormen van zijn naijver,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer er echter problemen opduiken, zoals een economische crisis, geeft die naijver aanleiding tot een zogenaamde Schadenfreude. Een gebrek aan empathie is niet altijd pathologisch en kan bij een grote groep van de bevolking worden aangetroffen. Daarmee moet ook in dagelijkse situaties rekening worden gehouden. Op de werkvloer zou een systeem van onderlinge competiviteit ertoe kunnen leiden dat werknemers niet proberen de eigen prestaties te verbeteren, maar er wel op gericht zijn om anderen neer te halen en te saboteren.”

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leedvermaak |  Facebook |