09-03-14

Soldaat moet na missie opnieuw band opbouwen met kinderen

Soldaten die van een militaire missie terugkeren, hebben het bijzonder moeilijk om de band met hun jonge kinderen opnieuw aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij veertien mannelijke militairen met kinderen tot zes jaar na hun terugkeer van een buitenlandse missie. De onderzoekers zeggen dat vele militairen na hun terugkeer van een langdurige missie bij hun thuiskomst een totaal ander kind aantreffen. De ondervraagde militairen zeggen heel wat moeite te ervaren om opnieuw een hechte band met hun kinderen op te bouwen. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat militaire gezinnen bij deze reïntegratie ondersteund dienen te worden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezin |  Facebook |

25-04-13

Brits leger moet stoppen met rekrutering zestienjarigen

Het Britse leger mag niet langer zestienjarigen proberen te rekruteren. Dat zeggen de mensenrechtenorganisaties Child Soldiers International en ForcesWatch. Opgemerkt wordt dat de opleiding van zestienjarigen aan de militaire overheid dubbel zoveel kost dan de training van volwassen soldaten. Er wordt aan toegevoegd dat elk jaar 94 miljoen pond wordt verspild aan de militaire trainingen van tieners. Reden voor de verspilling zijn volgens de organisaties de langere opleidingsperiodes en de grote uitstap.

Uit officiële cijfers blijkt dat de opleiding van soldaten tussen zestien en achttien jaar aan het Britse leger 88.985 pond kost, tegenover slechts 42.818 pond voor een volwassen kandidaat. Onder meer moeten minderjarige rekruten een opleiding tussen drieëntwintig en vijftig weken volgen, terwijl bij volwassenen een opleiding op veertien weken kan worden afgerond. De loonkost van de minderjarige kandidaten, die niet in gevechtssituaties kunnen worden ingeschakeld, zou oplopen tot 2,65 miljoen pond per jaar.

Bovendien ligt het uitstapniveau bij minderjarigen op 36,6 procent, tegenover 28,3 procent voor volwassenen. Het rapport wijst erop dat Groot-Brittannië met de aanwerving van minderjarige rekruten steeds meer geïsoleerd raakt. Geen enkel ander Europees land werf soldaten onder de grens van achttien jaar aan. Het Britse leger zegt echter niet van plan te zijn om zijn beleid te veranderen en voegt er aan toe onder alle leeftijdsgroepen te zullen blijven aanwerven. De aanwervingen zijn bovendien volledig in overeenstemming met conventies van de Verenigde Naties.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, rekrutering |  Facebook |

30-03-13

Soldaat moet ook aanleren illegale bevelen te weigeren

Soldaten moeten ook worden geleerd om niet-legitieme bevelen van een meerdere te negeren. Dat is voor militairen de enige manier om bescherming te vinden tegen strafrechterlijke aanklachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology. De onderzoekers merken op dat absolute gehoorzaamheid een cruciaal element van de militaire omgeving vormen. Het blindelings volgen van commando's kan echter zware juridische gevolgen hebben, zodat ook de nadruk moet worden gelegd op de verplichting om illegale orders te weigeren. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel omzichtig tewerk worden gegaan, aangezien ook ongehoorzaamheid in een militaire omgeving tot problemen leidt.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger |  Facebook |

18-03-13

Militair personeel meer vatbaar voor gewelddadig gedrag

Mannen die in het Britse leger hebben gediend, blijken vaker geneigd te zijn om zich schuld te maken aan geweldmisdrijven dan het gemiddelde van de Britse bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Military Health Research aan het King's College London bij bijna veertienduizend Britse militairen. Vooral bij jonge militairen blijkt volgens de onderzoekers een opmerkelijk hoog geweldniveau vastgesteld te kunnen worden. Bij Britse militairen onder de leeftijdsgrens van dertig jaar bleek 20,6 procent een veroordeling voor geweldmisdrijven te hebben opgelopen, tegenover 6,7 procent bij de burgers onder hun generatiegenoten.

"Er is door de media heel wat aandacht besteed aan geweld dat door veteranen uit de militaire conflicten in Irak en Afghanistan werd gepleegd," merkt onderzoekersleider Deirdre MacManus op. "Uit de studie is gebleken dat het gewelddadig gedrag vooral is gesitueerd bij jonge mannen uit de lagere legerrangen en ook sterke band vertoonde met eerdere geweldmisdrijven voor de aanvang van de militaire carrière. Op die manier leidden gevechtssituaties en traumatische ervaringen op het slagveld tot een verhoogd risico op gewelddadig gedrag." Uit het onderzoek bleek dat 17 procent van de mannelijke militairen een strafblad had.

