27-04-11

Ook internet krijgt een lentegevoel

De lente laat zich ook voelen op het internet. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau ComScore over het Amerikaanse internetgebruik. Daarbij wordt opgemerkt dat natuursites tijdens de maand maart bijna 20 miljoen bezoekers lieten optekenen. Dat betekent een stijging met 11 procent tegenover de maand februari. Daarmee vormden natuursites de snelstgroeiende categorie van het hele Amerikaanse internet.

Ook de online reissector liet volgens ComScore tijdens de maand maart een opmerkelijke groei optekenen. "Verscheidene subcategorieën van de online reiscategorie rangschikten zich bij de snelste groeiende internet-activiteiten," merken de onderzoekers op. "Websites rond reisinformatie lieten meer dan 61,4 miljoen bezoekers optekenen. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover de maand februari."

Eenzelfde trend werd ook opgetekend bij de online autoverhuur, waar een groei met 9 procent tot 6 miljoen unieke bezoekers werd genoteerd. Datzelfde geldt ook voor de doe-het-zelf sector, waar een stijging met 10 procent tot 49 miljoen bezoekers werd gemeld. ComScore merkt verder op dat Yahoo met 179,5 miljoen bezoekers tijdens de maand maart de belangrijkste online bestemming was, gevolgd door Google-sites (176,8 miljoen) en Microsoft-sites (176,4 miljoen). Nieuwkomers in de top vijftig waren FoxNews.com (41ste), Time Warner (49ste) en Buzz Media (50ste).

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, lente |  Facebook |

12-02-10

Vervroegde intrede lente kan voedselketen verstoren

Een vervroegde intrede van de lente kan de voedselketen grondig verstoren. Dat is de conclusie van een Britse studie van het Centre for Ecology and Hydrology (CEH). Volgens de onderzoekers reageren predatoren trager op deze kalenderwijzigingen dan organismes die zich verder in de voedingsketen bevinden. Indien de biologische gebeurtenissen op verschillende niveaus in de voedingsketen aan een verschillend ritme veranderen, zou dat volgens onderzoeksleider Stephen Thackeray tot een desynchronisatie kunnen leiden. In Groot-Brittannië gaat de lente nu gemiddeld elf dagen vroeger in dan dertig jaar geleden. Volgens Thackeray waren de veranderingen het grootste onder organismen aan de bodem van de voedingsketen. Dat zou volgens Thackeray een impact kunnen hebben op de overlevingskansen van predatoren en hun populaties.

"Eerdere onderzoeken hadden al aangegeven dat de lente vroeger intreedt, maar die resultaten richten zich op individuele soorten of kleine groepen populaties," aldus BBC News. "In de meeste gevallen richtte dat onderzoek zich op planten. Thackeray stelt dat het Centre for Ecology and Hydrology heeft aangetoond dat deze trend een gemiddeld patroon is dat in vele biotopen kan worden vastgesteld, zowel op het land als in het water." Thackeray voegt er aan toe dat vele predatoren, die aan de top van de voedingsketen staan, hun reproductie in veel gevallen afstemmen op de beschikbaarheid van voeding tegen het ogenblik dat de nakomelingen worden geboren. Indien de huidige vaststellingen indicatief zijn voor toekomstige trends, zou de breuk in die synchronisatie volgens Thackeray bijzonder abrupt kunnen zijn.

De onderzoekers werken aan meer gedetailleerde onderzoeken die een verder licht zouden moeten kunnen werpen op het fenomeen. De resultaten zouden de mogelijkheid moeten bieden om projecties te maken over de toekomstige veranderingen. Uit het onderzoek blijkt dat de lente elk decennium met gemiddeld 3,9 dagen vroeger wordt ingezet. Die verschuiving gaat volgens de onderzoekers echter steeds sneller. In 80 procent van de onderzochte populaties werden tijdens het onderzoek verschuivingen in gebeurtenissen, zoals reproductie en groei van de populatie, vastgesteld. Stephen Thackeray voegde er nog aan toe te hopen dat deze resultaten een aanleiding zouden kunnen zijn om ook elders in de wereld een gelijkaardig onderzoek op te starten.

19:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, lente, voeding |  Facebook |