25-12-17

Azië blijft groeimotor van wereldwijde luxesector

De groei van de wereldwijde luxesector werd dit jaar grotendeels gedragen door China. Dat is de conclusie van een rapport van Euromonitor International. De sector kende volgens de onderzoekers dit jaar weliswaar een gezonde groei met 4 procent, maar gewaarschuwd wordt voor volgend jaar, waar de luxemerken mogelijk een aantal valkuilen en hindernissen zullen moeten verwachten. Er moet niet alleen gekeken worden naar de politieke instabiliteit, want Euromonitor beklemtoont dat de consument zijn prioriteiten herschikt en zich steeds vaker afvraagt welke reële waarde hij in de luxeproducten kan terugvinden.

“De aankoop en bezit van nieuwe luxeproducten maakt steeds meer plaats voor een streven naar betekenisvolle ervaringen,” aldus Fflur Roberts, hoofd luxeproducten bij Euromonitor. “Een grote kwantiteit wordt ingeruild voor een hoge kwaliteit en algemene waarde. Die veranderde instelling van de consument heeft ook consequenties voor producenten en verkopers. De wereldwijde luxeconsument blijkt in toenemende mate naar zeldzame, unieke en onverwachte ervaringen te streven. Bovendien blijkt ook duurzaamheid een belangrijker aandeel te krijgen in de aankoopbeslissingen van de consument.”

Terwijl wereldwijd dit jaar een groei met 4 procent kon worden opgetekend, bleek de verkoop van de luxesector in Asia-Pacific een toename met 9 procent te kennen. Een groot gedeelte van die positieve ontwikkeling kon volgens Euromonitor worden toegeschreven aan de binnenlandse consumptie op het Chinese vasteland. Onder meer bleek China een sterke vraag naar luxewagens te registreren. Het Amerikaanse continent blijft volgens het rapport een moeilijke regio. Er diende immers gewag gemaakt van een daling met 4 procent, onder meer door politieke onzekerheid en de dalende interesse van buitenlandse reizigers voor de Verenigde Staten.

In Europa kan volgens Euromonitor een gelijkaardige evolutie worden opgetekend. “West-Europa laat op het gebied van luxeconsumptie slechts matige prestaties optekenen,” aldus de onderzoekers. “In Frankrijk moest zelfs voor het twee jaar op rij een daling worden gemeld.” Euromonitor wijst er wel op dat Europa voor de luxesector een cruciale markt blijft. Ook dit jaar genereerde de regio immers nog altijd meer dan 50 procent van de wereldwijde verkoop.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

24-12-17

Ook luxeconsument toont toenemende interesse in ecommerce

Verwacht mag worden dat de luxebestedingen volgend jaar nog licht zullen worden opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Luxury Institute bij 4.300 vermogende consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Japan, China en Mexico. Vastgesteld werd dat 92 procent van de ondervraagden te kennen gaf volgend jaar producten of diensten uit de luxesector te zullen aankopen. Daarbij gaf 28 procent aan volgend jaar meer aan luxeproducten te zullen uitgeven dan dit jaar. Vorig jaar had 26 procent een grotere consumptie voorspeld. Daarentegen maakte 9 procent gewag van een inkrimping van de aankopen. Dat betekende een status-quo tegenover vorig jaar.

“Vooral in de toeristische sector wil de luxeconsument zijn bestedingen opvoeren,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij werd door 41 procent gewezen naar extra uitgaven voor hotelovernachtingen, gevolgd door vliegtuigtickets (40 procent), cruises (38 procent) en touring (37 procent).” Verder werd ook gewezen naar bijkomende uitgaven voor restaurants (33 procent), gezondheid en fitness (30 procent), auto’s (30 procent), entertainment (30 procent), technologie (29 procent) en vakantievastgoed (29 procent). Bij kleding, juwelen en uurwerken daalt de intentie voor meeraankopen tot respectievelijk 26 procent, 25 procent en 24 procent.

Vermogende consumenten tonen volgens de onderzoekers weliswaar een toenemende interesse in online shopping, maar fysieke winkels blijven de voorkeur genieten. “Een bezoek aan de fysieke winkel geniet bij 52 procent van de respondenten de voorkeur,” aldus Milton Pedraza, chief executive van het Luxury Institute, de studie. “Slechts 21 procent verkiest online shoppen, maar dat betekent wel een verbetering tegenover het niveau van 17 procent vorig jaar.” Er wordt opgemerkt dat 27 procent tussen de beide kanalen geen voorkeur kan uitspreken. Ongeveer 38 procent van de luxebestedingen gebeuren online, terwijl respectievelijk 36 procent en 24 procent van de aankopen worden gedaan in warenhuizen en merkboetieken.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

30-10-17

Europa opnieuw belangrijkste luxemarkt van de wereld

De verkoop van luxegoederen realiseert dit jaar een wereldwijde omzet van 1,2 biljoen dollar. Dat betekent een stijging met 5 procent tegenover vorig jaar jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Company en de Italiaanse sectororganisatie Fondazione Altagamma. Opgemerkt wordt dat de markt vooral wordt gedreven door de verkoop van luxewagens, waar een stijging met 6 procent tot 489 miljard dollar wordt gemeld. Tevens wordt benadrukt dat belevingen een belangrijk doelwit zijn voor de luxeconsument, waarbij voeding en wijn een groei met 6 procent laten optekenen. Bij de luxecruises kan zelfs gewag gemaakt worden van een stijging met 14 procent.

