09-01-18

Lobbyist kan negatief imago moeilijk afwerpen

Lobbyisten hebben het bijzonder moeilijk om zich van hun negatieve imago te bevrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat slechts 8 procent van de totale bevolking van mening dat in lobbyisten een groot vertrouwen kan worden gesteld. Daarentegen merkt 58 procent op dat deze beroepscategorie sterk moet worden gewantrouwd. De top vijf van de minst betrouwbare beroepen is verder samengesteld uit bedrijfsleiders (16 procent), reclamemakers (12 procent), parlementsleden (11 procent) en autoverkopers (10 procent). Wanneer gevraagd wordt naar het grootste wantrouwen staan parlementsleden echter op de eerste plaats (60 procent).

Het grootste vertrouwen heeft het Amerikaans publiek in verplegend personeel. Er kon immers worden vastgesteld dat 81 procent van de ondervraagden van mening is dat in deze beroepscategorie een sterk vertrouwen kan worden gesteld. Slechts 2 procent maakt gewag van een groot wantrouwen. Op de tweede plaats bij de meest betrouwbare beroepen staan de militairen (71 procent), gevolgd door onderwijzers (66 procent), artsen (65 procent) en apothekers (62 procent). De top tien bestaat verder uit politiemensen (56 procent), dagverzorgers (46 procent), rechters (43 procent), priesters (42 procent) en automechaniekers (32 procent).

De onderzoekers merken op dat het vertrouwen in automechaniekers tot een nieuwe recordhoogte is gestegen. Dat geldt onder meer ook voor de krantenjournalisten, die inmiddels door 25 procent van het Amerikaanse publiek in hoge mate worden vertrouwd. Anderzijds wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de bedrijfsleiders tot het laagste peil sinds het begin van dit decennium is teruggevallen. Volgens 28 procent van de ondervraagden moeten bedrijfsleiders sterk worden gewantrouwd. Verder bleek nog dat 25 procent van de respondenten van mening is dan bankiers sterk kunnen worden vertrouwd, maar anderzijds is 22 procent ervan overtuigd dat een groot wantrouwen gewettigd zou zijn.

Advocaten halen een positieve score van 18 procent, maar worden anderzijds door 28 procent sterk gewantrouwd.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobbyist |  Facebook |

12-04-11

Amerikaanse lobbyisten hebben teveel macht

Lobbyists, grote bedrijven, banken en de federale regering hebben allemaal teveel macht. Dat is de mening van een meerderheid van de Amerikaanse bevolking in een onderzoek van het bureau Gallup. Anderzijds hebben de individuele staten, lokale overheden, het legale systeem, de georganiseerde religie en het leger volgens de bevolking het juiste machtsniveau of te weinig invloed. De vakbonden roepen volgens Gallup gemengde reacties op.

Volgens 71 procent van de Amerikanen hebben lobbyisten teveel macht. Daarmee vormen de lobbyisten de categorie die volgens het grootste gedeelte van de bevolking teveel macht naar zich heeft toegetrokken. Op de tweede plaats staan de grote ondernemingen en de financiële instellingen (67 procent), gevolgd door de federale overheid (58 procent). De vakbonden hebben volgens 43 procent teveel macht, maar een gecombineerde groep van 57 procent is van mening dat de syndicale instellingen exact voldoende of te weinig macht hebben.

Slechts 14 procent van de Amerikaanse bevolking is van mening dat het militaire apparaat teveel macht heeft. Volgens 53 procent heeft het leger exact voldoende macht en 28 procent is van mening dat de militaire overheid te weinig macht heeft. Uit het onderzoek blijkt verder dat 69 procent van de republikeinen van mening is dat de vakbonden teveel macht hebben, terwijl slechts 20 procent van de democraten die mening is toegedaan. Gallup merkt op dat bij de vakbonden de grootste kloof tussen republikeinen en democraten wordt opgetekend.

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lobbyist |  Facebook |