23-02-14

Shanghai als luxecentrum belangrijker dan New York

Shanghai is voor de luxesector een belangrijker locatie geworden dan New York. Dat is de conclusie van een rapport van het marketingbedrijf ContactLab op basis van een onderzoek bij duizend residenten van beide steden. Daarbij werd opgemerkt dat 80 procent van de residenten van Shanghai gedurende de voorbije twaalf maanden minstens één luxeproduct heeft gekocht. Gemiddeld werd bij de jongste aankoop een bedrag van 1.000 dollar uitgegeven, tegenover 500 dollar in New York. Er wordt echter ook opgemerkt dat in de twee steden opvallende verschillen op de luxemarkt kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shanghai, new york, luxe |  Facebook |

14-11-13

Slechte service op thuismarkt jaar Chinese luxeconsument naar buitenland

Een matige service op de thuismarkt en een gebrek aan kennis bij de verkopers zet een groot deel van de Chinese luxeconsumenten aan om hun aankopen bij voorkeur in het buitenland te verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Ipsos Group en Ruder Finn bij achttienhonderd luxeconsumenten in China en Hongkong. Er wordt aan toegevoegd dat de grote merkwinkels nog altijd de favoriete bestemming vormen voor de Chinese luxeconsumenten, maar er ook steeds meer ook gehouden moet worden met online kanalen. Inmiddels zou ongeveer 35 procent van de Chinese luxeconsument de voorkeur geven aan online shoppen.

“Het gebrek aan kwaliteit bij Chinese retailers heeft vele consumenten aangezet om voor hun aankopen uit te wijken naar landen waar merken meer investeringen hebben gedaan in de kwaliteit van de shopping-beleving,” merkt Elan Shou, managing director van Ruder Finn China, op. “Bovendien bouwt de Chinese consument een steeds grotere knowhow op over de luxeproducten, waardoor vele klanten zich storen aan de beperkte kennis bij het winkelpersoneel. Training en het behoud van talentvolle medewerkers moeten dan ook belangrijke prioriteiten zijn voor de Chinese luxeretailers. Bovendien moet er door de snelle uitbreiding van de retailsector een oplossing worden gevonden voor het tekort aan kwaliteitspersoneel.”

Volgens Ruder Finn kent de Chinese luxeretail inmiddels een personeelsverloop van 30 procent, zodat het bewaren van het kwaliteitsniveau bij het personeel een bijzonder grote uitdaging blijft. Elan Shou wijst er bovendien op dat de Chinese consumenten weliswaar hun luxeproducten in de hele wereld kopen, maar moeten er voor onderhoud en herstellingen wel oplossingen in eigen land worden gevonden. “Daardoor kunnen op het Chinese vasteland belangrijke flessenhalzen ontstaan in de naverkoop-diensten,” merkt Shou op. “Pas wanneer aan al die problemen een antwoord kan worden gegeven, kan de Chinese luxesector opnieuw de voorkeur bij de lokale consument verwerven.”

Verder wordt opgemerkt dat de Chinese luxeconsumptie volgend jaar met een stabilisering rekening zal dienen te houden. Dat zou vooral gelden voor de aankoop van uurwerken, handtassen, juwelen, schoenen en wijnen. Daarbij wordt aangevoerd dat Chinese consumenten zich voor de aankoop van uurwerken en wijnen steeds meer tot Europese markten richten, terwijl Hongkong vaak naar voor wordt geschoven voor de aankoop van juwelen, handtassen en schoonheidsproducten. Daarnaast werd vastgesteld dat de Chinese luxeconsument minder belang begint te hechten aan merknamen en steeds meer op zoek gaat naar de unieke aspecten van zijn aankopen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, china |  Facebook |

26-10-13

Aziatische luxeconsument voorzichtig met financiële investeringen

De luxebestedingen op de Aziatische markt blijven toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos. De onderzoekers stellen dat in nagenoeg alle categorieën een groei kan worden opgemerkt, waarbij vooral een toenemende belangstelling voor intelligente technologie en luxegoederen kon worden vastgesteld. Ook merkte Ipsos op dat de internationale vlieguitreizen eveneens een groei laten optekenen, maar er wordt wel aangevoerd dat de kapitaalkrachtige bevolking van de regio bijzonder voorzichtig blijft met zijn financiële investeringen, waarbij de investeringen in vastgoed zelfs een daling lieten optekenen tegenover vorig jaar.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, azië, consumptie |  Facebook |

19-10-13

Afrikaanse markt wordt belangrijk doelwit voor luxesector

De Afrikaanse markt wordt de volgende jaren een belangrijk doelwit voor de producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de sector de Afrikaanse regio door de grote politieke instabiliteit lange tijd heeft links laten liggen, maar steeds meer aangetrokken wordt door de toenemende rijkdom uit de winning van olie en gas, wat aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke economische groei en de vorming van een klasse superrijken met een exclusieve smaak in landen zoals Nigeria, Angola, Ghana, Mozambique en Kenia. De voorbije jaar heeft de verkoop van luxeproducten in de regio al een stijging met 35 procent laten optekenen.

Ook de volgende jaren zal de Afrikaanse luxemarkt volgens Euromonitor met 33 procent verder blijven groeien. “Afrika is na Asia-Pacific de snelstgroeiende economische markt van de wereld,” wordt opgemerkt. “Bovendien vertegenwoordigt Afrika ook vijf van de tien snelstgroeiende nationale economieën van de wereld. Dat zal zich vertalen in hogere inkomens en toenemende bestedingsbudgetten bij de Afrikaanse consument. Daarmee zullen vele Afrikanen naast de basisbehoeftes voor de eerste keer eindelijk ook andere goederen kunnen kopen, waardoor ook de luxesector in de regio uitzicht krijgt op een belangrijke return-on-investment.”

Zuid-Afrika en Nigeria vormen de belangrijkste groeimarkten op het Afrikaanse content. Nigeria behoort inmiddels tot de twintig grootste champagnemarkten van de wereld. Fflur Roberts, hoofdonderzoeker luxeproducten bij Euromonitor, waarschuwt wel dat de sector in Afrika met een aantal belangrijke hindernissen moet rekening houden. “Hoewel de Afrikaanse middenklasse een belangrijke groei kent, blijft armoede een groot probleem,” merkt Roberts op. “Bovendien kunnen ook de zwakke infrastructuur, onderontwikkelde retailmarkten en een gebrek aan merkenkennis de nodige barrières opwerpen. Bovendien kan ook corruptie en politieke instabiliteit een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de sector.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, afrika |  Facebook |

19-09-13

Ontwikkelingslanden dragen volgende groeifase luxesector

Ontwikkelingslanden zullen de volgende groeiperiode in de luxesector dragen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ceros. Dat fenomeen is volgens Ceros te wijten aan een gevoelige uitbreiding van de kapitaalkrachtige populatie op de groeimarkten. De onderzoekers stellen dat vele luxemerken dan ook naar regio’s zoals Azië en Latijns-Amerika kijken om nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen voor hun producten, zodat de vertragende verkoop op de gevestigde markten kan worden opgevangen. Er wordt aan toegevoegd dat in landen met een groeiende luxemarkt bijna onmogelijk naast een streven naar extravaganza kan worden gekeken.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

16-09-13

Kapitaalkrachtige jongeren belangrijk doelpubliek online luxesector

Kapitaalkrachtige jongeren vormen voor de online luxesector een belangrijk doelpubliek. Dat is de conclusie van een rapport van het digitaal marketingbedrijf iProspect bij nagenoeg vijfduizend Amerikaanse gezinnen met een inkomen van minstens 100.000 dollar per jaar. Deze groep consumenten, die zich ook vaak als een beïnvloeder beschouwen, hebben volgens het rapport de gewoonte om nagenoeg dagelijks online te winkelen en stellen zich ook bijzonder ontvankelijk op voor mobiele reclame. Kapitaalkrachtige babyboomers maken volgens iProspect daarentegen gewag van gemiddeld één online aankoop per maand.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, online |  Facebook |

11-09-13

Luxeconsument wil producten ook kunnen voelen

De meeste luxeconsumenten doen online research vooraleer tot een transactie over te gaan, maar toch beslist 65 procent om het product in een fysieke winkel aan te kopen en de waren te betasten en uit te proberen vooraleer definitief tot de aanschaf wordt beslist. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij luxeconsumenten in negen landen. De onderzoekers merken op dat de meeste welgestelde consumenten weliswaar digitaal zijn onderlegd, maar toch het product persoonlijk willen ervaren vooraleer over een aankoop te beslissen. Google voegt er aan toe dat luxe-marketeers zich ervan bewust moeten zijn dat hun consumenten naar een volledige beleving - zowel online als in de fysieke winkel - streven.

"Hoewel de meeste shoppers luxeproducten in fysieke winkels kopen, blijkt een overgrote meerderheid van 75 procent vooraf online onderzoek te hebben gedaan," merkt onderzoeksleider Brian Zeug op. "Dat toont aan welke vitale rol het digitale platform heeft verworven binnen de aankoopbeslissingen rond luxeproducten. Aangezien het grootste gedeelte van de aankopen in de fysieke winkel gebeurt, kan de verleiding groot zijn om de belangrijkheid van online toepassingen te minimaliseren. Het onderzoek toont echter aan dat een dergelijke houding een zware vergissing zou zijn. Luxe-retailers die de shopper geen online beleving aanbieden, dreigen de kans te missen om aankoopbeslissingen te beïnvloeden voor de klant de winkel betreedt."

Er wordt nog aangevoerd dat welstellende consumenten in nieuwe markten zoals China, Brazilië en Rusland jonger zijn dan in de mature markten en ook frequenter aankopen verrichten. De gemiddelde leeftijd bedraagt in opkomende markten zevenendertig jaar en over een periode van twee jaar werden gemiddeld drieëntwintig aankopen verricht. In mature markten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Italië en Duitsland bedraagt de gemiddelde leeftijd zesenveertig jaar, terwijl over een periode van twee jaar gemiddeld bijna dertien producten werden aangeschaft. In Japan daarentegen blijken over een periode van twee jaar amper drie luxeproducten te zijn gekocht. In Japan heeft 69 procent van de consumenten de voorbije twee jaar minstens één luxeproduct gekocht, tegenover 100 procent in de nieuwe markten en 99 procent in de mature economieën.

Bij de meest recente aankoop werd in alle markten een gemiddeld bedrag van 2.500 dollar betaald. Er wordt aan toegevoegd dat in de nieuwe markten 92 procent van de consumenten online research heeft gedaan vooraleer tot een aankoop over te gaan, tegenover 69 procent in de meeste mature markten en 49 procent in Japan. Slechts 6 procent van de consumenten in nieuwe markten heeft het hele proces van onderzoek en de aankoop offline afgehandeld, tegenover 1 procent in de meeste mature economieën en 42 procent in Japan. Gebruiksvriendelijkheid is de belangrijkste motivatie voor online aankopen. De behoefte om het product te voelen en uit te proberen vormt de belangrijkste hinderpaal voor online transacties.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, winkel, internet |  Facebook |