13-05-18

Londense fietsers voelen zich door autobestuurders geviseerd

In Londen voelen fietsers zich vaag bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Royal Holloway University of London bij meer dan driehonderd forenzen die zich geregeld met de fiets door de Britse hoofdstad plegen te begeven. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de respondenten erkent minstens één keer het gevoel te hebben gehad door autobestuurders bewust geviseerd te zijn. Volgens 58 procent van de ondervraagden was er sprake van een vijandig gedrag, terwijl 45 procent ervan overtuigd was dat de autobestuurders hen van streek wilden brengen. Volgens 29 procent zouden de autochauffeurs zelfs proberen om fietsers te kwetsen.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

19-10-17

Londen ontvangt recordaantal toeristen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft Londen in totaal 5,5 miljoen buitenlandse bezoekers ontvangen. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau London & Partners. Er wordt opgemerkt dat nog nooit voordien tijdens het tweede kwartaal zoveel buitenlandse bezoekers konden worden verwelkomd. Dat is volgens het bureau vooral te danken aan een toenemende interesse van Noord-Amerikaanse reizigers. Londen verwierf 3,4 miljard pond inkomsten uit de buitenlandse bezoekers. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het tweede kwartaal vorig jaar.

Tijdens die periode werden 976.000 bezoekers uit Noord-Amerika opgetekend. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bestedingen van deze groep liepen met 23 procent op tot 764 miljoen pond. “Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden reizigers uit Noord-Amerika 18 procent van alle buitenlandse toeristen die Londen hebben bezocht,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien vertegenwoordigde deze groep 22 procent van alle internationale toeristische bestedingen die in de Britse hoofdstad konden worden geregistreerd.”

Geraamd wordt dat tegen midden volgend decennium Londen jaarlijks meer dan 3,3 miljoen bezoekers uit de Verenigde Staten zal ontvangen, tegenover 2,32 miljoen reizigers vorig jaar. Daarmee wordt de positie van de Verenigde Staten als meest belangrijke internationale toeristische markt van Londen bevestigd. “De cijfers tonen aan dat Londen met zijn culturele, sportieve en historische attracties een wereldwijde uitstraling heeft,” betoogt Andrew Cooke, chief executive bij London & Partners. Het toerisme vertegenwoordigt 11,6 procent van het totale bruto binnenlandse product van de Britse hoofdstad. De sector vertegenwoordigt in Londen ook 700.000 banen. Dat is bijna 17 procent van de totale Londense tewerkstelling.

Lees Verder

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

04-02-17

Verliest Londen zijn nationale economische suprematie?

Londen dreigt mogelijk zijn economische suprematie over Groot-Brittannië kwijt te raken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Adzuna. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de gemiddelde lonen in de Britse hoofdstad het voorbije jaar een daling met gemiddeld 3,9 procent hebben gekend. Op geen enkele andere locatie in het land diende een grotere terugval te worden opgetekend. In Noord-Ierland was er een daling met 1,1 procent, terwijl in Zuidwest Wales een achteruitgang met 1,1 procent werd geregistreerd. In Wales kon zelfs een groei met 0,5 procent worden gemeld. Deze resultaten geven volgens Adzuna aan dat Groot-Brittannië minder hoofdstad-gericht wordt.

Met 248.605 vacatures over het voorbije jaar blijft Londen in Groot-Brittannië wel de belangrijkste regio voor de rekrutering. Bovendien kan op geen enkele andere locatie in het land een hoger gemiddeld salaris worden geboden dan in de hoofdstad, waar een gemiddeld jaarloon van 38.449 pond werd geboden. Anderzijds moet worden vastgesteld dat Cambridge aan sollicitanten de meeste mogelijkheden bood, aangezien slechts 0,07 kandidaten per vacature werden opgetekend. In Belfast loopt dat cijfer op tot 2,93 kandidaten, gevolgd door Sunderland (2,79) en Hull (2,54).

“Het is ongetwijfeld aanmoedigend dat de rijkdom evenwichtiger over het hele land wordt gespreid,” zegt Doug Monro, topman van Adzuna. “De cijfers tonen aan dat bedrijven in alle regio’s van het land naar een toenemende productiviteit streven. De afbouw van een hoofdstad-gerichte strategie kan vele deuren openen en kan verscheidene opportuniteiten bieden voor andere regio’s.” Volgens Monro kan de verschuiving op de Britse arbeidsmarkt naar andere regio’s gedeeltelijk ook mee bepaald wordt door de vastgoedmarkt van de hoofdstad, waar onbetaalbare immobiliën en stagnerende salaries consumenten verplichten zich elders te vestigen.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

14-11-16

Kleermakers van Savile Row beschermd Londens erfgoed

Het wijkbestuur van Westminster werkt aan maatregelen om het textielcentrum van Savile Row in Mayfair en St. James te beschermen. Westminster heeft speciaal voor Savile Row een maatregel gestemd die aan de lokale overheid toelaat om voor het beschermde gebied voorstellen te weigeren die niet met het erfgoed van de buurt past. Savile Row is bekend voor de productie van maatkleding, antiekverkopers en kunstgalerijen, die echter de jongste tijd toenemende druk ervaren van andere sectoren die in een vestiging in de wijk zijn geïnteresseerd. De identificatie van de bijzondere wijken moet er ook voor zorgen dat de betrokken locaties de expertise behouden waarvoor ze bekend zijn.

Het initiatief van het wijkbestuur moet onder meer beletten dat internationale bedrijven het karakter van significante locaties in Londen zouden kunnen wijzigen. “Net zoals een kwaliteitspak moet een planningbeleid op maat worden ontwikkeld,” zegt Robert Davis, ondervoorzitter van de wijkraad van Westminster. “Londen ontvangt elk jaar 17,5 miljoen bezoekers, die het specifieke karakter van de Britse hoofdstad willen ervaren. Het is ondenkbaar dat wereldberoemde bestemmingen zoals Savile Row, dat synoniem staat voor kwaliteitstextiel, niet meer van elke andere winkelstraat in de wereld zou kunnen worden onderscheiden.”

Davis noemde de kleermakers van Savile Row één van de meest waardevolle activa van de Britse hoofdstad. Door de maatregel zal de wijk in de toekomst alleen activiteiten toelaten die de aanwezige panden zullen gebruiken voor maatwerk, unieke producties of beperkte edities. Potentiële gebruikers zullen ook de textielateliers die traditioneel in de kelders van de panden zijn gevestigd, ongemoeid moeten laten. “De reputatie van Savile Row is gedurende honderden jaren opgebouwd, gekoppeld aan een expertise die het beroep onvervangbaar heeft gemaakt,” zegt Mark Henderson, voorzitter van Gieves and Hawkes, één van de kleermakers in Savile Row. “Het zou een ramp zijn indien dat erfgoed verloren zou gaan.”

Naast Savile Row krijgen ook Harley Street en Portland Place een speciale bescherming. Londen heeft meer luxeretailers dan elke andere Europese stad. De Britse hoofdstad is dan ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor merken die graag een sterke aanwezigheid op een belangrijke markt hebben. Savile Row onderging enkele jaren geleden een grote schok, toen de keten Abercrombie & Fitch zich in de straat vestigde.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: savile row, londen |  Facebook |

13-11-16

Buitenlandse arbeidskrachten ook in toekomst welkom in Londen?

Groot-Brittannië zou na de brexit voor buitenlandse werknemers een visum moeten voorzien dat alleen voor Londen geldig is. Dat heeft de London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) gezegd. In de Britse hoofdstad werken meer dan 771.000 onderdanen van de Europese Unie. Hun professionele status wordt de volgende jaren echter bijzonder onduidelijk nadat Groot-Brittannië in een referendum heeft beslist de Europese Unie te verlaten. Op dit ogenblik kunnen inwoners van de Europese Unie in heel Groot-Brittannië werken zonder een werkvisum. Colin Stanbridge, chief executive van de Londense industriekamerk, stelt dat Londen een voldoende vorm van flexibiliteit nodig heeft om zijn toekomst te garanderen.

Nadat de Britse regering de brexit heeft doorgevoerd, zouden die vergunningen echter mogelijk worden afgebouwd en zou de toegang tot de Britse arbeidsmarkt kunnen worden beperkt. Met het voorstel van de Londense industriekamer zou die beperking echter niet gelden voor de drieëndertig boroughs van de Britse hoofdstad. De bouwindustrie heeft de grootste contingent buitenlandse werknemers, die ongeveer 30 procent van het totale personeelsbestand in de sector vertegenwoordigen. Andere economische activiteiten met een belangrijke buitenlandse aanwezigheid zijn toerisme en distributie (20 procent) en financiën (14 procent).

Ongeveer 160.000 werknemers zouden onder de geldende immigratie-regels niet in aanmerking komen voor een visum. Dit probleem zou de Londense economie tot het einde van dit decennium 7 miljard pond aan verloren economische productie en 2 miljard pond aan verloren fiscale inkomsten betekenen. Een studie van het Center for Economics and Business Research (CEBR) kwam tot de vaststelling dat Londen meer op buitenlandse werkkrachten steunt dan andere Britse regio’s. Migranten vertegenwoordigen 25 procent van het personeelsbestand van de Britse hoofdstad. In de rest van het land daalt dat gemiddelde tot 8 procent.

Ook is gebleken dat Londense bedrijven bijzonder veel last hebben om voldoende onderlegde kandidaten voor vacatures te vinden.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

08-11-16

Londen is de duurste hoofdstad van Europa

Londen is de duurste hoofdstad van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van Eurostat in achtendertig Europese landen, gebaseerd op de dagelijkse uitgaven van de inwoners aan meer dan vierentwintighonderd goederen en diensten. De Britse hoofdstad wordt in de rangschikking gevolgd door Kopenhagen en Stockholm. Helsinki en Dublin vervolledigen de top vijf. De Bulgaarse hoofdstad Sofia is volgens de berekeningen van Eurostat de goedkoopste hoofdstad van Europa. De onderzoekers merken op dat de studie een aantal verrassende resultaten heeft opgeleverd. Onder meer blijkt dat Parijs, dat nochtans bekend staat voor zijn luxemerken en dure levenswijze, pas op een zesde plaats is gerangschikt.

“Londen wordt geconfronteerd met aanhoudend hoge huurprijzen, terwijl de bestedingskracht van de inwoners werd aangetast,” stippen de onderzoekers aan. “Daardoor moet in de Britse hoofdstad met een hoge levenskost rekening worden gehouden.” Onder meer wordt erop gewezen dat de Britse hoofdstad op het gebied van transport de tweede duurste hoofdstad van de wereld is. Op het gebied van nutsvoorzieningen staat Londen wereldwijd op een derde plaats. Bovendien moet in de Britse metropool rekening worden gehouden met een gemiddelde immobiliënprijs van 10.500 euro per vierkante meter. Waarnemers merken op dat de meeste woningen in Londen voor het merendeel van de bewoners onbetaalbaar zijn.

Ook de hoge rangschikking van de Scandinavische steden Kopenhagen, Stockholm en Helsinki zullen volgens de onderzoekers geen verrassing zijn. Scandinavië staat immers bekend voor een hoge levensduurte. Brussel en Luxemburg staan op een gedeelde achtste plaats, nog vooraf gegaan door Amsterdam en Wenen en gevolgd door Rome, dat de top tien afsluit. Aan het andere einde van het spectrum wordt Sofia vooraf gegaan door Boekarest, Boedapest en Vilnius.

De grootste tevredenheid met het gezinsinkomen werd opgetekend in Noorwegen, waar 91 procent van de inwoners van Oslo een positieve opinie had over zijn bestedingsvermogen. Op de tweede plaats staat Stockholm met een score van 90 procent, gevolgd door Kopenhagen (88 procent), Luxemburg (87 procent) en Helsinki (86 procent). Brussel staat op een vijftiende plaats (71 procent), samen met Parijs, Warschau en Llubljana. Helemaal achteraan volgt Athene met een score van 36 procent. De voorlaatste is Lissabon met 53 procent.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

28-09-16

Banken beginnen Londense divisies af te bouwen

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten kan bij Amerikaanse banken een streven worden onderkend om activiteiten van Londen naar andere Europese metropolen over te hevelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf DHR International. Daarbij wordt volgens het rapport vooral gekeken naar andere toonaangevende financiële centra zoals Frankfurt en Parijs. Door het Brits vertrek uit de Europese Unie zou Londen immers aan slagkracht als internationaal centrum verliezen. Bovendien wordt opgemerkt dat de banken met een verhuis naar goedkopere steden een kostenbesparing tot 40 procent zouden kunnen realiseren.

“Een aantal Amerikaanse banken gebruiken de brexit als een handig excuus om meer banen uit Londen te kunnen weghalen,” benadrukt Stephane Rambosson, managing partner bij DHR International. “Verscheidene financiële groepen hadden al plannen gemaakt om een aantal activiteiten, waaronder vele ondersteunende diensten, uit Londen weg te halen. Die ingrepen vormden meestal een onderdeel van kostenbesparingen die door vele banken werden opgezet. De brexit is echter een katalysator geworden voor een radicaler optreden en heeft de financiële sector een aanzet gegeven om de ingreep niet langer uit te stellen en meteen tot actie over te gaan.”

“De resultaten van het onderzoek suggereren dat de waarschuwingen voor een dreigend banenverlies in London City door een Brits vertrek uit de Europese Unie nu werkelijkheid beginnen te worden,” geeft Stephane Rambosson nog aan. Er wordt dan ook herinnerd aan de standpunten van de meeste financiële instellingen in de aanloop naar het Britse referendum over een verder lidmaatschap van de Europese Unie. Onder meer de campagne Britain Stronger in Europe, die streefde naar een verder lidmaatschap van de Europese Unie, genoot onder meer de steun van banken zoals Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan en MorganStanley.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, londen |  Facebook |

25-05-16

Londen wint aan belang in wereldwijde technologiesector

Londen heeft in de technologiewereld belangrijke vooruitgang geboekt. Alleen de Amerikaanse metropool San Francisco staat nog hoger in de lijst met technologiesteden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY) bij nagenoeg vijftienhonderd investeerders. Inmiddels noemt 23 procent van de investeerders dat Londen het grote technologie-centrum van de toekomst is. Alleen San Francisco haalt met een taal van 29 procent een beter resultaat. Op een derde plaats staat Shanghai met een score van 21 procent, gevolgd door New York (16 procent) en Peking (14 procent). De investeerders hebben echter wel vragen over de verdere toekomst van Londen.

“Vijf jaar geleden had niemand in Londen van een dergelijke score kunnen dromen,” merken de onderzoekers op. “Financiële diensten blijven voor Londen cruciaal, maar sindsdien heeft ook technologie een belangrijke plek in het economische landschap van de Britse hoofdstad verworven. Daarmee verhoogt Londen zijn aantrekkingskracht op de rest van de wereld. Er kan worden vastgesteld dat Londen zich op het gebied van technologie bijzonder dynamisch opstelt. De jongste jaren lijkt de ondernemersgeest in de Britse hoofdstad aan kracht te hebben gewonnen. Daartoe hebben initiatieven zoals Tech City een belangrijke bijdrage geleverd.”

Er wordt aan toegevoegd dat Londen in Europa bovendien op de eerste plaats wordt gerangschikt voor directe buitenlandse investeringen. De Britse metropool haalt een score van 57 procent, gevolgd door Parijs (43 procent), Berlijn (29 procent) en Amsterdam (15 procent). De toekomst voor Londen oogt volgens de onderzoekers echter minder positief. Slechts 23 procent van de ondervraagden bleek voor volgend jaar positieve investerings-mogelijkheden te zien in de Britse hoofdstad, tegenover 27 procent vorig jaar. Bovendien bleek slechts 36 procent te verwachten dat de buitenlandse directe investeringen in Londen de volgende drie jaar zullen toenemen.

Volgens Ernst & Young hebben vragen rond een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een belangrijke invloed op die twijfels.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, technologie |  Facebook |

09-04-14

Londen is de onbetwiste zakelijke hoofdstad van Europa

Londen is de onbetwiste zakelijke hoofdstad van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij de vijfhonderd grootste bedrijven van de wereld. Het onderzoek toonde aan dat 40 procent van de betrokken organisaties hun Europese hoofdkantoor in Londen hebben gevestigd. Parijs staat op de tweede plaats met een aandeel van 8 procent, gevolgd door Madrid (3 procent) en Amsterdam en Brussel (2,5 procent). Bovendien blijkt dat ook 46 procent van de topfuncties binnen de Europese divisies van de betrokken bedrijven in Londen zijn gevestigd. Daarmee vertegenwoordigt Londen volgens Deloitte een grotere concentratie aan toptalent in Europa dan New York in Noord-Amerika.

New York concentreert 31 procent van de hooggespecialiseerde functies in Noord-Amerika. “Londen toont met die cijfers aan voor de Europese economie belangrijker te zijn dan New York voor de Amerikaanse economie,” zegt Angus Knowles-Cutler, senior partner van Delotte London. “De Britse hoofdstad is een magneet voor bedrijven en zakenmensen. Londen is wereldwijd het belangrijkste centrum voor topfuncties. In twaalf van de tweeëntwintig hoogopgeleide functies is Londen wereldwijd marktleider. Deze sectoren tellen in de Britse hoofdstad 1,5 miljoen medewerkers, tegenover 1,2 miljoen personeelsleden in New York en 0,8 miljoen werknemers in Los Angeles.”

Knowles-Cutler wijst erop dat Londen ook populair is bij niet-Europese ondernemingen, want 60 procent van deze bedrijven hebben voor hun Europese uitvalsbasis gekozen voor de Britse hoofdstad. “De reden voor de grote populariteit van Londen moet onder meer worden gezocht in de positie van het Engels als de belangrijkste voertaal binnen het bedrijfsleven,” merkt hij op. “Bovendien kan men in Londen ook genieten van een relatief grote politieke en financiële stabiliteit.” Daarnaast wordt echter ook gewezen op de gemakkelijke toegang tot buitenlands talent, maar ook op een gunstige geografische ligging en een relatief grote mate van veiligheid.

De groei van sectoren zoals technologie en media in de Britse hoofdstad kan de wereldwijde positie van Londen volgens Knowles-Cutler de volgende jaren nog versterken. Er moet volgens hem echter wel gewaakt worden over de levensduurte.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

23-01-14

Optimisme in Britse financiële sector op nieuw hoogtepunt

Het optimisme in de Britse financiële sector is gestegen tot het hoogste niveau sinds het einde van de jaren tachtig. Dat blijkt uit een onderzoek van de Confederation of British Industry (CBI) en consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Deze opstoot van optimisme heeft er volgens het rapport samen met een toenemende tewerkstelling voor gezorgd dat de City of London zich inmiddels heeft opgeworpen als de snelstgroeiende sector van de Britse economie. Opgemerkt wordt dat tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar voor het vijfde kwartaal op rij een grotere winst kon worden opgetekend, terwijl ook de tewerkstelling sneller groeit dan zeven jaar geleden, voor het uitbreken van de financiële crisis.

