15-04-18

Franse luchtvaartindustrie heeft nieuw recordjaar achter de rug

De Franse luchtvaartindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 64 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (Gifas), waarin gewag wordt gemaakt van een nieuw recordjaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat de sector het voorbije jaar tevens voor 44 miljard euro heeft geëxporteerd. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Verwacht wordt dat de trend zich ook dit jaar verder zal doorzetten.

Lees Verder

20:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

16-02-18

Dubai blijft belangrijkste internationale luchthaven

Dubai International Airport heeft het voorbije jaar 88,2 miljoen passagiers ontvangen. Dat betekende een stijging met 5,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Dubai Airports, de operator van de luchthaven, gemeld. Er wordt op gewezen dat Dubai International Airport ook het voorbije jaar zijn positie als grootste luchthaven voor het internationale reizigers ter wereld heeft behouden. Wel werd toegegeven dat de groei tot het laagste niveau in minstens negen jaar is teruggevallen. Ook dit jaar wordt een verdere vertraging tot 2,4 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarbij zouden uiteindelijk in totaal 90,3 miljoen passagiers worden geregistreerd.

Dubai International Airport verwerkt nagenoeg uitsluitend internationale vluchten. Bovendien is de luchthaven de belangrijkste uitvalsbasis van Emirates, de grootste vliegtuigmaatschappij van het Midden-Oosten. Dubai International verdrong vier jaar geleden London Heathrow als belangrijkste luchthaven voor internationale reizigers. London Heathrow, dat echter ook binnenlandse vluchten heeft, liet vorig jaar een groei met 3,1 procent tot 78 miljoen reizigers optekenen. Dubai hoopt tegen het einde van dit decennium, internationaal en nationaal vervoer gecombineerd, de grootste luchthaven van de wereld te worden. Op dit ogenblik moet Dubai op dat vlak nog altijd Atlanta en Peking laten voorgaan.

Uit de cijfers blijkt nog dat Dubai International het voorbije jaar 1,3 miljoen Russische passagiers ontving. Dat betekende een stijging met 28 procent tegenover het jaar. Daarnaast werd ook bij de Chinese reizigers een stijging met 19,4 procent tot 2,2 miljoen passagiers geregistreerd. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de beslissing van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de voorbije jaren om de visumvereisten voor Russische en Chinese reizigers te versoepelen. India blijft echter met grote voorsprong de belangrijkste markt voor Dubai International. Daar werd het voorbije jaar een groei met 5,4 procent tot 12,06 miljoen passagiers geteld.

Het cargovolume steeg met 2,4 procent tot 2,7 miljoen ton.

Lees Verder

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dubai, luchtvaart |  Facebook |

03-01-18

Veiligheidsrecord van luchtvaart vorig jaar nog verbeterd

Het voorbije jaar zijn wereldwijd in de luchtvaart tien ongevallen met dodelijke afloop opgetekend. Daarbij vielen in totaal negenenzeventig doden. Dat blijkt uit een rapport van het Aviation Safety Network, dat gewag maakt van het veiligste jaar uit de commerciële luchtvaart. Twee jaar geleden werden nog zestien ongevallen met dodelijke afloop geregistreerd. Daarbij vielen in totaal 303 doden. Nog wordt gemeld dat bij vijf ongevallen passagiersvliegtuigen waren betrokken. De andere crashes hadden betrekking op vrachtvliegtuigen. Bij de ongevallen kwamen vierenveertig mensen om het leven. Op de grond vielen nog eens vijfendertig slachtoffers.

“In totaal werden vorig jaar ongeveer 36,8 miljoen vluchten uitgevoerd,” aldus Harro Ranter, president van het Aviation Safety Network. “Rekening houdend met het feit dat de helft van de ongevallen betrekking had op cargovluchten, heeft een passagier dan ook één kans op 7,36 miljoen vluchten om met een fataal vliegtuigongeval geconfronteerd te worden.” Het beperkte aantal ongevallen is volgens Ranter geen verrassing. De voorbije twintig jaar kon volgens hem immers een constante daling van het ongevallenrisico in de luchtvaart worden opgetekend. Dat is volgens hem onder meer te danken aan de grote inspanningen die voor de veiligheid van de luchtvaart worden gedaan.

Eind vorig jaar had de luchtvaart volgens Ranter een recordperiode van 398 dagen zonder ongevallen met een passagiersjet op zijn naam gebracht. Bovendien kon ook een recordperiode van 792 dagen zonder een crash van een burgertoestel met meer dan honderd slachtoffers. Er wordt aan toegevoegd dat bij één op de tien geregistreerde ongevallen een maatschappij was betrokken die op de zwarte lijst van de Europese Unie stond vermeld. Wanneer ook militaire vliegtuigen en niet-commerciële missies worden meegerekend, werden het voorbije jaar vierentwintig fatale crashes met een totaal van 230 doden geregistreerd. Ook dat is nog altijd het laagste cijfer uit de moderne luchtvaartgeschiedenis.

Lees Verder

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

31-10-17

Luchtvaart vervoert over twintig jaar 8 miljard reizigers

Over twee decennia zullen wereldwijd 7,8 miljard vliegtuigreizigers kunnen worden geteld. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling van de huidige passagiersaantallen. Dit jaar zullen de vliegtuigmaatschappijen wereldwijd naar schatting immers ongeveer 4 miljard klanten kunnen registreren. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (Iata). Opgemerkt wordt dat alle indicatoren een verdere vraag naar een wereldwijde connectiviteit laten uitschijnen. Dat betekent volgens de organisatie ook uitstekend nieuws voor innovatie en welvaart, die immers in luchtverbindingen een belangrijke hefboom vinden. Overheid en industrie moeten volgens de Iata die groei wel mogelijk maken.

De grootste drijfkracht achter de groei zal in de regio Asia-Pacific kunnen worden teruggevonden. “Deze regie zal verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de toename die de volgende twee decennia zal kunnen worden opgemerkt,” betoogt Alexandre de Juniac, chief executive van de Iata. “Over vijf jaar zal China wellicht de Verenigde Staten als grootste luchtvaartmarkt van de wereld verdringen. Dat is twee jaar sneller dan aanvankelijk was verwacht. In China gaat de groei echter iets sneller dan werd ingeschat, terwijl in de Verenigde Staten een sterkere vertraging moet worden vastgesteld. Bovendien zal ook Groot-Brittannië door India en Indonesië worden voorbijgestoken en naar een vijfde plaats terugvallen.”

