21-03-12

Ook pandjeshuizen verhuizen naar de online wereld

Geconfronteerd met een moeilijke economie, blijken consumenten met financiële problemen aangetrokken te worden door online pandjeshuizen, een nieuwe manier om snel leningen op korte termijn te kunnen verkrijgen. Dat meldt de Amerikaanse krant The Sacramento Bee. Er wordt aan toegevoegd dat daarmee een nieuwe sector van online dienstverleners de concurrentie met hun fysieke sectorgenoten aangaan. Het online alternatief blijkt bovendien een aantal voordelen te bieden voor de consument, zoals de snelle en afhandeling van de aanvraag en een complete anonimiteit.

"Het internet vormt een rechtstreekse concurrentie voor de pandjeshuizen," geeft Stan Lukowicz, vice-president van de kredietverstrekker Capital City Loan & Jewelry, toe. "Deze online aanbieders krijgen bovendien een aantal voordelen. De pandjeshuizen moeten van hun klanten immers een identificatie vragen, moeten vingerafdrukken nemen en een handtekening eisen. Bovendien moet elk onderpand aan de politie worden gemeld om de handel in gestolen goederen tegen te gaan. Voor de pandjeshuizen is het onmogelijk om online activiteiten op te zetten."

Ook de onkosten en rentes van de pandjeshuizen zijn in de Verenigde Staten grotendeels vastgelegd. "De online operatoren ontsnappen echter aan die strikte controle," voert The Sacramento Bee nog aan. "Een woordvoerder van de California Pawnbrokers Association noemt de situatie dan ook verontrustend. Daarbij wordt erop gewezen dat de online pandjeshuizen door hun recente opkomst ontsnappen aan de bescherming die voor de consument werd uitgebouwd."

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, lening, pandjeshuis |  Facebook |

14-02-12

Financiële sector terughoudend met leningen Europese Centrale Bank

Sommige Europese banken mijden de goedkope driejarige leningen van de Europese Centrale Bank (ECB) uit vrees dat daardoor de bonussen in het gedrang zouden kunnen komen. Dat blijkt uit een enquête van de nieuwssite Financial News bij bankiers. De banken zouden volgens de onderzoekers vrezen dat de goedkope leningen als staatssteun worden gezien. Veel landen hebben bij het geven van staatssteun verboden om nog langer bonussen uit te delen. Nochtans worden de leningen volgens de Europese Commissie niet als staatssteun bestempeld.

Sommige bankiers zouden echter vrezen dat daarin een verandering zou kunnen komen. "Volgens hen kan de toezichthouder achteraf eisen stellen aan de banken die gebruikmaken van het goedkope krediet, ook wanneer dat niet als staatssteun wordt aangemerkt," merken de onderzoekers op. "De bankiers stellen dat de toezichthouders naar manieren kijken om de beloningen bij de banken te beperken, zodat het volgens hen goed mogelijk is dat op een bepaald tijdstip in de toekomst wel consequenties worden verbonden aan de herfinancieringsoperaties."

Europese banken die de afgelopen jaren werden gesteund met publiek geld, kregen al te maken met een verbod op het uitbetalen van dividend en van andere rentebetalingen. Ook de beloningen kwamen in het gedrang. Publieke woede over bonussen bij ING Groep leidde vorig jaar bijvoorbeeld tot een Nederlandse wet die banken met staatssteun verbiedt bonussen uit te betalen. De driejarige herfinancieringsoperatie van de ECB is met een rente van 1 procent aanzienlijk goedkoper dan het markttarief en is uit puur economische overwegingen ook gebruikt door gezonde banken.

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese centrale bank, lening |  Facebook |

28-11-10

Amerikaanse studenten moeten meer leningen afsluiten

Amerikaanse studenten moeten steeds meer leningen afsluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daaruit blijkt dat bachelors twee jaar geleden gemiddeld 50 procent meer moesten lenen dan twaalf jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat twee jaar geleden 60 procent van alle Amerikaanse studenten leningen moesten afsluiten, tegenover slechts 52 procent twaalf jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat studenten twee jaar gemiddeld meer dan 23.000 dollar moesten lenen, tegenover iets meer dan 17.000 dollar twaalf jaar voordien. Dat heeft er volgens de onderzoekers onder meer mee te maken dat steeds meer studenten voor de private onderwijssector kiezen.

"Steeds meer universiteitsstudenten bezoeken privé-onderwijsinstellingen met winstgevende beginselen in plaats van openbare scholen of instellingen zonder winstoogmerk," merken de onderzoekers op. "In die sector wordt er vaker geleend en liggende de ontleende bedragen ook gevoelig hoger." Daarbij wordt opgemerkt dat in de privésector met winstoogmerk 24 procent van de studenten een lening van meer dan 40.000 dollar heeft afgesloten. In de openbare scholen bedraagt dat slechts 5 procent, terwijl bij de privéscholen zonder winstoogmerk 14 procent studenten worden opgemerkt met een lening van meer dan 40.000 dollar.

De onderzoekers merken op dat de privéscholen met winstoogmerk een verschillende demografie kennen dan de onderwijsinstellingen uit de andere sectoren. "Meestal hebben die studenten een lager inkomen en zijn ze ook ouder," wordt er opgemerkt. "Bovendien is in deze groep ook de vertegenwoordiging van minderheden en vrouwen groter. Daarnaast zijn de studenten ook vaker onafhankelijk van hun ouders en zullen ze zelf ook meer geneigd zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor huisgenoten." Er wordt aan toegevoegd dat deze privéscholen met winstoogmerk vaak gespecialiseerd zijn in andere vakgebieden, maar er wordt aan toegevoegd dat het verschil in leengedrag ook binnen dezelfde studierichting blijft bestaan.

20:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lening, student, verenigde staten |  Facebook |

29-11-09

Amerikaanse banken schroeven leningen steeds verder terug

De Amerikaanse banken hebben tijdens het derde kwartaal van dit jaar 210,4 miljard dollar minder uitgeleend dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 2,8 procent. De leningen aan het zakenleven vielen met 6,5 procent terug. Bij de hypotheken werd een daling met 8,1 procent opgetekend. Volgens de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gaat het hier om de grootste terugval in vijfentwintig jaar. Tegelijkertijd hebben de Amerikaanse banken tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gemaakt van 2,8 miljard dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies geboekt van 4,3 miljard dollar. Sheila Bair, voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporation, stelt dan ook dat de Amerikaanse banken opnieuw meer kredieten moeten verschaffen aan hun zakelijke klanten. Vooral de kleinere Amerikaanse ondernemingen moeten volgens Sheila Bair dringend opnieuw kredieten kunnen krijgen.

"De Amerikaanse banken maken opnieuw winsten, maar ze geven steeds minder vaak leningen," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Daarmee bedreigen ze het kwetsbare herstel van de Amerikaanse economie." Tot de kleinere bedrijven opnieuw in staat worden gesteld om geld te lenen, kan er volgens Richard Posner, professor recht aan de University of Chicago, geen sprake zijn van een economisch herstel. Die kleinere bedrijven vormen volgens Posner immers de belangrijkste bron van tewerkstelling. Volgens de Amerikaanse Small Business Administration hebben kleine bedrijven de voorbije vijftien jaar 64 procent van de nieuwe banen in de Verenigde Staten gecreëerd. Banken blijven volgens de Amerikaanse krant echter terughoudend om nieuwe leningen te verstrekken, tot ze een oplossing hebben gevonden voor de slechte kredieten die ze hebben opgestapeld tijdens de bloeiperiode van de Amerikaanse vastgoedsector.

"Tijdens die hoogconjunctuur hebben de banken onvoldoende aandacht besteed aan een aantal risicovolle leningen," zegt Edward Kane, professor financiën aan het Boston College. "Men kan dan ook niet verwachten dat ze plots een gedragswijziging doorvoeren en hun leningmachine weer opnieuw op gang brengen." De Amerikaanse banken schreven tijdens het derde kwartaal van dit jaar bijna 51 miljard dollar aan slechte leningen af. Dat is het elfde kwartaal op rij dat een groter bedrag moest worden afgeschreven. Kate Monahan, bankanalist bij Aite Group, stelt dat deze verliezen zullen blijven stijgen zolang Amerikaanse huizen in beslag genomen blijven worden en eigenaars, bouwbedrijven en ontwikkelaars problemen blijven hebben. De banken zelf verwachten niet dat de situatie snel zal verbeteren. Twee op drie banken hebben meer reserves opzij gezet voor afschrijvingen die tijdens het vierde kwartaal zullen moeten worden geboekt. In totaal werd 62,5 miljard dollar opzij gezet. Dat is 22 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

13:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, lening, verenigde staten |  Facebook |

08-01-09

Economische crisis leidt tot recordaantal kredietovertredingen

In de Verenigde Staten werden er in het derde kwartaal van vorig jaar een recordaantal kredietovertredingen opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de American Bankers Association (ABA). Kredietovertredingen zijn betalingen die een dertig dagen na hun vervaldatum nog niet zijn uitgevoerd. Volgens James Chessen, chief economist van de American Bankers Association, zijn de kredietovertredingen vooral te wijten aan het verlies van werk. Tijdens de eerste drie kwartalen van vorig jaar verdwenen in de Verenigde Staten één miljoen banen en voor dit jaar worden nog eens tweeënhalf miljoen extra werklozen verwacht. De kredietovertredingen op de meest uiteenlopende consumentenleningen zullen volgens Chessen tijdens de volgende kwartalen dan ook ongetwijfeld nog gevoelig stijgen.