De winstgevendheid van de Britse financiële heeft tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar volgens de onderzoekers voor het vijfde kwartaal een groei laten optekenen. Ook de tewerkstelling kende volgens het rapport de snelste groei in zes jaar tijd. De financiële bedrijven uit de City of London rekruteerden tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar 10.000 extra medewerkers. Ook werd aangegeven dat de tewerkstelling tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wellicht met 15.000 bijkomende arbeidsplaatsen verder zal toenemen. Daardoor zou de totale tewerkstelling in de City of London bij het begin van het tweede kwartaal oplopen tot 1,16 miljoen medewerkers. Dat betekent nog slechts enkele tienduizenden minder dan zes jaar geleden, net voor het uitbreken van de financiële crisis.

“Er zijn ook geen signalen van een mogelijke vertraging,” voeren de onderzoekers aan. “Voor de eerste keer sinds het begin van de financiële crisis blijken alle financiële sectoren plannen te hebben om hun kapitaalinvesteringen dit jaar op te drijven.” Uit het onderzoek bleek dat de inkomsten uit commissies tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar met 36 procent waren gestegen tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat betekende de snelste groei in anderhalf jaar tijd. Bij de inkomsten uit de financiële handel werd een groei met 20 procent geregistreerd. Het rapport toont volgens de Confederation of British Industry aan dat de situatie op de financiële markten zich na vijf jaar volatiliteit opnieuw lijkt te stabiliseren.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële sector, londen |  Facebook |

14-11-13

Londen blijft wereldwijde centrum van talent

Londen blijft het wereldwijde centrum van talent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte. Er wordt daarbij opgemerkt dat de Britse hoofdstad ruim anderhalf miljoen hooggekwalificeerde werknemers herbergt. Op de tweede plaats staat New York met 1,2 miljoen hogeropgeleide werknemers, gevolgd door Los Angeles (784.000) en Hongkong (630.000). Londen is bovendien wereldwijd leider in twaalf van de tweeëntwintig hooggekwalificeerde sectoren die door de consulent werden geïdentificeerd, waaronder digitale media, juridische diensten, publishing, onderwijs, accountancy en banking. De cijfers bewijzen volgens Deloitte de cruciale positie van Londen in de wereldwijde economie.

Tegen het einde van het decennium zal Londen volgens Deloitte nog driehonderdduizend bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Eén derde van die nieuwe banen zal volgens de consulent betrekking hebben op een hooggekwalificeerde functie. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van creatieve sectoren, digitale activiteiten en lifesciences. In de financiële sector van de Britse hoofdstad moet er volgens Deloitte daarentegen rekening worden gehouden met de afbouw van tewerkstelling. “Londen blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de wereldwijde arbeidspopulatie,” aldus Deloitte. “Daardoor slaagt de stad erin absoluut toptalent van eigen bodem en uit het buitenland aan te trekken.”

Deloitte wijst er ook op dat elke hooggekwalificeerde baan in Londen twee arbeidsplaatsen creëert in sectoren zoals transport, retail of gezondheidszorg. “Londen moet echter ook onderzoeken op welke manier die aanhoudende instroom van talent kan worden beheerd,” waarschuwt de consulent. “Daarbij moet onder meer aandacht worden besteed aan infrastructuur, huisvesting en het versterken van de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook immigratie vormt een cruciale uitdaging. Indien op die problemen geen antwoord kan worden geboden, zal de stad zich niet kunnen handhaven als de favoriete bestemming voor het wereldwijde talent.”

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, carrière |  Facebook |

14-06-13

Gratis busvervoer heeft negatieve impact op fysieke activiteit jongeren

Het aanbieden van gratis busvervoer aan tieners heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid en het leefmilieu, maar zet jongeren aan om ook voor kortere trajecten een verplaatsing te voet of met de fiets te vervangen door een busrit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. De onderzoekers stellen dat de studie uitwijst dat het busvervoer een interessant alternatief in de transportsector kan zijn, maar zeggen wel te betreuren dat het aanbod een negatieve impact heeft op de fysieke activiteit van jongeren.

In Londen werd in het midden van het voorbije decennium gratis busvervoer ingevoerd voor jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. De onderzoekers stelden vast dat sinds die invoering het aandeel van korte busverplaatsingen bij jongeren van 2 procent tot 5 procent is toegenomen, hoewel het totale aantal verplaatsingen van deze reizigersgroep niet was toegenomen. Tegelijkertijd kende het aantal korte verplaatsingen die te voet werden afgelegd, met een gelijk aantal terug. Ook bij de fietsverplaatsingen werd een belangrijke terugval opgetekend.

Wel wordt opgemerkt dat het aantal slachtoffers van verkeersongevallen, zowel bij passagiers als fietsers, sinds de invoering van het systeem is teruggevallen. Ook bleek dat het aantal autoverplaatsingen een achteruitgang kon melden. Bovendien viel ook de gemiddelde afstand terug. De onderzoekers stellen dan ook dat gratis busvervoer een alternatief kan zijn voor de auto en daardoor kan bijdragen tot een duurzamer transport. Anderzijds bleken ook meer slachtoffers van geweld of overvallen in het ziekenhuis opgenomen dienen te worden.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: busvervoer, londen |  Facebook |

13-06-13

Emirates opent luchtvaart-attractie in Londen

Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai opent in Londen een indoor attractiepark dat aan de luchtvaartsector is gewijd. Dat heeft Tim Clark, president van Emirates, bekend gemaakt. De Emirates Aviation Experience zal volgens Clark op een ontspannende en educatieve manier een inzicht bieden in de wetenschap achter de moderne luchtvaart. Daarbij zal volgens Emirates gebruik gemaakt worden van de meest moderne technologieën, interactieve displays en levensgrote vliegtuigmodellen.

Het attractiepark zal ook de eerste commerciële vluchtsimulatoren introduceren, wat aan het publiek de mogelijkheid moet bieden om zelf zijn vaardigheden bij het opstijgen en landen met een Airbus 380 of een Boeing 777 te demonstreren. Het nieuwe complex zal worden ingeplant aan het zuidelijk einde van de Emirates Air Line, een tramverbinding over de Theems die door de Arabische luchtvaartmaatschappij wordt gesponsord. Het attractiepark zou worden geopend voor de aanvang van het toeristisch seizoen in juli.

