23-05-14

Levensstandaard China heeft nog grote inhaalbeweging voor de boeg

Algemeen wordt gesteld dat China tegen het einde van dit jaar de Verenigde Staten als grootste economie van de wereld zal hebben vervangen, maar op het gebied van levensstandaard moet er nog een grote kloof worden ondervonden. Dat zegt Dan Steinbock, onderzoeksdirecteur internationale zaken aan het India, China and America Institute. Inwoners van de Verenigde Staten hadden het voorbije jaar een gemiddeld inkomen van 51.749 dollar, tegenover 36.000 dollar in Japan en 34.500 dollar in de Europese Unie. In China bedroeg het gemiddeld inkomen daarentegen minder dan 9.900 dollar. Daarmee is levensstandaard in China nog altijd vijf keer kleiner dan in de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, levensstandaard |  Facebook |

27-08-13

Kortere werkdag garandeert geen gelukkiger leven

Kortere werkdagen garanderen werknemers geen gelukkiger leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Korea University. De onderzoekers merken op dat een verkorting van de werktijd in de meeste gevallen de werkstress van de bestaande werkomgeving doet toenemen. In Zuid-Korea werd negen jaar geleden tot een hervorming van de arbeidsmarkt besloten, waarbij de zaterdag officieel een vrije dag werd en de officiële werkweek van vierenveertig tot veertig uur werd teruggebracht. Gehoopt werd dat die maatregel de levensstandaard zou verbeteren, de vrijetijdseconomie zou stimuleren en de negatieve impact van lange werktijden en arbeidsongevallen zou terugschroeven.

Onderzoeksleider Robert Rudolf, professor economie aan de Korea University, merkt op dat de beleidsverandering in Zuid-Korea een ideale gelegenheid bood om op een objectieve manier naar de impact van kortere werkdagen op het welzijns-ervaren van de werknemers te peilen. Rudolf stelde daarbij vast dat werkende echtgenotes en moeders in het algemeen positiever reageren op de kortere werkweken dan hun mannelijke tegenhangers. “In de traditionele Koreaanse maatschappij worden vrouwen veel meer met conflicten tussen werk en gezin geconfronteerd en hebben dus ook meer te lijden wanneer op het werk meer overuren dienen te worden gepresteerd,” aldus de onderzoeker.

“In het algemeen bleek dat fulltime werknemers, vrouwen in het bijzonder, zich weliswaar dankbaar tonen dat hun werkweek gemiddeld met vier uur werd ingekort,” zegt de wetenschapper nog. “Toch bleek die maatregel geen significante impact te hebben op de algemene tevredenheid over de professionele carrière of het persoonlijke leven. De positieve impact van de kortere werkweek blijkt immers uitgehold te worden door negatieve gevolgen, zoals de grote druk om dezelfde hoeveelheid werk in een kleiner tijdsbestek afgerond te krijgen. Bovendien bleken een aantal bedrijven als tegenmaatregel het aantal vrije dagen ingekrompen te hebben.”

“De resultaten tonen aan dat langere werkuren niet alleen verantwoordelijk zijn voor de negatieve impact op het persoonlijk welzijn van werknemers,” zegt Rudolf nog. “Bovendien blijkt de grotere werkintensiteit de mogelijk positieve effecten van een arbeidsduurverkorting volledig teniet te doen. Het zou dan ook naïef zijn om te geloven dat arbeidsduurverkorting op zich voldoende zou zijn om het welzijn van de werknemer te verbeteren.”

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkdag, levensstandaard |  Facebook |

04-03-13

Veel gepensioneerden moeten levensstandaard bijstellen

In Groot-Brittannië hebben werknemers zeven jaar na hun pensioen al hun spaargelden opgebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bank HSBC Holdings. Een gemiddeld pensioen in Groot-Brittannië duurt ongeveer negentien jaar, maar de opgespaarde financiële buffers volstaan volgens de bank slechts om 37 procent van die periode te overbruggen. Daardoor dreigen Britse gepensioneerden een belangrijk gedeelte van hun laatste levensperiode met financiële moeilijkheden geconfronteerd te worden. Door die problemen moeten volgens het rapport vooral vakanties (49 procent), verbeteringen aan de woning (31 procent) en hobby's (30 procent) worden opgegeven.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, levensstandaard |  Facebook |

12-07-11

Politiek heeft impact op Amerikaanse levensstandaard

Jonge volwassenen hebben de meest positieve perceptie over hun levensstandaard, gevolgd door gezinnen uit de hogere inkomensklasse. Aan de andere zijde van het spectrum blijken werklozen, gescheiden mensen en de lagere inkomensklassen de minst positieve indruk over hun levensstandaard. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Gallup. Er wordt aan toegevoegd dat ook vijftigplussers relatief sceptisch zijn, volgens Gallup wellicht uit financiële zorgen over hun naderend pensioen.

"Hoewel de levensstandaard de voorbije jaren is gestegen, blijven de negatieve en positieve percepties opmerkelijk constant," voeren de onderzoekers aan. "Jongeren en de hogere socio-economische status staan al vier jaar bij de meest positieve groepen en in die sectoren hebben in die periode een constante stijging laten optekenen. De grote uitzondering daarop vormen de republikeinen, die vier jaar geleden nog bij de vijf meest positieve groepen stonden genoteerd, maar daar sindsdien uit zijn verdwenen."

De Amerikaanse werklozen hadden vorig jaar de minst positieve perceptie over hun levensstandaard. Die trend heeft zich volgens Gallup ook dit jaar verder doorgezet. Er wordt opgemerkt dat ook bij de bevolkingsgroepen met de laagste percepties tijdens de voorbije vier jaar een positievere evaluatie van hun situatie hebben laten optekenen. Drie jaar geleden stonden ook de democraten bij de laagste vijf categorieën, maar die ratings zijn inmiddels verbeterd. Politiek heeft volgens Gallup blijkbaar een impact op de percepties over de levensstandaard.

Sinds de democraat Barack Obama president is geworden, hebben de republikeinen een negatievere perceptie over hun levensstandaard.

 

 

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensstandaard, politiek |  Facebook |