"De kredietovertredingen op leningen voor auto's en woningen stegen tijdens het derde kwartaal van vorig jaar naar een absoluut record," voert de Amerikaanse krant The Washington Post aan. "Bij de indirecte autoleningen, wanneer de kredietverstrekking gebeurt via een derde partij zoals een autodealer en 90 procent van alle autoleningen vertegenwoordigen, werd een kredietovertreding van 3,25 procent opgetekend. Dat is een stijging met 0,18 procent tegenover het kwartaal voordien. Bij de woningleningen kon 1,15 procent van de ontleners zijn kredietverplichtingen niet nakomen. Dat is een stijging met 0,07 procent tegenover het kwartaal voordien." Door de kredietcrisis hebben consumenten ook minder mogelijkheden gekregen om alternatieven te vinden om hun schulden af te betalen.

De kredietovertredingen zijn volgens experts het gevolg van de bevriezing van de kredietmarkten, waardoor consumenten niet meer de kans krijgen om een herfinanciering te zoeken, zodat ze hun oude schuld met een nieuwe schuld kunnen afbetalen. Anderzijds blijkt dat het aantal kredietovertredingen op kredietkaarten van de banken met 0,34 procent is gedaald tot 4,2 procent. "Dat heeft ongetwijfeld te maken met de angst van de consument om nog veel uitgaven te doen in een onzeker economisch klimaat," aldus nog James Chessen. "Ook diegenen die hun verplichtingen nog wel kunnen voldoen, doen minder aankopen met hun kredietkaart." Bovendien hebben de Amerikaanse consumenten volgens experts geleerd dat kredietovertredingen op kredietkaarten hen letterlijk heel duur te staan kan komen.

19:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lening, krediet, kredietkaart |  Facebook |

23-12-08

Financiële productbesprekingen geven verkeerd beeld

Online besprekingen over financiële producten geven vaak een verkeerd of onvolledig beeld van het aanbod. Dat zegt het Nederlandse financiële platform Lening & Geld Lenen naar aanleiding van een enquête die werd gehouden rond het leengedrag van de Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagden veel waarde hecht aan deze besprekingen, maar dus vaak een scheefgetrokken voorstelling krijgen toegespeeld. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vele consumenten zich ook laten verleiden door zogenaamde loktarieven en ook geen idee heeft van de uiteindelijke totaalkost van zijn lening. Lening & Geld Lenen stelt dan ook dat de consument beter zou moeten voorgelicht worden over leningen.

Hoewel de kredietcrisis de financiële sector tot voorzichtigheid heeft aangemaand en de consument twijfels heeft over de toekomst, blijft hij volgens de onderzoekers evenveel lenen als voordien. Bovendien blijkt dat 30 procent van de ondervraagden op zoek is naar een lening om bestaande schulden af te lossen, in een aantal gevallen zelfs als ze al op een zwarte lijst staan of in een programma voor schuldsanering zitten. "De ondervraagden, die vaak al op zoek waren naar een lening, wilden in een kwart van de gevallen minder dan 5.000 euro lenen," aldus het persbureau ANP. "Deze lening werd dan ook vooral gezien als financiering van de komende feestdagen. Daarvoor had 15 procent van de ondervraagden een lening aangevraagd."

Verder bleek dat de consument ook rekening houdt met een hogere rente en striktere leningvoorwaarden. Maar veel consumenten staren zich blind op het rentepercentage dat wordt geboden. "Ongeveer 85 procent van de ondervraagden vindt de hoogte van de rente belangrijk tot zeer belangrijk," stellen de onderzoekers. "Hier speelt een aantal banken dan ook op in met zogenaamde loktarieven, waarbij aanvankelijk een lage rente wordt geboden, maar al vlug verhoging volgen tot boven het marktgemiddelde." Meer dan de helft van de aanvragers heeft er ook geen idee van de totaalkost van de lening na de volledige aflossing zal hebben gekost. Uit de enquête bleek tensloote ook nog dat een groot gedeelte van de bevoling nu ook zelf de gevolgen van de kredietcrisis en economische terugval begint te ondervinden.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, lening, productbespreking |  Facebook |

22-10-08

Britse regering leent recordbedrag

De Britse regering heeft tijdens de voorbije maand een totaalbedrag van 8,09 miljard pond geleend. Dat blijkt uit cijfers van het Britse Office for National Statistics. Het geleende bedrag ligt dubbel zo hoog dan de 4,77 miljard pond die in september van vorig jaar werd geleend. De Britse regering heeft dit jaar al in totaal een bedrag van 37,6 miljard pond geleend. Dat is de hoogste som die de Britse overheid sinds de tweede wereldoorlog heeft geleend. De Britse regering zegt te zullen blijven investeren om ervoor te zorgen dat een recessie vermeden kan worden.

De Britse premier Gordon Brown voert aan dat de Britse economie goed gewapend is om de economische achteruitgang te beheersen. "Groot-Brittannië kan zichzelf niet isoleren van de wereldwijde economische crisis," voerde hij aan. "Maar door de lage intrestvoeten staat Groot-Brittannië veel sterker dan tijdens vroegere economische crisissen." Volgens het adviesbureau Ernst & Young staan de Britse financiën er echter slechter voor dan één jaar geleden. Het adviesbureau voorspelt dat de Britse economie volgend jaar met één procent zal achteruitgaan.

De conservatieve leider David Cameron voert aan dat de Britse regering de verantwoordelijkheid moet opnemen voor de economische problemen van het land. "Premier Gordon Brown blijft herhalen dat deze crisis afkomstig is vanuit de Verenigde Staten, alsof er in Groot-Brittannië niemand verantwoordelijk is voor de dingen die fout zijn gegaan," aldus Cameron. De liberaal-democratische voorman Nick Clegg riep de Britse regering op om een belastingverlaging door te voeren voor de lagere inkomensklasse.

Volgens analisten zal de Britse economie tijdens het derde kwartaal een inkrimping vertonen. Dat is sinds 1992 niet meer gebeurd.

21-09-07

China geeft Congo recordlening

China gaat de Democratische Republiek Congo een lening van 5 miljard dollar geven voor de ontwikkeling van het infrastructuurnetwerk en de mijnindustrie. Volgens Pierre Lumbi, Congolees minister van infrastructuur, zal het geld worden besteed aan wegenbouw, ziekenhuizen, gezondheidscentra, woonprojecten en universiteiten. In ruil krijgt China toegang tot de Congolese grondstoffen, zoals hout, kobalt en koper.

“Uit een recent onderzoek is gebleken dat de Afrikaanse interesse van China vooral bedoeld is om zijn bevoorrading van grondstoffen zeker te stellen,” aldus BBC News. “China heeft voor de volgende jaren een bedrag van 20 miljard dollar uitgetrokken aan Afrikaanse hulp. De lening aan Congo is daarvan het grootste pakket dat tot op dit ogenblik is toegekend. Een aantal waarnemers vreest dat de lening Congo uiteindelijk duur te staan zal komen.

Een eerste pakket van 3 miljard dollar moet de Congolese transportinfrastructuur ondersteunen, met onder meer de aanleg van een autostrade van 3.400 kilometer tussen Kisangani en Kasumbalesa aan de grens met Zambia. Daarnaast komt er ook een spoorweg van 3.200 kilometer om het mijngebied uit Zuid-Congo te verbinden met de zeehaven Matadi aan de Atlantische kust.

Daarnaast zullen ook dertig ziekenhuizen, meer dan honderd gezondheidscentra en twee universiteiten worden gebouwd. Verder is er een bedrag van 2 miljard dollar voorzien om de Congolese mijnsector nieuw leven in te blazen. Het staatsbedrijf Gecamines ging in 1990 failliet, waarna de sector totaal ongestructureerd verder leefde en veel grondstoffen over de grens met Zambia verdwijnen.

Er zouden op dit ogenblik 750.000 Chinezen aan de slag zijn in Afrika. China is onder meer actief in de mangaansector van Zuid-Afrika, de uraniumindustrie van Niger en de oliesector in Soedan en Angola. Maar steeds meer Chinese bedrijven zijn ook betrokken bij grote Afrikaanse infrastructuurprojecten. China bouwt spoorwegen in Nigeria en Angola, dammen in Soedan en luchthavens en wegen in verschillende Afrikaanse landen.

Het bedrijf China Road and Bridge Construction, in handen van de Chinese overhead, werkt in Afrika aan 29 projecten. “Een groot deel daarvan wordt gefinancierd door de World Bank en andere investeerders,” aldus nog BBC Online. “De grote verdieners aan de Chinese lening worden wellicht de Chinese bedrijven die al deze projecten uitvoeren.”

10:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, congo, lening |  Facebook |