07-05-13

Biobrandstoffen-lobby heeft zwaar actie gevoerd tegen strengere regelgeving

De biobrandstoffen-lobby heeft in de aanloop naar een nieuwe Europese wetgeving zwaar druk uitgeoefend op de Europese Commissie om de geplande regelgeving gevoelig af te zwakken. Dat heeft het online magazine Euractiv gezegd. Op bepaalde ogenblikken zouden medewerkers van de Europese Commissie van de lobby tot drie mails per uur hebben ontvangen, waarbij volgens Euractiv werd gewaarschuwd voor catastrofale gevolgen indien de sector aan een strengere regelgeving zou worden onderworpen.

"De eerste generatie biobrandstoffen heeft een zware impact op het leefmilieu," aldus Euractiv. "De teelt maakt immers gebruik van oppervlakten die normaal voor voedingsproductie is gereserveerd. Om dat verlies op te vangen, moeten elders bosgebieden en graslanden worden ingenomen om de productie van voedingsgewassen te garanderen. Connie Hedegaard, Europees Commissairs voor klimaatverandering, voerde aan dat sommige biobrandstoffen die Europese steun ontvingen, in werkelijkheid minstens even vervuilend waren als fossiele brandstoffen."

Euractiv merkt op dat de biobrandstoffen-lobby zware druk heeft uitgeoefend om een strengere regelgeving tegen te houden. "In die communicaties werd gewaarschuwd dat de strengere aanpak het einde zou betekenen van de biobrandstoffen-industrie en 450.000 Europese banen zou doen verdwijnen," geeft Euractiv aan. "Ook werd aangevoerd dat een strikter optreden het einde zou betekenen van een belangrijke inkomstenbron van de Europese landbouw." Het online magazine merkt op dat de strijd van de sector nog steeds wordt verder gezet.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstoffen, lobby |  Facebook |

29-11-11

Britse regering levert geheime steun aan Canadese teerzanden

De Britse regering heeft in het geheim op het hoogste niveau steun gegeven aan de campagnes van Canada tegen de Europese sancties op de vervuilende teerzanden. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. Ook wordt geopperd dat de Britse regering tegelijkertijd het doelwit was van lobby-acties van de energiebedrijven Shell en British Petroleum, die elk belangrijke teerzanden-projecten hebben in de Canadese provincie Alberta. De Britse regering heeft in Alberta ook een nieuw consulaat geopend om de Britse commerciële belangen in de regio te ondersteunen.

"Sinds september hebben minstens vijftien vergaderingen op het hoogste niveau plaats gehad, waarbij David Cameron de problematiek onder meer met zijn Canadese collega Stephen Harper heeft besproken tijdens een bezoek aan Canada," aldus The Guardian. In privégesprekken zou Cameron hebben benadrukt dat de Groot-Brittannië met Canada wou samenwerken aan de oplossing van het probleem. De Canadese teerzanden vormen de tweede grootste reserves van olievoorraden na Saudi-Arabië.

De ontginning van de Canadese teerzanden veroorzaakt echter veel uitstoot en leidt tot de vernietiging van bossen en vervuiling van water en lucht. Om die redenen verzet de Europese Unie zich tegen het gebruik van olie uit de Canadese teerzanden. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitstoot van broeikasgassen door teerzanden 22 procent hoger ligt dan bij conventionele brandstoffen. De tegenstand van de Europese Unie betekent een belangrijk nadeel voor de Canadese teerzanden.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, lobby, teerzanden, energie, milieu |  Facebook |

22-06-11

Werkgeverslobby tegen kernuitstap Duitsland

Werkgevers willen de Europese Unie aanzetten om de aangekondigde Duitse uitstap uit kernenergie te onderzoeken of te blokkeren. De werkgeverslobby BusinessEurope verstuurde daarvoor een brief naar Günther Oettinger, Europees Commissaris voor energie, waarin gevraagd wordt dat een analyse zou worden opgesteld over de impact van een uitstap op de energiekosten. Er wordt daarbij opgemerkt dat de gemiddelde Europese energieprijzen nu al hoger liggen dan bij vele andere grote handelspartners.

"De Europese Unie moet volgens BusinessEurope dan ook maatregelen nemen om deze zware handicap voor de concurrentiekracht van de Europese industrie, die nog zou worden verscherpt door de Duitse kernuitstap, af te zwakken," voert het webmagazine Euractiv.com aan. "BusinessEurope wijst daarbij onder meer naar een onderzoek van de German Federation of Industries, die aangevoerd heeft dat de Duitse kernuitstap tot hogere energiefacturen zou leiden. Die verhoging zou niet alleen in Duitsland zelf, maar ook in andere Europese landen worden gevoeld."

