17-06-14

Delen van content moet visibiliteit en reputatie versterken

Gebruikers van het sociale netwerk Linkedin die professionele content delen en consumeren, hopen in de eerste plaats hun visibiliteit te kunnen verhogen en hun reputatie te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Linkedin bij bijna drieduizend gebruikers van het platform in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen Linkedin als belangrijkste bron van professionele content bestempelen. Er worden ook allerlei voordelen toegewezen aan de content-consumptie. Daarbij geeft 78 procent aan het platform te gebruiken om op de hoogte te kunnen blijven van actueel nieuws uit hun sector, terwijl 73 procent op het kanaal ook nieuwe ideeën hoopt te kunnen ontdekken.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, visibiliteit, reputatie |  Facebook |

20-05-14

Linkedin belangrijkste sociale platform op zakelijke markt

Op de consumentenmarkt is Facebook voor marketeers veruit het meest belangrijke sociale platform, maar datzelfde geldt niet op de zakelijke markt. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Social Media Examiner bij nagenoeg drieduizend marketeers. Aangevoerd wordt dat Linkedin in de zakelijke sector niet alleen door marketeers nagenoeg evenveel gebruikt wordt als Facebook, maar bovendien vernoemt 33 procent van de respondenten Linkedin als het meest belangrijke platform, tegenover een score van 31 procent voor Facebook. De onderzoekers stelden ook vast dat 33 procent van de marketeers hun vaardigheden met Linkedin verder zouden willen verfijnen.

Op de consumentenmarkt is Facebook met een penetratie van 97 procent bij marketeers het meest gebruikte sociale netwerk, gevolgd door Twitter (81 procent), YouTube (60 procent) en Linkedin (59 procent). Slechts 33 procent doet beroep op Instagram, ondanks de snelgroeiende populariteit bij tieners. Ook in de zakelijke sector blijft Facebook met een score van 89 procent het meest populaire sociale platform, gevolgd door Linkedin 88 procent, Twitter (86 procent), blogs (66 procent) en GooglePlus (60 procent). Ook werd vastgesteld dat op de zakelijke markt 77 procent van de marketeers zijn gebruik van Linkedin wil opdrijven, tegenover 54 procent op de consumentenmarkt.

De onderzoekers constateerden bovendien dat bijna 74 procent van de marketeers op de zakelijke markt hun blogging-activiteiten wil opvoeren, tegenover 63 procent op de consumentenmarkt. Ook bleek dat 66 procent van de marketeers hun activiteiten op YouTube willen intensifiëren. Daarmee wordt de eerste keer opnieuw van een groei gewag gemaakt sinds het platform drie jaar geleden zijn leidende positie op het gebied van geplande activiteit verloor. Verder blijkt dat 64 procent van de ondervraagden meer gebruik willen maken van Facebook, terwijl 7 procent van plan is om minder op het kanaal beroep te doen. Ook wil ongeveer 60 procent zijn zijn activiteiten op GooglePlus opvoeren.

Zakelijke marketeers gaan met hun interesse voor Linkedin volgens de onderzoekers ook gedeeltelijk in op de voorkeuren die door hun publiek worden gehanteerd. In de zakelijke sector wordt door klanten zowel op desktops, het mobiele web als bij mobiele applicaties van Linkedin relatief meer gebruik gemaakt dan op de consumentenmarkt. Er wordt echter wel aangevoerd dat Linkedin ook bij de zakelijke klanten niet het meest populaire sociale platform is. Zakelijke klanten blijken een voorkeur te geven aan Twitter, dat ook voor 16 procent van de zakelijke marketeers het meest belangrijke sociale platform bleek, tegenover 10 procent op de consumentenmarkt.

Ook blijkt blogging voor 11 procent van de zakelijke marketeers het meest belangrijke sociale platform te zijn, tegenover een score van 6 procent op de consumentenmarkt. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de voorkeuren voor de diverse sociale netwerken ook afhankelijk zijn van de gebruikte apparaten.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin |  Facebook |

05-05-14

LinkedIn blijft favoriete netwerk voor werkzoekenden

LinkedIn blijft het favoriete sociale netwerk om een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform TipTopJob bij een groep Britse werkzoekenden. LinkedIn eindigde met een score van 41 procent op de eerste plaats, gevolgd door Facebook met een voorkeur van 32 procent. De microblogdienst Twitter eindigt op de laatste plaats met een score van amper 3 procent. De onderzoekers merken op dat de meeste werkzoekenden ervan overtuigd zijn dat netwerking de beste manier is om een nieuwe baan te vinden. Daarom hebben sociale platformen volgens TipTopJob een grote populariteit verworven als startpunt voor de zoektocht naar een vacature.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, arbeidsmarkt |  Facebook |

26-03-14

Aanwezigheid op LinkedIn helpt bedrijf aan extra sollicitanten

Kandidaat-werknemers zijn sneller geneigd om te solliciteren bij bedrijven die ze ook op het sociale netwerk LinkedIn volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Enhance Media bij meer dan negentigduizend Britse sollicitanten. Opgemerkt wordt dat 80 procent van de LinkedIn-gebruikers als een passief werkzoekende kunnen worden beschouwd, maar wel drie keer meer geneigd zijn om te solliciteren bij ondernemingen die ze ook op het professionele sociale netwerk volgen. De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat LinkedIn een steeds belangrijker functie verwerft op de rekruteringsmarkt en aan de bedrijven dan ook de mogelijkheid biedt om zich als een potentieel werkgever te profileren.

Het onderzoek toonde aan dat meer dan 30 procent van de kandidaten op het professionele netwerk LinkedIn actief zijn. Binnen die groep maakt 95 procent van het platform gebruik voor rekrutering-gerelateerde activiteiten, terwijl 75 procent zijn curriculum-vitae op zijn LinkedIn-account heeft geplaatst en 18 procent op het netwerk beroep doet om te solliciteren. “Hoewel een grote meerderheid van de gebruikers van LinkedIn niet actief is op zoek naar een nieuwe baan, mogen ze door rekruteerders echter niet worden genegeerd als een potentiële doelgroep. Men moet er immers rekening mee houden dat een groot aantal bereid is om eventuele opportuniteiten te onderzoeken,” zeggen de onderzoekers.

Opgemerkt wordt dat rekruteerders moeten inspelen op de afwijkende karakteristieken van de LinkedIn-gebruikers. “Passieve kandidaten moeten actief worden aangespoord om zich voor een aangeboden functie kandidaat te stellen,” stippen de onderzoekers aan. “Passieve gebruikers die op het netwerk een bedrijf volgen, zijn weliswaar niet gericht op zoek naar een nieuwe baan, maar hebben duidelijk al wel interesse in de betrokken onderneming getoond. Bedrijven moeten op LinkedIn dan ook duidelijk de nadruk leggen op de opportuniteiten die worden geboden, waarbij mogelijk beroep kan worden gedaan op getuigenissen van actuele werknemers.”

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, sollicitatie |  Facebook |

14-10-13

Eén op tien kwalificaties in LinkedIn is gelogen

Eén op tien gebruikers van het professionele sociale netwerk LinkedIn heeft in zijn online curriculum vitae onwaarheden vermeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Adecco bij Britse gebruikers van het sociale netwerk. De onderzoekers stellen dat over kwalificaties het vaakst onwaarheden worden verteld. Volgens Adecco zou 10 procent van alle gebruikers van LinkedIn in zijn publieke curriculum vitae leugens hebben verteld over genoten onderwijs of andere verworven kwalificaties. Daarnaast bleek 9 procent te liegen over zijn functietitels en zijn leeftijd, terwijl 7 procent onwaarheden vertelt over de school of de universiteit waar hij onderwijs heeft gevolgd.

Ook blijkt 5 procent van de gebruikers van LinkedIn in zijn curriculum vitae te liegen over de duur van tewerkstelling of opgebouwde expertise. “Een curriculum vitae is een opportuniteit om zijn carrière-geschiedenis en sterke eigenschappen naar potentiële werkgevers te communiceren,” zegt Alex Fleming, managing director bij Adecco Retail. “Die communicatie moet echter zo accuraat mogelijk gebeuren. Hoewel de verleiding groot is om minder positieve elementen af te zwakken of weg te laten, moet er getracht worden bij de realiteit te blijven. De kans is groot dat de werkelijkheid uiteindelijk toch aan de oppervlakte zal komen. Bovendien is het veel veiliger zich op echte troeven toe te spitsen dan fictieve kwaliteiten uit te vinden.”

Onlangs nog diende Dennis O’Riordan, één van de topadvocaten uit de City of London, ontslag te nemen nadat was gebleken dat hij zijn curriculum vitae had opgesmukt, onder meer met fictieve diploma’s van de universiteiten van Oxford en Harvard en een lidmaatschap aan balies in New York en Ierland. De fictieve kwalificaties hadden hem een aanstelling bij een aantal belangrijke Britse advocatenkantoren opgeleverd. O’Riordan wordt dan ook een typische voorbeeld genoemd van de ambitieuze carrièreman die vreest dat de eigen capaciteiten - al dan niet terecht - onvoldoende zullen blijken om indruk te maken op rekruteerders en daarom besluit extra kwalificaties te fantaseren.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, kwalificaties |  Facebook |

06-08-13

LinkedIn maakt van elke werknemer potentiële prooi voor werving

Nagenoeg elke werknemer kan op elk ogenblik door een geïnteresseerde partij bij zijn huidige werkgever worden weggelokt. Dat is de schuld van het grote succes van het professionele sociale netwerk LinkedIn. Dat zegt Josh Bersin, oprichter van het wervingsbureau Bersin by Deloitte. Het sociale netwerk heeft volgens Bersin voor een echte revolutie gezorgd in de zoektocht naar talentrijke werknemers, aangezien na de plaatsing van een personeelsadvertentie niet langer moet worden gewacht tot een geschikte kandidaat zich hopelijk aandient, maar er actief kan worden gezocht naar een potentiële medewerker met het meest geschikte profiel.

De arbeidspopulatie omvat een groot aantal passieve werkzoekenden, die niet bewust op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar wel openstaan voor interessante voorstellen. LinkedIn, met meer dan 238 miljoen leden en een grote databank aan profiel-informatie, biedt rekruteerders dan ook een ideale toegang tot de groep van passieve werkzoekenden. Uit onderzoek van de Society for Human Resource Management blijkt dat 77 procent van de werkgevers inmiddels van sociale media gebruik maakt om nieuwe medewerkers aan te werven, tegenover 56 procent twee jaar geleden. LinkedIn wordt door 94 procent van de betrokken genoemd als een kanaal om potentiële kandidaten voor een betrekking te zoeken.

LinkedIn heeft echter ook op andere manieren de rekruteringsmarkt beïnvloed. Werknemers voelen zich vaak aangespoord om nieuwe opportiniteiten aan te gaan. Bovendien wordt de kans op rekrutering voor actieve werkzoekenden bedreigd door de concurrentie van passieve werkzoekenden, waardoor de keuzemogelijkheden voor de rekruteerder immers gevoelig worden uitgebreid. Volgens LinkedIn bestaat 20 procent van het ledenbestand uit actieve werkzoekenden, terwijl een even grote groep zich perfect gelukkig voelt in zijn huidige baan en niet weggelokt kan worden. De resterende 60 procent kan volgens het sociale netwerk echter worden ondergebracht is de categorie van de passieve werkzoekenden.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, werving |  Facebook |

17-04-13

Curriculum vitae blijft nog altijd belangrijker dan LinkedIn

Het professionele sociale netwerk LinkedIn heeft de plaats van het klassieke curriculum vitae nog altijd niet volledig ingenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het jobsites-netwerk TipTopJob.com. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de ondervraagden het traditionele curriculum vitae nog altijd belangrijker vindt dan een account op het sociale netwerk. Er wordt echter opgemerkt dat wel een verschil kan worden opgetekend tussen de verschillende vakgebieden.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, curriculum vitae |  Facebook |