25-10-17

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval - onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen - snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

28-12-16

Ecologische problemen blijven Russische economie beschadigen

Ecologische problemen blijven de economie van Rusland beschadigen. De problemen hebben op het Russische bruto binnenlandse product van Rusland een negatieve impact van 6 procent. Indien echter ook de schade voor de volksgezondheid wordt meegerekend, loopt die ongunstige invloed op tot 15 procent. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens een vergadering van de Russische Nationale Raad voor Ecologische Ontwikkeling gezegd. De president kondigde verder aan de regering bijzondere instructies te hebben gegeven om speciale milieuprogramma’s op te zetten voor unieke Russische natuursymbolen zoals de Volga-river, het Baikal-meer en het Teletskoye-meer.

Rusland heeft volgend jaar in het teken van het leefmilieu geplaatst. Sergei Donskoi, Russisch minister van ecologie, heeft eerder al een budget van meer dan 5,44 miljard dollar voorzien voor ecologische projecten. Pollutie is volgens de president het grootste milieuprobleem van het land. “De uitstoot van schadelijke producten in de atmosfeer, water en ondergrond moet dan ook drastisch worden teruggebracht,” benadrukte Poetin. Daarbij moet volgens de president onder meer de industriële sector op betere technologieën overschakelen. Hij benadrukte dat al een aantal Russische bedrijven een milieuprogramma hebben geïmplementeerd, maar moeten nog veel ondernemingen de stap naar een ecologisch beleid zetten.

Ook de vele sluikstorten rond de Russische steden en dorpen vormen volgens Poetin een belangrijk knelpunt. Op dit ogenblik wordt volgens de president in Rusland jaarlijks meer dan 30 miljard ton afval illegaal gedumpt. Illegale stortplaatsen zouden in Rusland een gezamenlijke oppervlakte van 48.000 hectare vertegenwoordigen. Poetin wees erop dat veel burgers en bedrijven menen hun afval te kunnen achterlaten op elke locatie die ze zelf gepast of handig achten. “De huidige wetgeving is sterk genoeg om het probleem aan te pakken, maar moet nog definitief in werking treden,” benadrukte de Russische president.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

23-05-13

Gezonken oorlogsbodems nog altijd bedreiging voor Amerikaanse maritieme wereld

Schepen die tijdens de tweede wereldoorlog tot zinken werden gebracht, vormen nog altijd een bedreiging voor de vervuiling van de Amerikaanse territoriale wateren. Er blijft immers nog altijd olie lekken uit de tanks van de gezonken schepen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In totaal werden in het rapport zesendertig wrakken geïdentificeerd die een mogelijke bedreiging voor de maritieme wereld zouden kunnen vormen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, leefmilieu |  Facebook |

28-04-13

Levensstijl middenklasse wordt grootste uitdaging voor de planeet

Niet de omvang van de wereldbevolking vormt een belangrijke dreiging voor de leefbaarheid van de planeet, maar wel de levensstijl die wordt gehanteerd. Dat zegt David King, gewezen wetenschappelijk adviseur van de Britse regering en directeur onderzoek aan de University of Cambridge. Hoewel de bevolkingstoename de druk op de planeet volgens King uiteraard zal verhogen, zal vooral de veranderende levensstijl de grootste uitdaging vormen. Daarbij verwijst hij onder meer naar de snelgroeiende middenklasse, die rond de voorbije eeuwwisseling 1 miljard gebruikers omvatte, maar tegen het midden van de eeuw tot 4,8 miljoen mensen zal zijn gestegen.

"Bij het begin van de twintigste eeuw telde de wereld 1,5 miljard bewoners," verduidelijkt David King. "Op dit ogenblik is die populatie weliswaar al toegenomen tot ongeveer 7 miljard mensen, maar de gemiddelde vrouwelijke vruchtbaarheid is gedaald tot 2,1 kinderen. Met de volgende generatie zal de wereldbevolking weliswaar nog met ongeveer 2 miljard mensen toenamen, maar vooral de veranderende levensstijl zal een grote uitdaging blijken te zijn. Het is de vraag of de planeet voldoende zal zijn om het consumptiegedrag van de wereldwijde middenklasse te blijven dragen. Door de toenemende consumptie wordt immers een grote druk uitgeoefend op de voorraden olie, voeding en mineralen."

"Tijdens de voorbije wereldwijde economische crisis zijn de prijzen voor de grondstoffen niet gedaald, wat duidelijk een signaal is van een blijvende druk op de voorraden," merkt David King op. "Tijdens de depressie van de jaren dertig stortten de grondstoffenprijzen volledig is omdat de economische activiteit in de geïndustrialiseerd wereld een snelle terugval kende. De goedkope grondstoffenprijzen vormden een basis voor een economisch herstel. Dat is echter niet langer het geval. Tijdens de recente crisis bleven de prijzen op een hoog niveau, dankzij de toenemende vraag van een groeiende middenklasse, vooral in de regio Asia-Pacific, maar ook steeds meer in Afrika."

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenklasse, leefmilieu |  Facebook |

05-03-13

Commerciële visserij kost honderd miljoen haaienlevens per jaar

De commerciële visserij kost elk jaar aan honderd miljoen haaien het leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute for Ocean Conservation van de Stony Brook University. De onderzoekers waarschuwen dat de huidige vangst van haaien, die een trage groei vertonen en pas op latere leeftijd reproductief worden, de soort onvoldoende ruimte laat om zich te herstellen. De commerciële haaienvangst moet volgens de onderzoekers dan ook drastisch worden teruggeschroefd om het uitgedunde bestand terug op te bouwen en de maritieme ecosystemen met functionele toppredatoren te herstellen. Haaien worden vooral gevangen voor hun vinnen, die in een aantal Aziatische keukens als een delicatesse worden beschouwd.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, haai, leefmilieu |  Facebook |

Mens beseft een gevaar te zijn voor andere soorten

De mens beseft dat de bevolkingsaangroei een bedreiging vormt voor andere soorten op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Biological Diversity. De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de aangroei van de wereldwijde bevolking de oorzaak kan zijn voor het uitsterven van andere soorten en de maatschappij de verplichting heeft om in te grijpen indien de situatie nog verergert. Daarnaast geeft 59 procent van de ondervraagden toe dat de bevolkingsaangroei een belangrijk probleem vormt voor het leefmilieu. Volgens 54 procent zou een stabilisering van de bevolking het leefmilieu helpen beschermen.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, mens, leefmilieu |  Facebook |

03-03-13

Leefmilieu wereldwijd nog altijd geen absolute prioriteit

Milieuproblemen vormen slechts een relatieve prioriteit voor de wereldbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Social Survey Programme (ISSP) in drieëndertig landen. Opgemerkt wordt dat de economie globaal wordt bekeken als de grootste prioriteit (25 procent), gevolgd door gezondheidszorg (22,2 procent), onderwijs (15,6 procent), armoede (11,6 procent), criminaliteit (8,6 procent), milieu (4,7 procent), immigratie (4,1 procent) en terrorisme (2,6 procent). Er wordt wel opgemerkt dat klimaatverandering voor respondenten onder de dertig jaar een grotere prioriteit vormt dan voor zeventigplussers. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat milieuproblemen in de toekomst een grotere prioriteit voor de bevolking zouden kunnen worden.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |