18-05-10

Olievervuiling Golf van Mexico bedreigt inkomen indianen

De olievervuiling door het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon dreigt een zware slag te vormen voor de Amerikaanse indianen die in het delta-gebied van de staat Louisiana wonen. De olievervuiling in de Golf van Mexico heeft al een aantal baaien en meren in de delta van Louisiana afgesloten, met inbegrip van de visgronden van de laatste indiaanse dorpen in de regio. De indiaanse stammen uit het zuiden van Louisiana vrezen dat daardoor hun laatste inkomen zal weggeveegd worden, nadat ze eerder al klaagden dat de booractiviteiten van de oliemaatschappijen hun moerassen vernielden en dat de petroleumsector en vastgoedindustrie illegaal indiaanse gronden in beslag hebben genomen. Daarover hebben ze al talloze rechtszaken aanhangig gemaakt, maar daar werden hun claims steevast afgewezen.

"Zelfs voor de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon, was de invloed van de oliesector op het zuiden van Louisiana overduidelijk," aldus het persbureau Associated Press. "Er staan overal waarschuwingstekens voor ondergrondse pijpleidingen en ook in de kanalen wordt de locatie van de leidingen duidelijk gemeld. In het moerasgebied vormen de installaties van de petroleuminstallaties vaak het enige licht dat in de nacht kan worden opgemerkt. Sinds de jaren dertig hebben de petroleumbedrijven ongeveer 10.000 mijl kaarsrechte kanalen getrokken door de bossen, mangroven, vogelbiotopen en moerassen. De kanalen zorgden ervoor dat er zout water in de moerassen kon stromen, waardoor bomen en gras afstierven en de erosie werd aangewakkerd. Volgens een aantal wetenschappers is de petroleumindustrie verantwoordelijk voor een gebiedsverlies van 1.000 vierkante mijl, de helft van de oppervlakte die Louisiana is kwijtgeraakt."

In Louisiana woonden vroeger indianenstammen zoals de Choctaw, Chitimacha, Houma, Attakapas and Biloxi. Die hebben hun levensstijl echter compleet zien teloorgaan. "Vroeger waren wij niet alleen vissers," merkt Patty Ferguson, lid van de indianenstam Pointe-Au-Chien, op tegenover Associated Press. "Er werd aan landbouw gedaan en we hadden de beschikking over bronnen. Maar door het zoute water is dat onmogelijk geworden." Indien de olievervuiling van Deepwater Horizon de moerasgebieden bereikt, dreigen de indianen echter nu ook hun visvangst te verliezen. De moerassen zijn immers van cruciaal belang voor de garnalenteelt. Omdat hun rechten op de betrokken gronden niet worden erkend, kunnen de indianenstammen echter weinig actie ondernemen en kunnen de petroleum-maatschappijen aanvoeren binnen de grenzen van de wet te blijven.

17:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: louisiana, indianen, deepwater horizon |  Facebook |

29-06-09

Gedeelte moerasland Louisiana definitief verloren

Grote delen van het moerasland ten zuiden van de de Amerikaanse staat Los Angeles zijn hopeloos verloren. Dat blijkt uit een analyse van de Louisiana State University. De lokale overheid bestudeert de mogelijkheid om de dammen van de Mississippi ten zuiden van New Orleans af te breken om de vloed van modderig water in de moerassen van Louisiane te herstellen en de erosie van de kust van Louisiana tegen te gaan. Maar volgens de onderzoekers blokkeren dammen in het binnenland zoveel sediment dat de rivier niet voldoende materiaal meer meevoert om het verlies van moerassen tegen te gaan, temeer daar de opwarming van de aarde de stijging van de zeespiegel versnelt. Gevolg daarvan is dat duizenden vierkante kilometer moerasland in Louisiane definitief verloren zal gaan.

"We willen niet beweren dat het nutteloos is om het modderige water in de moerassen te sturen," zegt onderzoeker Harry H. Roberts tegenover de krant The New York Times. "Elke herstel van de kust van Louisiana heeft te maken met riviersediment. Maar de overheid zal moeten beslissen welk gedeelte van het landschap kan gered worden en welke gebieden opgegeven moeten worden. Daarbij moet men ook aanvaarden dat er een impact zal zijn op het leven en de economie. In plaats van de dijken in de zuidelijke gebieden op een grote afstand van New Orleans af te breken, waar relatief weinig mensen wonen, zou men ingrepen moeten overwegen in gebieden die veel dichter bij de stad liggen."

De Mississippi heeft duizenden jaren sidement aangevoerd naar de moerasgebieden van Louisiana, maar door dammen in het binnenland is die stroom volgens Roberts minstens gehalveerd. In het stroomgebied van de Mississippi zijn volgens de onderzoekers achtduizend dammen gebouwd. Dammen hebben de rivier ten zuiden van St. Louis volgens hem tot een kanaal herleid. Andere wetenschappers geven toe dat het sediment in de rivier is gehalveerd tegenover de achttiende en negentiende eeuw, maar ze voegen er aan toe dat de aanvoer in die periode uitzonderlijk groot was door het ontstaan van de landbouw in het binnenland van de staat. De resultaten van de nieuwe studie spreken die stelling volgens Roberts echter tegen.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, louisiana, new orleans, moeras |  Facebook |