09-03-14

Soldaat moet na missie opnieuw band opbouwen met kinderen

Soldaten die van een militaire missie terugkeren, hebben het bijzonder moeilijk om de band met hun jonge kinderen opnieuw aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij veertien mannelijke militairen met kinderen tot zes jaar na hun terugkeer van een buitenlandse missie. De onderzoekers zeggen dat vele militairen na hun terugkeer van een langdurige missie bij hun thuiskomst een totaal ander kind aantreffen. De ondervraagde militairen zeggen heel wat moeite te ervaren om opnieuw een hechte band met hun kinderen op te bouwen. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat militaire gezinnen bij deze reïntegratie ondersteund dienen te worden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezin |  Facebook |

25-04-13

Brits leger moet stoppen met rekrutering zestienjarigen

Het Britse leger mag niet langer zestienjarigen proberen te rekruteren. Dat zeggen de mensenrechtenorganisaties Child Soldiers International en ForcesWatch. Opgemerkt wordt dat de opleiding van zestienjarigen aan de militaire overheid dubbel zoveel kost dan de training van volwassen soldaten. Er wordt aan toegevoegd dat elk jaar 94 miljoen pond wordt verspild aan de militaire trainingen van tieners. Reden voor de verspilling zijn volgens de organisaties de langere opleidingsperiodes en de grote uitstap.

Uit officiële cijfers blijkt dat de opleiding van soldaten tussen zestien en achttien jaar aan het Britse leger 88.985 pond kost, tegenover slechts 42.818 pond voor een volwassen kandidaat. Onder meer moeten minderjarige rekruten een opleiding tussen drieëntwintig en vijftig weken volgen, terwijl bij volwassenen een opleiding op veertien weken kan worden afgerond. De loonkost van de minderjarige kandidaten, die niet in gevechtssituaties kunnen worden ingeschakeld, zou oplopen tot 2,65 miljoen pond per jaar.

Bovendien ligt het uitstapniveau bij minderjarigen op 36,6 procent, tegenover 28,3 procent voor volwassenen. Het rapport wijst erop dat Groot-Brittannië met de aanwerving van minderjarige rekruten steeds meer geïsoleerd raakt. Geen enkel ander Europees land werf soldaten onder de grens van achttien jaar aan. Het Britse leger zegt echter niet van plan te zijn om zijn beleid te veranderen en voegt er aan toe onder alle leeftijdsgroepen te zullen blijven aanwerven. De aanwervingen zijn bovendien volledig in overeenstemming met conventies van de Verenigde Naties.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, rekrutering |  Facebook |

30-03-13

Soldaat moet ook aanleren illegale bevelen te weigeren

Soldaten moeten ook worden geleerd om niet-legitieme bevelen van een meerdere te negeren. Dat is voor militairen de enige manier om bescherming te vinden tegen strafrechterlijke aanklachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology. De onderzoekers merken op dat absolute gehoorzaamheid een cruciaal element van de militaire omgeving vormen. Het blindelings volgen van commando's kan echter zware juridische gevolgen hebben, zodat ook de nadruk moet worden gelegd op de verplichting om illegale orders te weigeren. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel omzichtig tewerk worden gegaan, aangezien ook ongehoorzaamheid in een militaire omgeving tot problemen leidt.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger |  Facebook |

18-03-13

Militair personeel meer vatbaar voor gewelddadig gedrag

Mannen die in het Britse leger hebben gediend, blijken vaker geneigd te zijn om zich schuld te maken aan geweldmisdrijven dan het gemiddelde van de Britse bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Military Health Research aan het King's College London bij bijna veertienduizend Britse militairen. Vooral bij jonge militairen blijkt volgens de onderzoekers een opmerkelijk hoog geweldniveau vastgesteld te kunnen worden. Bij Britse militairen onder de leeftijdsgrens van dertig jaar bleek 20,6 procent een veroordeling voor geweldmisdrijven te hebben opgelopen, tegenover 6,7 procent bij de burgers onder hun generatiegenoten.

"Er is door de media heel wat aandacht besteed aan geweld dat door veteranen uit de militaire conflicten in Irak en Afghanistan werd gepleegd," merkt onderzoekersleider Deirdre MacManus op. "Uit de studie is gebleken dat het gewelddadig gedrag vooral is gesitueerd bij jonge mannen uit de lagere legerrangen en ook sterke band vertoonde met eerdere geweldmisdrijven voor de aanvang van de militaire carrière. Op die manier leidden gevechtssituaties en traumatische ervaringen op het slagveld tot een verhoogd risico op gewelddadig gedrag." Uit het onderzoek bleek dat 17 procent van de mannelijke militairen een strafblad had.

