15-04-14

Levenservaringen zijn ook nuttiger dan goederen

Hoewel de consument vaak beseft dat een investering in levenservaringen tot een hoger geluksniveau leidt dan de aankoop van materiële goederen, blijven velen toch een voorkeur hechten aan fysieke producten. Men gaat er daarbij vanuit dat deze materiële bezittingen een grotere waarde hebben. Dat komt echter niet met de waarheid overeen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. De onderzoekers stelden immers vast dat respondenten toegaven dat de investering in een levenservaring niet alleen tot een hoger geluksniveau had geleid, maar uiteindelijk ook een nuttiger besteding van hun financiële middelen bleek te vormen.

“Mensen weten en kunnen zelfs nauwkeurig voorspellen dat levensverwachtingen hen gelukkiger zullen maken,” zegt onderzoeksleider Ryan Howell, professor psychologie aan de San Francisco State University. “Tegelijkertijd blijkt echter onderschat te worden hoeveel monetaire waarde uit een levenservaring wordt geput. Hoewel men beseft ervaringen tot een hoger geluksniveau leiden, blijft men nog altijd geneigd een grotere waarde te hechten aan materiale goederen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat materiële goederen een tastbare herinnering zijn aan de waarde van het product. Ervaringen produceren enkel herinneringen, die veel moeilijker financieel kunnen worden ingeschat.”

“Het individu associeert economische waarde automatisch met de kosten van materiële producten,” benadrukt professor Howell. "Het blijkt echter veel moeilijker om de economische waarde van herinneringen in te schatten. Het onderzoek toont dat consumenten vooraf geloofden dat de investering in een levenservaring hen gelukkiger zou maken, maar dat een materieel product een efficiënter gebruik van hun budget zou betekenen. Na de aankoop bleek echter dat de respondenten toegaven dat levenservaringen hen niet alleen gelukkiger hadden gemaakt, maar ook een betere waarde voor hun bestedingen vertegenwoordigden.”

“De waarde van levenservaringen wordt zwaar onderschat,” zegt Ryan Howell nog. “Het lijkt alsof de consument het gevoel heeft dat een levenservaring geen economische waarde zal creëren. Er zal daarom vaak een spanning worden ervaren bij het besteden van geld aan ervaringen. Geluk is echter niet louter een vaag gevoel van positieve emoties dat in het heden wordt ervaren. Geluk heeft een belangrijke meerwaarde. Bedrijven weten dat gelukkige werknemers ook productiever zijn en artsen weten dat gelukkige patiënten ook gezonder zijn. Er zou dan ook moeten voor gezorgd worden dat mensen hun geluksniveau zouden kunnen maximaliseren.”

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levenservaring |  Facebook |