19-12-13

Gezondheidskost stijgt met elke kilogram lichaamsgewicht

De gezondheidskost neemt met elke kilogram lichaamsgewicht toe. Dat is de conclusie van een analyse van de gezondheidszorg-claims van meer dan zeventienduizend patiënten door wetenschappers aan de Duke University. De studie maakt volgens de Amerikaanse onderzoekers duidelijk dat overgewicht op elk niveau nefast is. Opgemerkt wordt dat de gecombineerde kosten voor de aankoop van geneesmiddelen en medische zorgen voor mensen met een bodymass-index van 45 punten meer dan twee keer zo hoog liggen dan bij mensen met een waarde van 19 punten. De resultaten geeft volgens de wetenschappers aan dat de strijd tegen obesitas ook financieel voor de betrokkene zelf voordelen oplevert.

“Het onderzoek toonde aan dat de gezondheidskosten vanaf een bodymass van 19 punten, die nochtans binnen de grenzen van een gezond niveau valt, beginnen te stijgen,” merkt onderzoeksleider Truls Ostbye, professor maatschappelijke gezondheid aan de Duke University, op. “Met elk bijkomend bodymass-punt nemen de gezondheidskosten gradueel toe. Het gaat daarbij niet alleen om risico’s op diabetes en hypertensie, de meest bekende aandoeningen die aan overgewicht worden gelinkt, maar ook om een tiental andere ziektes.” Een bodymass tussen negentien en vierentwintig punten wordt tot een gezond niveau gerekend. Tussen vijfentwintig en negenentwintig punten is er sprake van overgewicht. Vanaf dertig punten wordt er gewag gemaakt van obesitas.

Vastgesteld werd dat een persoon met een bodymass-index van 19 punten gemiddeld 2.368 dollar per jaar uitgeeft aan gezondheidskosten. Bij een persoon met een gemiddelde van 45 punten loopt dat bedrag echter op tot 4.880 dollar. Bij cardiovasculaire aandoeningen werden volgens de onderzoekers bij een toenemende bodymass-index de grootste kostenstijgingen opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat bij vrouwen in alle bodymass-categorieën hogere medische kosten werden opgetekend dan bij mannen. Daarentegen bleek bij het toenemen van de bodymass-index bij mannen een grotere stijging van de kosten te worden geregistreerd. “Het onderzoek toont aan dat er efficiënte maatregelen dienen te worden genomen om het obesitas-probleem aan te pakken,” zegt professor Ostbye.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsgewicht |  Facebook |

19-01-13

Gewichtstoename door economische groei niet evenwichtig verdeeld

Mensen met overgewicht en obesitas worden in landen met een laag en middelmatig inkomen snel zwaarder. Landgenoten die met ondervoeding worden geconfronteerd, blijken daarentegen geen gewicht te kunnen winnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto en de Harvard School of Public Health study in zevenendertig landen. Die toenemende kloof zal volgens de onderzoekers de leiders verplichten om dubbele maatregelen te nemen.

“Enerzijds zullen de gezondheidsproblemen rond obesitas moeten worden aangepakt, maar anderzijds moet er ook gezorgd worden dat ondervoeding wordt aangepakt,” merkt onderzoeksleider Fahad Razak op. “Men zou verwachten dat een economische groei ertoe zou leiden dat ondervoeding zou verdwijnen en steeds meer mensen met een gemiddeld lichaamsgewicht kunnen worden geteld. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. Het gemiddeld lichaamsgewicht verdwijnt door de economische groei uit de maatschappij.”

Deze kloof dreigt volgens Razak een belangrijke uitdaging te worden voor de gezondheidszorg. “Er zal gezorgd moeten worden voor een evenwicht tussen prioriteiten,” waarschuwt de wetenschapper. “Een toename van het lichaamsgewicht door economische groei verloopt niet evenwichtig. Het fenomeen blijkt gekoppeld te zijn aan andere factoren, zoals inkomen en rijkdom, die in deze landen aan lichaamsgewicht een belangrijke maatschappelijke status koppelen.”

Lees Verder

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lichaamsgewicht, economische groei |  Facebook |