De kernmarkt van de persoonlijke luxegoederen kende een groei met 6 procent tot 262 miljoen euro. Daarbij kan volgens onderzoeksleider Claudia D’Arpizio vooral gewag gemaakt worden van een hernieuwde interesse van de Chinese consument, die zowel in eigen land als op buitenlandse bestemmingen opnieuw meer aankopen doet. Ook in andere regio’s kunnen volgens D’Arpizio sterkere aankooptrends worden opgetekend. “Er kan daarbij gewag gemaakt worden van een meer robuuste markt,” aldus de onderzoekster. “De groei wordt immers gedreven door grotere volumes in plaats van hogere prijzen. Bovendien is er opnieuw een beter evenwicht tussen toerisme en lokale consumptie.”

Er wordt nog opgemerkt dat de Europese markt zijn herstel verder zet. Daarbij kon een groei met 6 procent tot 87 miljard euro retailverkopen worden opgetekend. Daarmee herovert Europa zijn leidende positie in de verkoop van luxeproducten. Onder meer wordt gewag gemaakt van een grotere toeristische activiteit in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk. Daarnaast wordt opgemerkt dat ook de lokale consumptie, vooral in Duitsland, een versterking heeft gekend. In China kon onder impact van lokale aankopen een heropleving met 15 procent tot 20 miljard euro worden opgetekend. De rest van Azië liet een stijging met 6 procent tot 36 miljard deur melden.

Noord-Amerika en Latijns-Amerika lieten een groei met 2 procent tot 84 miljard euro optekenen. De andere regio’s kenden een groei met 1 procent. In het Midden-Oosten weegt vooral politieke onzekerheid op de sector.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

23-02-14

Shanghai als luxecentrum belangrijker dan New York

Shanghai is voor de luxesector een belangrijker locatie geworden dan New York. Dat is de conclusie van een rapport van het marketingbedrijf ContactLab op basis van een onderzoek bij duizend residenten van beide steden. Daarbij werd opgemerkt dat 80 procent van de residenten van Shanghai gedurende de voorbije twaalf maanden minstens één luxeproduct heeft gekocht. Gemiddeld werd bij de jongste aankoop een bedrag van 1.000 dollar uitgegeven, tegenover 500 dollar in New York. Er wordt echter ook opgemerkt dat in de twee steden opvallende verschillen op de luxemarkt kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shanghai, new york, luxe |  Facebook |

14-11-13

Slechte service op thuismarkt jaar Chinese luxeconsument naar buitenland

Een matige service op de thuismarkt en een gebrek aan kennis bij de verkopers zet een groot deel van de Chinese luxeconsumenten aan om hun aankopen bij voorkeur in het buitenland te verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Ipsos Group en Ruder Finn bij achttienhonderd luxeconsumenten in China en Hongkong. Er wordt aan toegevoegd dat de grote merkwinkels nog altijd de favoriete bestemming vormen voor de Chinese luxeconsumenten, maar er ook steeds meer ook gehouden moet worden met online kanalen. Inmiddels zou ongeveer 35 procent van de Chinese luxeconsument de voorkeur geven aan online shoppen.

“Het gebrek aan kwaliteit bij Chinese retailers heeft vele consumenten aangezet om voor hun aankopen uit te wijken naar landen waar merken meer investeringen hebben gedaan in de kwaliteit van de shopping-beleving,” merkt Elan Shou, managing director van Ruder Finn China, op. “Bovendien bouwt de Chinese consument een steeds grotere knowhow op over de luxeproducten, waardoor vele klanten zich storen aan de beperkte kennis bij het winkelpersoneel. Training en het behoud van talentvolle medewerkers moeten dan ook belangrijke prioriteiten zijn voor de Chinese luxeretailers. Bovendien moet er door de snelle uitbreiding van de retailsector een oplossing worden gevonden voor het tekort aan kwaliteitspersoneel.”

Volgens Ruder Finn kent de Chinese luxeretail inmiddels een personeelsverloop van 30 procent, zodat het bewaren van het kwaliteitsniveau bij het personeel een bijzonder grote uitdaging blijft. Elan Shou wijst er bovendien op dat de Chinese consumenten weliswaar hun luxeproducten in de hele wereld kopen, maar moeten er voor onderhoud en herstellingen wel oplossingen in eigen land worden gevonden. “Daardoor kunnen op het Chinese vasteland belangrijke flessenhalzen ontstaan in de naverkoop-diensten,” merkt Shou op. “Pas wanneer aan al die problemen een antwoord kan worden gegeven, kan de Chinese luxesector opnieuw de voorkeur bij de lokale consument verwerven.”

Verder wordt opgemerkt dat de Chinese luxeconsumptie volgend jaar met een stabilisering rekening zal dienen te houden. Dat zou vooral gelden voor de aankoop van uurwerken, handtassen, juwelen, schoenen en wijnen. Daarbij wordt aangevoerd dat Chinese consumenten zich voor de aankoop van uurwerken en wijnen steeds meer tot Europese markten richten, terwijl Hongkong vaak naar voor wordt geschoven voor de aankoop van juwelen, handtassen en schoonheidsproducten. Daarnaast werd vastgesteld dat de Chinese luxeconsument minder belang begint te hechten aan merknamen en steeds meer op zoek gaat naar de unieke aspecten van zijn aankopen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, china |  Facebook |

