31-07-17

Feedback kan bedrijfsleider sterker team opleveren

Chief executives die feedback van hun medewerkers nastreven, leveren hun bedrijf de beste resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij chief executives en topmanagers bij vijfenzestig ondernemingen. Opgemerkt wordt dat de vraag naar feedback een gunstige impact heeft op het vertrouwen van het team, waardoor de prestaties een duidelijke verbetering kunnen kennen. De bereidheid om naar advies van medewerkers te polsen, kan volgens de onderzoekers een belangrijk alternatief zijn voor meer domineren vormen van leiderschap, zoals de uitstraling van de persoonlijke visie naar het team medewerkers.

“Een chief executive die een zekere graad van bescheidenheid aan de dag legt, kan de onderneming belangrijke voordelen opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Sue Ashford, professor management aan de University of Michigan. “De bereidheid om feedback te zoeken bij de naaste medewerkers kan immers een belangrijke stimulans voor het team medewerkers betekenen, waardoor de onderneming betere prestaties kan laten optekenen. Bovendien is feedback een leiderschapsstrategie die zou kunnen worden gebruikt door managers die zich minder comfortabel voelen met het bepalen en uitdragen van grote visies.”

“Uit het onderzoek konden twee efficiënte strategieën worden vastgesteld om het vertrouwen van het managementteam te ondersteunen,” betoogt professor Ashford nog. “In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat het uitdragen van een visie een efficiënte impact op de medewerkers heeft, maar eenzelfde effect kon worden verkregen door het zoeken naar feedback over de eigen stellingen en acties. Voor sommige leiders is een visionaire benadering echter geen comfortabele uitgangsbasis. Feedback is dan vaak een beter alternatief, op voorwaarde dat ook daadwerkelijk met de adviezen rekening wordt gehouden. Bij visionaire executives levert het zoeken van feedback daarentegen zelden een meerwaarde op.”

De resultaten van de studie suggereren volgens Sue Ashford dat chief executives best een keuze maken tussen een visionaire of een bescheiden leiderschapsstijl, maar liever geen tussenoplossing zoeken.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

06-10-16

Goed leiderschap omvat ook politieke vaardigheden

Leiders die de vaardigheid hebben anderen te beïnvloeden, zullen zich op de werkvloer vaak gelukkiger tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University, de University of Minnesota en de Angelo State University. De politieke vaardigheid - de mogelijkheid connecties te bouwen, vertrouwen te wekken en anderen te beïnvloeden - is volgens de onderzoekers een fundamentele kwaliteit van de transformationele leider. Wanneer managers beseffen die politieke vaardigheid onder de knie te hebben, zullen volgens de wetenschappers een grotere kans hebben een hoger niveau van jobtevredenheid en engagement te bereiken.

“Meestal wordt bij politieke vaardigheden gedacht aan manipulatieve en negatieve eigenschappen, maar in wezen gaat het om het bouwen van connecties met andere mensen,” benadrukt onderzoeksleider Andrew Wefald, professor management aan de Kansas State University. “In een politieke benadering kunnen politiek onderlegde personen een omgeving uitbouwen die de nodige steun en vertrouwen biedt om een gunstige impact te hebben op de organisaties. Daardoor kan een transformationeel leider worden gevormd, wat tot een hogere jobtevredenheid zal leiden. De beste managers zullen wellicht allemaal een transformationeel leider zijn geweest.”

“Emotionele controle en emotionele gevoeligheid bleken geen impact te hebben op het transformationeel leiderschap en jobtevredenheid,” benadrukt professor Wefald. “Bij politieke vaardigheid kon echter wel een verband worden gerealiseerd. Leiding zonder politieke vaardigheid is niet onmogelijk, maar wordt wel een zware opdracht.” Politieke vaardigheid bestaat volgens de onderzoekers uit vier componenten. In eerste plaats is er de aanleg tot netwerking, maar daarnaast moet ook er ook sprake zijn van een veronderstelde oprechtheid, een sociale intelligentie en een interpersoonlijke invloed.”

“Een persoon met deze vaardigheden zit in een betere positie om de organisatie te helpen, aangezien zij beter in staat zijn om dingen gedaan te krijgen,” zegt Wefald. “Ook werd vastgesteld dat een hoog werkengagement gekenmerkt wordt door een sterk transformationeel leiderschap en grote politieke vaardigheden. Een hoog werkengagement heeft diverse positieve gevolgen voor het individu, met een positieve invloed op energie en uithoudingsvermogen. Maar dankzij een lager personeelsverloop profiteert ook de organisatie van het fenomeen.” Hij voegt er aan toe dat de organisaties deze informatie kunnen gebruiken om de politieke vaardigheden van werknemers te selecteren.

“Politieke vaardigheid kan worden ontwikkeld, maar er zijn vele persoonlijke eigenschappen die de verwerving van deze capaciteit kan afremmen,” waarschuwt Wefald. “Voor de organisatie is het in ieder geval een meerwaarde om politieke vaardigheden bij de werknemers te stimuleren.”

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

09-09-16

Wat als werknemer meer expertise heeft dan de baas?

Werknemers die een merkelijk hogere opleiding of grotere expertise hebben dan hun supervisor kunnen een belangrijk probleem worden voor de hiërarchie van het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de University of Wisconsin in de Verenigde Staten en de Erzincan University in Turkije. Daarbij werd vastgesteld dat status incongruentie - een situatie waarin de ondergeschikte op het gebied van leeftijd, opleiding of ervaring boven de supervisor staat - een negatieve impact heeft op de capaciteit van transformationele leiders om het engagement van medewerkers tegenover de organisatie te stimuleren.

“Steeds vaker moeten oudere werknemers aan jongere supervisors rapporteren,” benadrukt onderzoeksleider Orlando Richard, professor organisatiemananagment aan de University of Texas. "Een transformationeel leiderschap is doorgaans het ideale model om volgelingen te inspireren. Wanneer de supervisor echter minder ervaring of kennis heeft dan de werknemer, is de medewerker minder snel geneigd om op deze stijl van leiding te reageren. Bovendien kan ook een impact worden gevoeld op het engagement van de werknemer tegenover de organisatie, want hij beschouwt zich meer gekwalificeerd dan het leidende kader.”

“Het transformationeel leiderschap inspireert medewerkers om zich voor het welvaren van de organisatie in te zetten,” zegt Richards. “De werknemers worden gemotiveerd door de strategische visie die de leider kan overbrengen. Bedrijven willen dat hun werknemers een gevoel van loyaliteit hebben. Engagement heeft implicaties voor productiviteit, prestaties en personeelsverloop. Het is dan ook cruciaal dat de onderneming de juiste leider heeft aangesteld. Wanneer de werknemers tot de conclusie komen dat een verkeerde persoon het beleid uitstippelt, dreigen negatieve consequenties voor de hele organisatie. Niemand wil werken voor een persoon die niet de gepaste kwalificaties kan voorleggen.”

De onderzoekers stelden nog vast dat in de Verenigde Staten het effect nog sterker werd gevoeld bij vrouwelijke leiders dan bij hun mannelijke collega’s. “Vooral vrouwen moeten de nodige kwalificaties kunnen aantonen om respect te genieten van hun medewerkers,” stipt Orlando Richard aan. “Indien ze daarin lukken en bovendien in staat blijken een transformationeel leiderschap tentoon te spreiden, kunnen ze op een sterke toewijding van de medewerkers rekenen.” In Turkije bleek daarentegen het effect sterker voor mannelijke leiders dan voor hun vrouwelijke collega’s.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

11-05-14

Vrouwelijke leiders moeten in efficiëntie niet onderdoen voor mannen

Vrouwelijke leiders worden even efficiënt beschouwd als hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University. Wanneer de totale leiderschaps-context wordt bekeken, kunnen er op het gebied van efficiëntie tussen mannen en vrouwen volgens de onderzoekers geen verschillen worden opgetekend. Naarmate er meer vrouwen leidende functies opnemen, zullen volgens de wetenschappers de gender-stereotypes over leiderschap wellicht verder vervagen. De onderzoekers stelden wel vast dat de eigen vaardigheden op het gebied van efficiëntie door mannen hoger worden ingeschat dan door vrouwen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

