10-03-17

Bescheiden salarisverwachting vrouw houdt ongelijkheid in stand

Inspanningen om de genderkloof te overbruggen kunnen botsen op de neiging van vrouwen om zich pessimistisch op te stellen over hun potentiële salarissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bath in Engeland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat vele vrouwen de neiging hebben om hun loonvooruitzichten te onderschatten, waardoor de verwachtingen op een lager niveau gehandhaafd blijven en weinig intenties kunnen worden geregistreerd om een grotere druk uit te oefenen om een hoger salaris of een promotie te verkrijgen of naar een beter betaalde arbeidsplaats uit te kijken.

“Mannen hebben daarentegen te neiging hun vooruitzichten te overschatten,” benadrukt onderzoeksleider Chris Dawson, docent economie aan de University of Bath. “Wanneer die optimistische verwachtingen niet ingevuld blijken te worden, groeit de ontevredenheid en zullen de meesten alsnog een loonsverhoging of promotie proberen te forceren, of naar een andere baan met betere voorwaarden uit te kijken.” Indien vrouwen hun salaris-verwachtingen blijven onderschatten, wordt het volgens de onderzoekers moeilijk om de loonkloof definitief te dichten. Bovendien wordt opgemerkt dat het fenomeen de problematiek van de ongelijkheid op de werkvloer nog complexer maakt.

“De pessimistische loonverwachtingen van de vrouwelijke werknemer hebben belangrijke consequenties voor een beleid dat de loonkloof wil overbruggen,” benadrukt Dawson. “Er moet immers geconcludeerd worden dat meer inspanningen zullen moeten worden gedaan om vrouwen op de werkvloer actief te promoten. Er mag niet voor gezorgd worden dat vrouwelijke collega’s zichzelf voor promoties en hogere functies kandidaat moeten stellen. De studie wil de verantwoordelijk voor de loonkloof niet gedeeltelijk op de vrouw afwentelen, maar stuurt aan op een erkenning dat zonder gerichte maatregelen de salaris-ongelijkheid op de arbeidsmarkt nooit zal worden opgelost.”

De onderzoekers benadrukken dat vrouwen moeten worden aangemoedigd vooruitgang te ambiëren en zich bewust te zijn van hun waarde.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loonkloof |  Facebook |

30-01-14

Overwerk leidt tot verdere loonkloof tussen man en vrouw

Het overwerk van de man leidt tot een verdere genderongelijkheid in het loonniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat vrouwen, ook wanneer ze een hogere opleiding hebben genoten, nog altijd het grootste gedeelte van de huishoudelijke taken op zich te nemen. Dat betekent echter dat het overwerk, dat meestal extra wordt vergoed, voor het grote deel door mannen wordt verricht. Bovendien worden laagbetaalde banen zonder overwerk-mogelijkheden, zoals in de service-sector, nog steeds vooral door vrouwen ingevuld.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwerk, loonkloof |  Facebook |

21-10-13

Wereldwijde loonkloof volgende decennia gevoelig kleiner

De loonkloof tussen de geïndustraliseerde wereld en opkomende markten zoals China, India en de Filipijnen zal tegen het einde van het volgende decennium gevoelig zijn gekrompen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Opgemerkt wordt dat India en de Filipijnen weliswaar op een relatief laag niveau van de internationale loonladder zullen blijven staan, maar de gemiddelde salarissen zullen er tegen het einde van het volgende decennium volgens het rapport wel respectievelijk een verviervouding en verdrievoudiging kennen. Tijdens dezelfde tijdsspanne zouden de lonen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten slechts met één derde stijgen.

“Op dit ogenblik liggen de lonen in India ongeveer vijfentwintig keer lager dan in Groot-Brittannië,” zegt John Hawksworth, hoofdeconoom bij PricewaterhouseCoopers. “Tegen het einde van het volgende decennium zullen de Indiase salarissen echter nog slechts zevenenhalve keer lager liggen dan bij Britse werknemers. In de Verenigde Staten ligt de vergoedingen voor arbeid op dit ogenblik zevenenhalve keer hoger dan in Mexico, maar tegen het einde van het volgende decennium zal dat slechts tot een viervoud zijn teruggebracht. Over diezelfde periode zal het Chinese loonnivau toenemen tot ongeveer de helft van het Spaanse salaris.”

“De grote loonkostvoordelen die op dit ogenblik door vele opkomende markten kunnen worden uitgespeeld, zullen in belangrijke mate worden uitgehold,” zegt Hawksworth. “Landen zoals Turkije, Polen, China en Mexico zullen steeds verder evolueren in de richting van een consumptiemarkt, waarbij de goedkope productie naar andere locaties, zoals de Filipijnen, zal worden overgeheveld. Ook India zou van deze evolutie kunnen profiteren, maar dan moet de infrastructuur van het land gevoelig worden verbeterd en moet ook het opleidingsniveau van de vrouwelijke bevolking worden opgedreven en de bureaucratie efficiënter worden bestreden.”

De onderzoekers merken op dat deze evoluties belangrijke consequenties kunnen hebben voor het bedrijfsleven. “Activiteiten die eerder het onderwerp van outsourcing uitmaakten, zullen naar eigen land worden teruggehaald of worden verschoven naar nieuwe goedkope markten,” zeggen de onderzoekers. “Mogelijk zal ook worden gekozen voor locaties die weliswaar duurder zijn, maar dichter bij huis zijn gesitueerd, onder meer om een betere controle te kunnen houden. Ook zullen landen met een middelmatig inkomen, zoals Turkije, Polen en China, zelf starten met een offshoring naar goedkopere economieën zoals Vietnam, India en de Filipijnen.”

Huidige offshore-bestemmingen van westerse bedrijven, zoals India en China, zullen volgens het rapport hun operaties heroriënteren om hun goederen en diensten steeds meer op de rijkere markten aan te bieden.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loonkloof |  Facebook |