05-11-10

Amerikaan voelt zich minder verantwoordelijk voor maatschappij

De Amerikaanse burger is door de economische recessie minder vrijgevig en maatschappelijk betrokken geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit ogenblik nog 24 procent van de Amerikanen van mening is een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen om de wereld te verbeteren door een actieve inzet voor allerlei maatschappelijke projecten. Drie jaar geleden, voor het uitbarsten van de economische crisis, voelde nog 31 procent van de Amerikanen zich verantwoordelijk voor een betere wereld. Toch zegt slechts 3 procent dat men zich vooral op zijn eigen belang moet toeleggen. Dat is wel een verdrievoudiging tegenover drie jaar geleden.

Toch zegt 46 procent van de Amerikanen dat de burger zich voor maatschappelijke projecten kan engageren, maar mag hij daar zich niet verplicht toe voelen. Dat is een stijging met 6 procentpunten tegenover vorig jaar. Bovendien zegt 21 procent van de ondervraagden dat men zich voor maatschappelijke projecten zou moeten inzetten, omdat dit nu eenmaal juist is om te doen. Dat is een stijging met 2 procentpunten tegenover vorig jaar. Bij de gewijzigde houding tegenover maatschappelijke doelen, geeft 31 procent aan minder grote bedragen te schenken. Daarnaast zegt 19 procent aan minder organisaties financieel te ondersteunen.

Daarnaast zegt 76 procent van de Amerikanen dat zijn aankoopgedrag minstens gedeeltelijk wordt beïnvloed door de opstelling van de bedrijven tegenover maatschappelijke verantwoordelijkheid. Opgemerkt wordt dat 18 procent van de respondenten hier heel sterke opinies op nahoudt, terwijl 35 procent daardoor soms zijn aankoopbeslissing laat beïnvloeden. Organisaties die zich richten op jongeren en gezinnen kunnen bij de Amerikaanse bevolking op de meeste steun rekenen (21 procent), gevolgd door medisch onderzoek (14 procent) en opvoedkundige projecten (10 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat 12 procent dit jaar nog geen donatie heeft gedaan. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar.