10-11-08

Filmindustrie wil ecologische voetafdruk verlagen

FilmsetDe Amerikaanse filmindustrie gaat onderzoeken hoe energie kan bespaard worden en hoe de afvalproductie kan worden beperkt. Dat zal gebeuren tijdens het congres 'Hollywood Goes Green'. De filmsector doet naar eigen zeggen al bijzonder veel pogingen om zijn ecologische voetafdruk te verlagen, maar voegt er aan toe dat vooral de filmopnames op locatie daarbij voor grote problemen zorgen. Onderzocht wordt echter ook hoe nieuwe technologieën daar de milieu-impact van de filmindustrie kan beperkt worden.

"Acteurs zoals Leonardo DiCaprio en Robert Redford zijn bekende milieu-activisten en de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore of de problematiek van de klimaatverandering wordt geprezen om het onderwerp meer bespreekbaar te maken," aldus het persbureau Reuters. "Maar de filmstudio's en productiebedrijven stellen zich volgens Zahava Stroud van het iHollywood Forum, dat het congres organiseert, veel terughoudender op om een duurzame filosofie te adopteren in zijn dagelijkse activiteiten."

De organisatoren wijzen er op dat duurzame oplossingen de winstmarges van de filmstudio's nochtans gevoelig kunnen opdrijven. "Inmiddels hebben een aantal filmstudio's dan ook speciale afdelingen opgericht die moeten onderzoeken hoe de ecologische voetafdruk van hun activiteiten kan verlaagd worden," benadrukken ze. "Sommige studio's stimuleren hun personeel ook om hybride wagens te kopen. Maar het is echter bijzonder moeilijk om de zware milieukosten van grote filmproducties aan te pakken."

Het gaat daarbij onder meer over het brandstofverbruik, energie-efficiëntie, afvalproductie en voedselvoorziening. "Vooral het gigantische energieverbruik op de filmlocaties vormt een groot probleem," wordt er opgemerkt. "Denk maar aan generatoren, nachtopnames, vrachtwagens en kranen om de filmset te transporteren en op te bouwen, helikopters om de filmploeg te vervoeren." Ook de filmstudio's zelf geven toe dat het bijzonder moeilijk is om op verplaatsing aan energiebesparing te doen, al wordt er volgens hen op dit ogenblik veel minder op verafgelegen locaties gefilmd.

"Volgens Sony Pictures wordt er al geëxperimenteerd met biodiesel en zonnepanelen, efficiëntere verlichting en digitale camera's," voert het persbureau aan. "Een woordvoerder van Sony geeft echter toe dat er nog een hele weg moet afgelegd worden. Bij NewsCorp wordt onder meer aandacht besteed aan het duurzame gedrag van toeleveranciers, terwijl het personeel wordt aangemoedigd om zijn gedrag op locaties aan te passen. Maar omdat de sector bijzonder gefragmenteerd is, wordt het bijzonder moeilijk om een geïntegreerd beleid te voeren."

Vorig jaar hebben de grote Amerikaanse filmmaatschappijen gezamenlijk 20.862 ton materiaal gerecupereerd. Dat blijkt uit cijfers van de Motion Picture Association of America (MPAA). Daardoor konden de filmstudio's de productie van 65.497 ton broeikasgas vermijden. Dat is het jaarlijkse equivalent van de uitstoot van 14.176 auto's.