25-12-17

Azië blijft groeimotor van wereldwijde luxesector

De groei van de wereldwijde luxesector werd dit jaar grotendeels gedragen door China. Dat is de conclusie van een rapport van Euromonitor International. De sector kende volgens de onderzoekers dit jaar weliswaar een gezonde groei met 4 procent, maar gewaarschuwd wordt voor volgend jaar, waar de luxemerken mogelijk een aantal valkuilen en hindernissen zullen moeten verwachten. Er moet niet alleen gekeken worden naar de politieke instabiliteit, want Euromonitor beklemtoont dat de consument zijn prioriteiten herschikt en zich steeds vaker afvraagt welke reële waarde hij in de luxeproducten kan terugvinden.

“De aankoop en bezit van nieuwe luxeproducten maakt steeds meer plaats voor een streven naar betekenisvolle ervaringen,” aldus Fflur Roberts, hoofd luxeproducten bij Euromonitor. “Een grote kwantiteit wordt ingeruild voor een hoge kwaliteit en algemene waarde. Die veranderde instelling van de consument heeft ook consequenties voor producenten en verkopers. De wereldwijde luxeconsument blijkt in toenemende mate naar zeldzame, unieke en onverwachte ervaringen te streven. Bovendien blijkt ook duurzaamheid een belangrijker aandeel te krijgen in de aankoopbeslissingen van de consument.”

Terwijl wereldwijd dit jaar een groei met 4 procent kon worden opgetekend, bleek de verkoop van de luxesector in Asia-Pacific een toename met 9 procent te kennen. Een groot gedeelte van die positieve ontwikkeling kon volgens Euromonitor worden toegeschreven aan de binnenlandse consumptie op het Chinese vasteland. Onder meer bleek China een sterke vraag naar luxewagens te registreren. Het Amerikaanse continent blijft volgens het rapport een moeilijke regio. Er diende immers gewag gemaakt van een daling met 4 procent, onder meer door politieke onzekerheid en de dalende interesse van buitenlandse reizigers voor de Verenigde Staten.

In Europa kan volgens Euromonitor een gelijkaardige evolutie worden opgetekend. “West-Europa laat op het gebied van luxeconsumptie slechts matige prestaties optekenen,” aldus de onderzoekers. “In Frankrijk moest zelfs voor het twee jaar op rij een daling worden gemeld.” Euromonitor wijst er wel op dat Europa voor de luxesector een cruciale markt blijft. Ook dit jaar genereerde de regio immers nog altijd meer dan 50 procent van de wereldwijde verkoop.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

24-12-17

Ook luxeconsument toont toenemende interesse in ecommerce

Verwacht mag worden dat de luxebestedingen volgend jaar nog licht zullen worden opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Luxury Institute bij 4.300 vermogende consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Japan, China en Mexico. Vastgesteld werd dat 92 procent van de ondervraagden te kennen gaf volgend jaar producten of diensten uit de luxesector te zullen aankopen. Daarbij gaf 28 procent aan volgend jaar meer aan luxeproducten te zullen uitgeven dan dit jaar. Vorig jaar had 26 procent een grotere consumptie voorspeld. Daarentegen maakte 9 procent gewag van een inkrimping van de aankopen. Dat betekende een status-quo tegenover vorig jaar.

“Vooral in de toeristische sector wil de luxeconsument zijn bestedingen opvoeren,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij werd door 41 procent gewezen naar extra uitgaven voor hotelovernachtingen, gevolgd door vliegtuigtickets (40 procent), cruises (38 procent) en touring (37 procent).” Verder werd ook gewezen naar bijkomende uitgaven voor restaurants (33 procent), gezondheid en fitness (30 procent), auto’s (30 procent), entertainment (30 procent), technologie (29 procent) en vakantievastgoed (29 procent). Bij kleding, juwelen en uurwerken daalt de intentie voor meeraankopen tot respectievelijk 26 procent, 25 procent en 24 procent.

Vermogende consumenten tonen volgens de onderzoekers weliswaar een toenemende interesse in online shopping, maar fysieke winkels blijven de voorkeur genieten. “Een bezoek aan de fysieke winkel geniet bij 52 procent van de respondenten de voorkeur,” aldus Milton Pedraza, chief executive van het Luxury Institute, de studie. “Slechts 21 procent verkiest online shoppen, maar dat betekent wel een verbetering tegenover het niveau van 17 procent vorig jaar.” Er wordt opgemerkt dat 27 procent tussen de beide kanalen geen voorkeur kan uitspreken. Ongeveer 38 procent van de luxebestedingen gebeuren online, terwijl respectievelijk 36 procent en 24 procent van de aankopen worden gedaan in warenhuizen en merkboetieken.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

30-10-17

Europa opnieuw belangrijkste luxemarkt van de wereld

De verkoop van luxegoederen realiseert dit jaar een wereldwijde omzet van 1,2 biljoen dollar. Dat betekent een stijging met 5 procent tegenover vorig jaar jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Company en de Italiaanse sectororganisatie Fondazione Altagamma. Opgemerkt wordt dat de markt vooral wordt gedreven door de verkoop van luxewagens, waar een stijging met 6 procent tot 489 miljard dollar wordt gemeld. Tevens wordt benadrukt dat belevingen een belangrijk doelwit zijn voor de luxeconsument, waarbij voeding en wijn een groei met 6 procent laten optekenen. Bij de luxecruises kan zelfs gewag gemaakt worden van een stijging met 14 procent.

De kernmarkt van de persoonlijke luxegoederen kende een groei met 6 procent tot 262 miljoen euro. Daarbij kan volgens onderzoeksleider Claudia D’Arpizio vooral gewag gemaakt worden van een hernieuwde interesse van de Chinese consument, die zowel in eigen land als op buitenlandse bestemmingen opnieuw meer aankopen doet. Ook in andere regio’s kunnen volgens D’Arpizio sterkere aankooptrends worden opgetekend. “Er kan daarbij gewag gemaakt worden van een meer robuuste markt,” aldus de onderzoekster. “De groei wordt immers gedreven door grotere volumes in plaats van hogere prijzen. Bovendien is er opnieuw een beter evenwicht tussen toerisme en lokale consumptie.”

Er wordt nog opgemerkt dat de Europese markt zijn herstel verder zet. Daarbij kon een groei met 6 procent tot 87 miljard euro retailverkopen worden opgetekend. Daarmee herovert Europa zijn leidende positie in de verkoop van luxeproducten. Onder meer wordt gewag gemaakt van een grotere toeristische activiteit in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk. Daarnaast wordt opgemerkt dat ook de lokale consumptie, vooral in Duitsland, een versterking heeft gekend. In China kon onder impact van lokale aankopen een heropleving met 15 procent tot 20 miljard euro worden opgetekend. De rest van Azië liet een stijging met 6 procent tot 36 miljard deur melden.

Noord-Amerika en Latijns-Amerika lieten een groei met 2 procent tot 84 miljard euro optekenen. De andere regio’s kenden een groei met 1 procent. In het Midden-Oosten weegt vooral politieke onzekerheid op de sector.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

23-02-14

Shanghai als luxecentrum belangrijker dan New York

Shanghai is voor de luxesector een belangrijker locatie geworden dan New York. Dat is de conclusie van een rapport van het marketingbedrijf ContactLab op basis van een onderzoek bij duizend residenten van beide steden. Daarbij werd opgemerkt dat 80 procent van de residenten van Shanghai gedurende de voorbije twaalf maanden minstens één luxeproduct heeft gekocht. Gemiddeld werd bij de jongste aankoop een bedrag van 1.000 dollar uitgegeven, tegenover 500 dollar in New York. Er wordt echter ook opgemerkt dat in de twee steden opvallende verschillen op de luxemarkt kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shanghai, new york, luxe |  Facebook |

14-11-13

Slechte service op thuismarkt jaar Chinese luxeconsument naar buitenland

Een matige service op de thuismarkt en een gebrek aan kennis bij de verkopers zet een groot deel van de Chinese luxeconsumenten aan om hun aankopen bij voorkeur in het buitenland te verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Ipsos Group en Ruder Finn bij achttienhonderd luxeconsumenten in China en Hongkong. Er wordt aan toegevoegd dat de grote merkwinkels nog altijd de favoriete bestemming vormen voor de Chinese luxeconsumenten, maar er ook steeds meer ook gehouden moet worden met online kanalen. Inmiddels zou ongeveer 35 procent van de Chinese luxeconsument de voorkeur geven aan online shoppen.

“Het gebrek aan kwaliteit bij Chinese retailers heeft vele consumenten aangezet om voor hun aankopen uit te wijken naar landen waar merken meer investeringen hebben gedaan in de kwaliteit van de shopping-beleving,” merkt Elan Shou, managing director van Ruder Finn China, op. “Bovendien bouwt de Chinese consument een steeds grotere knowhow op over de luxeproducten, waardoor vele klanten zich storen aan de beperkte kennis bij het winkelpersoneel. Training en het behoud van talentvolle medewerkers moeten dan ook belangrijke prioriteiten zijn voor de Chinese luxeretailers. Bovendien moet er door de snelle uitbreiding van de retailsector een oplossing worden gevonden voor het tekort aan kwaliteitspersoneel.”

Volgens Ruder Finn kent de Chinese luxeretail inmiddels een personeelsverloop van 30 procent, zodat het bewaren van het kwaliteitsniveau bij het personeel een bijzonder grote uitdaging blijft. Elan Shou wijst er bovendien op dat de Chinese consumenten weliswaar hun luxeproducten in de hele wereld kopen, maar moeten er voor onderhoud en herstellingen wel oplossingen in eigen land worden gevonden. “Daardoor kunnen op het Chinese vasteland belangrijke flessenhalzen ontstaan in de naverkoop-diensten,” merkt Shou op. “Pas wanneer aan al die problemen een antwoord kan worden gegeven, kan de Chinese luxesector opnieuw de voorkeur bij de lokale consument verwerven.”

Verder wordt opgemerkt dat de Chinese luxeconsumptie volgend jaar met een stabilisering rekening zal dienen te houden. Dat zou vooral gelden voor de aankoop van uurwerken, handtassen, juwelen, schoenen en wijnen. Daarbij wordt aangevoerd dat Chinese consumenten zich voor de aankoop van uurwerken en wijnen steeds meer tot Europese markten richten, terwijl Hongkong vaak naar voor wordt geschoven voor de aankoop van juwelen, handtassen en schoonheidsproducten. Daarnaast werd vastgesteld dat de Chinese luxeconsument minder belang begint te hechten aan merknamen en steeds meer op zoek gaat naar de unieke aspecten van zijn aankopen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, china |  Facebook |

26-10-13

Aziatische luxeconsument voorzichtig met financiële investeringen

De luxebestedingen op de Aziatische markt blijven toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos. De onderzoekers stellen dat in nagenoeg alle categorieën een groei kan worden opgemerkt, waarbij vooral een toenemende belangstelling voor intelligente technologie en luxegoederen kon worden vastgesteld. Ook merkte Ipsos op dat de internationale vlieguitreizen eveneens een groei laten optekenen, maar er wordt wel aangevoerd dat de kapitaalkrachtige bevolking van de regio bijzonder voorzichtig blijft met zijn financiële investeringen, waarbij de investeringen in vastgoed zelfs een daling lieten optekenen tegenover vorig jaar.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, azië, consumptie |  Facebook |

19-10-13

Afrikaanse markt wordt belangrijk doelwit voor luxesector

De Afrikaanse markt wordt de volgende jaren een belangrijk doelwit voor de producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de sector de Afrikaanse regio door de grote politieke instabiliteit lange tijd heeft links laten liggen, maar steeds meer aangetrokken wordt door de toenemende rijkdom uit de winning van olie en gas, wat aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke economische groei en de vorming van een klasse superrijken met een exclusieve smaak in landen zoals Nigeria, Angola, Ghana, Mozambique en Kenia. De voorbije jaar heeft de verkoop van luxeproducten in de regio al een stijging met 35 procent laten optekenen.

Ook de volgende jaren zal de Afrikaanse luxemarkt volgens Euromonitor met 33 procent verder blijven groeien. “Afrika is na Asia-Pacific de snelstgroeiende economische markt van de wereld,” wordt opgemerkt. “Bovendien vertegenwoordigt Afrika ook vijf van de tien snelstgroeiende nationale economieën van de wereld. Dat zal zich vertalen in hogere inkomens en toenemende bestedingsbudgetten bij de Afrikaanse consument. Daarmee zullen vele Afrikanen naast de basisbehoeftes voor de eerste keer eindelijk ook andere goederen kunnen kopen, waardoor ook de luxesector in de regio uitzicht krijgt op een belangrijke return-on-investment.”

Zuid-Afrika en Nigeria vormen de belangrijkste groeimarkten op het Afrikaanse content. Nigeria behoort inmiddels tot de twintig grootste champagnemarkten van de wereld. Fflur Roberts, hoofdonderzoeker luxeproducten bij Euromonitor, waarschuwt wel dat de sector in Afrika met een aantal belangrijke hindernissen moet rekening houden. “Hoewel de Afrikaanse middenklasse een belangrijke groei kent, blijft armoede een groot probleem,” merkt Roberts op. “Bovendien kunnen ook de zwakke infrastructuur, onderontwikkelde retailmarkten en een gebrek aan merkenkennis de nodige barrières opwerpen. Bovendien kan ook corruptie en politieke instabiliteit een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de sector.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, afrika |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende