10-03-14

Gevoel van machteloosheid maakt wereld bijzonder zwaar

Een individu dat zich persoonlijk en sociaal machteloos voelt, ervaart ook fysiek een zwaardere last. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. Personen die zich machteloos voelen blijken volgens de Britse onderzoekers ook het daadwerkelijk gewicht van objecten te overschatten. De sociale situatie van het individu kan volgens de wetenschappers dan ook een belangrijke impact hebben op zijn perceptie over de fysieke omgeving. Macht verandert volgens de onderzoekers de perceptie over objecten. Het fenomeen kan volgens hen worden bestempeld als een adaptieve strategie om met een gebrek aan bronnen om te gaan.

De Britse onderzoekers vroegen aan verschillende proefpersonen een doos op te heffen. “Individuen die tijdens een voorafgaandelijk interview hadden laten verstaan zich machteloos te voelen, bleken het gewicht van het object veel hoger in te schatten dan collega’s die wel de overtuiging hebben een grote mate van controle te hebben over hun leven,” zeggen de onderzoekers Eun Hee Lee en Simone Schnall, psychologen aan de Cambridge University. “Dat kan mogelijk verwijzen naar een strategie om met een gebrek aan bronnen om te gaan. Wanneer men aanvoelt weinig macht te hebben, is het immers veiliger om de wereld met voorzichtigheid te benaderen en de potentiële last of bedreiging niet te onderschatten.”

“Er is tot nu weinig onderzoek verricht naar de impact van percepties over macht op de benadering van het dagelijkse leven,” voert Eun Hee Lee aan. “De nieuwe studie maakt echter duidelijk dat de sociale rol de perceptie over de fysieke omgeving kan wijzigen. Eerder werd al aangetoond dat de fysieke en emotionele conditie een impact kan hebben op de perceptie over de omgeving, zoals een heuvel steiler lijkt wanneer een zware last naar boven moet worden gedragen en een bedreiging, zoals een tarantula, op een grotere afstand lijkt wanneer men een goed gevoel heeft over zichzelf. Aan die lijst kan nu ook het gevoel van macht worden toegevoegd.”

“Het leven van de machtelozen is daadwerkelijk gevuld met zware lasten,” stippen Lee en Schnall nog aan. “Macht is niet alleen van belang in een aantal concrete situaties en interacties, maar heeft ook een impact op de persoonlijkheid. De persoonlijkheid, die bepaalt op welke manier het individu omgaat met de sociale wereld, heeft ook een impact op de omgang met de fysieke wereld.”

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: machteloosheid |  Facebook |