27-04-09

Londense City vreest voor exodus financieel talent

Er dreigt een exodus in The City, het financieel centrum van Londen. Oorzaak is de belastingverhoging die de regering van de Britse premier wil invoeren op de toplonen. Daardoor voeren vele buitenlandse bankiers zich geviseerd en ze dreigen terug naar hun land van herkomst te gaan of elders een nieuwe vestigingsplaats te zoeken. De Britse regering wil lonen vanaf 150.000 pond voor 50 procent belasten. Op dit ogenblik is dat 40 procent. De nieuwe inkomensbelasting, die volgend jaar in voege zou treden, zou Groot-Brittannië een grotere belastingsdruk opleveren dan Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In de ranglijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zou Groot-Brittannië op het vlak van belastingen van een negentiende naar een zevende plaats springen.

"De nieuwe belasting zou volgend jaar ongeveer 2,2 miljard Britse pond moeten opbrengen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De Britse regering zal volgend jaar 173 miljard pond lenen." In totaal zijn er in Groot-Brittannië ongeveer 350.000 mensen die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Daarnaast zijn er nog eens 750.000 inwoners die een inkomen hebben van meer dan 100.000 dollar per jaar. Ook die groep zal zwaarder worden belast. Een gedeelte daarvan zijn echter werknemers en kaders van grote financiële instellingen, die aangetrokken werden door de sleutelrol van de Londense City in de wereldwijde financiële sector. Eerder al was gewaarschuwd dat de extra belastingen de concurrentiepositie van Groot-Brittannië zou kunnen ondermijnen en zou leiden tot een exodus van financieel talent.

"Dit is een populistische belasting," aldus Philippe Houchois, een Franse financieel analist voor de Zwitserse bank UBS in Londen, tegenover Bloomberg. "Men wil de man in de straat tevreden houden door de rijken te viseren. De Britse regering stimuleert de volkswoede tegen de banken en de financiële sector." Het belastingsvoorstel zal ook door de conservatieve oppositiepartij niet worden tegengehouden. Uit een onderzoek is gebleken dat 57 procent van de Britse bevolking achter de belastingsverhoging voor de hogere inkomens staat. De maatregel staat wel haaks op het beleid van Tony Blair, de voorganger van Gordon Brown. Blair was een tegenstander van hogere belastingen op inkomsten en een voorstander van de creatie van rijkdom. Andere grote financiële centra, zoals Singapore en Zürich, hebben een gevoelig lagere inkomensbelasting.

Onder de regering van labour-voorman James Callaghan in de jaren zeventig lag de maximale inkomstenbelasting echter op 83 procent, maar toen de conservatieve Margaret Thatcher op het einde van dat decennium aan de macht kwam, werd dat al herleid tot 60 procent. Tony Blair heeft altijd gezegd dat zijn partij niet naar de situatie uit het verleden zou teruggrijpen.

14-12-08

Londen wil vechten voor financieel centrum

De status van Londen als vooraanstaand financieel centrum is in gevaar gekomen. Dat blijkt uit een rapport van Boris Johnson, de burgemeester van de Britse hoofdstad. Azië en het Midden-Oosten halen volgens Johnson investeringen en banen weg uit Londen. Onder meer de ingewikkelde belastingssystemen en de hoge levensduurte zetten bedrijven aan om Londen de rug toe te keren. Maar Johnson verwees ook naar het gebrekkig openbaar vervoer van de Britse hoofdstad, net zoals de criminaliteit, waarbij door messteken in Londen al verscheidene mensen het leven hebben verlaten. Johnson stuurt aan op een nieuwe organisatie die Londen zal moeten promoten en die onder meer de Greater London Authority, City of London en een aantal bedrijfsorganisaties moet overkoepelen.

"Ik zal alle middelen aanwenden om de positie van Londen als het belangrijkste financiële centrum van de wereld te verdedigen en ervoor te zorgen dat de stad sterker dan ooit voordien uit de economische crisis komt," aldus Boris Johnson. "Alle mogelijke inspanningen moeten geleverd worden om de barrières weg te werken die de wereldwijde reputatie van Londen in gevaar dreigen te brengen. Bedrijven moeten opnieuw het vertrouwen krijgen om in Londen zaken te doen. Door de financiële crisis is een ingreep nog noodzakelijker dan vroeger." Londen was al een tijdlang zijn populariteit als financieel wereldcentrum aan het verliezen. Voorzitter van het promotiecomité wordt Bob Wigley, topman van de zakenbank Merrill Lynch voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

In de plannen van Boris Johnson is onder meer voorzien dat London City, het financiële hart van de stad, zou uitgroeien tot een internationale draaischijf voor de groeiende islamitische bankensector en rijke buitenlandse kapitaalfondsen, die al tientallen miljarden Britse ponden in de bankwereld hebben geïnvesteerd. Onder meer zou de Britse regering aan de koninklijke familie van Qatar gevraagd hebben om te helpen met de financiering van het Olympisch dorp voor de Olympische Spelen van Londen in 2012. De realisatie daarvan kost 900 miljoen dollar, maar het is niet zeker dat het Australische vastgoedconcern Lend Lease zijn eerder beloofde medewerking zal standhouden. Ook zal de Londense kmo-sector gestimuleerd worden om financiële hulp te vragen van de Europese Commissie.

Boris Johnson wees er daarbij op dat de kmo-sector bijzonder belangrijk is voor de Londense economie. Vanuit het European Regional Development programma is de volgende zes jaar al 150 miljoen pond voorzien voor de Londense economie. Eenzelfde bedrag moet door de bedrijven zelf worden gefinancierd. Het project moet de handel stimuleren en innovaties ondersteunen.

14:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, london city, boris johnson |  Facebook |

16-04-08

London City mag zwaar banenverlies verwachten

lseDe volgende twee jaar zullen in the City, het financiële centrum van Londen, ongeveer twintigduizend banen verdwijnen. Dat blijkt uit een rapport van het Britse onderzoeksbureau Centre of Economic and Business Research (CEBR). Pas in 2010 zou er volgens de onderzoekers weer een licht herstel de tewerkstelling mogen verwacht worden. Pas in 2012 zou de City weer evenveel mensen tewerkstellen als vandaag. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 350.000 mensen in de financiële sector van de Londense hoofdstad actief.

Het verlies aan banen is een gevolg van de kredietcrisis. "De verwachte teruggang is groter dan na het uiteenspatten van de dotcom-hype aan het begin van dit decennium," aldus de Britse krant The Independent. De financiële sector wordt volgens het rapport op dit moment overspoeld met negatieve verhalen. "Bij zakenbanken worden miljarden tegelijkertijd afgeschreven," aldus de onderzoekers. "De banksector wordt bovendien geconfronteerd met een sterke teruggang van de economische groei in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het is onvermijdelijk dat dit leidt tot banenverlies."

Volgens de onderzoekers zouden in de City of London nog dit jaar 11.000 banen verdwijnen. Volgend jaar zouden daar nog eens ruim 8.000 ontslagen bijkomen. Bij de dotcom-crisis sneuvelden in het financiële district 15.300 banen. "Maar nu heeft men geen stabiele woningmarkt en kooplustige consumenten om die slag op te vangen, zoals dat toen wel het geval was," stippen de onderzoekers aan. De onderzoekers wijzen erop dat bedrijven op de Londense beurs dit jaar al 114 winstwaarschuwingen hebben moeten geven. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar."

13:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: london city, human resources |  Facebook |