08-05-14

Leiderschap topbedrijven blijft heel traditioneel gekleurd

Ondanks oproepen tot een grotere diversiteit aan de top van het bedrijfsleven, blijft het typische profiel van de bedrijfsleider bijzonder traditioneel. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Robert Half naar de leiding van de honderd grootste bedrijven op de beurs van Londen. De typische bedrijfsleider is volgens de onderzoekers nog altijd vooral een mannelijke vijftigplussers met een achtergrond in de financiële wereld en een zakelijke opleiding. Opgemerkt wordt dat 50 procent een achtergrond heeft in het boekhoudkundig of financieel management, tegenover 18 procent uit retail of horeca, 14 procent uit engineering en grondstoffen, 10 procent uit marketing en communicatie en 3 procent uit technologie.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

29-04-14

Ontwikkeling effectief leiderschap belangrijkste opdracht human resources

Het ontwikkelen van effectief leiderschap is voor human resources dit jaar de belangrijkste prioriteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Deloitte bij een groep Britse bedrijven. Het ontwikkelen van effectief leiderschap staat met een score van 74 procent op de eerste plaats van de prioriteiten die worden gesteld. Op de tweede plaats staan een omscholing van human resources en het stimuleren van betrokkenheid en loyaliteit met elk 70 procent. Daarna volgens talentmanagement en talentanalyses met elk 68 procent. Vorig jaar stond het ontwikkelen van leiderschap nog op een vierde plaats.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, leiderschap |  Facebook |

22-04-14

Leiderschapsaanleg bij meisjes wordt al snel beknot

Meisjes worden al op een verbazend jonge leeftijd ontmoedigd om leidende functies te ambiëren. Dat zegt Anna Maria Chavez, chief executive van de Girl Scouts of America. Wanneer een kleine jongen zich assertief gedraagt, worden hem volgens Chavez al vlug uitstekende leiderskwaliteiten toegemeten. Wanneer echter een meisje datzelfde gedrag laat opmerken, wordt er volgens haar daarentegen vaak gewag gemaakt van bazigheid, net zoals sterke vrouwelijke leiders ook later beticht worden zich agressief en overambitieus te gedragen. Het is volgens Chavez dan ook niet verwonderlijk dat tegen de middelbare school meisjes veel minder interesse tonen in leiderschap dan jongens.

“Deze trend wordt ook doorgezet in de volwassenheid,” zegt Anna Maria Chavez. “In de middelbare school worden meisjes geconfronteerd met moeilijke beslissingen over hun toekomst, maar ze weten vaak niet welke impact die keuzes uiteindelijk zullen hebben. Omdat het streven naar leiderschap op dat ogenblik al vaak is onderdrukt, dreigt deze trend zich ook in de volwassenheid verder door te zetten en wordt de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies zwaar afgeremd. Het is dan ook noodzakelijk dat meisjes al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om de negatieve druk van de omgeving naast zich neer te leggen en een eigen traject uit te tekenen.”

Anna Maria Chavez merkt op dat meisjes, uit angst door hun omgeving als een bazig en onvriendelijk karakter te worden bestempeld, twee keer zo vaak als jongens geneigd zijn om leidinggevende functies te vermijden. Ook Sheryl Sandberg, chief operating officer van het sociale netwerk Facebook, benadrukt dat er onderkend dient te worden dat meisjes al op jonge leeftijd systematisch worden ontmoedigd een leiderschapsfunctie na te streven. Er moeten volgens Sandberg dan ook initiatieven worden genomen om de nodige ondersteuning te bieden aan meisjes die interesse tonen voor het opnemen van verantwoordelijkheden.

Chavez en Sandberg behoren tot de initiatiefnemers van de campagne Ban Bossy, die de interesse in leiderschap bij jonge meisjes wil promoten en de negatieve sfeer rond vrouwen met verantwoordelijke functies wil aanpakken. Ook beroemdheden zoals Beyoncé, Condoleezza Rice en Diane von Furstenberg hebben zich achter het initiatief geschaard.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouw |  Facebook |