23-03-18

Luxeconsument keert zich steeds verder af van formele stijl

Luxemerken moeten de volgende jaren vooral aan de millennials en Chinese consumenten een bijzonder aandacht besteden. Dat is de boodschap van een studie van de Boston Consulting Group (BCG) en Altagamma. Opgemerkt wordt dat de millennials over zes jaar de helft van de bestedingen aan luxeproducten voor hun rekening zullen nemen. Hun aandeel in de groei die de sector tot dan kan verwachten, zal volgens het rapport daarbij tot 130 procent oplopen. Geografisch wordt de sterkste groei verwacht in China. Opgemerkt wordt dat Chinese consumenten 70 procent van de groei voor hun rekening zullen. Over zes jaar zullen zij 40 procent van de volledige markt vertegenwoordigen.

De wereldwijde luxemarkt heeft op dit ogenblik een waarde van 915 miljard dollar. Dat zal over zes jaar oplopen tot 1.260 miljard dollar. De volgende jaren worden een aantal opmerkelijke verschuivingen verwacht. Onder meer blijkt dat de luxeconsument zich steeds meer van een formele kledingstijl afkeert. Inmiddels zegt 73 procent van de ondervraagden een voorkeur te hebben voor informele kleding. Dat betekent een stijging met 7 procentpunt tegenover enkele jaren geleden. Die trend wordt gedragen door oudere consumenten, die met gesatureerde kleerkasten moeten afrekenen en eeuwig jong willen blijven. Jongere generaties vinden dat informele kleding beter bij hun persoonlijk merk past.

Anderzijds wordt opgemerkt dat ook rekening zal moeten worden gehouden met de voorkeuren van de Chinese luxeconsument. Daarbij wordt onder meer de nadruk gelegd op een grotere aandacht voor het digitale ecosysteem. “Sociale media (49 procent) en mond-aan-mondreclame (30 procent) zijn de belangrijkste informatiebronnen voor Chinese consumenten", zegt de studie. "Chinese consumenten - die influencers op de derde plaats zetten - worden graag door merken geïnformeerd.”

Verder moet de luxesector volgens het rapport zich ook sterker toeleggen op mobiele strategieën en millennials.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeconsument |  Facebook |

31-01-14

Luxeconsument moet met digitale content geëngageerd worden

De luxeconsument stelt merken voor bijzondere problemen. Dat zegt Matthew Woolsey, vice-president digitale activiteiten bij het Amerikaanse luxehuis Barneys. Hij wijst erop dat de luxeconsument gemiddeld slechts een tiental aankopen per jaar verricht, maar ook de rest van het jaar door het merk geëngageerd dient te worden. In die strategie vormen digitale kanalen volgens Woolsey een cruciaal instrument. Digitale platformen bieden aan de merken volgens hem immers de mogelijkheid om aan de consument exclusieve en waardevolle content aan te bieden. Hij voegt er aan toe dat in de huidige economie alle merken ook uitgevers van content zijn geworden.

Lees Verder

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeconsument, digitale content |  Facebook |

19-12-13

Amazon belangrijke online handelsplatform voor luxeconsument

De online retailer Amazon heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijk platform voor kapitaalkrachtige consumenten en de handel in luxeproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Shullman Research Center bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat het gemiddelde gezinsinkomen van de Amazon-klanten ongeveer 89.000 dollar per jaar bedraagt, tegenover slechts 71.000 dollar voor de gemiddelde Amerikaanse populatie. Ook bleek dat bijna één op vijf Amazon-klanten met een inkomen van minstens 500.000 dollar toegeeft minstens één keer per week bij de online retailer een aankoop te verrichten.

“Walmart blijft nog steeds de populairste retailer bij de Amerikaanse bevolking, maar heeft in de categorie met een jaarinkomen van meer dan 75.000 dollar zijn marktleiderschap aan Amazon moeten afstaan,” merken de onderzoekers op. In het rapport wordt verduidelijkt dat 62 procent van de Amerikaanse consumenten de voorbije twaalf maanden minstens één keer een aankoop heeft verricht bij Walmart, terwijl Amazon en Target een score halen van respectievelijk 53 procent en 46 procent. Bij consumenten met een inkomen van meer dan 75.000 dollar staat Amazon echter met een score van 60 procent op de eerste plaats, gevolgd door Target (54 procent) en Walmart (53 procent).

Bij consumenten met een jaarinkomen van meer dan 250.000 dollar blijkt Amazon wel een gedeelte van zijn publiek te verliezen, maar volgens de onderzoekers wordt ook in die groep de kloof met Walmart nog verder uitgebouwd. “Het is duidelijk dat Amazon de grootste bedreiging vormt voor Walmart,” merkt Bob Shullman, chief executive van het Shullmann Research Center, op. “Vele consumenten maken geen onderscheid meer tussen een fysieke en een digitale winkel. Amazon heeft het voor de consument bijzonder gemakkelijk gemaakt om online te winkelen. Bovendien moet worden vastgesteld dat de kapitaalkrachtige consument heel goed beseft welke waarde de online retailer te bieden heeft.”

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 45 procent van de gemiddelde consument aangeeft bij de aankoop een groter belang te hechten aan de kwaliteit van het product dan aan het prijsniveau, maar bij de kapitaalkrachtige klant loopt dat cijfer op tot 72 procent. Ook blijkt dat 35 procent van de gemiddelde consumenten ervan houdt om luxemerken te kopen, maar bij welgestelde klanten stijgt dat cijfer tot 59 procent. “Kapitaalkrachtige consumenten zijn bovendien geneigd om bij het shoppen een groot belang te hechten aan de geboden services, waarin Amazon een sterke marktpositie heeft opgebouwd,” stipt Bob Shullman nog aan.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazon, luxeconsument |  Facebook |

24-06-13

Magazines efficiënt medium voor bereiken luxepubliek

Magazines zijn het meest efficiënte medium om een luxepubliek te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Shullman Research Center. Het onderzoek toont volgens Shullman duidelijk aan dat traditionele media bijzonder efficiënte reclame-platformen blijven, ook al investeren luxemarketeers steeds grotere budgetten in digitale projecten. Onder meer wordt opgemerkt dat magazines 76 procent van de consumenten met een inkomen van minstens 250.000 dollar bereiken, terwijl websites slechts een score halen van 66 procent.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazine, luxeconsument |  Facebook |

23-06-13

Luxeconsument toont grote interesse in digitale technologie

Luxeconsumenten tonen een grote interesse in digitale technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer bij Britse luxeconsumenten. De onderzoekers stellen onder meer dat luxeconsumenten gemiddeld eenentwintig uur per week gebruik maken van het internet. Daarmee scoort deze groep gevoelig hoger dan het gemiddelde publiek. Er wordt echter aan toegevoegd dat luxeconsumenten zich ook meer bewust zijn van de mogelijke gevaren van technologie, wat volgens de onderzoekers onder meer duidelijk is door een terughoudendheid op het gebied van sociale media.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeconsument |  Facebook |