29-12-13

Meerderheid oudere werknemers ervaart leeftijdsdiscriminatie

Een grote meerderheid van de oudere werknemers heeft al door leeftijdsproblemen al een baan aan zich voorbij zien gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse webplatform Totaljobs.com bij Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat bij respondenten tussen vijftig en zestig jaar 73 procent aangeeft door zijn leeftijd niet in aanmerking te zijn voor een vacature. Bij zestigplussers loopt dat cijfer op tot 83 procent. Ook wordt opgemerkt dat 57 procent van de zestigplussers al meer dan zes maanden werkloos was, tegenover 30 procent in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. Bij de zestigplussers bleek 20 procent al minstens twee jaar werkloos te zijn.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijdsdiscriminatie |  Facebook |

24-11-13

Eén op drie senioren geconfronteerd met leeftijdsdiscriminatie

Bij senioren zegt 33 procent geconfronteerd te worden met leeftijdsdiscriminatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de English Longitudinal Study of Ageing (Elsa). Daarbij wordt opgemerkt dat mannen met een minder kapitaalkrachtige achtergrond het grootste risico op leeftijdsdiscriminatie lopen. Er wordt aan toegevoegd dat de discriminatie met het ouder worden nog verder blijkt toe te nemen. In de leeftijdsgroep tussen tweeënvijftig en negenenvijftig jaar is immers 26,6 procent naar eigen zeggen al het slachtoffer geworden van leeftijdsdiscriminatie, maar in de categorie tussen zeventig en negenenzeventig jaar loopt dat cijfer echter op tot 37,2 procent.

De onderzoekers stellen dat arme senioren 35 procent vaker van leeftijdsdiscriminatie gewag maken dan hun meest kapitaalkrachtige leeftijdsgenoten. Ook bleek dat gepensioneerden 25 procent meer met leeftijdsdiscriminatie geconfronteerd lijken te worden dan generatiegenoten die nog altijd op de arbeidsmarkt actief zijn. Er diende echter ook vastgesteld te worden dat oudere mannen op veel gebieden met een grotere leeftijdsdiscriminatie worden geconfronteerd dan hun vrouwelijke generatiegenoten. Onder meer zegt 20,7 procent van de mannelijke tweeënvijftigplussers omwille van hun leeftijd minder respectvol behandeld te worden, tegenover 15,2 procent bij hun vrouwelijke generatiegenoten.

Onderzoeksleider Andrew Steptoe, professor epidemiologie aan het University College London, noemt de vaststellingen verontrustend. “Oudere burgers vertegenwoordigen een steeds groter aandeel van de bevolking,” merkt hij op. “Respect voor elke leeftijd is positief voor de maatschappij en leidt tot een groter welzijn van de senioren.” Steptoe vindt het vooral problematisch dat 10 procent van de ondervraagden verwijst naar discriminatie in de gezondheidssector. Een even grote groep zegt in shops en restaurants een minder goede service te krijgen dan jongere klanten. De resultaten geven volgens de onderzoekers aan dat er nog veel inspanningen moeten worden gedaan om de negatieve houding tegenover leeftijd weg te werken.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijdsdiscriminatie |  Facebook |