10-07-13

Fysieke activiteit heeft verzachtende impact op stressreacties

Fysieke activiteit reorganiseert het menselijk brein, zodat de reactie op stress wordt verzacht en de impact van angstaanvallen minder impact hebben op de normale hersenfuncties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers stelden vast dat muizen bij een blootstelling aan koud water, dat tot een stressreactie leidt, in de hersenen een verhoging van de neuronen-activiteit vertonen die opwinding in de ventrale hippocampus, die angsten reguleert, onderdrukken. De onderzoekers menen dat hun studie kan bijdragen tot een beter inzicht in angststoornissen.

“De resultaten van het onderzoek bieden mogelijk een antwoord op discrepanties in de studie naar de effecten van fysieke activiteit op het brein,” zegt onderzoeksleider Elizabeth Gould, professor psychologie aan de Princeton University. “Eerdere research had immers uitgewezen dat fysieke activiteit een therapeutische werking heeft voor angstaanvallen, maar ook de groei van nieuwe neuronen, die gevoeliger zijn voor impulsen dan meer mature tegenhangers, bevordert en dan ook in een groter risico op angstigheid zou moeten resulteren.”

“Fysieke activiteit blijkt echter ook te leiden tot de versterking van mechanismen die de gevoeligheid van de neuronen afzwakken,” benadrukt professor Gould. “Vanuit een evolutie-standpunt toont het onderzoek bovendien aan dat het brein zich extreem kan aanpassen en de eigen processen kan afstemmen op de levenstijl of de omgeving van een organisme. Angstigheid kan een voordeel hebben betekend voor fysiek minder sterke wezens, die hun overlevingskansen konden verbeteren door vermijdingsgedrag en het ontwijken van potentieel gevaarlijke situaties.”

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, lichaamsbeweging |  Facebook |

21-08-12

Gebrek aan lichaamsbeweging belangrijkste gezondheidsprobleem Amerikaanse jongeren

Een gebrek aan lichaamsbeweging is de belangrijkste bekommernis van Amerikaanse ouders over de gezondheid van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Michigan. Het is de eerste keer dat een gebrek aan lichaamsbeweging helemaal bovenaan op de lijst staat (39 procent). Daarna volgen obesitas (38 procent) en het gebruik van tabak (34 procent). Obesitas bij kinderen wordt volgens onderzoeksleider Matthew David in de Verenigde Staten als een duidelijk probleem ervaren en hij voegt er aan toe dat ouders heel goed beseffen dat daarbij een verband gelegd kan worden met een gebrek aan lichaamsbeweging. Dat weerspiegelt zich volgens David onder meer in gezondheidsprogramma's zoals het bewegings-initiatief van Michelle Obama. Andere bekommernissen zijn druggebruik, agressie, stress, alcohol, tienerzwangerschap, internet-beveiliging en kindermisbruik.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsbeweging |  Facebook |

28-02-12

Vier uur lichaamsbeweging per week houdt werknemer mentaal gezond

Regelmatig lichaamsbeweging zou het humeur op de werkvloer aanzienlijk verbeteren en zelfs een burn-out en depressie kunnen voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. De onderzoekers merkten op dat niet-sporters het vaak met een depressie of een burn-out worstelen. De kans op problemen blijkt volgens de onderzoekers bovendien te verkleinen naarmate de frequentie van het bezoek aan de sportschool wordt opgedreven.

De onderzoekers merken op dat 2,5 uur per week sportactiviteit een als een minimum zou moeten worden bestempeld. "Vanaf die hoeveelheid sportactiviteit kan een positief effect worden opgetekend op het zelfvertrouwen en het arbeidsvermogen," wordt er aan toegevoegd. De Israëlische wetenschappers voegen er aan toe dat minstens vier uur lichaamsbeweging per week ideaal is. Die groep werknemers blijkt nagenoeg geen tekenen van mentale druk te vertonen.

De onderzoekers van de Tel Aviv University merken op dat bedrijven zouden moeten overwegen om een eigen sportschool te openen of om mee te betalen aan een sportschoolabonnement, zodat de werknemers gestimuleerd zouden worden om vaker aan lichaamsbeweging te doen. "Op de langere termijn betaalt deze investering zichzelf terug, omdat het ziekteverzuim daardoor in de toekomst gevoelig zal kunnen worden teruggeschroefd," voeren de onderzoekers aan.

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsbeweging |  Facebook |

06-09-11

Genen bepalend voor aanleg tot lichaamsbeweging

De overtuiging om aan lichaamsbeweging te doen, is mogelijk genetisch ingegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de McMaster University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling nadat bij muizen twee genen, die belangrijk zijn voor beweging, werden weggenomen. De betrokken genen zijn verantwoordelijk voor een enzyme dat wordt aangemaakt tijdens de lichaamsbeweging. De resultaten hebben volgens de onderzoekers belangrijke implicaties voor personen die het moeilijk vinden om aan lichaamsbeweging te doen.

"Muizen zouden normaal mijlen kunnen lopen," merkt Gregory Steinberg, professor geneeskunde aan de Michael G. DeGroote School of Medicine aan de McMaster University, op. "Maar zonder de betrokken genen bleken de dieren het slechts een heel beperkte afstand te kunnen volhouden. Het experiment leverde opmerkelijke resultaten op. Hoewel de muizen er allemaal hetzelfde uitzagen, konden we onmiddellijk de dieren aanduiden waar de betrokken genen waren verwijderd."

Onder meer bleek dat de betrokken muizen niet in staat waren om tijdens de beweging glucose in de spieren op te nemen. "Naarmate het individu activiteit steeds meer uit zijn leven verbant, gaat het basisniveau van fitheid bij de bevolking naar beneden," waarschuwt Steinberg. "Die passieve levenswijze zorgt er echter voor dat de spieren onvoldoende bewegings-enzymes aanmaken. Dat gebrek zorgt er op zijn beurt voor dat het moeilijker wordt om met lichaamsbeweging te starten."

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsbeweging |  Facebook |