De onderzoekers merkten wel op dat de algemene criminaliteit in het leger lager ligt dan in de algemene bevolking, maar bij geweldmisdrijven bleek 11 procent van de militairen een gerechtelijk verleden te hebben, tegenover 8,7 procent bij de gemiddelde bevolking. "De grootste risicofactoren zijn een geschiedenis van geweld, een jonge leeftijd en een lagere legerrang," voert Deirdre MacManus nog aan. "Mannen die in Irak of Afghanistan rechtstreeks bij gevechten waren betrokken, bleken 53 procent meer geneigd om een geweldmisdrijf te plegen dan soldaten die geen directe confrontaties met de vijand hebben gekend. Ook traumatische ervaringen bleken het risico op gewelddadig gedrag te verhogen."

Ook alcoholmisbruik en posttraumatische stress zijn volgens de onderzoekers belangrijke factoren die een aanwijzing kunnen zijn voor gewelddadig gedrag.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, geweld |  Facebook |

15-01-13

Nieuw recordaantal zelfmoorden in Amerikaanse leger

Het voorbije jaar hebben in de Verenigde Staten 349 militairen zelfmoord gepleegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het aantal slachtoffers door zelfmoord ligt hoger dan het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Afghanistan. Een aantal experts zegt te vrezen dat het zelfmoordprobleem bij Amerikaanse militairen dit jaar nog verder zal toenemen. Aangegeven wordt dat de stress van meer dan een decennium strijd in Afghanistan en Irak gecombineerd wordt met de vrees om door de inkrimping van het Amerikaanse leger te moeten afvloeien.

Het aantal slachtoffers van zelfmoord bij Amerikaanse militairen steeg met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse leger geeft toe dat er onderzoek moet worden verricht naar de achterliggende oorzaken van het fenomeen. Het voorbije jaar stierven 295 Amerikaanse militairen in de oorlog in Afghanistan. “Deze epidemie kan niet langer worden genegeerd,” merkte senator Patty Murray op. “Er wordt steeds meer druk gelegd op de Amerikaanse militairen en er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om het probleem aan te pakken.”

De zelfmoordcijfers in het Amerikaanse leger begonnen zeven jaar geleden te stijgen en bereikten vier jaar geleden een voorlopig hoogtepunt van 310 slachtoffers, om nadien gedurende twee jaar af te zwakken. Vele waarnemers zijn dan ook verrast door de nieuwe toename, zeker omdat de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Irak ten einde is gekomen en de Amerikaanse regering ook een terugtrekking uit Afghanistan aan het voorbereiden is. Volgens sommigen worden de militairen echter pas met de grote druk geconfronteerd wanneer ze uit een oorlogsgebied terugkeren.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

15-12-12

Militairen meest geëngageerde werknemers Britse arbeidsmarkt

Militairen zijn de meest geëngageerde werknemers op de Britse arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Kenexa. De oorzaak van de goede score van het Britse leger moet volgens het rapport wordt toegewezen aan een sterk leiderschap, trots op de organisatie en geïnspireerde beslissingen. Het Britse leger haalt een score van 75 procent op de engagements-index van Kenexa. Dat cijfer ligt gevoelig hoger dan bij andere sectoren. Handel haalt een eindtotaal van 49 procent, terwijl de voedingsindustrie een score van 46 procent laat optekenen. De Britse bankwereld daarentegen haalt slechts een score van 42 procent. Het succes van het Britse leger moet volgens Kenexa ook worden gezocht bij het feit dat vooral jongeren een militaire carrière nastreven. Die jonge werknemers tonen volgens het bureau ook het grootste engagement.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, leger |  Facebook |

13-02-12

Amerikaans leger test robot voor operationele eenheden

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een robot laten ontwikkelen die soldaten op missie kan verlossen van zware bepakking. De mobiele robot Legged Squad Support System (LS3) kan ongeveer tweehonderd kilogram materiaal vervoeren. De robot werd ontwikkeld door het Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). De robot is inmiddels uitvoerig getest en in een volgende fase willen de ontwikkelaars onderzoeken of de robot eenvoudige verbale commando's kan begrijpen.

"Moderne soldaten moeten op missies soms meer dan vijftig kilogram bepakking meedragen," merkt luitenant-kolonel Joe Hitt, programma-manager bij Darpa, op. "Dat leidt uiteraard tot fysieke lasten, vermoeidheid en verminderde prestaties. Daarom werd aan Darpa de opdracht gegeven om een semi-autonome robot te ontwikkelen, die in een legereenheid zou geïntegreerd kunnen worden om de uitrusting te helpen dragen. Bij eerste tests bleek dat de robot in staat is om een persoon met zijn sensoren te onderscheiden, zodat hij de eenheid zou kunnen volgen.

Een eerste doelstelling is om de robot een bepakking van 200 kilogram te laten vervoeren tijdens een verplaatsing van twintig kilometer gedurende een periode van vierentwintig uur zonder te hoeven opgeladen te worden en een specifiek individu te volgen en daarbij autonoom de vereiste koerscorrecties door te voeren. Bedoeling is uiteindelijk dat de robot op een natuurlijke manier met het militair personeel zou kunnen communiceren, vergelijkbaar met een getraind dier.

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, robot |  Facebook |