06-05-14

Geleende luxeproducten bieden de consument weinig voldoening

Bij luxeproducten geeft het bezit een grotere voldoening dan het loutere gebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Gent bij meer dan driehonderd consumenten. Het gebruik van een luxeproduct zonder de volledige eigendom te hebben, kan volgens de onderzoekers daarentegen de voldoening van consument helemaal uithollen. Een tijdelijke ervaring van een luxueuze levensstijl kan volgens de onderzoekers het gevoel van welzijn op korte termijn weliswaar verhogen, maar de terugkeer naar de realiteit zou leiden tot een groter gevoel van verlies dan wanneer men het goed nooit ter beschikking zou hebben gehad.

“Bij luxeproducten blijkt het bezit voor de consument belangrijker te zijn dan het gebruik,” konden de onderzoekers Liselot Hudders en Mario Pandelaere, specialisten marketing en communicatie aan de Universiteit Gent, afleiden uit een experiment waarbij aan de proefpersonen de mogelijkheid werd geboden om diverse categorieën chocolade te proeven en pennen uit te testen. De helft van de consumenten mocht ook een exemplaar mee naar huis nemen. De proefpersonen die daarbij een luxe-exemplaar hadden ontvangen, getuigden van een grotere tevredenheid over hun leven dan collega’s die een goedkope versie kregen toegewezen.

Anderzijds bleek echter dat proefpersonen die een luxeproduct konden testen zonder een exemplaar in eigendom te krijgen, van een lagere tevredenheid getuigden dan collega’s die een goedkopere versie hadden moeten proeven of uitproberen. “Het gebruik zonder bezit blijkt in de luxesector een negatieve impact te hebben op het goed gevoel dat meestal met deze producten gepaard gaat,” benadrukken Hudders en Pandelaere. “Een tijdelijk genot van een luxeleven blijkt de consument dan ook uiteindelijk met een slecht gevoel achter te laten.” De consumenten bleken aan het luxeproduct ook een grotere waarde te koppelen wanneer ze het in eigendom kregen dan wanneer het louter bij een gebruik diende te blijven.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

16-06-13

Merknaam voor luxeproducten belangrijker dan herkomst

De kwaliteit en de naam van een merk zijn voor luxeconsumenten belangrijker dan de geografische herkomst. Dat zegt Claus-Dietrich Lahrs, chief-executive van het Duitse luxemerk Hugo Boss. De merknaam vormt volgens Lahrs immers de weerspiegeling van het product. Hij wijst erop dat vele luxeproducenten productiesites over de hele wereld hebben, maar daarbij erover waken dat overal dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd. Bij vele producten maakt de daadwerkelijke herkomst voor de consument volgens Lahrs weinig uit.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

19-11-12

Luxeproducenten verwijzen steeds meer naar levensstijl

Steeds meer luxeproducenten proberen merken te creëren die een specifieke levensstijl weerspiegelen over een brede waaier van categorieën. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey over de strategieën van een twintigtal luxemerken. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de respondenten zichzelf aan een levensstijl gekoppeld ziet, al wordt er wel opgemerkt dat er bij de ondervraagden geen algemene consensus over de definitie kan worden gevonden. Het fenomeen wordt volgens McKinsey bevestigd door de verslaggeving in de media, waar het aantal artikels over luxe en levensstijl sinds het begin van de eeuw met 11 procent is gestegen.

Lees Verder

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

29-02-12

Europese luxeconsument behoudt voorzichtige instelling

Een groot aan Europese luxeconsumenten blijven hun budget voor aankopen aan producten uit het hogere marktsegment beperkt houden. Minder dan 5 procent van de betrokken klanten heeft zijn bestedingen aan die categorie het voorbije jaar opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat Europa op dit ogenblik nog altijd 36 procent van de wereldwijde luxemarkt vertegenwoordigt en met een gemiddelde groei van 2 procent de voorbije vijf jaar ook de meest stabiele regio vormde.

De voorbije twee jaar werd in Europa nog een groei van 9 procent opgetekend. "Europa was weliswaar de enige mature regio die het voorbije jaar nog een groei liet optekenen, maar dat had een bijzondere reden," merkt McKinsey op. "Die groei werd immers gedragen door de buitenlandse toeristen." Het aantal Chinese, Japanse en Russische bezoekers aan Europa kende de voorbije jaar een stijging met 19 procent. Bij de Chinese toeristen alleen was er sprake van een stijging met 35 procent.

Daarentegen blijkt 49 procent van de lokale consumenten zijn aankopen aan luxeproducten met 49 procent te hebben teruggeschroefd. Slechts 3 procent bleek zijn uitgaven te hebben opgedreven. "Ook op dit ogenblik overweegt 39 procent geen luxeproducten aan te kopen, terwijl 25 procent een aankoop heeft uitgesteld en 20 procent recent een aanschaf heeft gedaan," wordt er opgemerkt. "Slechts 16 procent zegt de aankoop van een luxeproduct te overwegen." Slechts 20 procent wil daarbij ook de volle prijs betalen.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

13-01-12

Louis Vuitton meest populaire product op Chinese luxemarkt

Het Franse Louis Vuitton is het meest populaire luxemerk op de Chinese markt. Dat is de conclusie van een enquête door het onderzoeksbureau Hurun Research Institute bij Chinese consumenten met een gemiddeld vermogen van 63 miljoen yuan. Er wordt opgemerkt dat het vermogen van de betrokken consumenten op één jaar tijd met 15 procent is gestegen, maar dat de jaarconsumptie met 9 procent is teruggevallen tot 1,8 miljoen yuan.

Het Franse modemerk Louis Vuitton werd door 14,9 procent van de ondervraagden als favoriete luxemerk naar voor geschoven. Ook de volgend drie plaatsen werden ingevuld door Franse merken. Het juwelenmerk Cartier staat met een score van 10,3 procent op de tweede plaats, gevolgd door de modemerken Hermès (8 procent) en Chanel (6,2 procent). De rijstwijn Maotai van het Chinese bedrijf Kweichow staat op de vijfde plaats met een score van 5,9 procent. Apple volgt op een zesde plaats met 5,7 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 38 procent van de ondervraagden zich bijzonder optimistisch opstelt over de Chinese economie de volgende twee jaar. Meer dan 60 procent stelde zich optimistisch op tegenover hun algemene financiële vooruitzichten. Hutun Research merkt ook op dat de gemiddelde Chinese miljonair twee bankrekeningen, drie auto's en vier horloges heeft. Deze groep gaat ook drie keer per jaar op reis naar het buitenland. Ook blijkt 23,4 procent in het buitenland uurwerken te kopen, gevolgd door juwelen (17,8 procent), lederproducten (15,6 procent) en kledij (15,5 procent).

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct, china, vuitton |  Facebook |

21-07-10

Verkoop luxeproducten op Japanse markt stabiliseert

De verkoop van luxeproducten in Japan lijken zich te stabiliseren, maar de consument begint blijkt te geven van een selectievere benadering. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau McKinsey. De omzet van de luxemerken op de Japanse markt kende vorig jaar een daling met 16 procent tot 9,9 miljard dollar. Dat betekent een daling met ongeveer 50 procent op vijftien jaar tijd. Toch zegt 80 procent van de verkopers van mening is dat de situatie dit jaar opnieuw zal verbeteren. Op middellange termijn lijken de vooruitzichten volgens McKinsey relatief sterk te zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse luxesector zich vooral richt op het beheer van de klantenrelaties, het lanceren van nieuwe producten, het uitbouwen van e-commerce en het streven naar een optimale return-on-investment van de marketing.


De onderzoekers stellen dat 32 procent van de Japanse consumenten van plan is om luxegoederen te kopen. Daarmee moet Japan volgens McKinsey alleen China en Zuid-Korea laten voorgaan. Meer dan 30 procent van de Japanse shoppers is bereid om de volle prijs te betalen voor exclusieve of beperkte producten, tegenover slechts 12 procent in de Verenigde Staten en 8 procent in Europa. Er wordt aan toegevoegd dat nog 24 procent van de Japanse consumenten van mening is dat het vertoon van luxeproducten een teken van slechte smaak is. Vorig jaar was dat nog 31 procent. Ook wordt gesteld dat 12 procent van de Japanse consumenten zegt geen nood te voelen om luxemerken te kopen omdat goedkopere merken goed genoeg zijn. Vorig jaar was dat nog 21 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 20 procent van de Japanners aangeeft meer te besteden aan luxegoederen dan twaalf maanden geleden.


Van die groep zegt 72 procent de waarde van het bezit van luxegoederen nu meer te appreciëren dan in het verleden. Een kwart van de ondervraagden zegt voor luxegoederen zich meer te wenden tot gespecialiseerde retaillocaties. De groei van het luxekanaal heeft volgens McKinsey te maken met een meer waardebewuste Japanse klant, veranderende kooppatronen en indirecte incentives zoals een gevoelige verlaging van de tol op de Japanse autostrades. Er wordt aan toegevoegd dat websites zoals Gilt, Brands4Friends en Glamoursales aan populariteit beginnen te winnen, maar toch zegt twee op drie Japanse consumenten terughoudend te zijn om iets te kopen dat ze niet hebben kunnen zien of uitproberen. Anderen hebben schrik voor namaak of zeggen twijfels te hebben over de klantendienst. Toch wordt opgemerkt dat het internet cruciaal zou kunnen zijn om inactieve consumenten terug te winnen.

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, luxeproduct, retail |  Facebook |

23-11-09

Verkopers luxeproducten houden voorraden beperkt

Verkopers van luxeproducten hebben hun voorraden gevoelig teruggeschroefd. Dat is enerzijds een reactie op de budgetbeperkingen van de consument, die zich door de economische crisis aangezet voelt om omzichtiger tewerk te gaan bij zijn aankopen. Maar anderzijds is het ook een bewuste keuze van de sector om zijn exclusiviteit te benadrukken. Op die manier wil men de consument duidelijk maken dat hij de volle prijs zal moeten betalen indien hij een luxeproduct wil bezitten. Dat geeft ook Burton M. Tansky, chief executive van de Neiman Marcus Group, toe. Tansky stelt daarbij dat men de consumenten duidelijk wil maken dat er minder producten beschikbaar zijn dan ze uit het verleden gewend waren en het dus verstandig is om er snel bij te zijn indien men een luxegoed wil aanschaffen. Stephen I. Sadove, chief executive van de luxeketen Saks, voegt er aan toe dat de schaarsheid van aanbod immers de basis vormt de filosofie van de luxesector.

14:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, luxeproduct |  Facebook |