19-11-10

Informatiestroom voorraadketen vaak weinig efficiënt

Een schrijnend gebrek aan informatie in de bevoorradingsketen leidt tot een verlies aan potentiële verkoopkansen en een gereduceerde productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het informaticabedrijf Oracle en het adviesbureau Dynamic Markets. De onderzoekers merken op dat er bijzonder veel moeite en geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van efficiëntere productieprocessen, maar daarentegen zou er weinig inspanningen worden gedaan om de efficiëntie van de informatiestromen te optimaliseren. Er wordt aan toegevoegd dat het informatie-management bij één op de drie bedrijven zoveel te wensen overlaten dat de stroom van de fysieke producten even snel of sneller gaat dan de informatieverwerking door de voorraadketen.

"Dat probleem kan volgens de onderzoekers bijzonder negatieve gevolgen hebben," aldus het magazine Food Production Daily. "Gebrekkige informatiestromen kunnen volgens hen leiden tot gemiste verkoopkansen, een daling van de klanttevredenheid en productiviteit en de onmogelijkheid om een piekvraag op te vangen. Alleen al in Groot-Brittannië zouden inefficiënte informatiestromen elk jaar 1,2 miljard pond sterling kosten aan gemiste verkoopkansen. Andrew Spence, hoofd ontwikkeling van de dienst voorraadketen bij Oracle, merkt op dat de informatieketen vaak niet beantwoordt aan vereisten van de huidige bedrijfsprocessen binnen bedrijven."

"Bedrijven werken nog altijd met systemen die ontwikkeld werden voor een omgeving waarbij de meeste activiteiten binnen één bedrijf zijn gecentraliseerd in plaats van in een omvangrijk netwerk van toeleveranciers, ontwikkelaars en partners, zoals dat in het huidige bedrijfsleven het geval is," voert Andrew Spence aan. "Managers van voorraadketens besteden dan ook bijzonder veel tijd aan het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen en langs verschillende kanalen in een poging om de stroom op te kunnen volgen. Nochtans zijn er technologische oplossingen die de snelheid van de informatiestroom gevoelig kunnen versnellen."

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, logistiek, voorraadketen |  Facebook |

31-08-08

Oost-Europa steeds meer logistieke draaischijf

Oost-Europa is een echte draaischrijf aan het worden voor industrie en logistiek. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoeksrapport European Distribution Report 2008 van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Van alle Europese logistieke locaties bevinden de meeste zich in Midden- en Oost-Europa. België blijft echter wel de lijst van de Europese logistieke regio's aanvoeren, gevolgd door Nederland, Hongarije, Tsjechië en Polen. Dat Midden- en Oost-Europa goed vertegenwoordigd zijn in de lijst heeft te maken met de EU-uitbreiding en de groei van de internationale handel in de regio.

Vooral landen als Hongarije, Tsjechië en Polen zijn erg in trek voor logistiek en distributie. De keuze voor deze landen hangt al lang niet meer samen met kostenbesparingen. Veel vaker kiezen bedrijven voor deze landen omdat er grote lokale markten te bereiken zijn. Landen als Bulgarije en Roemenië worden nog wel uit kostenoverwegingen betreden. Ondanks de toename van Midden- en Oost-Europese locaties ligt de meeste economische activiteit nog altijd in West-Europa, waar België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië nog altijd het hart van de Europese economie vormen.

In die gebieden liggen ook de belangrijkste zeehavens en luchthavens van Europa. De hoogste huurprijzen voor industrieel vastgoed liggen dan ook het hoogste in Londen, gevolgd door Dublin, Barcelona, Stockholm en Amsterdam. De bouw van een diepzeehaven in het Poolse Gdansk en de uitbreiding van de Roemeense haven Constante aan de Zwarte Zee, een belangrijke schakel in de handel met China, zouden in de toekomst een impact kunnen hebben op het Europese logistieke landschap. België profiteert volgens Cushman & Wakefield van de lage vastgoed- en bouwkosten en de gunstige ligging ten opzichte van de afzetmarkten.

11:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: logistiek, oost-europa |  Facebook |

19-10-07

Europa kiest voor scheepvaart

Het vrachtvervoer moet vaker per trein of per boot gebeuren. Daar heeft de Europese Commissie een actieplan voor gelanceerd. Daarbij wordt een speciaal netwerk van vrachttreinen naar voor geschoven, terwijl er voor schepen een aantal snelwegen op zee worden gecreëerd. De maatregelen moeten het spoor, de zeevaart en de binnenvaart Volgens Jacques Barrot, Europees Commissaris voor verkeer, aantrekkelijker en concurrerender maken.

Het transport zal volgens de Europese Commissie tegen het eind van volgend decennium met circa 50 procent zijn gestegen. “Als er geen alternatieven komen, zal die groei leiden tot enorme files en een stijging van de uitstoot van koolstofdioxide,” aldus de Europese Commissie. Het actieplan omvat dertig voorstellen. Die variëren van minder administratieve rompslomp tot het invoeren van technologieën om goederen onderweg te volgen.

De meeste aandacht van de Europese Commissie gaat echter naar de scheepvaart. "Vervoer over water blijft het milieuvriendelijkst en meest energie-efficiënt als het gaat om uitstoot van broeikasgassen,” wordt er opgemerkt. "Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de Europese Unie is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken."

Voor treinen wordt gedacht aan een vrachtnetwerk. “Dat kan vervoerders kortere reistijden bieden, een betrouwbaarder dienstregeling en meer capaciteit dan de huidige vrachttreinen,” wordt er opgemerkt. “Nu moeten de lange treinen te vaak stoppen en optrekken."

10:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, logistiek, scheepvaart |  Facebook |

13-08-07

Grote groei voor actieve RFID

De markt voor actieve Radio Frequency Identification (RFID) kent een grote groeit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse adviesbureau IDTechEx. Op dit ogenblik vormen active RFID-toepassingen nog slechts 13 procent uit van de totale RFID-markt, maar op tien jaar tijd zal dat volgens IDTechEx gestegen zijn tot een bedrag van 7 miljard dollar, wat een marktaandeel van 26 procent zou betekenen.

Het verschil tussen actieve en passieve RFID is dat de eerste vorm een eigen energiebron heeft en dus altijd actief is, terwijl passieve RFID geactiveerd wordt wanneer een RFID-reader met batterij in de buurt is. Vooral de groei in realtime tracking systemen (RTLS) stimuleert de vraag naar actieve tags. Vooral in de gezondheidszorg blijkt een behoefte aan het monitoren van mensen en materiaal.

"Volgens IDTechEx vinden ook steeds risico-investeerders de weg naar de sector van de actieve RFID-toepassingen," aldus het magazine TechWorld. "Van de 27 investeringsrondes die in de RFID-sector werden gerealiseerd, ging 37 procent naar bedrijven die zich richten op actieve RFID-toepassingen." Ook gevestigde bedrijven werpen zich op de markt, zoals blijkt uit de overname vorig jaar van het RFID-bedrijf Savi door Lockheed Martin.

01:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rfid, technologie, logistiek |  Facebook |

10-07-07

Hamburg wordt grootste containerhaven

Hamburg zal in 2025 Rotterdam hebben voorgestoken als grootste containerhaven van Europa. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse adviesbureau Planco Consulting. Omdat in Rotterdam echter ook nog talloze andere goederen, zoals ertsen, granen en olieproducten, worden overgeslagen, blijft Rotterdam in 2025 in totaal nog altijd de grootste Europese haven. In totaal zal de Rotterdamse omzet dat jaar 602 miljoen ton bedragen, tegenover 336 miljoen ton voor Hamburg.

Volgens Planco Consulting zal de omzet van alle havens tussen Zeebrugge en Hamburg tegen 2025 verdubbelen. In de Duitse havens zal het containerverkeer verdriedubbelen. Meer dan de helft van alle containers in het gebied Zeebrugge-Hamburg zouden via de Duitse havens passeren. De overslag van containers in de haven van Hamburg zou dan gegroeid zijn van 8,9 miljoen naar 23 miljoen, terwijl Rotterdam van 12,7 miljoen naar 20 miljoen en Antwerpen van 7 miljoen naar 12,7 miljoen zouden groeien.

Het marktaandeel van Hamburg in het containerverkeer stijgt tot 33 procent, terwijl dat van Rotterdam van 44,9 procent in 1992 terugloopt naar 28,4 in 2025. Antwerpen zou aan een marktaandeel van 17,8 procent komen. De groeiend succes van Hamburg zou te wijten zijn aan zijn gunstige ligging ten opzichte van Oost-Europa. Vooral vanuit Rusland wordt een sterke stijging van de vraag naar goederen verwacht.

Meer over transport en logistiek

11:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, hamburg, rotterdam, logistiek |  Facebook |

26-04-07

Verladers vrezen voor nieuwe sensationele sluiting

Het voorstel van de Vlaamse Regering om het aantal nachtvluchten op Brussels Airport te verminderen en de daaropvolgende patstelling tussen de verschillende regeringen, dreigt op termijn tienduizenden banen te zullen kosten. Dat stelt de Organisatie van Traffic Managers België (OTMBE) in een reactie op de recente evoluties in het dossier rond de nachtvluchten. De organisatie vreest voor een massale uittocht van cargobedrijven en logistieke spelers.

“Studies hebben aangetoond dat een goed functionerende vrachtluchthaven essentieel is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven,” aldus de verladersorganisatie. “Daarnaast werd berekend dat de totale impact van de luchthaven op de werkgelegenheid rechtstreeks en onrechtstreeks ongeveer 60.000 eenheden bedraagt. Ongeveer 1,5 procent van het bruto binnenlands product is toe te schrijven aan de economische activiteiten in en rond de luchthaven.”

“Niemand wil onder ogen zien dat rond Brussels Airoport langzaam maar zeker tienduizenden jobs vernietigd worden,” stellen ze. “We moeten ons geen illusies maken over de gevolgen van de afbouw van de luchthaven van Zaventem. Men kan zich er aan verwachten dat in het zog van DHL nog een aantal cargomaatschappijen de luchthaven zullen verlaten. Wanneer deze airlines nog eens met torenhoge boetes bedreigd worden, zal de beslissing om te vertrekken niet lang op zich laten wachten.”

Verder wijst de OTMBE erop dat industriële of logistieke bedrijven, voor wie de nabijheid van de luchthaven van essentieel belang is, ongetwijfeld hun conclusies zullen trekken en delocaliseren. “Aan nieuwe bedrijven of nieuwe investeringen moet men al helemaal niet meer denken,” wordt er aan toegevoegd. “Ondertussen wrijven de luchthavens in de ons omliggende landen zich in de handen en verwelkomen deze met open handen al wie het hier in Brussels Airport voor bekeken houdt.”

De organisatie voert aan dit probleem nu al aansleept sinds het begin van deze eeuw. “Eind april 2007 moeten we helaas vaststellen dat de toestand niets is veranderd ondanks de vele waarschuwingen vanuit verschillende sectoren,” aldus de organisatie. “Ondertussen wordt de hete aardappel weer al eens doorgeschoven naar de volgende regering.” Op die manier dreigt België volgens de organisatie geconfronteerd te worden met een volgende sensationele sluiting.

16:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussels airport, logistiek |  Facebook |

23-04-07

Intelligentie logistiek biedt veel kansen

Real Time Locatiesystemen (RTLS) vormen de toekomst van de intelligente logistiek. Ze gaan immers verder dan Radio Frequency Identification (RFID). Bij RTLS worden objecten niet alleen geïdentificeerd, maar ook gelocaliseerd. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft over de verschillende RTLS-mogelijkheden een onderzoek gedaan. De resultaten daarvan werden opgenomen in de allereerste Nederlandstalige handleiding over deze toepassingen.

“Met Real Time Location Systemen kan de positie van objecten en personen in real time en van op afstand gevolgd worden binnen een afgebakend geografisch domein,” verduidelijkt auteur Luc Pleysier. “Na een moeilijke inloopperiode kennen de verschillende technologieën nu een stijgend succes. Een aantal bedrijven hebben deze technologie al met succes geïmplementeerd, terwijl nog een groter aantal zich in een experimenteel stadium bevinden.”

vil2x

Tot de jaren zeventig werden activiteiten zoals ontvangst, opslag en behandeling van voorraden opgevolgd met pen en papier. Daarna zorgden onder meer barcodes en vooral RFID-toepassingen voor echte revoluties, waarbij individuele goederen gescand en geïdentificeerd konden worden. “Maar bij dergelijke toepassingen is de opvolging van de goederen beperkt tot aan de laatste scanning of telling,” benadrukt Luc Pleysier.

“Wat daarna verkeerd weggezet of verplaatst wordt, kan in het magazijn verloren gaan,” voert de auteur nog aan. “RTLS-toepassingen, geautomatiseerde systemen die continu de locatie van assets, goederen of personen opvolgen, vormen een effectievere manier om voorraden op te volgen, zodat minder tijd verloren gaat om verkeerd geplaatste goederen terug te vinden. RTLS werkt immers met een tag die de coördinaten en bewegingen vanop afstand volgt.”

Daardoor kan RTLS op elk gewenst ogenblik de exacte locatie van het object in kwestie weergeven. “Dat kan voor een bedrijf om verschillende redenen bijzonder belangrijk zijn,” aldus nog Luc Pleysier. “Maar RTLS kan veel meer doen. Het systeem kan ook meer specificaties geven over het object, de kwaliteitsverzekering garanderen en het object beveiligen tegen onder meer diefstal.”

“Maar er zijn niet alleen technologische voordelen,” voert mede-auteur Liesbeth De Munck aan. “Bedrijven kunnen er ook economisch hun profijt uit halen. “Er is een duidelijk kostenbesparend effect door een verhoogde efficiëntie en een beter beheer van het rollend materiaal en logistieke dragers. Bovendien nemen ook de opbrengsten toe, want de verbeterde klantenservice creëert meer opportuniteiten.”

