22-11-13

Uitstraling lichaamshouding is cultureel bepaald

De relatie tussen lichaamshouding en uitstraling van macht is geen vastliggend concept, maar hangt af van de aard van de lichaamstaal en de culturele achtergrond. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van wetenschappers aan de University at Buffalo bij meer dan zeshonderd proefpersonen in de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Japan. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers dat deze lichaamshoudingen zowel universele als cultureel bepaalde invloeden hebben op de gedachten, gevoelens en gedragingen van het individu. Er kan volgens de onderzoekers dan ook gesteld worden dat de symbolische waarde een grotere impact heeft dan de lichaamshouding zelf.

“Uit het onderzoek bleek dat individuen die hun voeten op hun bureau legden, het minst in overeenstemming waren met de Aziatische culturele normen van bescheidenheid, discretie en terughoudendheid,” merkt onderzoeksleider Lora Park, sociaal psychologe aan de University at Buffalo, op. “Die visie kon zowel bij de Amerikaanse als Oost-Aziatische respondenten kunnen worden geregistreerd. Verder bleek dat uitgespreide handen en een rechtopzittende houding door beide groepen in verband werden gebracht met intensievere gevoelens van macht en dominantie dan alternatieven waarbij de handen werden samengehouden of een meer gebogen houding werd aangenomen.”

“Daarentegen een houding met de voeten op het bureau door de Amerikaanse respondenten aan een gevoel van macht te worden gekoppeld, maar dat verband bleek bij de Aziatische proefpersonen niet aanwezig te zijn,” zegt Lora Park. “Ook werd vastgesteld dat de houding bij de Amerikanen een grotere neiging tot risicogedrag genereerde. Nadat de Amerikaanse respondenten gedurende drie minuten deze houding hadden aangenomen, bleken ze sneller geneigd te zijn om actie te ondernemen tegen een probleem waarmee ze werden geconfronteerd. Bij de Aziatische proefpersonen kon die actiebereidheid daarentegen niet worden opgetekend.”

“De resultaten tonen aan dat het effect van de lichaamshouding op de gedachten, emoties en gedragingen zowel een algemeen als specifiek cultureel bepaald karakter vertoont,” geeft de onderzoekster aan. “Sommige houdingen blijken in alle culturen aan het individu een gevoel van macht te geven. Wanneer gedragingen echtere een inbreuk op culturele normen betekenen, zoals het plaatsen van de voeten op een bureaul, kan er geen enkele impact op het machtsgevoel worden opgemerkt. Er kan dan ook worden gesteld dat vooral de symbolische betekenis van de lichaamstaal, maar niet de houding zelf, de psychologische impact op individuen uit verschillende culturen bepaalt.”

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lichaamshouding |  Facebook |