25-04-09

Liechtenstein kampioen uitstootbeperking

De uitstoot van broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen is in 2007 met bijna één procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Center for International Climate and Environmental Research in Oslo. De stijging wordt vooral gedragen door een grotere uitstoot in de Verenigde Staten. De uitstoot van landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, steeg met 0,1 procent. Die groei is vooral te wijten aan een grotere uitstoot in Japan en Canada. Volgens het Center for International Climate and Environmental Research zijn de cijfers teleurstellend en tonen ze aan dat de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is mislukt. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereld er niet in slaagt om economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Het rapport stelt dat de uitstoot van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend met 14 procent is gedaald tegen het ijkpunt van 1990 en dat daarbij beter wordt gescoord dan de doelstelling om de uitstoot tegen 2012 met 5 procent te verlagen," aldus het persbureau Reuters. "De cijfers tonen aan dat de geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten en Turkije, die het Kyoto Protocol niet hebben ondertekend, met 2,1 procent is gedaald tegenover het ijkpunt." Volgens sommige experts zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vorig jaar en dit jaar terugvallen, dankzij een lagere industriële productie en een minder verbruik van fossiele brandstoffen, te wijten aan de economische crisis.

Er wordt echter aan toegevoegd dat er grotere inspanningen moeten worden gedaan om te beletten dat de wereldtemperatuur met meer dan 2 graden celcius, wat door wetenschappers als een gevaarlijke drempel wordt beschouwd, zal stijgen. Volgens Barry Brook, professor klimaatverandering aan de University of Adelaide in Australië, zegt dat zelfs de verlaagde productie in de geïndustrialiseerde wereld niet zal kunnen beletten dat de uitstoot van koolstofdioxide dit jaar hoger zal liggen dan ooit voordien. Hij wijst erop dat landen zoals China en India immers geen inkrimping kennen en alleen maar minder snel groeien. Volgens hem zou er een gigantische wereldwijde recessie moeten optreden om ertoe te leiden dat de uitstoot van broeikasgassen zonder een doelgericht energiebeleid zou dalen.

De emissies door de geïndustrialiseerde wereld zijn in 2007 toegenomen met 145 miljoen ton. Daarvan namen de Verenigde Staten alleen al 100 miljoen ton voor hun rekening. De grootste stijging staat op naam van Estland (14,8 procent), gevolgd door Turkije (12 procent). De grootste daling werd opgetekend in Liechtenstein (10,8 procent), gevolgd door Denemarken (6,2 procent). De Europese Unie realiseerde een daling met 1,4 procent. Bijna de helft van de landen die het Kyoto Protocol hebben ondertekend, hebben hun doelstellingen bereikt, maar dat is volgens het rapport vooral te wijten aan de economische herstructurering en de industriële afbouw in Oost-Europa na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. In Japan werd een stijging van 2,3 procent opgetekend, maar het land koopt emissierechten van andere naties.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaat, uitstoot, liechtenstein |  Facebook |