Thailand en Turkije zullen bovendien ten nadele van Frankrijk en Italië een plaats in de top tien veroveren. In het rapport wordt echter ook voor een aantal potentiële risico’s gewaarschuwd. “Indien men de maximale voordelen wil puren uit de groeimogelijkheden van de luchtvaart, moet de vrijhandel verder worden gestimuleerd en moet ook met een soepel visabeleid kunnen worden gewerkt. Wanneer echter gekozen wordt voor protectionisme en reisbeperkingen, dreigt de jaarlijkse gemiddelde groei van 3,6 procent te zullen vertragen tot 2,7 procent. Daardoor zou de sector over twintig jaar 1,1 miljard passagiers minder kunnen vervoeren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

26-07-17

Vliegtuigpiloten willen sterkere beveiliging tegen drones

Er moet dringend actie worden ondernomen om het risico van drones voor de luchtvaart correct in te schatten en in te dijken. Dat heeft de European Cockpit Association (ECA) gezegd naar aanleiding van tests rond de schade die drones bij een botsing met een vliegtuig zou kunnen aanrichten. Uit de tests - uitgevoerd in opdracht van de British Airline Pilot’s Association, het Britse ministerie van transport en de Britse Military Aviation Authority - bleek dat een drone bij een botsing aan een vliegtuig of een helikopter meer schade kan aanrichten van een vogel met een gelijkaardige massa en hetzelfde gewicht, zelfs wanneer er sprake is van kleine apparaten met een bescheiden snelheid.

“De resultaten van de Britse studie tonen aan dat de impact van drones op de ruiten van een vliegtuig en de rotoren van een helikopter catastrofale gevolgen kan hebben,” benadrukt Johan Glantz, directeur van de European Cockpit Association. “Het is dan ook bijzonder belangrijk dat de recreatieve gebruikers van drones de lokale regels en richtlijnen strikt opvolgen. Verboden zones - zoals de omgeving van vliegvelden, helihavens en locaties van ongevallen waar medische helikopters actief zouden kunnen zijn - moeten absoluut worden gerespecteerd. Dat geldt ook voor maximale vluchthoogtes die aan drones worden opgelegd.”

“Aangezien de tests duidelijk hebben aangetoond dat botsingen tussen drones en vliegtuigen catastrofale gevolgen kunnen hebben, moeten adequate maatregelen worden genomen om de luchtvaart te beschermen,” zegt Glantz nog. Onder meer moet volgens hem gezorgd worden voor een efficiënte opleiding voor recreatieve drone-gebruikers, terwijl hij ook vraagt dat in drones bijkomende technologie zou worden geïnstalleerd om het risico op botsingen tegen te kunnen gaan. Maar ook moet volgens Glantz een bewustwordingscampagne worden opgezet om recreatieve gebruikers van drones op de potentiële gevaren van hun activiteiten te wijzen.

Lees Verder

 

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Luchtvaart staat voor een gigantische wervingsronde

Vliegtuigmaatschappijen hebben de volgende twintig jaar 637.000 nieuwe piloten nodig om de volgende twintig jaar de groei van de wereldwijde luchtvaart te kunnen volgen. Dat blijkt uit een raming van vliegtuigconstructeur Boeing. Het cijfer ligt 3,6 procent van de schattingen die het Amerikaanse concern één jaar geleden naar voor had gebracht. Er wordt aan toegevoegd dat de luchtvaart de volgende twintig jaar meer dan twee miljoen nieuwe piloten, cabinepersoneel en onderhoudstechnici zal nodig hebben. Luchtvaartmaatschappijen uit de regio Asia-Pacific zullen met 253.000 nieuwe piloten het grootste contingent nodig hebben, gevolgd door Noord-Amerika (117.000) en Europa (106.000).

Uit het rapport blijkt echter ook dat de sector de volgende twintig jaar 648.000 bijkomende onderhoudstechnici nodig heeft. Dat cijfer is echter een daling met 4,6 procent tegenover de inschattingen van vorig jaar. Die achteruitgang wordt door Boeing toegeschreven aan de introductie van nieuwe vliegtuigen, die minder onderhoud zullen vereisen. Daarnaast zullen de twee volgende decennia ook 839.000 rekruteringen dienen te gebeuren voor het cabinepersoneel. Daarbij zal vooral in de regio Asia-Pacific met 308.000 nieuwe stewards en stewardessen een sterke toename worden opgetekend, gevolgd door Europa (173.000), Noord-Amerika (154.000) en het Midden-Oosten (96.000).

Onder meer inspanningen in onderwijs en training moeten er volgens Boeing voor zorgen dat er voldoende kandidaten naar de luchtvaartsector kunnen doorstromen. Daarbij moeten volgens het rapport onder meer initiatieven worden ondernomen om wereldwijd nieuwe demografieën aan te spreken. Tevens moet daarbij in gedachten worden gehouden dat de tewerkstelling in de luchtvaart door een grotere mobiliteit wordt gekenmerkt.

Een eerdere studie van de luchtvaartgroep Canadian Aviation Electronics (CAE) maakte al duidelijk dat de luchtvaartmaatschappijen de volgende tien jaar 255.000 bijkomende piloten nodig zullen hebben.

Talrijke experts hebben al gewaarschuwd dat luchtvaartmaatschappijen met een dreigend tekort aan piloten geconfronteerd zullen worden.

Lees Verder

 

09:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

06-05-17

Luchtvaart heeft probleem verloren bagage bijna onder controle

Het voorbije jaar raakten in de wereldwijde luchtvaart per duizend reizigers 5,73 reiskoffers verloren. Dat betekende een daling met 12,25 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Sita, gespecialiseerd in luchtvaarttechnologie. Opgemerkt wordt dat het probleem van verloren bagage over een periode van tien jaar een inkrimping met 70 procent - dankzij belangrijke investeringen in nieuwe technologieën en processen - heeft kunnen laten optekenen en inmiddels een historisch laagterecord kan melden. Bovendien kunnen volgens het bedrijf voor de volgende achttien maanden nog verdere belangrijke verbeteringen worden verwacht.

Verwezen wordt naar een beslissing van de International Air Transport Association (Iata), waar is bepaald dat tegen juni volgend jaar elke bagage gedurende de hele reis moet kunnen worden gevolgd. Door de introductie van dat systeem zullen data over de locatie van elke individuele reiskoffer moeten worden verzameld, gestockeerd en gedeeld met andere vliegtuigmaatschappijen, luchthavens en afhandelaars. Daardoor zal volgens Sita een beter beeld kunnen worden gecreëerd van de locaties waarop de bagage zich op elk ogenblik bevindt. Door de beperking van het verlies zal ook de reisbeleving van de passagier worden verbeterd en zal het imago van de vliegtuigmaatschappijen verbeteren.