"Londen is de ideale locatie voor het initiatief," merkt Tim Clark op. "Londen is één van de grootste steden van de wereld en heeft één van de drukste internationale luchthavens van de wereld. Daarmee vormt de Britse hoofdstad een ideale locatie om aan het publiek een inzicht in de dynamische wereld van de luchtvaart te tonen." Hij voegde er aan toe dat het attractiepark de aanwezigheid van Emirates in Londen, verder moet versterken. Emirates is ook al sponsor van de Londense voetbalclub Arsenal.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emirates, londen, luchtvaart, toerisme |  Facebook |

Londense taxi's worden dragers van digitale reclame

De Londense taxi's zullen worden uitgerust met digitale reclamepanelen. Dat heeft Transport for London, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, beslist. Daarbij werd een contract afgesloten met het gespecialiseerde bedrijf BrightMove Media, dat in eerste instantie vijfentwintig voertuigen met zijn digitale TaxiCast-technologie zal uitrusten. Het bedrijf zegt over een periode van drie maanden ongeveer twee miljoen reclames te zullen kunnen uitzenden.

"Digitale op het dak van de Londense taxivloot biedt adverteerders een uitgelezen reclameplatform," merkt Piers Mummery, chief executive van Brightmove, op. De TaxiCast-technologie wordt vanuit een dispatching gestuurd, zodat de adverteerders de mogelijkheid hebben om in realtime en gelocaliseerd reclame aan te bieden. Daardoor kunnen de uitgezonden reclames onder meer worden aangepast aan de omgeving, waarbij verwezen kan worden naar winkels in de buurt. Ook zouden bij bepaalde temperaturen reclames voor roomijs kunnen worden geselecteerd.

BrightMove Media stelde dat aan de taxichauffeurs een vergoeding van 1.500 pond per kwartaal wordt betaald voor de huur van de ruimte op het dak van hun voertuig. Het bedrijf draagt ook de kosten van de installatie van een reclamedisplay op de auto en een computer in de koffer. Verwacht wordt dat Transport for London later tijdens de zomer een gelijkaardig contract zal afsluiten met het bedrijf Eyetease Media, dat met zijn iTaxitop-technologie een concurrent vormt voor TaxiCast.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, taxi, reclame |  Facebook |

12-05-13

Britse afgestudeerden kijken vooral naar Londense arbeidsmarkt

Sinds het uitbreken van de recessie hebben meer afgestudeerden een baan gevonden in de hoofdstad Londen. Dat vooruitzichten voor de arbeidsmarkt kent geografisch bijzonder grote verschillen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Higher Education Careers Services Unit (Hecsu). De onderzoekers stellen dat veel kandidaten hun kansen op tewerkstelling in belangrijke mate inkrimpen door alleen vacatures op een relatief lokale markt te overwegen. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal sectoren in sommige regio's slechts beperkte kansen bieden.

"Londen is het voorbije jaar de belangrijkste arbeidsbestemming voor afgestudeerden gebleven," merkt Charlie Ball, vice-directeur onderzoek bij de Hecsu, op. "Nochtans had de aantrekkingskracht van de hoofdstad op werkzoekenden voor het uitbreken van de recessie een relatieve terugval laten optekenen tegenover andere regio's. Aan die trend is door het uitbreken van de crisis echter een einde gekomen." Uit het onderzoek bleek dat Schotland het voorbije jaar een terugval diende op te tekenen, terwijl Oost-Engeland de voorbije vijf jaar aan aantrekkingskracht heeft gewonnen.

De onderzoekers merken op dat twee derde van de financiële analisten hun carrière zijn gestart in Londen. Zuidoost-Engeland en Schotland waren de enige andere Britse regio's die meer dan 5 procent van alle nieuwe financiële analisten konden aantrekken. Marketing en reclame kent volgens het rapport een minder grote concentratie. Londen vertegenwoordigde slechts 38 procent van de totale markt, terwijl Noordwest-Engeland een aandeel van meer dan 10 procent had. Ook Surrey, Merseyside, Oxfordshire, Hampshire en Manchester vormden centra voor de sector.

"Er kunnen ook buiten de hoofdstad interessante banen worden gevonden, maar Londen is de enige locatie waar vacatures in nagenoeg alle sectoren kunnen worden gevonden," geeft Charlie Ball nog aan. "Ook in regio's zoals Manchester en Edinburgh kan een diverse arbeidsmarkt worden gevonden, maar het volume aan beschikbare vacatures is er veel beperkter."

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, londen |  Facebook |

03-05-13

Bijna helft van Londense bankiers kijkt uit naar nieuwe baan

Een groot gedeelte van de bankiers uit de City of Londen kijkt uit naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit een enquête van consulent Hays bij elfhonderd medewerkers uit de Londense banksector. Oorzaak van het fenomeen is het beleid van de banken, die niet langer bereid zijn om belangrijke bonussen uit te keren. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagden het voorbije jaar geen bonus heeft ontvangen of een belangrijke inlevering heeft moeten doen tegenover het jaar voordien. Daardoor zegt 44 procent naar een andere baan te zoeken.

"Het tijdperk van de grote bonussen in de financiële sector behoort duidelijk tot het verleden en zal wellicht ook niet snel terugkeren," voert Geoff Fawcett, directeur financiële markten bij Hays, aan. "Vooral werknemers met meer dan vijftien jaar ervaring hebben zwaar moeten inleveren op hun bonussen. Toch blijkt er nog plaats te zijn voor bonussen, op voorwaarde dat men bereid is om de voordelen te koppelen aan doelstellingen op middellange of lange termijn."

"De banken moeten proberen om een correct evenwicht te creëren tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van het noodzakelijke toptalent om op langere termijn concurrentieel te kunnen blijven," zegt Geoff Fawcett nog. Uit het onderzoek bleek nog dat mannelijke medewerkers sneller geneigd bleken om over de ontvangen bonus te klagen dan hun vrouwelijke collega's. Ook werknemers met zes tot tien jaar ervaring bleken vaker te klagen dan andere bankiers."

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, bank |  Facebook |

11-04-13

Londense financiële sector vertoont tekenen van herstel

De tewerkstelling in het financiële centrum van de City of London lijkt opnieuw een herstel te vertonen. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Morgan McKinley. Opgemerkt wordt dat de financiële sector van de Britse hoofdstad tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 5.859 nieuwe vacatures had uitgeschreven. Dat aantal is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 25 procent gestegen tot 7.308 vacatures. Er wordt wel gewaarschuwd dat tijdens de maand maart opnieuw een daling diende te worden opgetekend.

