13-07-14

Locatie in vergadering bepalend voor steun aan eigen agenda

De plaats aan de vergadertafel kan een belangrijke impact hebben op het realiseren van de eigen doelstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto, gebaseerd op coalities die voor bepaalde wetten tijdens de laatste twee decennia van de voorbije eeuw in de Amerikaanse senaat tot stand kwamen. Wel wordt opgemerkt dat de locatie geen enkele impact heeft op het succes van leiders, die immers de garantie hebben door anderen benaderd te zullen worden. Dat geldt zelfs voor personen wiens steun de leider eigenlijk nastreeft. De resultaten van het onderzoek geven volgens de onderzoekers aan dat de geografische locatie een cruciaal management-instrument kan zijn.

“De locatie aan een onderhandelingstafel bepaalt de gesprekspartners waarmee een communicatie wordt opgezet en met wie een interactie wordt opgebouwd om steun voor de eigen agenda te verwerven,” stipt onderzoeksleider Christopher Liu, professor strategisch management aan de University of Toronto, aan. De wetenschappers stelden vast dat de co-sponsoring voor een wetsvoorstel meestal afkomstig bleek van een senator wiens zetel zich in de vergadering in de onmiddellijke omgeving van de indiener situeerde. Senatoren die zich geografisch dicht bij elkaar bevonden, bleken ook vaak als co-sponsors voor dezelfde voorstellen op te treden.

“Senatoren die zich echter in de hogere regionen van de hiërarchie bevonden, bleken daarentegen niet afhankelijk te zijn van de locatie van hun zetel om steun te krijgen voor hun wetgevende initiatieven,” voert professor Liu nog aan. De onderzoekers kozen specifiek voor een analyse van de Amerikaanse senaat omdat de gegevens over locaties en stemgedrag consequent en officieel worden geregistreerd, maar toch hebben de resultaten volgens hen ook belang voor andere maatschappelijke sectoren. Onder meer wordt erop gewezen dat het weliswaar niet mogelijk is om mensen tot een samenwerking te dwingen, maar wel kan ervoor gezorgd worden dat de betrokkenen nauwer met elkaar in contact worden gebracht.

Lees Verder

10:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: locatie, vergadering |  Facebook |

05-12-13

Brein geeft aan gebeurtenissen en locaties geotags mee

Herinneringen worden door het brein van geotags voorzien om het gebeuren achteraf in tijd en plaats te kunnen kaderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania and Freiburg University. Een herinnering kan volgens de onderzoekers dan ook gemakkelijk andere gebeurtenissen uit dezelfde periode of dezelfde locatie naar voor brengen. De onderzoekers wijzen erop dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat de hippocampus in het menselijk brein twee verschillende functies heeft en daarbij als een cartograaf optreedt om localisatie-informatie in het ruimtelijk geheugen op te slaan, maar ook gebeurtenissen registreert voor het episodische geheugen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: locatie, geotag, geheugen |  Facebook |