26-10-13

Aziatische luxeconsument voorzichtig met financiële investeringen

De luxebestedingen op de Aziatische markt blijven toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos. De onderzoekers stellen dat in nagenoeg alle categorieën een groei kan worden opgemerkt, waarbij vooral een toenemende belangstelling voor intelligente technologie en luxegoederen kon worden vastgesteld. Ook merkte Ipsos op dat de internationale vlieguitreizen eveneens een groei laten optekenen, maar er wordt wel aangevoerd dat de kapitaalkrachtige bevolking van de regio bijzonder voorzichtig blijft met zijn financiële investeringen, waarbij de investeringen in vastgoed zelfs een daling lieten optekenen tegenover vorig jaar.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, azië, consumptie |  Facebook |

19-10-13

Afrikaanse markt wordt belangrijk doelwit voor luxesector

De Afrikaanse markt wordt de volgende jaren een belangrijk doelwit voor de producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de sector de Afrikaanse regio door de grote politieke instabiliteit lange tijd heeft links laten liggen, maar steeds meer aangetrokken wordt door de toenemende rijkdom uit de winning van olie en gas, wat aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke economische groei en de vorming van een klasse superrijken met een exclusieve smaak in landen zoals Nigeria, Angola, Ghana, Mozambique en Kenia. De voorbije jaar heeft de verkoop van luxeproducten in de regio al een stijging met 35 procent laten optekenen.

Ook de volgende jaren zal de Afrikaanse luxemarkt volgens Euromonitor met 33 procent verder blijven groeien. “Afrika is na Asia-Pacific de snelstgroeiende economische markt van de wereld,” wordt opgemerkt. “Bovendien vertegenwoordigt Afrika ook vijf van de tien snelstgroeiende nationale economieën van de wereld. Dat zal zich vertalen in hogere inkomens en toenemende bestedingsbudgetten bij de Afrikaanse consument. Daarmee zullen vele Afrikanen naast de basisbehoeftes voor de eerste keer eindelijk ook andere goederen kunnen kopen, waardoor ook de luxesector in de regio uitzicht krijgt op een belangrijke return-on-investment.”

Zuid-Afrika en Nigeria vormen de belangrijkste groeimarkten op het Afrikaanse content. Nigeria behoort inmiddels tot de twintig grootste champagnemarkten van de wereld. Fflur Roberts, hoofdonderzoeker luxeproducten bij Euromonitor, waarschuwt wel dat de sector in Afrika met een aantal belangrijke hindernissen moet rekening houden. “Hoewel de Afrikaanse middenklasse een belangrijke groei kent, blijft armoede een groot probleem,” merkt Roberts op. “Bovendien kunnen ook de zwakke infrastructuur, onderontwikkelde retailmarkten en een gebrek aan merkenkennis de nodige barrières opwerpen. Bovendien kan ook corruptie en politieke instabiliteit een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de sector.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, afrika |  Facebook |

19-09-13

Ontwikkelingslanden dragen volgende groeifase luxesector

Ontwikkelingslanden zullen de volgende groeiperiode in de luxesector dragen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ceros. Dat fenomeen is volgens Ceros te wijten aan een gevoelige uitbreiding van de kapitaalkrachtige populatie op de groeimarkten. De onderzoekers stellen dat vele luxemerken dan ook naar regio’s zoals Azië en Latijns-Amerika kijken om nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen voor hun producten, zodat de vertragende verkoop op de gevestigde markten kan worden opgevangen. Er wordt aan toegevoegd dat in landen met een groeiende luxemarkt bijna onmogelijk naast een streven naar extravaganza kan worden gekeken.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

16-09-13

Kapitaalkrachtige jongeren belangrijk doelpubliek online luxesector

Kapitaalkrachtige jongeren vormen voor de online luxesector een belangrijk doelpubliek. Dat is de conclusie van een rapport van het digitaal marketingbedrijf iProspect bij nagenoeg vijfduizend Amerikaanse gezinnen met een inkomen van minstens 100.000 dollar per jaar. Deze groep consumenten, die zich ook vaak als een beïnvloeder beschouwen, hebben volgens het rapport de gewoonte om nagenoeg dagelijks online te winkelen en stellen zich ook bijzonder ontvankelijk op voor mobiele reclame. Kapitaalkrachtige babyboomers maken volgens iProspect daarentegen gewag van gemiddeld één online aankoop per maand.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, online |  Facebook |

11-09-13

Luxeconsument wil producten ook kunnen voelen

De meeste luxeconsumenten doen online research vooraleer tot een transactie over te gaan, maar toch beslist 65 procent om het product in een fysieke winkel aan te kopen en de waren te betasten en uit te proberen vooraleer definitief tot de aanschaf wordt beslist. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij luxeconsumenten in negen landen. De onderzoekers merken op dat de meeste welgestelde consumenten weliswaar digitaal zijn onderlegd, maar toch het product persoonlijk willen ervaren vooraleer over een aankoop te beslissen. Google voegt er aan toe dat luxe-marketeers zich ervan bewust moeten zijn dat hun consumenten naar een volledige beleving - zowel online als in de fysieke winkel - streven.

"Hoewel de meeste shoppers luxeproducten in fysieke winkels kopen, blijkt een overgrote meerderheid van 75 procent vooraf online onderzoek te hebben gedaan," merkt onderzoeksleider Brian Zeug op. "Dat toont aan welke vitale rol het digitale platform heeft verworven binnen de aankoopbeslissingen rond luxeproducten. Aangezien het grootste gedeelte van de aankopen in de fysieke winkel gebeurt, kan de verleiding groot zijn om de belangrijkheid van online toepassingen te minimaliseren. Het onderzoek toont echter aan dat een dergelijke houding een zware vergissing zou zijn. Luxe-retailers die de shopper geen online beleving aanbieden, dreigen de kans te missen om aankoopbeslissingen te beïnvloeden voor de klant de winkel betreedt."