De onderzoekers merkten wel op dat de algemene criminaliteit in het leger lager ligt dan in de algemene bevolking, maar bij geweldmisdrijven bleek 11 procent van de militairen een gerechtelijk verleden te hebben, tegenover 8,7 procent bij de gemiddelde bevolking. "De grootste risicofactoren zijn een geschiedenis van geweld, een jonge leeftijd en een lagere legerrang," voert Deirdre MacManus nog aan. "Mannen die in Irak of Afghanistan rechtstreeks bij gevechten waren betrokken, bleken 53 procent meer geneigd om een geweldmisdrijf te plegen dan soldaten die geen directe confrontaties met de vijand hebben gekend. Ook traumatische ervaringen bleken het risico op gewelddadig gedrag te verhogen."

Ook alcoholmisbruik en posttraumatische stress zijn volgens de onderzoekers belangrijke factoren die een aanwijzing kunnen zijn voor gewelddadig gedrag.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, geweld |  Facebook |

15-01-13

Nieuw recordaantal zelfmoorden in Amerikaanse leger

Het voorbije jaar hebben in de Verenigde Staten 349 militairen zelfmoord gepleegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het aantal slachtoffers door zelfmoord ligt hoger dan het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Afghanistan. Een aantal experts zegt te vrezen dat het zelfmoordprobleem bij Amerikaanse militairen dit jaar nog verder zal toenemen. Aangegeven wordt dat de stress van meer dan een decennium strijd in Afghanistan en Irak gecombineerd wordt met de vrees om door de inkrimping van het Amerikaanse leger te moeten afvloeien.

Het aantal slachtoffers van zelfmoord bij Amerikaanse militairen steeg met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse leger geeft toe dat er onderzoek moet worden verricht naar de achterliggende oorzaken van het fenomeen. Het voorbije jaar stierven 295 Amerikaanse militairen in de oorlog in Afghanistan. “Deze epidemie kan niet langer worden genegeerd,” merkte senator Patty Murray op. “Er wordt steeds meer druk gelegd op de Amerikaanse militairen en er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om het probleem aan te pakken.”

De zelfmoordcijfers in het Amerikaanse leger begonnen zeven jaar geleden te stijgen en bereikten vier jaar geleden een voorlopig hoogtepunt van 310 slachtoffers, om nadien gedurende twee jaar af te zwakken. Vele waarnemers zijn dan ook verrast door de nieuwe toename, zeker omdat de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Irak ten einde is gekomen en de Amerikaanse regering ook een terugtrekking uit Afghanistan aan het voorbereiden is. Volgens sommigen worden de militairen echter pas met de grote druk geconfronteerd wanneer ze uit een oorlogsgebied terugkeren.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

15-12-12

Militairen meest geëngageerde werknemers Britse arbeidsmarkt

Militairen zijn de meest geëngageerde werknemers op de Britse arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Kenexa. De oorzaak van de goede score van het Britse leger moet volgens het rapport wordt toegewezen aan een sterk leiderschap, trots op de organisatie en geïnspireerde beslissingen. Het Britse leger haalt een score van 75 procent op de engagements-index van Kenexa. Dat cijfer ligt gevoelig hoger dan bij andere sectoren. Handel haalt een eindtotaal van 49 procent, terwijl de voedingsindustrie een score van 46 procent laat optekenen. De Britse bankwereld daarentegen haalt slechts een score van 42 procent. Het succes van het Britse leger moet volgens Kenexa ook worden gezocht bij het feit dat vooral jongeren een militaire carrière nastreven. Die jonge werknemers tonen volgens het bureau ook het grootste engagement.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, leger |  Facebook |

13-02-12

Amerikaans leger test robot voor operationele eenheden

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een robot laten ontwikkelen die soldaten op missie kan verlossen van zware bepakking. De mobiele robot Legged Squad Support System (LS3) kan ongeveer tweehonderd kilogram materiaal vervoeren. De robot werd ontwikkeld door het Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). De robot is inmiddels uitvoerig getest en in een volgende fase willen de ontwikkelaars onderzoeken of de robot eenvoudige verbale commando's kan begrijpen.

"Moderne soldaten moeten op missies soms meer dan vijftig kilogram bepakking meedragen," merkt luitenant-kolonel Joe Hitt, programma-manager bij Darpa, op. "Dat leidt uiteraard tot fysieke lasten, vermoeidheid en verminderde prestaties. Daarom werd aan Darpa de opdracht gegeven om een semi-autonome robot te ontwikkelen, die in een legereenheid zou geïntegreerd kunnen worden om de uitrusting te helpen dragen. Bij eerste tests bleek dat de robot in staat is om een persoon met zijn sensoren te onderscheiden, zodat hij de eenheid zou kunnen volgen.

Een eerste doelstelling is om de robot een bepakking van 200 kilogram te laten vervoeren tijdens een verplaatsing van twintig kilometer gedurende een periode van vierentwintig uur zonder te hoeven opgeladen te worden en een specifiek individu te volgen en daarbij autonoom de vereiste koerscorrecties door te voeren. Bedoeling is uiteindelijk dat de robot op een natuurlijke manier met het militair personeel zou kunnen communiceren, vergelijkbaar met een getraind dier.

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, robot |  Facebook |

02-12-11

Militaire investeringen zorgen voor weinig werkgelegenheid

Militaire investeringen gaan veel minder gepaard met bijkomende werkgelegenheid dan andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. Daarbij wordt opgemerkt dat de investeringen van de Amerikaanse overheid in de militaire sector veel minder banen creëert dan projecten in duurzame energie, gezondheidszorg of opvoeding. Ook de huishoudelijke consumptie zou met eenzelfde bedrag volgens de onderzoekers meer banen creëren dan militaire investeringen.

Onderzoekers Robert Pollin en Heidi Garrett-Peltier, wetenschappers aan het Political Economy Research Institute van de University of Massachusetts Amherst, wijzen erop dat een aantal Amerikaanse politie aanvoeren dat de besparingen op het gebied van militaire bestedingen een negatieve impact zouden hebben op de werkgelegenheid. Het Amerikaanse ministerie van defensie voert aan dat een besparing van 1 triljoen dollar gedurende het volgende decennium de Amerikaanse werkloosheid met 1 procent zou doen toenemen.

Volgens Pollin en Garrett-Peltier zorgen bestedingen van 1 miljard dollar in de militaire sector echter voor de creatie van amper 11.200 banen. Dat is gevoelig lager dan bij bestedingen in de huishoudelijke consumptie (15.100 banen), duurzame energie (16.800 banen), gezondheidszorg (17.200 banen) en onderwijs (26.700 banen). Die sectoren zijn volgens de onderzoekers dan ook veel zinvoller als basis om de werkgelegenheid te stimuleren. Er wordt aan toegevoegd dat die sectoren ook een bredere waaier aan vaardigheden en opleidingsniveaus vertegenwoordigen.

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, werkgelegenheid |  Facebook |

27-08-11

Amerikaanse Navy bouwt duurzame vloot uit

De Amerikaanse Navy maakt belangrijke vorderingen op het gebied van brandstof-efficiëntie en energie-onafhankelijkheid. Dat heeft Ray Mabus, secretaris van de Amerikaanse marine, gezegd. De eerste resultaten van die strategie zullen volgens Mabus binnenkort in praktijk kunnen worden opgemerkt. De overschakeling naar duurzame energie biedt volgens Mabus zowel financiële als militaire en strategische voordelen. Het Amerikaanse leger besteedde vorig jaar een totaalbedrag van 13 miljard dollar aan petroleum.

Toen hij twee jaar geleden tot secretaris van de Navy werd aangesteld, noemde Mabus een grotere energie-efficiëntie van de Amerikaanse zeemacht één van de grote prioriteiten. Hij stelde daarbij dat tegen het einde van het decennium minstens de helft van het energieverbruik van de Navy afkomstig moest zijn uit niet-fossiele bronnen. "Die doelstelling moest de kwetsbaarheid van de Navy duidelijk maken," merkt hij op. "Er wordt teveel petroleum gekocht in potentieel of actueel volatiele locaties op aarde. De Navy moest minder afhankelijk worden van buitenlandse olie-voorraden."

Mabus voegt er aan toe dat teveel onstabiele regeringen door de verkoop van petroleum inkomsten halen uit het Amerikaanse leger. "De omschakeling naar alternatieve bronnen beantwoordt ook aan een aantal tactische doelstellingen," merkt hij op. "Petroleum is het grootste importproduct van de Verenigde Staten in Afghanistan. Voor elke vijftig petroleum-transporten moet rekening gehouden worden met een gedode of gewonde Amerikaanse soldaat. Petroleum die naar de frontlinie wordt gestuurd heeft een reële kostprijs van 400 dollar per gallon."

Mabus merkt op dat elke compagnie van de Amerikaanse marine op dit ogenblik ongeveer 700 pond aan batterijen uitspaart door het gebruik van zonnedekens om apparatuur van elektriciteit te voorzien. Bovendien werd met de USS Making Island onlangs het eerste hybride schip van de Amerikaanse marine in de vaart gebracht. Het schip maakt voor snelheden tot twaalf knopen gebruik van een elektrische aandrijving. Op zijn maidentrip van Pascagoula naar San Diego, bespaarde de USS Making Island meer dan 2 miljoen dollar aan brandstof.

De Amerikaanse marine start volgend jaar met de eerste demonstraties van de Great Green Fleet, een vloot die uitsluitend gebruik zal maken van niet-fossiele brandstoffen. Ook de vliegtuigen van de vloot zullen worden aangedreven door niet-fossiele brandstoffen. De Great Green Fleet zou over vijf jaar operationeel moeten zijn.

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: navy, marine, leger, energie, duurzaamheid |  Facebook |

25-06-11

Amerikaan blijft meeste vertrouwen hebben in leger

De Amerikanen blijven een groter vertrouwen hebben in het leger dan in andere nationale instellingen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Opgemerkt wordt dat 78 procent van de Amerikanen aangeeft een groot vertrouwen te hebben in het leger. Ook de kleine ondernemingen (64 procent) en de Amerikaanse politie (56 procent) genieten een groot vertrouwen bij het Amerikaanse publiek. Het Amerikaanse Congres staat op een zestiende en laatste plaats.

Gallup merkt op dat er de voorbije jaren weinig veranderd is in het vertrouwen van de Amerikanen in de nationale instellingen. Alleen het televisienieuws vormt daarop een uitzondering. Daar werd een stijging van 22 procent naar 27 procent opgetekend. Wel wordt opgemerkt dat het vertrouwen in elke instelling lager ligt dan het historisch gemiddelde. "Dat weerspiegelt wellicht de algemene ontevredenheid van de Amerikaanse bevolking met de algemene gang van zaken in hun land," voeren de onderzoekers aan.

Daarbij wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de banken (23 procent), het Amerikaanse Congres (12 procent) en de president (35 procent) het verst onder hun historisch niveau blijven. De enige uitzondering op dit trend vormt het Amerikaanse leger, dat 11 procent hoger scoort dan het historisch gemiddelde. "Het vertrouwen in het Amerikaanse leger is traditioneel hoger wanneer de Verenigde Staten bij een militaire operatie zijn betrokken," merkt Gallup nog op.

Het Amerikaanse leger staat al meer dan twintig jaar op de eerste plaats. Alleen veertien jaar geleden stonden de kleine ondernemingen helemaal bovenaan.

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, verenigde staten |  Facebook |

07-03-11

China investeert meer in politiediensten dan in leger

De Chinese regering zou dit jaar een bedrag van 624,4 miljard yuan besteden aan politie en binnenlandse veiligheidsdiensten. Dat komt overeen met een som van 95 miljard dollar. De bestedingen aan binnenlandse veiligheid stijgen daardoor met 13,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat betekent ook een nieuw record. Bovendien liggen de bestedingen aan de binnenlandse veiligheid hoger dan de budgetten voor het Chinese leger, die dit jaar met 12,7 procent tot 601,1 miljard yuan stijgen.

"Het is de eerste keer dat in China grotere budgetten worden vrijgemaakt voor binnenlandse veiligheid dan voor militaire bestedingen," merkt Xie Yue, politicoloog aan de Tongji University in Shanghai, op tegenover het persbureau Reuters. "Dat toont aan dat de kosten van het behoud van de interne controle en de bescherming van stabiliteit steeds hoger oplopen. Het Chinese systeem is bijzonder gevoelig aan elke instabiliteit."

Een belangrijk gedeelte van de budgettoename is afkomsten van provinciale en locale overheden. Het budget van de centrale regering voor interne veiligheid steeg met 9,6 procent tot 161,7 miljard yuan. "Het budget en de recente waarschuwingen tegen protesten voor meer democratie tonen aan hoe gevoelig de Chinese leiders zijn voor politieke onrust, ondanks de robuuste economische groei en de sterke binnenlandse veiligheidsdiensten," merkt Reuters nog op.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leger, veiligheid |  Facebook |

15-12-10

Russisch leger plant zware investeringen in technologie

 

Het Russisch leger gaat volledig overschakelen op digitale defensiesystemen. Daarvoor is een budget voorzien van 300 miljard roebel (10 miljard dollar). Dat heeft generaal Nikolai Makarov, chef van de generale staf van het Russische leger, bekend gemaakt. De Russische eerste minister Vladimir Poetin had eerder aangekondigd dat de Russische regering een bedrag van 20 triljoen roebel heeft gereserveerd om het leger de volgende negen jaar te moderniseren. In de plannen van het Russische leger is onder meer een eengemaakt luchtdefensie-systeem voorzien. De basis daarvan zou over twee jaar worden gelegd. Het systeem zou over tien jaar helemaal operationeel moeten zijn.

"Vice-premier Sergei Ivanov merkte op dat 79 procent van het budget van het Russische ministerie van defensie zal geïnvesteerd worden in de aankoop van hightech-wapens," aldus de Russische krant The Moscow Times. "De rest zal worden besteed aan de modernisering en het herstel van de bestaande uitrusting." Makarov merkt op dat er met een eengemaakt luchtdefensie-systeem moet voor gezorgd worden dat Rusland onder één grote paraplu ten allen tijde en onder elke omstandigheid beschermd zal zijn tegen aanvallen van intercontinentale ballistische raketten, bedreigingen van raketten op middellange afstand en projectielen vanuit de ruimte.

Russisch eerste minister Vladimir Poetin benadrukte dat er voor de modernisering van het Russische leger belangrijke technologische innovaties zullen moeten worden doorgevoerd. Poetin voerde daarbij aan dat ongeveer 1.300 nieuwe types van uitrusting zullen moeten worden geïntroduceerd. Daarvoor zullen volgens Poetin nieuwe productie-sites worden geopend of zullen bestaande fabrieken moeten worden uitgebreid. Voor de modernisering van het militaire apparaat zal volgens Makarov ook beroep moeten worden gedaan op buitenlandse uitrusting en technologie. Hij voegde er aan toe dat het Russische leger op termijn volledig moet worden gevormd met beroepssoldaten.

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, rusland, technologie |  Facebook |

24-04-10

Amerikaans leger lanceert prototype ruimtevliegtuig

Het Amerikaans leger heeft vanop Cape Canaveral Air Force Station in Californië een prototype van een nieuw ruimtevliegtuig gelanceerd. Het vliegtuig is onbekend en zal de eerste autonome terugkeer in de dampkring en landing realiseren in de geschiedenis van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Het ruimtevliegtuig kan experimenten naar de aarde terugbrengen voor inspecties en analyses. Het ruimtevliegtuig is herbruikbaar en heeft een lengte van negen meter. Het heeft ongeveer een kwart van de omvang van de spaceshuttle en heeft achteraan een grote motor om in de ruimte van koers te kunnen veranderen. Terwijl de spaceshuttle is uitgerust met een waterstof-motor, wordt het militaire ruimtevliegtuig aangedreven door zonnecellen en lithium-ion batterijen. De taken en de kosten van het programma zijn geheim.

14:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, ruimtevaart, verenigde staten |  Facebook |

27-02-10

Amerikaans leger mag sociale netwerken gebruiken

Het Amerikaanse ministerie van landsverdediging heeft aan militairen de toestemming gegeven om sociale netwerken zoals Twitter en Facebook te gebruiken. Daarbij wordt opgemerkt dat de voordelen van sociale media opwegen tegen de mogelijke veiligheidsproblemen. Militairen die in contact komen met vertrouwelijke of geheime projecten krijgen echter geen toestemming om sociale media te gebruiken. Waarnemers stellen dat de beslissing echter een grote verandering zou kunnen betekenen voor het leger. Dat geldt onder meer voor de marines, waar het netwerk van sociale media op computers tot nu toe uitdrukkelijk was verboden. Een woordvoerder van het ministerie van landsverdediging stelt dat het leger de voordelen moet grijpen die door internet-toepassingen mogelijk worden gemaakt.

Onder meer zullen de websites gebruikt kunnen worden voor het recruteren van nieuwe militairen, public relations en de correspondentie met collega's en familie. De militaire hiërarchie mag sites nog wel op elk moment blokkeren als zij dit nodig achten in verband met de veiligheid. Het leger heeft met de nieuwe regelgeving ook rekening gehouden met de steeds grotere groep jonge soldaten. De jongere generatie militairen is immers gewend om sites zoals Twitter en Facebook te gebruiken. Ook de videosite Youtube, die eerder verboden terrein was, zal worden gedeblokkeerd. De website en een aantalsectorgenoten werden drie jaar geleden geblokkeerd, onder meer omdat ze teveel brandbreedte in beslag zouden nemen. Het Amerikaanse ministerie van defensie geeft toe in het verleden geen duidelijk online beleid gevoerd te hebben.

Een aantal critici van de versoepelde maatregelen wijst echter op het grotere gevaar van informatielekken en mogelijkheden die hackers zouden krijgen om in de netwerken van het Amerikaanse leger binnen te dringen. De nieuwe richtlijnen verplichten de militaire hiërarchie echter nog altijd om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen en de toegang tot online pornografie te blokkeren. Ook goksites zijn verboden, net zoals websites die aanzetten tot haat en criminaliteit. Ook kan de hiërarchie de bandbreedte voor internet tijdelijk beperken, wat belangrijk kan zijn voor legereenheden die in het buitenland strijd leveren of gestationeerd zijn in afgelegen lokaties over de hele wereld. Het ministerie van landsverdediging zal het gebruik van het internet door het leger blijven controleren. Ook zullen er opleidingen komen over het verantwoord gebruik van het internet.

19:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, verenigde staten, sociale media |  Facebook |

24-02-10

Russen willen niet meer in het leger

Steeds minder Russen willen dienst nemen in het leger. De grootste oorzaak daarvan is de angst voor pesterijen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Vtsiom. Daarbij gaf 75 procent van de ondervraagden omwille van de mogelijke pesterijen schrik te hebben om in het Russische leger te dienen. Dat is een stijging met 30 procent sinds een vorige bevraging tien jaar geleden. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de enquête duidelijk maken dat de angst voor pesterijen bijzonder hoog blijft, hoewel officiële Russische statistieken aantonen dat het aantal gevallen van pesterijen gevoelig is gedaald sinds twee jaar geleden beslist werd om de verplichte dienstplicht van vierentwintig maanden te halveren. De onderzoekers stellen dat de enquête een ontluisterend beeld schept van de houding van het Russisch publiek tegenover het leger.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 51 procent van de ondervraagden afkerig staat tegenover het leger uit angst om in een gewapend conflict te sterven. "Dat cijfer ligt echter gevoelig lager dan acht jaar geleden, toen nog 60 procent van de ondervraagden aanvoerde angst te hebben om te sterven tijdens hun legerdienst," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Toen was Rusland echter nog altijd verwikkeld in de tweede Tsjetjeense oorlog. Verder gaf de helft van de ondervraagden ook aan niet graag te hebben dat zijn partner of directe verwanten dienst zouden nemen in het leger. Eén op drie zou daarentegen positief staan tegenover de legerdienst van een verwant of een geliefde." Het militaire apparaat was ooit de grote trots van de Sovjet-Unie, maar heeft het voorbije jaren met tal van problemen te kampen gehad die het imago van het leger gevoelig hebben uitgehold.

Onder meer berichten over corruptie en het verouderende wapenarsenaal deden de populariteit van het Russische leger gevoelig dalen. De Russische president Dmitry Medvedev heeft onlangs het leger opgeroepen om te stoppen met het oplappen van aftandse wapens. Hij pleitte ervoor dat het leger zich zou uitrusten met modern militair materiaal. Medvedev voegde er aan toe dat het ministerie van landsverdediging prioriteit zou moeten verlenen van het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsbewapening. Rusland slaagt er niet meer in om de westerse ontwikkelingen in militaire technologie te ontwikkelen. Dat heeft volgens een aantal waarnemers ook de kortstondige oorlog met Georgië twee jaar geleden duidelijk gemaakt. Onlangs nog kwamen er problemen aan het licht met de intercontinentale Bulava-kernraket. Ook bij het nieuwe Russische gevechtsvliegtuig blijkt er nog veel werk aan de winkel te zijn.

13:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, rusland, militair |  Facebook |

05-10-09

Amerikaans leger krijgt mobiele afvalverwerker

Het Britse defensiebedrijf Qinetiq heeft aan het Amerikaans leger een technologie verkocht die energie wint uit afval. Het PyTec-systeem van Qinetiq moet toelaten om mobiele legereenheden uit te rusten met een afvalverwerkingssysteem. Op die manier zouden die legereenheden ook minder fossiele brandstoffen moeten verbruiken voor hun energievoorziening. Het PyTec-systeem is volgens Qinetiq al operationeel op het Britse marineschip HMS Ocean en werd aangepast voor het Amerikaanse leger. Eén van de Amerikaanse legereenheden in Irak of Afghanistan zal met het experimentele systeem worden uitgerust. De PyTec-technologie zou het geproduceerde afval met 95 procent herleiden. Qinetiq ziet echter ook talloze toepassingsmogelijkheden buiten de militaire sector.

De PyTec-technologie verhit gemengd afval, wat een gas creëert dat kan verbrand worden om vijf keer meer energie wordt gecreëerd dan nodig is om het proces op gang te brengen. Het systeem dat PyTec aanwendt, maakt gebruik van het principe pyrolysis. PyTec kan een ongesorteerde hoeveelheid afval van honderd kilogram per uur verwerken, met inbegrip van glas en tin. De opgewekte gassen worden gebruikt om een stoomturbine aan te drijven. Dat levert 400 kilowatt aan energie op. De resterende 5 procent is een glasachtige hoeveelheid. Het PyTec-systeem werd vorig jaar in het Britse marineschip HMS Ocean geïnstalleerd. Het systeem werd speciaal voor het Amerikaanse leger aangepast, waarbij PyTec mobieler werd gemaakt en gemakkelijker opgesteld kan worden.

PyTec zal worden toegewezen aan één van de vooruitgeschoven, tijdelijke Amerikaanse militaire posten met zeshonderd soldaten. "Tot nu toe hadden die geen enkel formeel arrangement voor afvalverwerking," aldus een woordvoerder van Qinetiq tegenover BBC News. "Dan zouden ze immers met vrachtwagens op pad moeten zijn gaan om het afval te vervoeren en zouden ze blootgesteld worden aan landmijnen en andere bedreigingen. Bovendien zou dat afvaltransport ook het verbruik van fossiele brandstoffen opdrijven. Door het nieuwe systeem kunnen deze eenheden hun logistieke voetafdruk verkleinen en het verbruik van fossiele brandstoffen beperken. Maar er zijn ook toepassingesmogelijkheden buiten de militaire sector. Steeds meer mensen in de commerciële sector die zelf hun afval willen beheren en hun ecologische voetafdruk willen beperken. Energie uit afval is daarvoor een uitstekend middel."

17:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, energie, afval, qinetiq |  Facebook |

01-05-09

Ook Amerikaans leger heeft Twitter en Facebook ontdekt

Ook het Amerikaanse leger heeft de microbloggingsite Twitter en de sociale netwerksites Facebook ontdekt. Daarmee wil de legertop nieuwe recruiten bereiken en de boodschap van het Amerikaanse leger verspreiden. Volgens luitenant-generaal Benjamin Freakley, hoofd van de recruteringsdienst van het Amerikaanse leger, is Facebook zelfs cruciaal om de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar te bereiken. Ook de Amerikaanse luchtmacht heeft al een pagina op Facebook, een account op Twitter en een eigen blog. Het Marine Corps gebruikt de diverse sociale netwerksites vooral voor het aanwerven van nieuwe soldaten. Ook de Amerikaanse Navy experimenteert met diverse vormen van online media en een aantal toplui van de zeemacht zijn actief op Twitter, terwijl ook het hoofd van de Coast Guard geregeld zijn pagina op Facebook actualiseert.

"De nieuwe generatie leeft in een virtuele wereld en daar moeten we hen dan ook gaan zoeken," aldus luitenant-generaal Freakley tegen het persbureau Associated Press. De recruteringsdienst heeft ook videogames geplaatst op zijn website, samen met een virtuele recruteerder en antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over het militaire leven. Daarbij kwamen volgens Freakley alvast een aantal verrassende vragen naar voor. Sommige geïnteresseerden vroegen zich onder meer af of ze in het leger een hond konden houden of een vrachtwagen konden kopen. Freakley stelt dat ook die verrassende vragen weten, omdat men daardoor kan achterhalen wat er bij potentiële soldaten leeft.

Eerder dit jaar opende ook de public relations afdeling van het Amerikaanse leger een divisie voor online en sociale media. Luitenant-kolonet Kevin Arata, directeur van de afdeling, dat het leger elke dag op zoek is naar nieuwe wegen om niet alleen soldaten, maar ook hun families en het grote publiek te bereiken. "We weten dat ze zich vaak in sociale media ophouden en we moeten hen daar opzoeken," zegt ook Arata. Op de Facebook-pagina van het Amerikaanse leger staat ongeveer dezelfde informatie als op zijn officiële media, maar is er ook een chat-mogelijkheid aan toegevoegd. Volgens Lindy Kyzer, die de Twitter-account en de blog onderhoudt, zegt dat het leger daarmee een open forum wil creëren, waarbij ook negatieve commentaren worden getolereerd. Alleen commentaren die niet familie-vriendelijk zijn worden verwijderd. De sociale media moeten volgens haar jongeren helpen uitmaken of een militaire carrière al dan niet voor hen zou kunnen zijn weggelegd.

11-04-08

Geheim materiaal op veilingsites vrij te koop

F14_1_3v-1Gestolen en gevoelig militair materiaal wordt probleemloos via internet verkocht. Onder de aanbiedingen die op de veilingsites eBay en Craigslist verschijnen, kan men speciale pakken vinden die bescherming bieden tegen biologische wapens of speciale nachtkijkers, speciale kogelvrije uitrustingen en onderdelen van het gevechtsvliegtuig Grumman F14. Dat blijkt uit een rapport van het Government Accountability Office (GAO) van het Amerikaanse Congres. De betrokken websites zeggen niet alle verkopen te kunnen controleren.

"De onderzoekers van Government Accountability Office hebben ruim een jaar lang gedaan alsof ze klanten waren," meldt het persbureau ANP. "Ze kregen de niet voor de vrije verkoop bestelde militaire goederen gewoon geleverd. De verkopers vroegen nergens naar. De meeste goederen die ze tussen januari vorig jaar en vorige maand aanschaften waren gestolen uit opslagplaatsen van de strijdkrachten." Niet alle militaire zaken die de onderzoekers via internet kochten, waren geheim of verboden voor openbare verkoop, maar wel allemaal zaken die met overheidsgelden waren aangekocht.

Een medewerkster van eBay zei dat de onderneming zijn best doet illegale praktijken te weren, maar met dagelijks zeven miljoen extra aanmeldingen is dat geen eenvoudige opgave. Op de site staan doorgaans 113 miljoen zaken te koop. De website Craigslist heeft soortgelijke problemen en slechts 25 mensen in vaste dienst. Jim Buckmaster, de topman van Craigslist, zei tegen de Amerikaanse Congresleden dat de regels over wat wel en niet mag worden verkocht bovendien onduidelijk zijn. Door problemen met verdwijnende voorraden is het Amerikaanse ministerie van landsverdediging twee jaar geleden begonnen met een grote inventarisatie.

11:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, internet, verenigde staten |  Facebook |

17-12-07

Brits leger recruteert op YouTube

Het Britse leger plaatst video’s van militaire operaties in Irak en Afghanistan en ander promotiemateriaal op de netwerksite YouTube. Britse soldaten in Irak onderhouden ook een Afghaans dagboek. Het Brits ministerie van landsverdediging zegt één van de eerste Britse overheidsdiensten te zijn die het potentieel van YouTube onderkent. Zowel het ministerie van landsverdediging als de Royal Navy en de Royal Air Force zijn actief op de website.

Volgens de Britse defensie-analist Gordon Mackenzie is de website vanuit marketingstandpunt een goedkoop medium om nieuwe recruten aan te trekken. “YouTube geeft het leger de kans om te tonen welk werk er in Irak en Afghanistan geleverd wordt en is tevens een antwoord op het gebruik van het internet door Al Qaeda en de Taliban,” aldus Mackenzie.

De Britse Royal Air Force (RAF) is volgens BBC News het meest actief op YouTube. De luchtmacht startte met zijn online activiteiten in maart vorig jaar en heeft tot nu toe 139 video’s geplaatst, terwijl inmiddels 596 abonnees werden opgetekend en 76.660 bezoekers werden geteld. Volgens Mackenzie is het niet verrassend dat de RAF het meest actief is, gezien die legertak het meest met nieuwe technologieën werkt.

Meer over media en cultuur

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, groot-brittannie, leger, raf |  Facebook |