26-05-14

Leeftijd heeft geen impact op vertrouwen in online vaardigheden

Leeftijd heeft geen enkele impact op het vertrouwen in de eigen online vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau iProspect bij meer dan duizend Britse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat vijftigplussers tegenover technologie en het internet een even groot vertrouwen aan de dag blijken te leggen dan dertigers en veertigers. Het onderzoek bracht volgens iProspect zelfs aan het licht dat zeventigplussers de meest geëngageerde gebruikers van YouTube-content op tablets en intelligente televisietoestellen vertegenwoordigen. Marketeers mogen oudere consumenten volgens iProspect bij hun online campagnes dan ook niet over het hoofd zien.

De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de vijftigplussers hun leeftijd niet als een barrière voor het gebruik van online technologieën beschouwen en van plan zijn om in de toekomst nog meer gebruik te maken van het medium. In de leeftijdsgroep tussen zestig en zeventig jaar loopt dat cijfer op tot 88 procent en bij zeventigplussers zelfs tot 92 procent. “Vijftigplussers maken vaak frequenter van het internet gebruik dan jongere leeftijdsgroepen,” merken de onderzoekers op. “Bovendien blijken vijftigplussers ook op diverse digitale apparaten, met inbegrip van smartphones en tablets, beroep te doen en tonen ook een grote interesse in sociale media.”

De resultaten van het onderzoek tonen volgens iProspect aan dat een patroniserende behandeling van de oudere generaties op het gebied van internet-gebruik moet worden opgegeven. “Oudere generaties beschikken over veel tijd en hebben vaak, onder meer omdat een aantal financiële verplichtingen zijn weggevallen, over een relatief groot budget,” stipt Angus Wood, verantwoordelijke earned media bij iProspect, aan. “Deze groep toont een bijzondere interesse in online research en is ervan overtuigd dat het internet hun leven gemakkelijker maakt. Deze consumenten gaan immers vaak online op zoek naar informatie over producten, die vervolgens in de fysieke winkel worden aangekocht.”

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, internet |  Facebook |

03-02-14

Levensgenieter gaat gemakkelijker om met ouderdom

Personen die van hun leven genieten, blijken op oudere leeftijd in het dagelijkse bestaan fysiek beter te kunnen functioneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University College London bij meer dan drieduizend Britse zestigplussers. Respondenten die getuigden van het leven te genieten, bleken volgens de onderzoekers minder problemen te hebben bij het ontwaken, het aankleden en het baden. Ook bleek deze groep een snellere wandelpas te hebben dan leeftijdsgenoten die toegaven slechts matig van het leven te genieten. Maatregelen om het welzijn bij senioren te bevorderen, kunnen volgens de onderzoekers dan ook belangrijke voordelen opleveren voor de maatschappij en gezondheidszorg.

“Genieten van het leven blijkt een belangrijk wapen te zijn om de aftakeling van de fysieke mogelijkheden bij het ouder worden af te remmen,” zegt onderzoeksleider Andrew Steptoe, professor epidemiologie aan het University College London. “Mensen die met tevredenheid op hun leven terugkijken, blijken minder problemen te ondervinden om bij het ouder worden hun dagelijkse activiteit op peil te houden.” De onderzoekers stelden vast dat zestigers sneller geneigd waren een positieve houding te tonen dan de oudere leeftijdscategorieën. Ook bleek dat een hogere socio-economische status en een hogere opleiding met een groter welzijn gekoppeld kon worden, net zoals gehuwde en werkende respondenten.

De onderzoekers stelden vast dat mensen met een lager welzijn meer dan drie keer meer geneigd waren om problemen in hun dagelijkse activiteiten te ondervinden dan hun positievere generatiegenoten. “Die vaststelling heeft niets te maken met lichamelijke gezondheid, leeftijd, rijkdom of een gezonde levensstijl, want de gegevens ook blijven gelden wanneer die factoren worden ingecalculeerd,” zegt professor Steptoe nog. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat een grotere levensvreugde bij ouderen ook de overlevingskansen gedurende de volgende acht jaar verhoogt. De nieuwe studie toont aan dat die periode bovendien door een beter fysiek functioneren zal worden gekenmerkt. Levenstevredenheid blijkt een belangrijke factor te zijn in het risico op toekomstige handicaps en mobiliteit.”