Tijdens de maand maart werden in de City of London 2.394 vacatures geregistreerd. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover de maand voordien. Tegenover de maand maart van vorig jaar is er sprake van een daling met 14 procent. Dat betekende echter wel de traagste terugval in meer dan anderhalf jaar. In september vorig jaar werd tegenover dezelfde maand het jaar voordien nog een daling met 43 procent opgetekend. Tussen maart vorig jaar en dezelfde periode het jaar voordien was er zelfs sprake van een achteruitgang met 55 procent.

"De cijfers weerspiegelen een goed begin van het jaar," merkt Hakan Enver, directeur operaties bij Morgan McKinley Financial Services. "De terugval tijdens de maand maart moet immers wellicht worden toegeschreven aan de vroege datum van de paasperiode, waardoor de werkmaand werd ingekort." De onderzoekers merken op dat ook de verloning in de City of London concurrentieel blijft. Gemiddeld leverde een nieuwe betrekking aan de sollicitanten een salarisverhoging met 17 procent op.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, financiën |  Facebook |

06-04-13

Londen blijft belangrijkste financiële centrum van de wereld

Londen is er ook het voorbije jaar in geslaagd om zijn leidersplaats als meest concurrentiële financieel centrum van de wereld te behouden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse denktank Z/Yen op basis van een internationale enquête bij drieëntwintighonderd financiële experts. Londen handhaaft zich op de eerste plaats sinds de denktank zes jaar geleden voor de eerste keer zijn rapport publiceerde. Londen wordt in de ranglijst gevolgd door New York, Hongkong, Singapore en Zurich. Daarmee vertoont de hele top vijf een status-quo.

De top tien bestaat verder uit Tokyo, Genève, Boston, Seoul en Frankrijk. Daarbij worden met Boston en Frankfurt twee debutanten opgetekend ter vervanging van Chicago en Toronto. Er wordt wel opgemerkt dat de enquête werd georganiseerd voor het Europees parlement besliste om de bonussen van de bankiers aan banden te leggen. "Dat heeft vragen doen rijzen over de toekomstige concurrentiekracht van de Europese financiële centra," voeren waarnemers aan.

Verder wordt in het rapport opgemerkt dat Singapore de grootste potentie heeft om in de toekomst als financieel centrum aan belangrijkheid te winnen. De Aziatische stadsstaat gaat in die lijst Shanghai, Hongkong, Seoul, Toronto, Sao Paulo, Luxemburg, Istanboel, Peking en Moskou vooraf. De onderzoekers merken verder op dat ook de offshore centra een duidelijke opmars vertonen. De Kanaaleilanden Jersey en Guernsey blijven de rangschikking aanvoeren, maar worden gevolgd door Monaco, dat in de algemene ranglijst nu op een vijfendertigste plaats staat. Dat betekent een stijging met vijfentwintig plaatsen.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, financieel centrum |  Facebook |

17-12-12

Ontwikkelaars stellen nieuwe plan voor South Bank Londen voor

Over zeven jaar moet de South Bank in Londen een complete gedaanteverandering hebben ondergaan. Dat blijkt uit plannen die door de projectontwikkelaars Qatari Diar en Canary Wharf Group bekend zijn gemaakt. Met het project is een investering gemoeid van 1 miljard dollar. Centraal in de ontwikkeling staat de bekende Shell Centre Tower. Het project moet het gebied volgens de ontwikkelaars nieuw leven inblazen. Er zal naar eigen zeggen bijzondere aandacht worden besteed aan architectuur en aan het verbeteren van de openbare ruimte. Het gebied krijgt een mengvorm van residentiële projecten, kantoren en retail. De ontwikkelaars Qatari Diar en Canary Wharf Group tekenden in juli vorig jaar met Royal Dutch Shell een overeenkomst om de site helemaal te renoveren. Rond de Shell Centre Tower zullen onder meer acht nieuwe buildings worden opgetrokken. Er zouden ook een achthonderdtal nieuwe woningen worden gebouwd.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: south bank, londen, stadsontwikkeling |  Facebook |

29-10-12

Londen krijgt Chinese elektrische taxi's

De Chinese autobouwer Byd heeft beslist om vijftig elektrische taxis’s naar Londen te sturen. Het initiatief moet de Chinese producenten van elektrische voertuigen ondersteunen. Het taxibedrijf Green Tomato Cars zal in de tweede helft van volgend jaar een proef starten met de elektrische wagens. Green Tomato Cars zegt daarmee de eerste exclusief elektrische vloot in de Britse hoofdstad te zullen bezitten. Byd, dat onder meer de holding Berkshire Hathaway van Warren Buffett als aandeelhouder heeft, wordt gezien als de belangrijkste Chinese vertegenwoordiger in de sector van elektrische wagens.

Byd heeft driehonderd elektrische taxi’s en tweehonderd elektrische bussen geleverd voor het vervoer in de Chinese stad Shenzhen. Volgens het Chinese bedrijf heeft de elektrische taxi een actieradius van driehonderd kilometer. Byd zou bij het Britse project de steun genieten van London & Partners, een bureau dat door de Londense burgemeester Boris Johnson is opgezet om de stad te promoten. Johnson streeft ernaar om tegen het einde van dit decennium een klimaatneutrale taxivloot uit te bouwen.

De Chinese regering heeft de ontwikkeling van elektrische wagens gepromoot door subsidies en andere incentives voor zijn autosector, maar de verkoop blijft tot op dit ogenblik onder de verwachtingen. Volgens consulent McKinsey is China op het gebied van elektrische wagens teruggevallen naar een derde plaats en moet het land de Verenigde Staten en Japan laten voorgaan. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden in China slechts 235 elektrische wagens verkocht. Dat betekent een daling met 31 procent. In de Verenigde Staten was er een stijging met 28 procent tot 7.931 exemplaren.

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, taxi, duurzaamheid, byd |  Facebook |

17-07-12

Olympische Spelen leveren Britse economie 16,5 miljard pond op

De Olympische Spelen van Londen zullen uiteindelijk op lange termijn een blijvend voordeel van 16,5 miljard pond opleveren voor de Britse economie. Daarmee zal ook de Britse tewerkstelling met 62.200 banen toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van Lloyds Banking Group. Er wordt opgemerkt dat de voordelen van het evenement niet tot Londen beperkt zullen blijven, maar ook naar diverse regio's in Groot-Brittannië zullen doorstromen. Londen zal volgens het rapport ongeveer 6 miljard pond bijdragen aan de Britse economie. Het resterende gedeelte zou worden aangebracht door de andere Britse regio's. Patrick Foley, hoofdeconoom van Lloyds Banking Group, merkt op dat de Olympische Spelen het grootste sportevenement vormen dat Groot-Brittannië ooit heeft gekend, maar ook een economische impact hebben die niet kan worden genegeerd.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, londen |  Facebook |

04-07-12

Olympische Spelen leveren Britse economie 16,5 miljard pond op

De Olympische Spelen van Londen zullen de Britse economie een rechtstreeks voordeel van 16,5 miljard pond opleveren. Dat blijkt uit een rapport van Lloyds Banking Group over de impact van het evenement vanaf de succesvolle kandidatuurstelling zeven jaar geleden tot de uitlopers van het gebeuren de volgende vijf jaar. Er wordt aan toegevoegd dat 57 procent van de bijkomende economische groei te danken is aan constructiewerken in de aanloop naar het evenement, met onder meer de bouw van het Olympische Park en de ontwikkeling van andere Olympische sites. Het toerisme tijdens en gedurende een periode van vijf jaar na de Olympische Spelen zouden een bedrage leveren van 12 procent. Het evenement zelf zou een aandeel hebben van 6 procent. Het resterende pakket van 24 procent is afkomstig van diverse activiteiten.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, londen |  Facebook |

28-06-12

Meeste Britten liggen niet wakker van Olympische Spelen

De Britse bevolking ligt niet echt wakker van de Olympische Spelen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GfK Group. De onderzoekers stellen dat 70 procent van de Britten onverschillig en ongeïnteresseerd zijn in de Olympische Spelen, wat een tegenslag betekent voor de Britse regering, die gehoopt dat tot het enthousiasme voor het evenement zou leiden tot een grotere consumptie bij de lokale bevolking, wat het land zou moeten helpen om de economische crisis achter zich te laten. Er wordt opgemerkt dat er na de Olympische Spelen nochtans 130.000 banen zouden kunnen worden gecreëerd. Daarmee zou Londen beter doen dan het Olympische evenement in Atlanta, waar 77.000 banen werden gecreëerd. De Olympische Spelen van Barcelona gaven aanleiding tot 20.000 extra arbeidsplaatsen.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, olympische spelen |  Facebook |

Londens bedrijfsleven koestert grote verwachtingen rond Olympische Spelen

Het overgrote deel van de Londense bedrijven is van mening dat de Olympische Spelen een positieve impact op de economie van de Britse hoofdstad zullen hebben. Dat is de conclusie van een enquête van de Confederation of British Industry. Volgens 92 procent van de ondervraagde ondernemingen zullen de Olympische Spelen, die eind volgende maand in Londen van start gaan, de Britse hoofdstad internationaal zullen promoten. Bovendien zet 76 procent dat het evenement het Londense toerisme zal stimuleren. Volgens de onderzoekers geeft 63 procent van de bedrijven ook uit te kijken naar het evenement. Volgens 25 procent zullen de Olympische Spelen een rechtstreekse positieve impact hebben op hun activiteiten, terwijl 64 procent verwacht zijn activiteiten tijdens het evenement minstens op peil te kunnen houden.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, olympische spelen |  Facebook |

11-06-12

Londense buschauffeurs dreigen met een Olympische Staking

De Londense buschauffeurs dreigen tijdens de Olympische Spelen te zullen staken. De vakbond Unite kondigde aan dat 90 procent van de werknemers gestemd heeft om tijdens het evenement actie te voeren. De chauffeurs eisen een Olympische bonus van 500 pond. De vakbond beschuldigt het bedrijf Transport for London van hypocrisie. Zeven toplui van het vervoerbedrijf zouden een bonus van 560.000 pond kunnen delen indien een aantal doelstellingen, waaronder een vlekkeloos openbaar vervoer tijdens de Olympische Spelen, worden gehaald.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, vervoer, olympische spelen |  Facebook |

29-05-12

Chelsea moet plannen voor nieuw stadion op Battersea opbergen

De Engelse voetbalclub Chelsea lijkt niet langer kandidaat te zijn voor de gewezen industriële en beschermde site van de krachtcentrale van Battersea op de zuidelijke oever van de Theems in Londen. Chelsea had plannen om op de site, waarvoor al drie decennia tevergeefs naar een nieuwe bestemming wordt gezocht, een stadion met 60.000 zitplaatsen te bouwen. Daarmee zou de club een oplossing hebben gevonden voor de beperkte capaciteit van zijn huidig stadion op Stamford Bridge.

"In totaal zouden vijftien partijen een bod hebben gedaan op Battersea," merkt het webmagazine Sportbusiness op. "De Maleisische vastgoedgroep SP Setia en de Britse ontwikkelaar Godfrey Bradman zouden de beste kansen hebben om de site toegewezen te krijgen. Daarnaast zou nog één andere partij als een ernstige kandidaat worden bestempeld. Chelsea zou echter ver uit de buurt van de andere biedingen zijn gebleven." Chelsea had eerder aangevoerd dat zijn plannen één van de ikonen uit de internationale voetbalwereld zou creëren.

De voetbalclub werd eerder al door verscheidene partijen onder druk gezet om zijn huidig stadion op Stamford Bridge te moderniseren. Daarbij werd opgemerkt dat de bouw van een nieuw stadion veel duurder zou uitvallen dan de renovatie van het bestaande complex. Chelsea zegt echter dat renovatieplannen op talloze praktische bezwaren zou stuiten. De club heeft geraamd dat een renovatie van het stadion ongeveer 600 miljoen pond zou kosten. Stamford Bridge is slechts het achtste grootste voetbalstadion uit de Premier League en dreigt de club door zijn beperkte capaciteit met een belangrijk financieel concurrentienadeel op te zadelen.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chelsea, londen, battersea |  Facebook |

25-05-12

Intel start Londens laboratorium rond intelligente stad

De Amerikaanse chipproducent Intel heeft in Londen een laboratorium opgezet voor het uittesten van technologieën die de basis zouden moeten vormen voor de intelligente stad van de toekomst. Het Collaborative Research Institute for Sustainable Connected Cities moet reële toepassingen vinden voor technologie om het stadsleven te verbeteren. Onder meer wordt gemikt op de problematiek van het leefmilieu, maar ook de sociale en economische consequenties van de groeiende steden zullen worden onderzocht.

