29-05-13

Nagenoeg elke consument eist maatschappelijk verantwoord ondernemen

De consument eist van de bedrijven een groter maatschappelijk verantwoord beleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Echo Research. Daaruit bleek dat 90 procent van de ondervraagde consumenten aangeeft tot een boycot te zullen overgaan indien wordt vastgesteld dat een merk zich maatschappelijk onverantwoord heeft gedragen. Bovendien blijkt dat meer dan 80 procent van de consumenten met maatschappelijk verantwoord ondernemen rekening houdt bij zijn aankoopbeslissingen.

Lees Verder

08-12-12

Reputatie niet langer enige pijler maatschappelijk verantwoord ondernemen

Reputatie blijft nog steeds de belangrijkste pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar steeds meer komen ook concurrentiekracht en rendabiliteit naar voor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Adam Friedman Associates bij ruim zeventig executives van grote ondernemingen. Daarbij gaf 88 procent van de ondervraagden toe dat reputatie een belangrijke motivatie is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook maakte 71 procent gewag van concurrentiekracht. Rendabiliteit werd door 38 procent van de respondenten als een pijler voor maatschappelijk verantwoord ondernemen naar voor geschoven. Tenslotte maakt 32 procent van wettelijke verplichtingen. Uit het onderzoek bleek verder 95 procent van de bedrijven gebruik maakt van zijn website om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen te verspreiden, gevolgd door rapporten (72 procent) en sociale media (54 procent).

Lees Verder

08-11-09

Nonprofit moet oppassen voor maatschappelijk ondernemen bedrijven

Nonprofit organisaties moeten heel voorzichtig zijn wanneer ze in zee gaan met bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Neeley School of Business aan de Texas Christian University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nonprofit organisatie door hun samenwerking met projecten rond maatschappelijk ondernemen van bedrijven hun reputatie bij het publiek op het spel kunnen zetten. De onderzoekers stellen daarbij dat het gevaar groot is dat het publiek daardoor de perceptie krijgt dat de betrokken organisatie het bedrijf goedkeurt of ondersteunt. Het publiek zou daarbij de indruk kunnen krijgen dat de bedrijven in kwestie een aantal doelstellingen nastreven die het eigenbelang dienen. Die perceptie kan een negatieve impact hebben op de reputatie van de betrokken nonprofit organisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat vele bedrijven met maatschappelijk ondernemen hun reputatie verbeteren, maar voor de betrokken nonprofit organisatie is dat niet altijd het geval.

"Er is een massale groei van maatschappelijke projecten die bedrijven en organisaties heel wat baten hebben opgeleverd, maar nonprofit organisaties moeten bij het afsluiten van die samenwerkingscontracten heel omzichtig tewerk gaan," stipt het magazine Newswise aan. "Dat is de conclusie van een onderzoek van Stacy Landreth Grau van de Neely School of Business en Amanda B. Bower, marketing professor aan de Washington and Lee University in Virginia. Die kwamen tot de vaststelling dat liefdadigheidsinstellingen en andere nonprofit-organisaties hun reputatie in gevaar zouden kunnen brengen wanneer ze een akkoord sluiten met zakelijke initiatieven rond sociale verantwoordelijkheid. Er is volgens de onderzoekers een groot gevaar dat het publiek daardoor veronderstelt dat de nonprofit organisatie het bedrijf in kwestie goedkeurt.Dergelijke projecten kunnen het gevoel opwekken dat die initiatieven vooral het eigenbelang dienen van de betrokken bedrijven."

Uit het onderzoek bleek dat de consumenten weinig onderscheid maken tussen de verschillende vormen van samenwerking tussen bedrijven en nonprofit organisaties. "Alleen al de aanwezigheid van het logo van een nonprofit-organisatie in een reclame van een bedrijf, doet vele consumenten veronderstellen dat het liefdadigheidsproject het bedrijf in kwestie tenvolle goedkeurt, ook al werd dat niet expliciet aangekondigd," merken de onderzoekers op. "Dat zou voor nonprofit organisaties een waarschuwing moeten zijn. Voor vele bedrijven is het logo dan ook een tactiek om aan het publiek te laten uitschijnen de steun te hebben van nonprofit-organisaties, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is." Vorig jaar zouden in de Verenigde Staten door bedrijven 1,5 miljard dollar zijn geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met nonprofit organisaties, die daarin vaak een mogelijkheid zien om hun visibiliteit en bereik te vergroten, hun financiële draagkracht te verhogen en hun missie verder uit te dragen.

06-11-06

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in MBA-opleiding

Opleidingen Master of Business Administration (MBA) moeten aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zegt de overgrote meerderheid van MBA-studenten die daarover ondervraagd werden door Net Impact. De meeste ondervraagden merkte ook op zelf naar een maatschappelijk verantwoorde baan te zullen zoeken.

Net Impact is een internationale groep van MBA-afgestudeerden die van mening zijn dat het zakenleven de wereld zou moeten verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat 79 procent van de ondervraagde studenten later een maatschappelijk verantwoorde baan willen vinden en 59 procent vertelde na het behalen van hun diploma onmiddellijk naar een dergelijke baan op zoek te zullen gaan.

Daarnaast bleek 81 procent van de ondervraagden dat bedrijven zouden moeten proberen werk te maken van een verbetering van de maatschappij. Amper 18 procent was van mening dat het bedrijfsleven dat ook doet. Verder is 78 procent van oordeel dat in MBA-opleidingen aandacht moet besteed worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze opvallende resultaten zijn volgens Net Impact wellicht het gevolg van de recente gerechtszaken rond grote schandalen in de Amerikaanse bedrijfswereld, zoals Enron en WorldCom. Naar aanleiding van die schandalen hebben vele Amerikaanse zakenscholen al gezegd dat er in de lessen meer aandacht moet komen voor ethiek en waarden.