19-12-13

Lokale levensduurte belangrijke factor bij aanwerving talent

De lokale levensduurte vormt een belangrijke factor in het aantrekken van talent. Dat is de conclusie van een onderzoek van werknemersorganisatie London First en consulent Deloitte bij honderdvijftig bedrijfsleiders uit de Britse hoofdstad. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat bedrijven in hun pogingen om toptalent aan te trekken met diverse barrières worden geconfronteerd. Daarbij noemt 42 procent van de respondenten de hoge kosten van het levensonderhoud in Londen een rem op het aanwerven van talentvolle werknemers. Een schaarste aan beschikbare kandidaten staat met een score van 20 procent op de tweede plaats, gevolgd door de kwaliteit van het basisonderwijs (12 procent) en de fiscale omgeving (8 procent).

Andere hinderpalen bleken volgens de bedrijfsleiders het visa-systeem voor kandidaat-werknemers die niet uit de Europese Unie afkomstig zijn (6 procent) en de kwaliteit van het openbaar vervoer en de verkeerscongestie (2 procent). De onderzoekers stellen echter dat de levensduurte veruit de belangrijkste hinderpaal voor het aanwerven van talentrijke medewerkers blijkt. Daarbij wordt erop gewezen dat 71 procent van de respondenten de kosten van het levensonderhoud bij de drie grootste belemmeringen vernoemt, gevolgd door een gebrek aan een gepaste huisvesting (48 procent) en en tekort aan gespecialiseerde vaardigheden (42 procent).

“De wereldwijde concurrentie van steden zoals Shanghai en Sao Paolo, naast traditionele rivalen zoals New York, oefent een steeds grotere aantrekkingskracht uit op werknemers met een groot potentieel,” merkt Angus Knowles-Cutler, partner bij Deloitte, op. “Er moet dan ook voor gezorgd worden dat de volgende generatie werknemers niet wordt afgeschrikt door de kosten voor huisvesting en levensonderhoud of wordt beïnvloed door percepties over een verouderende infrastructuur.” De onderzoekers stelden wel vast dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van plan was om vast te houden aan zijn aanwezigheid in de Britse hoofdstad. Slechts 1 procent zou tegen het einde van het decennium willen vertrekken.

Lees Verder

13:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensduurte, rekrutering |  Facebook |

23-08-12

Hogere levenskosten hebben impact op schoolresultaten

Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen hebben het moeilijk om zich in een rijkere buurt te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kinderen uit gezinnen met een lager inkomen het op school moeilijker hebben wanneer ze in een buurt wonen waar de levenskosten hoger liggen dan in wijken die gedomineerd worden door gezinnen uit dezelfde inkomenscategorie. De onderzoekers merken op dat duurdere wijken een druk uitoefenen op het gezinsbudget van armere gezinnen, zodat er minder middelen overblijven om te investeren in educatieve materialen of activiteiten voor hun kinderen. De onderzoekers merken dat overheidstussenkomsten zich vooral baseren op het gezinsinkomen, waardoor een aantal educatieve problemen volgens hen over het hoofd gezien dreigen te worden.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, levensduurte |  Facebook |

01-08-12

Wereldbank belooft maatregelen tegen stijgende voedselprijzen

De Wereldbank zal maatregelen nemen om de stijgende voedselprijzen tegen te gaan. Dat heeft Jim Yong Kim, voorzitter van de financiële instelling, gezegd in een reactie op de graanprijzen, die tijdens de maand juni een dramatische stijging kenden door tegenvallende weersomstandigheden over de hele wereld. Volgens de Wereldbank liggen de wereldwijde graanprijzen op dit ogenblik 50 procent hoger dan half juni. Ook de prijzen van koren en sojabonen zijn respectievelijk met 45 procent en 30 procent gestegen. De oorzaak van dit stijgingen zijn de extreme droogte in de Verenigde Staten, gekoppeld met eveneens droge periodes in Rusland, Oekraïne en Kazachtstan en het Indiase moesson-seizoen. De Wereldbank beloofde de regeringen een aantal maatregelen te helpen doorvoeren om te beletten dat de arme bevolking niet te zwaar zou worden geraakt door de scherpe prijsstijgingen.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, levensduurte, wereldbank |  Facebook |