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, vergrijzing |  Facebook |

19-04-13

Impact leeftijd op crimineel gedrag moeilijk te verklaren

Leeftijd heeft een rechtstreekse impact op crimineel gedrag. Een eenduidige reden voor het verband kan echter moeilijk worden gegeven. Dat stellen onderzoekers aan de Arizona State University. Uit het onderzoek leiden de Amerikaanse wetenschappers af dat het sociaal leerproces de belangrijkste factor kan worden genoemd in de relatie tussen leeftijd en criminaliteit, gevolgd door maatschappelijke stress, psychologische factoren en sociale controle. Maar toch kunnen de gezamenlijke impact van al die elementen de impact van leeftijd op criminaliteit volgens de onderzoekers niet volledig verklaren.

"Crimineel gedrag neemt af naarmate men ouder wordt," benadrukt onderzoeksleider Gary Sweeten, professor aan de School of Criminology and Criminal Justice aan de Arizona State University. "Tijdens de tienerjaren wordt een snelle stijging opgetekend tot een leeftijd van zeventien of achttien jaar, maar neemt daarna ook weer snel af en die daling zet zich in het verder verloop van het leven door. Dat heeft volgens vele criminologen te maken met een aantal veranderingen in het leven, zoals werkgelegenheid, gezin, kinderen of temperamentsveranderingen."

Volgens een aantal criminologen kan de impact van veranderingen in het leven echter geen verklaring zijn voor de daling van criminaliteit met het ouder worden. "Er is inderdaad geen enkele sluitende theorie naar voor te schuiven om het verband te bewijzen," geeft professor Sweeten, die dertienhonderd jonge criminelen gedurende een periode van zeven jaar volgde, toe. De onderzoekers stelden een veertigtal elementen vast die met levensveranderingen in verband konden worden gebracht. Voor 30 procent van de variabelen kon volgens Sweeten echter geen verklaring worden gevonden.

Het sociale leerproces heeft volgens de onderzoekers de belangrijkste impact op de daling van het crimineel gedrag. Daarbij wordt gewezen op contacten met asociale vrienden, druk uit de omgeving en jeugdbendes. Op de tweede plaats staat volgens de onderzoekers sociale stress, zoals mobiliteit, dakloosheid en achteruitstelling. Daarna volgen psychologische variabelen en sociale controle, zoals relaties, kinderen of onderwijs. "Criminaliteit is een bijzonder complex gegeven," voert professor Sweeten nog aan. "Er is geen enkelvoudige verklaring voor crimineel gedrag."

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, criminaliteit |  Facebook |

08-08-09

Oudere mensen zijn gelukkiger

De meeste mensen worden gelukkiger naarmate ze ouder worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Psychological Association bij een groep negentigers. Ondanks alle zorgen over gezondheid, inkomen, veranderingen in sociale status en sterfgevallen blijkt het leven op latere leeftijd volgens de onderzoekers daadwerkelijk een golden age te zijn. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat ouderen in de meeste gevallen het beste maken van de tijd die hen nog resteert en daarbij geleerd hebben om situaties te vermijden die hen droevig maken of stresseren. De onderzoekers voegen er aan toe dat jongeren dezelfde houding zouden moeten aannemen. Maar ook sociale netwerken zijn belangrijk voor de levenskwaliteit van ouderen.

"Met uitzondering van dementie-gerelateerde ziektes, blijken de mentale gezondheid en het emotioneel geluksgevoel toe te nemen met het ouder worden," stipt Susan Turk Charles, onderzoeker aan de University of California, aan tegenover de Amerikaanse krant USA Today. De onderzoekster voert daarbij aan dat ouderen een grotere emotionele controle hebben en negatieve of stresserende situaties beperken. Daarmee vertoont hun instelling volgens Charles een grote tegenstelling tegenover jongere volwassenen, die veel meer gericht zouden zijn op het negatieve. Ze voegt er wel aan toe dat deze voordelen kunnen worden tenietgedaan door chronische stressperiodes die een psychologische en fysieke tol eisen van de betrokkenen.

Uit het onderzoek van Susan Turk Charles is gebleken dat ouderen veel minder heftig reageren op persoonlijke kritiek dan jongere volwassenen. "Jongeren volwassenen bleken vooral aandacht te besteden aan de negatieve commentaren en wensten meer informatie over de oorzaak van de kritiek," aldus Charles. "Ouderen bleken echter veel minder aandacht te besteden aan die negatieve commentaren en hun eigen reacties waren in het algemeen ook veel minder negatief dan die van jongere volwassenen. Ouderen hebben geleerd om de intenties van anderen te begrijpen, wat hen helpt om deze stresserende situaties te vermijden." Susan Turk Charles stelt dat ook sociale contacten een rol spelen in de levenskwaliteit van ouderen. Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat mensen met een sterk sociaal netwerk 60 procent minder kans hebben om symptomen te vertonen van een daling van het verstandelijke vermogen.

20:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, leeftijd |  Facebook |