Er wordt nog aangevoerd dat welstellende consumenten in nieuwe markten zoals China, Brazilië en Rusland jonger zijn dan in de mature markten en ook frequenter aankopen verrichten. De gemiddelde leeftijd bedraagt in opkomende markten zevenendertig jaar en over een periode van twee jaar werden gemiddeld drieëntwintig aankopen verricht. In mature markten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Italië en Duitsland bedraagt de gemiddelde leeftijd zesenveertig jaar, terwijl over een periode van twee jaar gemiddeld bijna dertien producten werden aangeschaft. In Japan daarentegen blijken over een periode van twee jaar amper drie luxeproducten te zijn gekocht. In Japan heeft 69 procent van de consumenten de voorbije twee jaar minstens één luxeproduct gekocht, tegenover 100 procent in de nieuwe markten en 99 procent in de mature economieën.

Bij de meest recente aankoop werd in alle markten een gemiddeld bedrag van 2.500 dollar betaald. Er wordt aan toegevoegd dat in de nieuwe markten 92 procent van de consumenten online research heeft gedaan vooraleer tot een aankoop over te gaan, tegenover 69 procent in de meeste mature markten en 49 procent in Japan. Slechts 6 procent van de consumenten in nieuwe markten heeft het hele proces van onderzoek en de aankoop offline afgehandeld, tegenover 1 procent in de meeste mature economieën en 42 procent in Japan. Gebruiksvriendelijkheid is de belangrijkste motivatie voor online aankopen. De behoefte om het product te voelen en uit te proberen vormt de belangrijkste hinderpaal voor online transacties.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, winkel, internet |  Facebook |

25-07-13

Vrouw gebruikt luxeproducten om relatie te verdedigen

Luxeproducten zijn voor vrouwen niet alleen een middel om hun persoonlijke stijl te benadrukken, hun zelfbeeld te verbeteren of een status af te dwingen, maar in een aantal gevallen ook om andere vrouwen te ontmoedigen achter hun partner aan te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota bij meer dan zeshonderd Amerikaanse vrouwen. De onderzoekers stellen immers dat luxe wordt gezien als een signaal dat de vrouw een bijzonder toegewijde echtgenoot heeft, waardoor concurrentes minder geneigd zouden zijn om een flirt te overwegen.

Uit de studie, bij vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en relatietypes, bleek volgens onderzoeksleider Vladas Griskevicius, professor management aan de University of Minnesota, dat luxeproducten door vrouwen worden gebruikt als een waarschuwingssignaal naar seksegenotes die als een mogelijke bedreiging voor hun romantische relatie werden beschouwd. “Potentiële concurrentes nemen onbewust aan, ongeacht het individu dat de daadwerkelijke aankoop heeft verricht, dat de mannelijke partij iets met de aanschaf van het luxeproduct heeft te maken en dus een grote toewijding kent voor zijn partner.”

“Het lijkt irrationeel dat Amerikanen elk jaar meer dan 250 miljard dollar besteden aan vrouwelijke luxeproducten, waarbij elke vrouw zich gemiddeld drie handtassen per jaar aanschaft, maar deze consumptie blijkt voor de vrouw in werkelijkheid een intelligente strategie te zijn om haar romantische relatie te beschermen,” voert professor Griskevicius aan. “Luxeproducten vormen voor vrouwen een instrument om concurrentes te waarschuwen zich niet met hun partner in te laten. Vanuit diezelfde optiek zullen jaloerse vrouwen de neiging vertonen om meer luxeproducten te willen kopen. Luxeproducten hebben dan ook een belangrijke functie in een relatie.”

Ook vrouwelijke vrijgezellen tonen een interesse in luxeproducten. “Die aankoop moet seksegenotes waarschuwen dat ze er zich voor moeten hoeden om zich in de toekomst met hun partner in te laten,” zeggen de onderzoekers. Eerder onderzoek van professor Griskevicius bracht aan het licht dat mannen vooral luxeproducten kopen om leden van het andere geslacht aan te trekken.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, relatie |  Facebook |

17-07-13

Luxehotels moeten zich toeleggen op lokale troeven

Luxehotels die zich toespitsen op de lokale keuken, de natuur in de omgeving en de plaatselijke cultuur zullen een belangrijk voordeel laten optekenen tegenover hun concurrenten. Met een lokale focus kan immers een beleving worden aangeboden die op andere locaties niet kan worden geëvenaard. Dat zegt Damon Banks, directeur van het bureau DMB Public Relations. Hij wijst er daarbij op dat een aantal ketens al totale divisies hebben geïmplementeerd om een boeiend lokaal aanbod uit te werken voor hun luxeconsumenten.

Aangezien luxeconsumenten vaak hun reizen gericht uitstippelen en op zoek gaan naar exclusieve belevingen, kan het aanbieden van speciale pakketten volgens specialisten tot een belangrijke toeloop van klanten leiden. Er wordt aan toegevoegd dat de lokale omgeving voor een hotel een onderdeel vormt van een unieke identiteit die niet kan worden gekopieerd. "Luxehotels beseffen steeds meer het belang van authenticiteit, gaande van de estethische aankleding van het complex tot de beschikbare activiteiten voor de hotelgasten," zegt Taylor Rains, coördinator van Rawle Murdy Associates.

"Luxereizigers verlangen een luxebeleving in hun hotel, maar zoeken ook vaak naar authentieke culturele ervaringen," merkt Taylor Rains op. "Tot recent werd aangevoerd dat een combinatie van beide elementen onmogelijk is, maar de voorbije jaren zijn vele luxehotels erin geslaagd om lokale ingrediënten te combineren met de eigen kenmerken van de keten. Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van een nadruk op een lokale keuken, die een bijzondere aantrekkingskracht kan uitoefenen op de luxereiziger.

"Deze lokale gerichtheid betekent ook een steun voor de lokale gemeenschap," zegt Damon Banks nog. "De samenwerking biedt aan alle partijen een voordeel." De waarnemers voeren aan dat steeds meer hotels ook inspelen of de lokale geschiedenis en erfgoed of op duurzaamheid en ecologie.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, horeca |  Facebook |

16-05-13

Luxemarketeers kijken naar online video en rich media

Luxemarketeers willen twee keer zoveel besteden aan online video en rich media dan collega's die zich op de massamarkt richten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Martini Media bij ruim tweehonderd marketeers. De onderzoekers stellen dat luxemerken de allerbeste platformen nodig hebben om hun producten te tonen. Gewone display-reclame is daarvoor volgens Martini Media ontoereikend. Er mag volgens de onderzoekers worden verwacht dat de bestedingen aan display-reclame steeds meer zullen worden vervangen door andere media.

De onderzoekers stelden vast dat 95 procent van de ondervraagde marketeers aangaf dit jaar zijn digitale bestedingen te zullen uitbreiden. Gemiddeld werd aangegeven dat digitale activiteiten 48 procent van de totale marketingbudgetten zouden vertegenwoordigen. "Vele marketeers wijzen op de aantoonbare efficiëntie van nieuwe media," merkt Martini Media op. "Driekwart van de ondervraagden gaf aan dat digitale campagnes dezelfde resultaten kunnen opleveren als reclame-activiteiten op televisie of in kranten."

Bovendien bleek dat 71 procent van de marketeers digitale reclame hanteren om de merkbekendheid op te drijven. Daarnaast gaf 63 procent aan van plan te zijn om hun inspanningen op het gebied van sociale media op te drijven. "Merken erkennen de waarde van digitale media, niet alleen om directe acties te genereren, maar ook om het merk te ondersteunen," zegt James Drake-Brockman, hoofd digitale marketing bij het bureau DMG Event. "Dat weerspiegelt een duidelijke verschuiving in de houding van adverteerders en de reclamemedia."

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, luxe, online video, rich media |  Facebook |

17-04-13

Luxemerken dreigen Japanse markt over het hoofd te zien

Luxemerken richten zich volop op de Chinese consument, maar lopen daarbij het gevaar de Japanse markt uit het oog te verliezen. Dat is uit een onderzoek van de denktank L2 gebleken. De onderzoekers merken op dat ongeveer één vijfde van de Japanse luxeconsumenten heeft aangegeven zijn interesse in luxueuze producten niet te hebben afgebouwd. Bovendien zegt driekwart van de chief executives van luxemerken dat het economische klimaat geen impact heeft gehad op de Japanse verkoopcijfers.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, japan |  Facebook |

15-04-13

Grote groei Chinese luxesector behoort tot verleden

De grote groei van de luxesector op de Chinese markt begint af te zwakken. Dat is de conclusie van een rapport van het Fortune Character Research Centre. In het verleden kende de sector in China een dubbelcijferige groei, maar die trend is inmiddels gevoelig afgezwakt. Er wordt aan toegevoegd dat daarmee ook de grote golf winkelopeningen van luxemerken in China voorbij lijkt te zijn en zal er in de toekomst een grotere nadruk dienen te worden gelegd op de verbetering van de consumentenservice.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |

24-02-13

Luxemerken blijven enthousiast over de Chinese automarkt

De grote luxemerken uit de autosector blijven enthousiast over de Chinese markt. Dat blijkt uit een gesprek van Torsten Muller-Otvos, chief executive van Rolls-Royce, met de krant China Daily. Muller-Otvos zegt er rekening mee te houden dat China nog dit jaar de belangrijkste markt voor het Britse luxemerk zal worden. China vertegenwoordigt nu al een kwart van de totale verkoop van Rolls-Royce. Ook Bentley, dat zijn verkoop in China het voorbije jaar met 23 procent zag stijgen, zegt te verwachten dat het land dit jaar de Verenigde Staten zal inhalen als belangrijkste afzetmarkt. Ook het Italiaanse Bugatti wijst op de vele mogelijkheden op de Chinese markt.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, luxe, china |  Facebook |

23-02-13

Chinese staatsmedia weigeren reclame voor luxeproducten

China heeft reclame voor luxeproducten op de officiële radio en televisie verboden. De maatregel vormt een onderdeel van de strijd tegen corruptie en extravagant gedrag. Opgemerkt wordt dat het in China bij feestelijkheden vaak de gewoonte is om aan ambtenaren geschenken aan te bieden in ruil voor een aantal gunsten. Volgens de Chinese mediaregulator promootten een aantal reclames in het verleden het geven van luxegeschenken aan, waarmee een incorrect systeem dat een slecht maatschappelijke moraal aanmoedigde. Onder meer beroemde horlogemerken, zeldzame postzegels en gouden en zilveren herdenkingsmunten zouden daarbij als uitgelezen geschenken voor leiders en superieuren zijn aanbevolen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, media, reclame, luxe |  Facebook |

12-02-13

Indiase luxemarkt verwacht verdubbeling van omzet

De Indiase luxemarkt zal tegen het midden van het decennium een waarde hebben opgebouwd van 15 miljard dollar per jaar. Dat is bijna een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Het voorbije jaar boekte de sector een omzet van 8 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van de Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham) en Yes Bank. Opgemerkt wordt onder meer dat het aantal Indiase miljonairs tijdens de volgende vijf jaar een verdrievoudiging zal kennen. Luxeproducten, waaronder juwelen, zouden de volgende periode de snelste groei kennen en de omzet met 88 procent opdrijven tot 5,38 miljard dollar.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, luxe |  Facebook |

30-01-13

Welgestelde consument wil meer uitgeven aan luxeproducten

Welgestelde consumenten plannen dit jaar meer geld uit te geven aan luxeproducten. Dat blijkt uit een enquête van consulent Ipsos Media bij duizend Amerikaanse consumenten met een gezinsinkomen van meer dan 100.000 dollar per jaar. De onderzoekers stelden vast dat in december vorig jaar 18 procent van de ondervraagden aangaf de volgende twaalf maanden zijn bestedingen aan luxeproducten te zullen opdrijven. In oktober vorig jaar had slechts 13 procent aangegeven een groter budget te zullen reserveren voor de aanschaf van luxegoederen.

Bovendien bleek in oktober vorig jaar nog 18 procent aan te geven zijn bestedingen te zullen terugschroeven, maar dat was in december al gedaald tot 15 procent. Bij gezinnen met een inkomen met meer dan 250.000 dollar gaf in december 24 procent aan de volgende twaalf maanden zijn investeringen in luxeproducten te zullen opdrijven, terwijl slechts 3 procent overwoog zijn budget te zullen terugschroeven. Twee maanden voordien had slechts 7 procent plannen om zijn bestedingen op te drijven, terwijl 9 procent een inkrimping waarschijnlijk achtte.

Er wordt wel opgemerkt dat in oktober vorig jaar slechts 1 procent van de welgestelde consumenten aangaf de volgende twaalf maanden niets te zullen besteden aan luxeproducten, maar dat was in december wel opgelopen tot 7 procent. Bij de gezinnen met een inkomen van meer dan 250.000 dollar had in oktober niemand aangegeven geen enkel budget te voorzien voor luxeproducten, maar dat was in december al opgelopen tot 3 procent. De onderzoekers stelden verder vast dat onder meer een groeiende interesse kon worden opgemerkt in vakanties en reizen.

Lees Verder

19:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, luxe |  Facebook |

27-01-13

Luxeconsument houdt van mobiele platformen

Consumenten van luxeproducten tonen zich meer actief op mobiele platformen dan de gemiddelde klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Foresee bij bezoekers van wedsites van luxeproducenten. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de consumenten van luxeproducten een mobiel platform hebben gebruikt voor de interactie met een bedrijf. Bij de gemiddelde consumentenpopulatie maakt slechts 42 procent van mobiele platformen gebruik om contact te zoeken met bedrijven.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, luxe |  Facebook |

17-12-12

China is grootste luxemarkt van de wereld

Door een aanhoudende groei in de vraag naar producten uit de hogere prijscategorieën in het hele land is China de grootste luxemarkt van de wereld geworden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bain & Company. Geraamd wordt dat China op dit ogenblik 27 procent van de wereldwijde bestedingen aan luxeproducten vertegenwoordigt. De Verenigde Staten volgen op de tweede plaats met ongeveer 20 procent. Over drie jaar zou China ongeveer 33 procent van de wereldwijde bestedingen vertegenwoordigen. Dit jaar wordt op het Chinese vasteland rekening gehouden met een groei van 7 procent tot 18,1 miljard dollar. Dat is weliswaar de traagste groei die de sector de voorbije vijf jaar in China heeft laten optekenen, maar dat cijfer ligt volgens Bain & Company nog altijd hoger dan op de meeste grote internationale markten. Wanneer de buitenlandse aankopen van Chinese reizigers worden meegerekend, zouden de bestedingen dit jaar op 46,4 miljard dollar uitkomen.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |

05-12-12

Italiaanse luxesector zwaar getroffen door besparingen

De verkoop van luxeproducten in Italië, de thuisbasis van merken zoals Armani, Prada en Versace, zal dit jaar een omzet boeken van 15,7 miljard euro. Dat betekent een daling met bijna 1 miljard euro op twee jaar. Dat is de conclusie van een rapport van de investeringsgroep Exane BNP Paribas. Er wordt opgemerkt dat de huidige besparingspolitiek van de Italiaanse regering een zware tol eist van de sector. Italië zou daarmee volgens het rapport nog slechts een aandeel van 7,6 procent overhouden in in de wereldwijde verkoop van luxeproducten. Onder meer de hogere belastingen op vastgoed en de beperking om cash betalingen van meer dan 1.000 euro dreigen volgens het rapport de verkoop van luxeproducten op de Italiaanse markt af te remmen.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, luxe |  Facebook |

14-11-12

Vertrouwen Amerikaanse luxeconsument op hoog niveau

Het vertrouwen van de Amerikaanse luxeconsument ligt op een bijzonder hoog niveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Unity Marketing, dat het gedrag van kapitaalkrachtige consumenten opvolgt. Unity Marketing zegt dat het vertrouwen van de luxeconsument op dit ogenblik op het hoogste niveau ligt sinds acht jaar geleden met de opvolging van de sector werd begonnen. De onderzoekers voegen er aan toe dat meer dan de helft van de Amerikaanse luxeconsumenten aangeeft zich op dit ogenblik financieel sterker te voelen dan twaalf maanden geleden. Ook blijkt dat 37 procent van de Amerikaanse luxeconsumenten ervan overtuigd dat hun land in de goede richting evolueert. Dat betekent een stijging met 15 procentpunt tegenover het vorige kwartaal.

Lees Verder

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, luxe |  Facebook |

24-10-12

Chinese luxeconsument meer op de hoogte van trends

Grote internationale luxemerken worden in China geconfronteerd met een steeds moeilijker marketing-omgeving, waar consumenten steeds meer kennis verwerven over dure aankopen. Dat is de conclusie van een enquête van het persbureau Bloomberg. Uche Okonkwo, strateeg bij consulent Luxe Corp, merkt op dat consumenten in China nog altijd in luxe investeren, maar wordt er op een andere manier besteed. Okonkwo merkt op dat de huidige Chinese consumenten beter geïnformeerd zijn over trends, zodat marketeers meer inspanningen moeten doen om een verkoop af te ronden dan vijf jaar geleden.

Lees Verder

21:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |

20-10-12

China draagt helft van de groei in wereldwijde luxesector

Chinese consumenten zullen tot het midden van het decennium de helft van de wereldwijde groei in de luxesector voor hun rekening nemen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Roland Berger. De studie voert aan dat de luxesector op het Chinese vasteland over drie jaar een omzet zal realiseren van 29 miljard euro. Wereldwijd zou de sector op dat ogenblik een waarde hebben van 181 miljard dollar. Bij het begin van het decennium vertegenwoordigde China een waarde van 9 miljard euro, tegenover een wereldwijde omzet van 132 miljard dollar.

Volgens Roland Berger laat de Chinese luxesector tijdens de eerste helft van dit decennium een groei met 40 procent optekenen. In Europa zou er sprake zijn van een stijging met 19 procent tot 58 miljard dollar, terwijl de Verenigde Staten een toename met 18 procent tot 48 miljard dollar zou laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat China over drie jaar een grotere markt zal vertegenwoordigen dan Japan, waar de omzet van 16 miljard euro naar 17 miljard euro zou stijgen.

Uit het rapport blijkt dat vrouwelijke consumenten 55 procent van de Chinese luxesector vertegenwoordigen. “In Europa is dat meer evenwichtig verdeeld,” aldus Roland Berger. “Bovendien zijn de luxeconsumenten in China gemiddeld jonger dan in de rest van de wereld. In China is 65 procent van het publiek voor luxegoederen jongeren dan veertig jaar, tegenover 46 procent in landen zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.” Ook blijkt dat 30 procent van de Chinese luxeconsumenten afkomstig is uit de tweede generatie rijken.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |

05-09-12

Europese luxemerken moeten strategie voor crisis ontwikkelen

Europese luxemerken moeten hun productaanbod versterken en zich focussen op potentiële groeiniches zoals export en cosmetica. Dat heeft Giorgio Armani, oprichter en eigenaar van het gelijknamige Italiaanse modehuis, tegenover het magazine Women's Wear Daily gezegd. Volgens Armani moeten de fabrikanten een grotere meerwaarde koppelen aan de aankoop en de kwaliteit van hun producten opdrijven. Thierry Andretta, chief executive van de Franse modeketen Lanvin, voegt er aan toe dat de luxesector moet terugkeren naar zijn basis en een coherente benadering van het product handhaven, zoals een selectief distributiesysteem. Franco Pené, voorzitter van de Italiaanse kledinggroep Gibo, merkt echter op dat vooral een economische stimulus ervoor zou moeten zorgen dat het vertrouwen bij de consument, dat cruciaal is voor het aanzwengelen van de groei, opnieuw terugkeert. Indien de stemming bij de consument niet verandert, dreigt er volgens Pené een donkere periode die jaren kan aanslepen.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, luxe |  Facebook |

23-04-12

Midden-Oosten centrum van wereldwijde luxehotel-sector

Sinds de eeuwwisseling is het Midden-Oosten het centrum van de luxehotel-sector geworden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent STR Global. Opgemerkt wordt dat luxehotels in het Midden-Oosten inmiddels 190.514 kamers kunnen aanbieden. Dat betekent een stijging met 3,9 procent per jaar sinds het begin van de eeuw. In de hogere middenklasse is er sprake van een stijging met 2,4 procent tot 253.958 kamers. In totaal liet de hotelsector in het Midden-Oosten en Afrika sinds het begin van de eeuw een jaarlijkse uitbreiding met 2,5 procent optekenen.

"Wereldwijd zijn er volgens STR Global op dit ogenblik ruim 13,4 miljoen hotelkamers beschikbaar," aldus het magazine Arabian Business. "Sinds het begin van de eeuw werden meer dan 2,3 miljoen kamers gecreëerd." Dat betekent een groei met 1,6 procent per jaar, vooral gedragen door Asia-Pacific en het Midden-Oosten en Afrika. In het Midden-Oosten en Afrika werden sinds het begin van de eeuw 497 hotels gebouwd met in totaal 134.585 kamers. In Europa werd een jaarlijkse groei met 1,1 procent opgetekend.

Sinds begin dit jaar werden in het Midden-Oosten al twaalf nieuwe hotelprojecten met in totaal 2.718 kamers geopend. Voor de rest van het jaar zouden nog eens 134 hotels met in totaal 34.688 kamers worden opgeleverd. In de luxesector wordt gewag gemaakt van 27 hotels met in totaal 8.448 kamers. Ook volgend jaar zouden nog eens 125 hotels worden geopend met in totaal 31.614 kamers. Daarbij zou de luxesector 36 nieuwe hotels met 10.804 kamers opleveren.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midden-oosten, luxe, horeca |  Facebook |

24-02-12

Vladimir Poetin wil belasting op overconsumptie oligarchen

De Russische premier Vladimir Poetin wil een luxebelasting heffen op de superrijke populatie van het land. De premier voerde daarbij aan dat de Russische oligarchen teveel besteden aan dure woningen en wagens. Volgens Poetin geeft de rijke bevolking nog altijd de voorkeur aan overconsumptie en ijdelheid en weigert ze te investeren in ontwikkeling. De premier voegde er aan toe dat er bij de nieuwe belasting over gewaakt zal worden dat de middenklasse niet geraakt zal worden door de maatregel.

"Er is in Rusland al langer sprake van een belasting op luxe-aankopen," merkt The Moscow Times op. "Drie jaar geleden al merkte Poetin op dat er hogere belastingniveaus zouden moeten worden opgelegd aan burgers die dure appartementen of grote percelen grond bezitten." Anton Siluanov, Russisch minister van financiën, benadrukte dat een eerste luxetaks - die gericht zou zijn op yachten, dure wagens en woningen - volgend jaar zou kunnen worden ingevoerd.

Daarbij maakte Siluanov gewag van een progressieve belasting. Dat zou betekenen dat er hogere belastingen zouden worden aangerekend naarmate de prijs van de woningen hoger ligt. "Het idee krijgt ook veel steun in het Russische parlement," voert The Moscow Times nog aan. "Zelfs Mikhail Prokhorov, een rivaal van Poetin voor de presidentsverkiezingen en zelf miljardair, heeft zich achter het plan geschaard, samen met hogere belastingen op tabak en alcohol."

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vladimir poetin, belasting, luxe, rusland |  Facebook |

19-12-11

Horloges worden belangrijkste sector Chinese luxemarkt

Uurwerken worden dit jaar de belangrijkste tak van de Chinese luxemarkt. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bain & Company. De verkoop van luxehorloges zal volgens het rapport in China dit jaar een omzet halen van 20 miljard yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 3,15 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigen uurwerken bijna 30 procent van de totale Chinese luxemarkt. Het is de eerste keer dat uurwerken de belangrijkste markt van de luxeverkopen in China worden. Tot nu toe stonden cosmetica en parfums op de eerste plaats.

Wereldwijd vertegenwoordigen uurwerken en juwelen 20 procent van de totale luxeverkopen. "In China hebben horloges alleen al dat niveau overschreden," merken de onderzoekers op. De verkoop van luxehorloges zou in China dit jaar een groei kennen van ongeveer 40 procent, tegenover een stijging met 45 procent. Twee jaar geleden kende de sector een groei met 29 procent. Waarnemers stellen dat er bij alle categorieën consumenten een grotere belangstelling in horloges kan worden opgetekend. Verwacht wordt dat de trend de volgende jaren nog meer verkopers zal aantrekken.

De drie topmerken op de Chinese horlogemarkt zijn Omega, Cartier en Rolex. Volgens Bain & Company zal de luxesector in China dit jaar een waarde vertegenwoordigen van 110 miljard yuan. Dat betekent een groei met 26 procent tegenover het jaar voordien. Vorig jaar werd een groei met 27 procent gerealiseerd. Er wordt aan toegevoegd dat nieuwe klanten dit jaar ongeveer 60 procent van de totale groei vertegenwoordigen. De groei wordt onder meer gedragen door de uitbreiding van het aantal winkels, hoewel die groei een vertraging toont tegenover vorig jaar.

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, horloge, luxe |  Facebook |

01-12-11

Jonge Chinese luxeconsument geeft voorkeur aan grote merken

Jonge Chinese consumenten geven de voorkeur aan luxemerken met een sterke erfenis en authenticiteit. Bovendien is er een toenemende bereidheid om deze producten online te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het pr-netwerk Ruder Finn en het onderzoeksbureau Albatross Global Solutions. Opgemerkt wordt dat 92 procent van de Chinese consumenten aangeeft zijn bestedingen aan luxeproducten dit jaar te handhaven op te drijven, ondanks de stijgende inflatie en de wereldwijde economische onzekerheid. In Taiwan ligt dat cijfer slechts op 20 procent.

 

"De Chinese consument kijkt met optimisme naar de toekomst en China zal dan ook de volgende jaren de belangrijkste pijler zijn voor de groei in de luxesector," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat sociale stimulansen, zoals status, in China niet langer de belangrijkste motivatie zijn om luxeproducten te kopen. De Chinese consument geeft nu aan dat hij met deze aankopen in de eerste plaats zichzelf wil verwennen. De sociale stimulansen zijn naar een tweede plaats teruggevallen.

 

Jonge Chinese luxeconsumenten geven volgens de onderzoekers de voorkeur aan grote namen, zoals Cartier, Omega, Rolex, Chanel, Louis Vuitton en Gucci. "De oorsprong en de geschiedenis spelen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing," wordt in het rapport opgemerkt. "Er is weinig interesse voor andere internationale alternatieven die plannen zouden hebben om de Chinese markt te betreden." Er wordt ook opgemerkt dat inmiddels 35 procent van de jonge Chinese luxeconsumenten hun producten online aankopen. Microblogs behoren tot de belangrijkste informatiebronnen over luxemerken.

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |