10-08-17

Hogere morele doelstelling verdedigt politieke leugens

Politici blijken vaak gemakkelijker weg te komen met een verdraaiing van de waarheid en zelfs met regelrechte leugens. Die opmerkelijke tolerantie moet worden toegeschreven aan een gedeeld geloof in de morele waarde van bepaalde politieke standpunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De leugens worden volgens de onderzoekers door de volgelingen van een politicus blijkbaar benaderd als een aanvaardbare en mogelijk zelfs noodzakelijke strategie om een hogere morele doelstelling te kunnen bereiken. Daardoor kunnen politici zich volgens de onderzoekers echter ook lenen tot corrupt gedrag zonder daaronder - in de ogen van hun supporters - imagoverlies te lijden.

“Uit de studie kan worden afgeleid dat het publiek in een algemeen eerlijkheid weliswaar als een positieve waarde bestempelt, maar onder bepaalde omstandigheden toch leugens kan tolereren,” betoogt onderzoeksleider Allison Mueller, psychologe aan de University of Illinois. “Een dergelijke tolerantie kan vooral worden vastgesteld wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk moreel doel dat door spreker en toehoorder wordt gedeeld. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de verdediging van tegengestelde standpunten, ongeacht het waarheidsgehalte van de gepresenteerde stellingen, dreigt te zullen worden veroordeeld.”

Volgens de onderzoekers kunnen uit de studie twee essentiële conclusies over het moreel mandaat naar voor worden geschoven. “Een morele overtuiging en niet de rechtvaardigheid van de gehanteerde procedures, kan een bepalende impact hebben op de perceptie van het publiek over een individu dat normoverschrijdend gedrag vertoont om gewenste doelstellingen te verwezenlijken,” wordt er opgemerkt. “Tevens moet worden vastgesteld dat het publiek zich niet weliswaar niet bereid toont om zwaar wangedrag van anderen voor moraliserende doelen te tolereren, maar wel een relatieve tolerantie kan tentoonspreiden tegenover inbreuken zoals leugens.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leugens |  Facebook |