Bovendien leidt een RTLS-toepassing volgens Liesbeth De Munck tot een duidelijk verhoogde veiligheid. “Denk maar eens aan de havenarbeiders die op een containerterminal tussen gigantische rijdende kranen op zoek moeten gaan naar een verloren container,” geeft ze aan als voorbeeld. “Bovendien wordt er ook een gigantische tijdwinst geboekt door het gebruik van RTLS-toepassingen.”

In principe is het mogelijk om met RTLS-toepassingen de hele levensloop van een object te volgen, maar de meeste ondernemingen gebruiken de technologie op dit ogenblik vooral op gebruiksvlak. “Wellicht is een combinatie van specifieke toepassingen op verschillende ogenblikken van de keten de beste oplossing,” voert Luc Pleysier aan. “Maar dan moet er wel een uniformisering komen, zodat de verschillende systemen op elkaar kunnen inspelen.”

Meer informatie is te verkrijgen op de website www.vil.be.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vil, rtls, logistiek |  Facebook |

07-10-06

Logistiek Vlaanderen moet alle troeven uitspelen

Vlaanderen en een aantal van zijn provincies, zoals Limburg en Antwerpen, zijn nog steeds absolute toplocaties voor logistiek en distributie in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van Cushman & Wakefield (C&W) en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Maar tegen het einde van het volgend decennium dreigt Vlaanderen zijn toppositie te moeten inleveren aan het Franse Nord-Pas de Calais. Daarom roept het VIL op al zijn logistieke troeven uit te spelen om die koppositie alsnog veilig te stellen.

“De goede bereikbaarheid van de belangrijke markten, de uitstekende infrastructuur en de gunstige vastgoedprijzen zijn van een doorslaggevend belang voor de toppositie van logistiek Vlaanderen,” benadrukt Alex Van Breedam, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek. “Maar ook de Waalse provincies Luik en Henegouwen, waar grote inspanningen geleverd worden op logistiek gebied, behoren tot de absolute top.”

Wallonië is op twee jaar tijd zelfs van een zevende naar een tweede positie opgeklommen. Daarna volgen Nord-Pas de Calais, Saarland en Ile-de-France. Deze laatste regio is echter van een tweede naar een vijde plaats teruggevallen. Alle Belgische provincies zitten trouwens in de top twaalf. Daarbij is het opmerkelijk dat de provindie Antwerpen op twee jaar tijd van de derde naar de vierde plaats is teruggevallen en met Henegouwen van plaats is gewisseld. Limburg blijft koploper, gevolgd door de provincie Luik.

Al even opvallend is de afwezigheid van Nederland, dat wereldwijd nochtans bekend staat als een distributieland. “Maar de vastgoedprijzen liggen er veel hoger in dan in België,” aldus VIL-onderzoeker Jef Van Doorslaer. “Bovendien kampt men er ook met een grotere schaarste aan bedrijfsterreinen. Limburg is nog de best scorende Nederlandse provincie en is terug te vinden op de elfde plaats.

Tegen het einde van het volgende decennium zal de situatie er volgens Alex Van Breedam echter lichtelijk anders uitzien. Dan neemt het Franse Nord-Pas de Calais de leiding over van Vlaanderen. “Tegen die tijd zal de Franse regio beter ontsloten zijn, maar toch nog met goedkope vastgoedtarieven kunnen werken,” aldus de VIL-directeur. Wallonië zal dan op een derde plaats staan, gevolgd door het Franse Est en het Duitse Saarland. Picardië-Champagne-Ardenne staat dan op een zesde plaats.

Toch ziet Alex Van Breedam voor Vlaanderen nog een kans om zich helemaal bovenaan te handhaven. “Maar dan moet de regio al zijn logistieke troeven uitspelen en aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een beheersing van de loonkosten en vastgoedkosten en het behouden van de knowhow op het gebied van logistieke opleidingen en talenkennis,” voert hij aan.

De grote Vlaamse troef wordt volgens de VIL-directeur de promotie van de Extended Gateway Vlaanderen. Daarbij worden niet alleen de grote logistieke draaischijven als Antwerpen en Gent als absolute toplocaties aangeboden, maar wordt Vlaanderen als één groot logistiek platform naar voor geschoten. “De terminal op het Albertkanaal in Meerhout is daarvan een schitterend voorbeeld,” voert hij aan. “Daar is een multimodaal platform uitgebouwd voor de scheepvaart, het spoorvervoer en het wegtransport.”

In dat verband doet hij nog een voorzichtige oproep om acht bruggen op het Albertkanaal te verhogen. “Daardoor wordt het kanaal immers toegankelijk voor de kustvaart,” voert hij aan. “Op die manier kunnen we een enorm hinterland bereiken.” Ook bloktreinen kunnen oplossingen vormen. “Zo onderzoeken we met Nike hoe we vanuit het distributiecentrum in Meerhout via het spoor de markt in Rusland en Spanje kunnen bereiken. We willen daarbij ook nog andere bedrijven geïnteresseerd maken.”