Intel werkt rond het initiatief samen met het Imperial College en het University College London. In eerste instantie zouden een tiental onderzoekers aan het project werken. "Tegen het midden van de eeuw zal het grootste gedeelte van een wereldbevolking van negen miljard mensen in steden wonen," merkt Justin Rattner, chief technology officer, tegenover BBC News op. "Die toenemende urbanisering zal steden verplichten om intelligente oplossingen te zoeken voor een vlot verloop van het stadsleven en een beperking van de impact op het leefmilieu."

"Londen is de vijfde grootste stad van de wereld en heeft cultureel een bijzonder diverse populatie, waardoor de agglomeratie als een perfect laboratorium kan worden beschouwd," voert Rattner nog aan. Hij voegt er aan toe dat bij de ontwikkeling van de activiteiten van crowdsourcing gebruik gemaakt zal worden en rekening zal worden gehouden met de sociale behoeften van de populatie. Daarnaast zal worden gekeken naar luchtkwaliteit, verkeersstromen en waterbevoorrading. De Olympische Spelen deze zomer zullen het eerste project worden voor het laboratorium.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intel, londen, intelligente stad |  Facebook |

14-03-12

Olympische Spelen wordt stimulans voor Londense theaterwereld

De London Olympics en de Paralympics zouden een stimulans kunnen vormen voor de theatersector van het West-End van de Britse hoofdstad. Dat is de conclusie van een enquête van Whatsonstage.com bij meer dan dertigduizend theaterliefhebbers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 70 procent van de ondervraagden aangeeft tijdens de Olympische Spelen minstens evenveel naar theater te zullen gaan dan in normale omstandigheden. Bovendien zei twee derde dat de Olympische Spelen tot een grotere belangstelling voor het Londense theater zullen leiden.

Eerder had onder meer Andrew Lloyd Webber een moeilijke periode voorspeld tijdens de Olympische Spelen. Onder meer de musical Sweeney Todd zal tijdens het evenement een break inlassen. Terri Paddock, uitgever van Whatsonstage.com, zegt echter dat de enquête aantoont dat het publiek zich veel optimistischer opstelt. "Men mag de aantrekkingskracht van het West-End niet onderschatten," voert hij aan. "De Olympische Spelen zullen minder problemen opleveren voor de theatersector dan algemeen wordt verwacht. Het gewone leven stopt niet bij de Olympische Spelen."

Ook Tim Rice, die de teksten schreef voor de eerste drie musicals van Lloyd Webber, zei niet in te zien waarom de Olympische Spelen een negatieve impact zou hebben op het West-End. "Door de Olympische Spelen zullen er veel meer toeristen naar Londen komen," merkte hij op. "Ik zie geen enkele reden waarom zij alleen de Olympische Spelen zouden bezoeken." Bij de respondenten die aangaven te zullen afhaken, gaf een gedeelte aan nog van gedacht te kunnen veranderen door gereduceerde prijzen (63 procent), vlot transport (42 procent), beschikbare zetels (31 procent) en bekende acteurs (18 procent).

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, olympische spelen, theater, west-end |  Facebook |

06-03-12

Olympische Spelen Londen zeker van break-even

Het London Organising Committee of the Olympic Games (Locog) zal erin slagen om het voorziene bedrag van 2 miljard pond op te halen om de organisatie van de Olympische Spelen deze zomer te financieren, maar heeft nog altijd werk voor de boeg om de sceptische Britten enthousiast te maken voor het evenement. Dat heeft Paul Deighton, chief executive van de London Olympics, gezegd. Deighton merkt op dat de sponsoring en de ticketverkoop de oorspronkelijke verwachtingen overtreffen, waardoor Locog volgens hem in staat zal zijn om zijn beloftes na te komen.

"We kunnen er relatief gerust in zijn een break-even te bereiken," merkte Paul Deighton op tegenover het persbureau Reuters. "Er is rekening gehouden met ongeveer 2 miljard pond onkosten en op dit ogenblik hebben we met inkomsten 92 procent van dat bedrag gedekt. Het saldo moet worden gerealiseerd met ticketverkoop en merchandising." De London Olympics hebben een bedrag van 700 miljoen pond aan sponsoring verzameld, wat volgens Deighton een verbazend succes is wanneer rekening wordt gehouden met de economische crisis.

In eerste instantie werd verwacht dat ongeveer 400 miljoen pond zou kunnen worden opgehaald met de ticketverkoop, maar daarbij is nu al een bedrag van 600 miljoen pond opgehaald. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit de sponsoring-contracten van het International Olympic Committéé (IOC) en de uitzendrechten. De Britse overheid heeft een totaal budget van 9,3 miljard pond voorzien voor het Olympisch evenement. Deighton geeft wel toe dat het Britse publiek nog altijd moet overtuigd worden dat al die investeringen een blijvende positieve impact zullen hebben.

20:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, londen |  Facebook |

06-02-12

Achtste recordjaar op rij voor Londense theaterwereld

De theatersector van het Londense West-End heeft het voorbije jaar voor 528,3 miljoen pond tickets verkocht. Dat betekent een stijging met 3,1 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee wordt voor het achtste rij op jaar een omzetverkoop gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Society of London Theatre (Solt). Het totale aantal bezoekers daalde echter met 1,73 procent tot 13,9 miljoen toeschouwers. Dat was volgens de organisatie te wijten aan de sluiting van een aantal theaters. Het gemiddelde bezoek per show is volgens Solt echter gestegen.

De organisatie merkt op dat de toename kan worden toegeschreven aan uitverkochte producties zoals Matilda the Musical en het blijvende succes van Les Miserables, dat al zesentwintig jaar in het West-End wordt opgevoerd. Er wordt opgemerkt dat een aantal van de bekendere theaters het voorbije jaar grote nieuwe producties - zoals The Wizard of Oz, Shrek the Musical en Rock of Ages - op de agenda plaatsten. Door de opbouw van nieuwe producties moesten vele theaters voor een belangrijke periode worden gesloten, wat mee de oorzaak was van de daling in de totaalcijfers.

Volgens Solt waren de theaters van het West-End het voorbije jaar gedurende 146 weken gesloten voor opbouw. Het jaar voordien werden slechts 85 zogenaamd zwarte weken geteld. "De sector mag fier zijn dat de voorstellingen nog altijd veel bezoekers trekken, ondanks het moeilijke economische klimaat," voerde Mark Rubinstein, president van Solt, tegenover BBC News aan. Michael Billington, theatercriticus voor de krant The Guardian, waarschuwt echter voor overdreven optimisme. Hij wijst erop dat de belangstelling elders in het land gevoelig terugvalt.

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, londen, theater, west-end |  Facebook |