23-05-14

Interesse outsiders bezorgt luxemerk nog een bijkomende waarde

Wanneer outsiders interesse tonen in een luxemerk, wordt de totale waarde van het goed nog verder opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. Net zoals bezoekers een stimulerende invloed kunnen hebben op het gevoel van fierheid bij inwoners van een toeristische locatie, kunnen volgens de onderzoekers ook outsiders een positieve impact hebben op de waarde die bezitters van luxeproducten aan hun eigendom hechten. De resultaten van de studie tonen volgens wetenschappers aan dat luxemerken niet mogen vergeten om ook buiten hun specifieke doelgroepen interesse te zoeken voor hun producten.

"Wanneer consumenten luxeproducten zoals dure horloges of exclusieve wagens kopen, beschouwen ze zichzelf vaak als lid van een selectieve groep verbruikers,” geven de onderzoekers Silvia Bellezza en Anat Keinan, specialisten marketing aan de Universiteit van Harvard, aan. “Indien echter ook buitenstaanders interesse tonen voor een luxemerk, kan de waarde van dat lidmaatschap mogelijk nog worden verhoogd. Door de externe belangstelling wordt niet alleen het gevoel van fierheid bij de bezitters over hun lidmaatschap van de selectieve verbruikersgroep verhoogd, maar wordt ook de aantrekkingskracht van het goed opgedreven en het imago van het merk versterkt.”

Er moet volgens Bellezza en Keinan wel een onderscheid worden gemaakt tussen merk-toeristen en merk-immigranten. “Merk-toeristen vertonen geen ambitie om tot de selectieve verbruikersgroep toe te treden, terwijl merk-immigranten wel degelijk een lidmaatschap ambiëren,” stippen de onderzoekers aan. “De groep outsiders bestaat vaak uit consumenten die niet dezelfde financiële armslag hebben als de leden van de exclusieve verbruikersgroep. Merk-immigranten kunnen dan ook een bedreiging vormen voor het imago en het unieke karakter van selectieve merken. Daarentegen kunnen merk-toeristen een versterking betekenen voor het prestige van het merk.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk |  Facebook |

01-05-14

Luxemerken kunnen profiteren van snobistisch gedrag personeel

Bij luxemerken kan het arrogante optreden van verkooppersoneel tot een betere verkoop aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers stelden vast dat consumenten door het arrogante gedrag van de verkoper een grotere aankoopbereid vertonen. Het fenomeen laat uitschijnen dat een snobistisch imago een voordeel kan betekenen voor luxemerken. Het effect kan volgens de wetenschappers worden vergeleken met elitaire kringen op school, waar vele studenten tot grote inspanningen bereid blijken om in de selecte groep opgenomen te worden.

“Het onderzoek, waarbij proefpersonen werden geconfronteerd met minzame of arrogante verkopers, toonde aan dat consumenten die streven naar een associatie met producten uit de hogere marktsegmenten, een verhoogd verlangen naar de luxegoederen bleken te getuigen nadat ze met brutale verkopers waren geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Darren Dahl, professor marketing aan de University of British Columbia. Achter dit opmerkelijke fenomeen gaat volgens de onderzoekers echter een duidelijke logica schuil. Luxemerken streven immers naar een exclusief imago om de waarde van hun producten te bevestigen. Verkopers die deze onbereikbare exclusiviteit weerspiegelen, kunnen die strategie nog versterken.

Wel wordt opgemerkt dat het effect alleen kan worden opgetekend indien de arrogante verkoper daadwerkelijk als een authentieke vertegenwoordiger van het merk wordt erkend. Indien die band niet wordt geregistreerd, blijkt de consument zich volgens Dahl daarentegen van het product af te keren. Het fenomeen gaat evenmin op wanneer er naar merken uit de massamarkt wordt geshopt. Professor Dahl geeft echter ook aan dat het stimulerende effect van brutaal personeel op de verkoop van luxegoederen na verloop van tijd vervaagt en verdwijnt. “De initiële toegenomen behoefte aan luxeproducten bleek na twee weken grotendeels verdwenen te zijn,” merkt de onderzoeker op.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, verkoop |  Facebook |

15-09-13

Luxemerken moeten meer aandacht besteden aan populaire muziek

Luxemerken moeten meer aandacht besteden aan de populaire muziek. In vele songs wordt immers naar luxemerken zoals Versace of Tom Ford verwezen. De merken zouden die songs op hun sociale platformen moeten promoten of initiatieven nemen om met de betrokken muzikanten in de toekomst een verdere samenwerking op te zetten. Dat zegt Dalia Strum, professor aan het Fashion Institute of Technology. De samenwerking zou de merken volgens Strum de mogelijkheid bieden om een identiteit uit te bouwen en met de populaire muziek een brug te slaan naar hun doelpubliek. Wel moet er volgens Strum worden opgelet voor een mogelijke reputatieschade indien de muzikanten negatief in het nieuws zouden komen.

Lees Verder

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, muziek |  Facebook |

11-08-12

Grotere omzet luxemerken op internationale luchthavens

Een groeiend aantal rijke reizigers uit China, Rusland en Brazilië zorgen voor een toenemende omzetstijging bij de verkoop van luxemerken op de luchthavens. Dat leidt bovendien tot de uitbreiding van het aantal luxewinkels op de luchthavens. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Zweedse bureau Generation Research. Daarbij wordt opgemerkt dat de verkoop van parfums, cosmetica en luxegoederen op luchthavens en aanverwante locaties de voorbije drie jaar met 28 procent is gestegen. De volgende twee jaar wordt nog eens een groei met 25 procent tot 44,5 miljard dollar opgetekend.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, luchthaven |  Facebook |

26-04-12

Mobiele applicatie rendabel werkinstrument voor luxemerken

Mobiele applicaties blijken een handig instrument te zijn voor producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van The Luxury Institute. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 93 procent van de consumenten van luxegoederen aangeeft door de applicatie-diensten een goede ervaring aangeboden gekregen te hebben, terwijl 71 procent zegt door de applicaties een betere band gesmeed te hebben met het bedrijf. Ook bleek dat 64 procent door de mobiele applicaties in het algemeen een positiever idee krijgt over het luxemerk in kwestie.

"Er blijkt een groeiende toenadering opgetekend te kunnen worden tussen luxemerken en de mobiele markt," merkt The Luxury Institute op. "Vooral grote modemerken en distributeurs genieten een grote populariteit bij de consumenten." Uit het onderzoek bleek dat Gucci, Louis Vuitton, Saks Fifth Avenue en Gilt Groupe op dit ogenblik de meest populaire applicaties vormen. De onderzoekers merken op dat 63 procent van de respondenten ook daadwerkelijk een aankoop heeft gedaan met zijn mobiele telefoon, waarbij ongeveer 20 procent een luxeproduct heeft gekocht.

De onderzoekers merken verder op dat 72 procent van de ondervraagden toegeeft dat ze geen maximum limiet zouden willen stellen aan het bedrag dat ze een individuele mobiele transactie willen besteden. "Dit fenomeen biedt belangrijke opportuniteiten aan luxemerken om met mobiele platformen klanten te bereiken," wordt er opgemerkt. "Luxemerken moeten gebruik maken van de technologische vooruitgang in de mobiele wereld om de banden met de consument hechter te maken."

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, applicatie |  Facebook |

06-05-10

Prestige-merken hebben te weinig aandacht voor e-commerce

De prestige-merken hebben onvoldoende aandacht voor de online mogelijkheden. Dat is één van de conclusies van een internationaal onderzoek van de Amerikaanse organisatie L2 Thinktank bij welgestelde jonge volwassenen. Daarbij wordt opgemerkt dat de fysieke winkel nog altijd het dominante verkoopskanaal blijft, maar meer dan de helft van de vrouwelijke respondenten zegt luxegoederen gekocht te hebben op discount-websites zoals Gilt.com (54 procent) en retailsites zoals Net-A-Porter.com (53 procent). Slechts 31 procent daarentegen heeft een rechtstreekse aankoop gedaan op de website van een merk. Anderzijds blijkt dat gedrukte media de belangrijkste informatiebron blijft over prestige-merken. Voor vrouwen zijn gedrukte media de belangrijkste informatiebron, gevolgd door aanbevelingen door familie en vrienden. Mannen noemen dezelfde kanalen, maar in omgekeerde volgorde.

De onderzoekers stellen verder vast dat de jonge volwassenen volop sociale media en blogs hebben geadopteerd. Eén op vijf respondenten is een fan van een prestige-merk op de sociale netwerksite Facebook en één op tien is een volgeling van een prestige-merk op de microbloggingsite Twitter. Bijna de helft van de ondervraagden heeft ingetekend om email-berichten te ontvangen van een prestige-merk en bijna één op vijf bestempelt blogs als één van hun drie belangrijkste bronnen om informatie in te winnen over prestige-merken. De onderzoekers voegen er aan toe dat de Generation Y - de leeftijdscategorie tussen zestien en drieëndertig jaar - in de Verenigde Staten inmiddels de grootste consumentengroep uit de geschiedenis is geworden. De categorie omvat ongeveer zeventig tot vijfentachtig miljoen mensen.

Dat betekent dat Generation Y ongeveer 25 procent van de totale Amerikaanse bevolking vertegenwoordigt. Generation Y is groter dan de Babyboomer-generatie en verdringt die ook als de meest belangrijke economische macht. Generation Y heeft een jaarlijkse bestedingsmogelijkheid van meer dan 200 miljard dollar. Bovendien beïnvloeden zij nog eens 50 miljard dollar extra aankopen. Over zeven jaar zal Generation Y in de Verenigde Staten grotere bestedingsmogelijkheden hebben dan de Babyboomers. Bij de vrouwelijke leden van Generation Y is parfumproducent Channel het favoriete prestige-merk. Hun mannelijke generatiegenoten zetten de Duitse autobouwer BMW helemaal bovenaan. Het minst populaire prestige-merk is Trump. Daarbij zegt 40 procent van de mannen en 34 procent van de vrouwen het merk te haten.

17:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-commerce, luxemerk, generation y |  Facebook |

28-05-08

Burberry mikt verder op Amerikaanse markt

Het Britse luxemerk Burberry heeft tijdens de tweede helft van zijn boekjaar een winst gerealiseerd van 69,1 miljoen pond. Dat is een stijging met 15 procent tegenover de tweede helft van het vorige boekjaar. De groei is grote mate te wijten aan het succes van de Knight Bag en de opening van nieuwe winkels. Burberry wil dit jaar wereldwijd zijn verkoopoppervlakte nog met 13 procent opdrijven, waaronder de opening van vijftien eigen winkels.

De omzet van Burberry steeg tijdens de tweede helft van zijn boekjaar met 19 procent tot 546,3 miljoen pond. Burberry-topvrouw Angela Ahrendts voert aan dat deze resultaten de stevigheid van de luxe-sector aantonen in een nochtans moeilijke economische situatie. Het bedrijf zegt zich verder te willen focussen op zijn meest luxueuze producten. Een Knight Bag kost ongeveer 2.195 dollar.

Burberry zal volgens Ahrendts zijn marktaandeel verder opdrijven in alle productcategorieën. Daarbij zal het concern volgens de topvrouw vooral in het eigen merk investeren door franchies en licenties op te kopen in plaats van externe overnames te doen. Vooral in de Verenigde Staten wil Burberry verder groeien. Daar is het merk volgens Ahrendts tot nu toe ondervertegenwoordigd.

De inkomsten van Burberry bestaan voor 43 procent uit groothandelsactiviteiten, terwijl ongeveer 50 procent afkomstig uit de eigen retail. De rest is afkomstig van licenties voor het gebruik van de merknaam voor producten zoals brillen en parfums.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burberry, luxemerk, retail |  Facebook |