BusinessEurope noemt het dan ook noodzakelijk dat er een onderzoek moet worden gevoerd naar de Duitse strategie en moet het probleem uitdrukkelijk ter sprake worden gebracht tijdens de Europese top rond energie in de herfst van dit jaar. Een woordvoerder van de European Wind Energy Association voert echter aan dat Duitsland perfect wettelijk handelt met de uitstap uit kernenergie. De beslissing zal volgens de woordvoerder duizenden nieuwe banen in de sector van hernieuwbare energie creëren en Europa concurrentiëler maken in de wereldwijde sector van duurzame energiebronnen.

27-10-10

Geredde Amerikaanse bedrijven gul voor politici

Amerikaanse bedrijven die tijdens de economische crisis beroep hebben moeten doen op de federale overheid om overeind te blijven, blijken belangrijke bijdragen te leveren tot de politieke campagnes van de kandidaten voor de komende senaatsverkiezingen in de Verenigde Staten. Tijdens de maand september bleken de betrokken bedrijven, waarvan een aantal nog een gedeelte van de overheidssteun moeten terugbetalen, een bedrag van 1,4 miljoen dollar steun verleend te hebben aan politieke kandidaten. Tijdens de maand augustus werd een bedrag van 466.000 dollar onder de kandidaten verdeeld. De meest steun ging naar republikeinse kandidaten, hoewel het hulpprogramma van de Amerikaanse regering vooral met democratische steun tot stand kwam.

Autobouwer General Motors betaalde de voorbije maand een bedrag van 190.000 dollar aan politieke kandidaten. "Een woordvoerder van de autobouwer merkt op dat de donaties afkomstig zijn van vrijwillige bijdragen van de werknemers," merkt de Amerikaanse krant The Washington Post op. "Hij voegt er aan toe dat General Motors bij die donaties zorgvuldig investeert in kandidaten die een dieper inzicht tentoon spreiden in materies die belangrijk zijn voor de autosector en de industrie. De woordvoerder merkt op dat General Motors zijn ondersteuning evenwichtig heeft gespreid onder de beide politieke stromingen in de Verenigde Staten."

Een gedeelte van de vrijgevigheid aan de republikeinen kan volgens de krant worden verklaard dat verwacht mag worden dat de partij in het Amerikaanse congres een grote vooruitgang zal maken. "Het feit dat de democratische partij aanstuurt op een strenge financiële wetgeving, speelt echter ongetwijfeld ook een belangrijke rol," voert The Washington Post aan. "Bovendien hebben een aantal democratische politici zich duidelijk laatdunkend uitgelaten over de banksector. Scott Talbott, een lobbyist bij de Financial Services Rountable, zegt dat de industrie die bolwassing nog niet is vergeten." De republikeinse partij zelf heeft van zeven financiële groepen - waaronder American Express, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs - een totaalbedrag van 210.000 dollar ontvangen.

20:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobby, politiek, verenigde staten |  Facebook |

24-08-08

Petroleumsector relatief bescheiden in lobby-activiteiten

De oliesector is niet de grootste lobbyer bij de Amerikaanse overheid. Dat blijkt uit gegevens van het Amerikaanse Center for Responsive Politics. De rangschikking wordt aangevoerd door de farmaceutische industrie. Die betaalde dit jaar tot nu toe 113 miljoen dollar aan lobby-activiteiten. De oliesector staat met 55 miljoen dollar op een vijfde plaats. De grootste lobby-inspanningen uit de petroleumsector komen van ExxonMobil, dat tot nu toe 8 miljoen dollar uitgaf aan het benaderen van Amerikaanse beleidsmakers.

Hoewel het Amerikaanse Congres een hele reeks wetten op stapel heeft staan om de gevolgen van de hoge olieprijs te dempen, geeft de petroleumsector toch relatief weinig uit aan lobbyen. De Verenigde Staten hebben momenteel te maken met hoge olie- en gasprijzen, een belangrijk gevecht over wetgeving rondom het energievraagstuk en grote verkiezingen aan de horizon. De afgelopen jaren hebben lobbyisten daarom zware investeringen gedaan om het beleid te sturen. De presidentskandidaten hebben een totaal andere benadering van het petroleumbeleid.

Democraten en milieuactivisten willen oliebedrijven zwaar belasten en inzetten op milieuvriendelijker vormen van energie. De republikeinen scharen zich achter de industrie in een zoektocht naar moeilijker vindbare olie. Toch investeert de petroleumsector weinig in de individuele campagnes van de presidentskandidaten. Daarin staat de sector slechts op een zestiende plaats. De totale lobby-investeringen van de oliesector zullen waarschijnlijk dit jaar een omvang halen van 83 miljoen dollar. Dat is wel een record.

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, lobby, petroleum |  Facebook |