De nieuwe technologie kan vooral belangrijke voordelen opleveren bij het overstappen naar andere vliegtuigen, wat tot nu toe het meest kritieke ogenblik is voor het verlies van reiskoffers. Uit cijfers blijkt dat 47 procent van alle problemen met kwijtgeraakte koffers vorig jaar aan een transfer tussen twee vliegtuigen moest worden gekoppeld. Door de constante opvolging van het traject kan bij problemen ook vlugger worden ingegrepen om de problemen op te lossen. Sita wijst erop dat de betere opvolging van de bagage voor de vliegtuigmaatschappijen bovendien ook een belangrijk financieel voordeel oplevert. Daarbij wordt eraan herinnerd dat verloren bagage vorig jaar een kostprijs van 2,1 miljard dollar heeft veroorzaakt.

Lees Verder

http://www.cntraveler.com/story/lost-luggage-hits-lowest-rate-ever-recorded

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, bagage |  Facebook |

13-10-16

Crashes Malaysian Airlines wekken grootste online aandacht

Een vliegtuigcrash moet meestal minstens vijftig slachtoffers maken om een significante aandacht van het publiek te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoekers van het Oxford Internet Institute en de University of Oxford op basis van een analyse van de interesse voor artikels rond ongeveer vijftienhonderd vliegtuigcrashes sinds het einde van de negentiende eeuw over de hele wereld in de online encyclopedie Wikipedia. De onderzoekers stellen daarbij dat de interesse voor de crash ook blijkt toe te nemen naarmate de dodentol stijgt. Ook de aandacht van de media voor het ongeval en de origine van de getroffen luchtvaartmaatschappij blijken een impact te hebben op de publieke aandacht.

In de Engelstalige editie van Wikipedia kan daarbij worden vastgesteld dat vooral aandacht groei wanneer een Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bij de ramp is betrokken. In de Spaanse editie wordt vooral een interesse aangetroffen voor Latijns-Amerikaanse maatschappijen. Een Noord-Amerikaanse ramp krijgt in de Engelstalige versie van Wikipedia vijftig keer meer aandacht dan een Afrikaanse ramp. In de Spaanse editie van de encyclopedie kan voor een Latijns-Amerikaans evenement ongeveer vijftig keer meer interesse worden gevonden dan voor een Afrikaanse ramp en vijf keer meer dan voor een Noord-Amerikaanse ramp, ongeacht het dodentol.

Crashes in andere locaties van de wereld moeten respectievelijk drie en vijf keer meer slachtoffers eisen dan in Noord-Amerika en Latijns-Amerika om dezelfde niveaus van interesse in de onderscheiden edities van Wikipedia te vinden. “Maar zelfs bij zware rampen valt de aandacht snel terug,” benadrukt onderzoeksleider Taha Yasseri, professor sociale computerwetenschappen aan het Oxford Internet Institute. “Bij bijna driekwart van de artikels kon een scherpe terugval van de interesse worden gemeld binnen een week nadat de betrokken pagina was gecreëerd.” Wanneer een crash minder dan vijftig slachtoffers eist, blijkt de interesse volgens de onderzoekers moeilijk te voorspellen.

“Het onderzoek toont ook dat zelfs een open systeem zoals Wikipedia niet aan vooringenomenheid ontsnapt,” zegt professor Yasseri. In het algemeen ging de grootste aandacht naar de crash van Flight 17 van Malaysia Airlines in Oekraïne twee jaar geleden, waarbij 298 doden vielen. Op de tweede plaats staat Flight 370 van Malaysian Airlines die met 239 inzittenden boven de Stille Oceaan verdween. Daarna volgt Flight 447 van Air France, die met 228 inzittenden op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in zee stortte.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

03-05-16

Agressie op vliegtuigen vaak toegeschreven aan klasseverschil

Aan boord van vliegtuigen kunnen reizigers heel wat bronnen van frustratie vinden, maar de grootste aanleiding voor agressief gedrag tijdens de vlucht is het klasseverschil tussen de verschillende categorieën reizigers. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto in Canada. Vastgesteld werd dat reizigers uit economy-klasse bijna vier keer vaker problemen veroorzaken wanneer ze vaststellen dat in hetzelfde vliegtuig ook een aanbod eersteklasse aanwezig is. Daarmee geeft het klasseverschil volgens de onderzoekers bijna evenveel risico op problemen dan een vertraging van meer dan negen uur.

“Reizigers kunnen in een vliegtuig veel redenen vinden om zich ergeren,” geeft onderzoeksleider Katherine DeCelles, professor organisatiegedrag aan de University of Toronto, toe. “Men wordt er geconfronteerd met een nijpend gebrek aan beenruimte, terwijl men voortdurend het risico loopt een por te krijgen van een buur. Vaak wordt de situatie nog verergerd door schreeuwende kinderen, hoge temperaturen en onverwachte vertragingen waarvoor geen enkele verklaring wordt gegeven. Toch is gebleken dat er nog andere factoren bepalend zijn voor de sfeer aan boord van een vliegtuig.

Wanneer dieper wordt gekeken, blijkt immers vooral de aanwezigheid van een luxeklasse het merendeel van de reizigers voor het hoofd te stoten. “Door de aanwezigheid van verschillende klassen, wordt een ongelijkheid gecreëerd die agressie in de hand kan werken,” benadrukt professor DeCelles. “Wanneer mensen zich achtergesteld voelen, wordt vaak een aandrang tot agressie gevoeld.” Ook werd vastgesteld dat het risico op problemen meer dan een verdubbeling kende wanneer de passagiers bij het instappen eerst door de luxeklasse moeten passeren vooraleer ze hun eigen plek in een economy-zetel bereiken in plaats van rechtstreeks de eigen klasse te kunnen betreden.

De passage van de economy-passagiers blijkt echter ook bij de reizigers in firstclass een neiging tot agressie op te wekken. De firstclass-passagier wordt zich volgens Katherine DeCelles door de passage van andere reizigers meer bewust van zijn hogere status, waardoor hij zich meer antisociaal en minder verdraagzaam zal opstellen.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, luchtvaart |  Facebook |

20-04-14

Vliegtuigpassagier heeft meer geduld met budget-startups

In de luchtvaartsector lopen budget-startups minder risico op klachten van passagiers dan gevestigde maatschappijen, ook al is er tussen de verschillende partijen nauwelijks een verschil in kwaliteit van de dienstverlening merkbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op basis van een analyse van klachten over luchtvaartondernemingen bij het Amerikaanse ministerie van transport de voorbije tien jaar. Ongeacht de basis van de problemen, bleken de passagiers volgens de onderzoekers bij de gevestigde maatschappijen tien keer vaker klacht neer te leggen dan bij budget-startups.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, klantenservice |  Facebook |

12-03-14

India wil twintig regionale luchthavens bouwen

India wil de volgende twintig jaar tweehonderd lowcost-luchthavens bouwen. Daarmee wil India ook steden van de tweede en derde categorie aan het luchtvaartnetwerk koppelen. Dat heeft Ashok Kumar Ghatany, verantwoordelijke voor burgerluchtvaart bij het Indiase ministerie van transport, gezegd. De aanleg van deze regionale luchthavens moet volgens Ashok Kumar een volgende fase van de ontwikkeling van de sector ondersteunen. Op dit ogenblik vertegenwoordigen in India ongeveer 30 procent van de Indiase luchtvaartactiviteiten, maar dat aandeel moet de volgende jaren verder tot 45 procent worden uitgebouwd.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, luchtvaart |  Facebook |

09-01-14

Luchtvaartcijfers cruciaal in risico-studie voor pandemieën

Geografische afstanden vormen geen hindernis meer voor de verspreiding van pandemieën. Er moeten dan ook andere parameters worden ingeschakeld om de risico’s van de verspreiding van ziektes over de hele wereld te berekenen. Daarbij kan wellicht het best gebruik gemaakt worden van de statistieken van de wereldwijde luchtvaart. Dat zeggen wetenschappers van de Northwestern University in de Verenigde Staten. Daarbij moet volgens de Amerikaanse onderzoekers vooral rekening worden gehouden met de drukte van het verkeer tussen de verschillende locaties in de wereld. Met een toename van het volume reizigers stijgt immers ook de kans op een potentiële verspreiding van virussen.

“De resultaten van onderzoek kunnen niet alleen bijdragen om de uitbraak van een potentiële pandemie te identificeren, maar ook een instrument aanreiken om het mogelijke traject van de verspreiding van een ziekte te voorspellen,” benadrukt onderzoeker Dirk Brockmann, professor theoretische fysica aan het Institute on Complex Systems (Nico) van de Northwestern University. “Die grotere kennis kan ook bijdragen tot een efficiëntere bestrijding van pandemieën.” Dirk Brockmann ontwikkelde voor de relatie tussen de verspreiding van pandemieën en luchtvaart een computermodel in samenwerking met Dirk Helbing, professor sociologie aan de ETH Zurich.

“Het computermodel is gebaseerd op de intuïtieve stelling dat conventionele geografische afstanden in een sterk geconnecteerde wereld niet langer een doorslaggevende impact hebben en moeten vervangen worden door het concept van effectieve afstanden,” zeggen Brockmann en Helbing. “Vanuit Frankfurt liggen metropolen zoals Londen, New York of Tokyo op het gebied van effectieve afstanden immers niet langer verder weg dan andere Duitse steden zoals Bremen, Leipzig of Kiel. Dat is een belangrijk gegeven wanneer wetenschappers met de uitbarsting van een nieuwe besmetting worden geconfronteerd.”

“Bij de uitbarsting van een nieuwe ziekte op verschillende locaties in de wereld, worden de wetenschappers met een aantal cruciale vragen geconfronteerd,” stippen Brockmann en Helbing aan. “In de eerste plaats moet worden achterhaald waar de nieuwe ziekte zijn origines heeft, maar ook moet worden getracht te bepalen waar en wanneer nieuwe besmettingen moeten worden verwacht. Daarnaast moet ook worden geprobeerd een inschatting te maken van het aantal slachtoffers dat door de ziekte zal worden getroffen. Bij de bestrijding van een pandemie is bovendien ook een snel ingrijpen cruciaal, waarbij gesofisticeerde computersimulaties vaak een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn.”

“Het is echter bijzonder arbeidsintensief om die computersimulaties uit te werken,” benadrukt Dirk Brockmann. “Onder meer moet men de beschikking hebben over de nodige parameters die voor de aandoeningen kunnen worden toegepast. Bij nieuwe pandemieën heeft men echter meestal weinig of geen gegevens voorhanden. De verkeersintensiteit in de verschillende corridors van het wereldwijde luchtvaartverkeer blijkt echter cruciale informatie te kunnen aanbrengen. Indien tussen twee punten een massale trafiek aan passagiers wordt opgetekend, wordt de effectieve afstand immers gevoelig ingeperkt. Daarentegen gaat een beperkte trafiek gepaard met een grotere effectieve afstand.”

De onderzoekers merken op dat hun model mogelijk ook voor andere besmettingsproblemen - zoals de verspreiding van computervirussen en informatie of modetrends - kan worden toegepast.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, pandemie |  Facebook |

03-01-14

Luchtvaartmaatschappijen over honderd jaar grotendeels overbodig

De luchtvaart staat de volgende decennia voor belangrijke veranderingen. Dat blijkt uit een rondvraag van het persbureau Associated Press bij chief exutives van een aantal luchtvaartmaatschappijen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de commerciële luchtvaart. Onder meer wordt daarbij voorspeld dat vliegtuigreizen tussen twee locaties op de wereld tot de normale bezigheden zullen behoren, maar ook wordt opgelerkt dat de luchtvaart erin zal slagen om zich tot een milieuvriendelijke sector die mogelijk zelfs klimaatneutraal reizen mogelijk zal maken. Volgens sommigen zullen luchtvaartmaatschappijen over honderd jaar mogelijk grotendeels overbodig zijn geworden.

Bij de start van het nieuwe jaar werd ook de honderdste verjaardag van de commerciële luchtvaart gevierd. Honderd jaar geleden begon luchtvaartmaatschappij St. Petersburg-Tampa Airboat Line van piloot Tony Jannus in de Amerikaanse staat Florida immers met een vliegtuigverbinding tussen St. Petersburg en Tampa. Het initiatief werd ondersteund door het gemeentebestuur van St. Petersburg, dat meer wintertoeristen wenste aan te trekken. Met de trein diende immers een verplaatsing van elf uur ondernomen te worden om vanuit Tampa naar St. Petersburg te reizen. De alternatieve vliegtuigverbinding duurde amper drieëntwintig minuten.

Piloot Tony Jannus kon in zijn vliegtuig slechts één passagier in de open cockpit meevoeren. De eerste passagier was Abram Pheil, voormalig burgemeester van St. Petersburg. Pheil betaalde 400 dollar voor de reis. Bij het einde van toeristische winterseizoen, drie maanden later, had Jannus meer dan twaalfhonderd passagiers vervoerd. De stad schrapte echter de subsidies en de dienst zou nooit meer worden hervat. Toch werd met het initiatief het tijdperk van de commerciële luchtvaart ingeluid. Inmiddels nemen elke dag wereldwijd meer dan acht miljoen mensen het vliegtuig. Het voorbije jaar werden voor het eerst meer dan drie miljard passagiers vervoerd.

Naar aanleiding van het eeuwfeest deed het persbureau Associated Press een rondvraag bij topfiguren uit de luchtvaartindustrie over de toekomst van de commerciële luchtvaartsector. Richard Branson, president van Virgin Atlantic, benadrukte daarbij ervan overtuigd te zijn dat nog tijdens zijn leven een vliegtuigverbinding tussen Londen en Sydney in minder dan twee uur en met een minimale impact op het leefmilieu zal worden gelanceerd. Daarbij zullen het uitzicht op de planeet en het ontbreken van zwaartekracht volgens hem een nieuw element toevoegen aan het entertainment-aanbod van de luchtvaartsector.

Volgens David Siegel, chief executive van Frontier Airlines, zullen de volgende honderd jaar wellicht revolutionaire propulsie-systemen worden geïntroduceerd, gekoppeld aan innovaties in het design van vliegtuigen, lokaal luchtvaartverkeer met kleinere en efficiëntere toestellen en mogelijk zelfs onbemande commerciële vliegtuigen. Ben Baldanza, chief executive van Spirit Airlines, zegt zich echter te kunnen voorstellen van de technologische ontwikkelingen van bedrijven zoals Google er uiteindelijk zouden kunnen toe leiden dat luchtvaartmaatschappijen grotendeels overbodig zouden worden.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

20-11-13

Vliegtuigpassagier gaat online op zoek naar beste zitplaats

Eén op de drie vliegtuigpassagiers op verre bestemmingen, controleert inmiddels vooraf het comfort dat aan boord van het vliegtuig mag worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Er wordt aan toegevoegd dat het uitkiezen van een zitplaats in het vliegtuig voor reizigers op verre bestemmingen inmiddels een geïntegreerd onderdeel van het boekingsproces is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 50 procent de toegang tot een beter zitcomfort cruciaal vinden, terwijl 41 procent van de passagiers in economy-klasse bereid zou zijn om extra te betalen voor een betere vliegervaring. Bovendien bleek 5 procent bereid te zijn om te investeren in een upgrade om een beter slaapcomfort te garanderen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, internet |  Facebook |

12-09-13

Vliegtuigpassagier wil vooral wifi aan boord

Vliegtuigpassagiers hechten tijdens de vlucht meer waarde aan draadloze internetverbinding dan aan beenruimte of ander comfort. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Honeywell Aerospace bij meer dan drieduizend vliegtuigreizigers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Singapore. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de reizigers tijdens de vlucht een online connectiviteit verwacht. Wel wordt aangevoerd dat wifi bij nagenoeg 90 procent de reizigers tot frustraties leidt, vooral door onderbrekingen en trage verbindingen. Snacks worden het meest courant opgegeven om een draadloze online verbinding te kunnen garanderen.

“Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de wensen en voorkeuren van vliegtuigpassagiers,” merken de onderzoekers op. “Het commercieel vliegtuigverkeer tracht uit commerciële overwegingen om zoveel mogelijk passagiers in één vliegtuig te krijgen. Passagiers klaagden dan ook vaak over een gebrek aan beenruimte en andere ongemakken. Nu blijkt echter dat bijna 90 procent van de reizigers bereid is om allerhande voordelen, zoals gereserveerde zetels of extra beenruimte - op te geven voor een goede draadloze online verbindingen. Dit fenomeen wijst er duidelijk op dat de reiziger het vliegcomfort op een andere manier is gaan definiëren.

De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de reizigers bereid is om een gereserveerde zetel in te ruilen voor een draadloze internet-verbinding, terwijl bijna 33 procent aangaf een zetel met een verstelbare rugleuning te willen opgeven om wifi ter beschikking te krijgen. Bijna 25 procent zou instemmen met een beperkte beenruimte. Meer dan 66 procent van de Amerikaanse reizigers en meer dan 75 procent van hun collega’s uit Groot-Brittannië of Singapore zou liever het ongemak hebben van vertragingen, extra veiligheidscontroles of onaangename medepassagiers dan de toegang tot draadloos internet ontzegd te worden.

Ook bleek dat ongeveer 33 procent van de reizigers liever naast een huilende baby zou zitten dan van het internet afgesloten te worden. De onderzoekers stelden ook vast dat de reizigers het internet aan boord van het vliegtuig eerder voor persoonlijke dan voor professionele aangelegenheden willen gebruiken. De meest populaire activiteit is het lezen of verzenden van email, gevolgd door het raadplegen van sociale netwerken. Meer dan driekwart van de reizigers is van mening dat draadloos internet op vliegtuigen altijd zou moeten worden aangeboden, waarbij ook vaak de snelheid wordt geëist die men thuis of in de werkomgeving gewoon is geraakt.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, wifi |  Facebook |

24-06-13

Tevredenheid over Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen licht toegenomen

De tevredenheid van de Amerikaanse consument over de luchtvaartmaatschappijen heeft voor het tweede jaar op rij een lichte verbetering laten optekenen, maar moet nog steeds een belangrijke kloof overbruggen met andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Customer Satisfaction Index bij nagenoeg negenduizend consumenten. De tevredenheid over de luchtvaartmaatschappijen laat nu een niveau van 69 procent optekenen, maar bij de hotelindustrie wordt een cijfer van 77 procent geregistreerd.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

13-06-13

Emirates opent luchtvaart-attractie in Londen

Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai opent in Londen een indoor attractiepark dat aan de luchtvaartsector is gewijd. Dat heeft Tim Clark, president van Emirates, bekend gemaakt. De Emirates Aviation Experience zal volgens Clark op een ontspannende en educatieve manier een inzicht bieden in de wetenschap achter de moderne luchtvaart. Daarbij zal volgens Emirates gebruik gemaakt worden van de meest moderne technologieën, interactieve displays en levensgrote vliegtuigmodellen.

Het attractiepark zal ook de eerste commerciële vluchtsimulatoren introduceren, wat aan het publiek de mogelijkheid moet bieden om zelf zijn vaardigheden bij het opstijgen en landen met een Airbus 380 of een Boeing 777 te demonstreren. Het nieuwe complex zal worden ingeplant aan het zuidelijk einde van de Emirates Air Line, een tramverbinding over de Theems die door de Arabische luchtvaartmaatschappij wordt gesponsord. Het attractiepark zou worden geopend voor de aanvang van het toeristisch seizoen in juli.

"Londen is de ideale locatie voor het initiatief," merkt Tim Clark op. "Londen is één van de grootste steden van de wereld en heeft één van de drukste internationale luchthavens van de wereld. Daarmee vormt de Britse hoofdstad een ideale locatie om aan het publiek een inzicht in de dynamische wereld van de luchtvaart te tonen." Hij voegde er aan toe dat het attractiepark de aanwezigheid van Emirates in Londen, verder moet versterken. Emirates is ook al sponsor van de Londense voetbalclub Arsenal.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emirates, londen, luchtvaart, toerisme |  Facebook |

04-06-13

Luchtvaartsector vraagt gemeenschappelijke oplossing voor emissies

De luchtvaartsector zal aan de nationale overheden vragen om een regelgeving uit te werken waarbij de uitstoot van het vliegtuigverkeer zou kunnen worden gecompenseerd door de aankoop van emissierechten voor milieuvriendelijke projecten in andere economische sectoren. Dat heeft de International Air Transport Association (IATA) bekend gemaakt. De organisatie hoopt daarmee te kunnen vermijden dat de Europese Commissie aan alle luchtvaartmaatschappijen met activiteiten op Europese luchthavens een uitstootheffing zou opleggen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissies |  Facebook |

19-05-13

Vele vliegtuigpassagiers vergeten elektronische apparaten uit te schakelen

Hoewel vliegtuigreizigers in de Verenigde Staten verplicht zijn om hun mobiele telefoons en andere elektronische toestellen uit te schakelen, blijken vele passagiers dat verbod naast zich neer te leggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Airline Passenger Experience Association en de Consumer Electronics Association. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 30 procent van de passagiers vergeet om zijn elektronische apparaten tijdens de vlucht uit te schakelen. In het rapport wordt opgeroepen om het verbod op het gebruik van de apparaten te versoepelen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, mobiele technologie |  Facebook |

28-04-13

Golfregio wordt absolute wereldcentrum van luchtvaartsector

Tegen het midden van het volgende decennium zullen op de luchthavens in het Midden-Oosten jaarlijks 2,3 miljoen vliegbewegingen worden geregistreerd. Dat betekent een jaarlijkse groei met 7,6 procent. Dat blijkt uit een rapport van consulent Evenement Management. Tegen het einde van dit decennium zullen de luchthavens in de Golfregio 250 miljoen passagiers per jaar ontvangen. De grootste groei wordt verwacht op de luchthavens van Dubai, Abu Dhabi en Doha. De International Civil Aviation Organisation zegt te verwachten dat het luchtvaartverkeer in de regio tot het einde van het volgende decennium een jaarlijkse groei met gemiddeld 5,2 procent zal kennen.

De Golfregio wordt snel het centrum van de wereldwijde luchtvaart. Opgemerkt wordt dat 85 procent van de wereldbevolking met één rechtstreekse vlucht vanuit de regio kan worden bereikt. Verwacht wordt dat Dubai tegen het midden van dit decennium London Heathrow zal hebben vervangen als de drukste luchthaven van de wereld. Opgemerkt wordt dat de nieuwe alliantie van luchtvaartmaatschappij Emirates met zijn Australische sectorgenoot Qantas, die nu zijn Europese basis heeft in de Verenigde Arabische Emiraten heeft, het toenemende belang van de Golfregio in de internationale luchtvaart benadrukt.

Er wordt aan toegevoegd dat luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten, anticiperend op de verwachte groei in het passagiersvervoer, hun capaciteit dit jaar met 12,8 procent zullen uitbreiden. Ook wordt er zwaar geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen. Het Midden-Oosten vertegenwoordigt inmiddels één derde van de totale orders die voor de modellen Boeing 777 en Airbus A380 werden geregistreerd. Emirates heeft op dit ogenblik al de grootste vloot van de Airbus A380 van de hele wereld. De luchtvaartsector zal in het Midden-Oosten volgens het rapport bovendien de volgende vijftien jaar 294.000 banen creëren en zijn bijdrage tot het regionaal bruto binnenlands product jaarlijks met 6,3 procent doen stijgen.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

19-04-13

Midden-Oosten moet netwerk van kleinere luchthavens aanleggen

De Arabische regio moet een groot aantal kleinere luchthavens, naast de grote internationale centra, aanleggen. Dat heeft Adel Ali, chief executive van luchtvaartmaatschappij Air Arabia, gezegd. De uitbouw van de kleinere luchthavens is volgens Adel Ali noodzakelijk om de sector van de budgetvliegers de nodige kansen te bieden. Hij verwees daarbij naar Europa, waar een netwerk van honderddertig kleinere luchthavens vooral door de budgetvliegers worden gebruikt. In het Midden-Oosten worden volgens Adel Ali slechts een twintigtal kleinere luchthavens geteld. Air Arabia is de grootste budgetvlieger van het Midden-Oosten.

"Kleinere luchthavens bieden in Europa goedkopere tarieven, waardoor budgetvliegers zoals EasyJet en Ryanair een interessant zakelijk model kunnen creëren," merkt Adel Ali op. "Bovendien vermijden ze op de kleine luchthavens, die soms vijftig kilometer buiten de grote agglomeraties liggen, de concurrentie van grote operatoren zoals Lufthansa, British Airways, Air France, die niet op dergelijke afgelegen locaties wensen te landen. In het Midden-Oosten zijn de kleinere luchthavens, op enkele uitzonderingen, duurder dan de grote internationale centra, zodat de reiziger deze locaties zoveel mogelijk probeert te vermijden."

De kleinere luchthavens zijn volgens Adel Ali in het Midden-Oosten van protectionistische maatregelen, die nationale luchtvaartmaatschappijen en nationale luchthavens willen beschermen. Die voorkeursbehandeling moet volgens de chief executive van Air Arabia worden afgeschaft om een echte concurrentiële omgeving mogelijk te maken. Air Arabia vervoerde het voorbije jaar 5,3 miljoen passagiers. De Arabische budgetvlieger realiseerde een nettowinst van 116 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 55 procent tegenover het jaar voordien. De volgende periode wordt een groei met 25 procent per jaar verwacht.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midden-oosten, luchtvaart, budgetvlieger |  Facebook |

09-04-13

Klimaatverandering zal ook luchtvaart minder comfortabel maken

De luchtvaart zal in de toekomst rekening moeten houden met toenemende turbulenties. Dat is het gevolg van de klimaatverandering die zorgt voor een verstoring van de luchtstromen op hoogtes die door commerciële vliegtuigen worden gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van wetenschappers aan de University of Reading in Groot-Brittannië. Bij turbulentie-gevaar moeten passagiers zich in hun zetels vastriemen. Dat zal volgens de onderzoekers in de toekomst ongetwijfeld steeds meer het geval zijn.

"Op dit ogenblik raken elk jaar honderden vliegtuigpassagiers gewond door turbulenties," merkt onderzoeker Paul Williams, wetenschapper aan het National Center for Atmospheric Science van de University of Reading, op. "In een aantal gevallen gaat het zelfs om fatale incidenten. Bovendien raken vliegtuigen door die turbulenties vaak beschadigd. De kost van het fenomeen wordt op dit ogenblik geraamd op ongeveer 150 miljoen dollar per jaar." Uit de computermodellen van de onderzoekers blijkt dat de turbulentie over veertig jaar 10 procent tot 40 procent krachtiger zal zijn.

"Tegen het midden van het decennium zal het risico op turbulenties waarbij het moeilijk wordt om zich door het vliegtuig te bewegen en ongezekerde voorwerpen projectielen worden, verdubbelen," zegt Paul Williams nog. "Dat zal de vluchten niet alleen minder comfortabel maken, maar ook het risico op verwondingen bij passagiers en bemanningsleden verhogen, vooral tijdens winterperiodes wanneer in het noordelijk halfrond de frequentie van onzichtbare turbulenties het hoogste ligt.

Om de zwaarste turbulenties te ontwijken, zullen volgens de onderzoekers omwegen moeten worden gevolgd, waardoor de duur van de vlucht zal worden verlengd en het brandstofverbruik en de emissies zullen toenemen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, klimaatverandering |  Facebook |

10-02-13

Amerikaans leger start tests met luchtschip voor cargovervoer

Op het Marine Corps Air Station in Tustin, in de omgeving van Los Angeles, zijn tests gestart met Aeroscraft, dat het grootste luchtschip van de wereld moet worden. Het Amerikaanse ministerie van defensie en de ruimtevaartorganisatie Nasa hopen dat het toestel ooit ingezet zal kunnen worden om cargo naar rampgebieden of vooruitgeschoven militaire basissen te transporteren. Een operationele versie van Aeroscraft zou een lading van 30 ton moeten kunnen vervoeren. Wordwide Aeros, het bedrijf dat het luchtschip heeft ontwikkeld, hoopt in de toekomst een versie te kunnen ontwikkelen die een lading van 66 ton zou kunnen transporteren.

Lees Verder

07:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, aeroscraft, luchtschip |  Facebook |

23-01-13

Luchtvaartsector maakt grote winsten met gratis emissierechten

Luchtvaartmaatschappijen hebben het voorbije jaar mogelijk tot 1,36 miljard euro winsten gemaakt door ingebeelde kosten van het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie door te rekenen aan de reizigers. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuconsulent Transport & Environment. Luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie zouden met een opbrengst van 758 miljoen euro, nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar voordien, van het systeem van emissiehandel hebben geprofiteerd.

Het Emissions Trading System kent aan de luchtvaartmaatschappijen een aantal gratis uitstootrechten toe. Het saldo moet op de emissiemarkt worden aangekocht. Drie jaar geleden dekten de gratis rechten ongeveer 85 procent van de emissies van de sector. De resterende 15 procent diende te worden aangekocht. Die kosten werden door verhoogde tarieven doorgerekend aan de reizigers. Volgens Aoife O’Leary, luchtvaartadviseur bij Transport & Environment, benadrukt echter dat ook de gratis verkregen emissierechten aan de reizigers werden doorgerekend.

Op die manier hebben de luchtvaartmaatschappijen volgens O’Leary gigantische winsten gegenereerd. “De emissierechten worden door de maatschappij duidelijk bestempeld als activa die commercieel verhandeld kunnen worden,” merkt de consulent op. Volgens de Association of European Airlines, die de grote luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, merkt op dat de studie gedeeltelijk is gebaseerd op veronderstellingen in plaats van op feiten. Onder meer wordt opgemerkt dat de maatschappijen zelf heel wat hebben geïnvesteerd in het systeem van de emissierechten.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissies |  Facebook |

22-01-13

Finnair veiligste vliegtuigmaatschappij van de wereld

De Finse vliegtuigmaatschappij Finnair was het voorbije jaar het veiligste luchtvaartbedrijf van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (Jacdec) naar de veiligheidsprestaties van zestig grote maatschappijen. Opgemerkt wordt dat Finnair het voorbije jaar het minst aantal incidenten heeft laten optekenen, gevolgd door Air New Zealand, Cathay Pacific Airways, Emirates en Etihad. Al langer wordt Finnair als één van de veiligste luchtvaartmaatschappijen van de wereld bestempeld.

Het laatste fatale ongeval met een toestel van Finnair dateert van exact vijftig jaar geleden, toen tweeëntwintig passagiers en de totale bemanning om het leven kwam bij een crash in de buurt van de Aland-eilanden. Het voorbije jaar werden wereldwijd 496 doden geteld bij ongevallen met passagiersvliegtuigen. Dat betekent een daling met twee slachtoffers tegenover het jaar voordien. Het meest dodelijke ongeval werd in juni opgetekend, toen een crash met een toestel van Dana Air in Nigeria aan 163 mensen het leven kostte.

In de top tien met meest veilige luchtvaartmaatschappijen is geen enkele Noord-Amerikaanse carrier opgenomen. Op de laatste plaats in de rangschikking van Jacdec staat China Airlines, vooraf gegaan door TAM Airlines, Air India, GOL Transportes Aereos en Korean Air. Bij de slechtste tien maatschappijen staan verder nog Saudia Airlines, Turkish Airlines, Thai Airways, South African Airways en SkyWest Airlines. Het voorbije jaar werd gemiddeld om de achtentwintig dagen een fataal vliegtuigongeval geteld. Bij de start van de eeuw was er nog sprake van een gemiddelde van ruim dertien dagen.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: finnair, luchtvaart |  Facebook |

10-01-13

United Airlines vervoert geen apen meer voor laboratoriumproeven

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft beloofd om het transport van apen voor laboratoriumproeven niet langer toe te laten. Dat heeft de dierenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (Peta). De maatschappij zou evenmin nog langer primaten tussen dierentuinen of opvangcentra binnen de Verenigde Staten vervoeren. Peta hoopt de luchtvaartsector aan te kunnen zetten een wereldwijd verbod op het transport van apen voor laboratoriumproeven uit te spreken. Er worden ook met Air Canada gesprekken gevoerd. Daarmee zou geen enkele grote vliegtuigmaatschappij in Noord-Amerika nog langer het transport van apen toe te laten. Peta wil nu de druk verhogen op Air France, China Eastern Airlines, Philippine Airlines and Vietnam Airlines, de enige vier grote maatschappijen die het transport nog wel toelaten.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, dierenbescherming |  Facebook |

07-01-13

Emirates bijna grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld

Emirates Airways zal dit jaar de tweede grootste luchtvaartmaatschappij van de wereld worden. De luchtvaartmaatschappij uit Dubai zal in de loop van de volgende twaalf maanden de Amerikaanse groep Delta voorbij steken en alleen nog het Amerikaanse concern United voor zich moeten dulden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Capa Centre for Aviation. United werd drie jaar geleden door de fusie tussen United Airways en Continental Airlines de grootste luchtvaartmaatschappij van de wereld.

Emirates Airways liet het voorbije jaar een groei met 18,4 procent optekenen. Indien de Arabische luchtvaartmaatschappij dat groeiritme blijft volhouden zal Emirates Airways volgens het Capa Centre for Aviation uiteindelijk ook United van de eerste plaats verdringen. De Arabische maatschappij lanceert de volgende maanden al nieuwe vluchten naar Warschau en Algiers. Later dit jaar wordt de aankondiging van bijkomende bestemmingen verwacht. De Arabische maatschappij gaat de Amerikaanse maatschappijen American Airlines en Southwest Airlines vooraf.

De top tien bestaat verder uit Lufthansa, British Airways, Air France, China Southern en Singapore Airlines. Uit het rapport blijkt verder dat Southwest Airlines veruit de grootste budgetmaatschappij van de wereld blijft, gevolgd door Ryanair, JetBlue Airways, EasyJet en Gol. Er wordt echter aan toegevoegd dat Vueling, Indigo en Lion de snelste groei binnen de sector laten optekenen. Atlanta blijft de grootste luchthaven van de wereld, maar de voorsprong op Peking is volgens het rapport tot een minimum herleid.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emirates |  Facebook |

05-01-13

Luchtvaart moet stille vliegstijl van de uil bestuderen

De luchtvaart moet te rade gaan bij de geruisloze vlucht van de uil. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De Britse wetenschappers stellen dat vleugelstructuur van de uil de luchtvaartindustrie een inzicht kan bezorgen over technologieën om het geluidsniveau terug te dringen, zodat het ontwerp van conventionele vliegtuigen zou kunnen worden aangepast. De onderzoekers toonden met mathematische modellen dat het gebruik van elastisch en poreus materiaal ook bij vliegtuigen het aerodynamisch geluid van temperen.

“Vele uilen hebben een specifieke pluimenstructuur ontwikkeld om het aerodynamisch geluid van hun vleugels te elimineren, zodat ze in staat zijn geruisloos op hun prooien te jagen,” merkt Justin Jaworski, onderzoeker aan het departement theoretische fysica van de University of Cambridge, op. “Niemand weet perfect op welke manier de uil erin slaagt om in een akoestische stealth-modus te vliegen, maar er kan duidelijk een link gelegd worden naar het verschil in pluimenstructuur met minder geruisloze vogels zoals duiven.”

“Elke vleugel, van natuurlijke of mechanische oorsprong, creëert turbulentie bij het doorklieven van de lucht,” merkt de onderzoeker op. “Aan het einde van de vleugel wordt die turbulentie omgezet in geluid. Vooral conventionele vliegtuigen, die harde vleugelranden hebben, zijn op dat gebied bijzonder lawaaierig. Uilen zijn daarentegen met verschillende verencombinaties om dat geluid op te vangen.” Op dit ogenblik is echter nog altijd niet geweten hoe het mechanisme werkt en welke attributen bijdragen tot de vermindering van het geluid.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, uil |  Facebook |

03-01-13

Dubai opent eerste superjumbo-terminal van de wereld

Op de luchthaven van Dubai is de eerste terminal die volledig voor de Airbus A380 is gereserveerd. In eerste instantie worden vier van de twintig gates op de terminal in gebruik genomen, maar eens het complex volledig in gebruik genomen is, zal Dubai International Airport zijn capaciteit van zestig tot vijfenzeventig miljoen passagiers per jaar kunnen opschroeven. Het voorbije jaar ontving de luchthaven zevenenvijftig miljoen passagiers. Dat betekende een stijging met zes miljoen eenheden tegenover het jaar voordien.

Emirates Airlines was, met een vlucht naar Londen Heathrow, de eerste luchtvaartmaatschappij die van de nieuwe terminal gebruik maakte. Emirates Airlines vliegt vijf keer per dag naar Londen, waarbij uitsluitend van de superjumbo Airbus A380 gebruik wordt gemaakt. De opening van de speciale terminal voor de superjumbo’s is volgens Dubai International Airport een belangrijke realisatie in de versterking van zijn positie als belangrijkste luchthaven van de het Midden-Oosten.

Emirates Airlines is de grootste klant voor de superjumbo van Airbus. In totaal heeft de Arabische maatschappij 262 exemplaren van de Airbus A380 besteld. Tot nu toe zijn er tweeënnegentig toestellen geleverd. De Airbus A380 biedt plaats aan maximum 853 passagiers. Daarmee is het toestel het grootste passagiersvliegtuig van de wereld. De nieuwe terminal heeft een oppervlakte van 528.000 vierkante meter, verdeeld over elf verdiepingen. De terminal kan vijftien miljoen passagiers per jaar ontvangen.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dubai, luchtvaart, airbus, superjumbo |  Facebook |

01-01-13

Boeing ziet vooruitgang in hybride vliegtuigtechnologie

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing hoopt ten vroegste tegen het einde van het volgende decennium en ten laatste tegen het midden van de eeuw een toestel op de markt te kunnen brengen dat gebruik zou maken van hybride technologieën en zijn traditionele brandstofmotoren zou combineren met elektrische aandrijfkracht. Dat heeft Marty Bradley, verantwoordelijke voor het project Subsonic Ultra Green Aircraft Research (Sugar) bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, gezegd. Ook in de luchtvaart blijkt de kracht van de batterijen de belangrijkste hinderpaal te vormen.

De Sugar Volt van Boeing zou gebruik maken van traditionele brandstoffen en batterijen en een grotere vleugelomvang hebben dan de huidige toestellen. Het vliegtuig zou op de luchthavens zijn batterijen moeten kunnen herladen en de elektriciteit als een complement of alternatief voor het klassieke brandstof gebruiken. Vooral op kruishoogte zou het vliegtuig op elektrische krachtbronnen kunnen overschakelen. Door de grotere vleugels zou de Sugar Volt op een grotere draagkracht kunnen rekenen.

Boeing merkt op dat de alternatieve aandrijfkracht tot een belangrijke beperking van de uitstoot van koolstofdioxide en zwaveloxide zou kunnen leiden. Ook zou de geluidsoverlast van de luchtvaart volgens Bradley gevoelig kunnen worden teruggebracht. Hij voert aan dat de batterijen cruciaal zullen zijn voor de invoering van de technologie, maar hij stelt dat de producenten de voorbije periode al gevoelige verbeteringen hebben gewag gemaakt en producten ontwikkelen met een veel hoger prestatieniveau.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeing, luchtvaart |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende